50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : افزايش خودسرانه تعرفه‌هاي پزشكي

 مطابق قانون همه‌ساله تعرفه‌هاي جديد بايد پيش از سال جديد در دولت تصويب شود اما متأسفانه چند سال است كه اين اتفاق رخ نمي‌دهد و تعرفه تصويب نمي‌شود، و به‌طور يقين، عدم‌تصويب تعرفه‌ها، بيشتر به بيمارستان‌هاي بخش دولتي صدمه زده و ايجاد مشكل مي‌كند.

وزارت بهداشت هم همانند مجلس معتقد است تعرفه درمان بايد بر مبناي سرانه 12 هزار توماني باشد،  اما از آنجا كه قرار است مقداري از اين اعتبارات از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي تامين شود درصورت عدم‌تحقق، ممكن است اين سرانه به حدود 10 هزار تومان كاهش يابد، در غيراين صورت با توجه به منابعي كه مجلس اضافه كرده است سرانه حدود 12 هزار تومان مي‌شود كه هم مورد تاييد وزارت بهداشت است و هم مجلس آن را قبول دارد.

به گفته دكتر مسعود پزشكيان، وقتي تعرفه‌ها اعلام نشود، پزشكان خودسرانه عمل مي‌كنند كه وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، مسئول برخورد با آنها هستند تا فشار به مردم تحميل نشود، هم‌اكنون به‌دليل عدم‌برخورد اين وزارتخانه‌ها، مردم تحت فشار قرار دارند.

حالیه مابقی مطلب را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

افزايش خودسرانه تعرفه‌هاي پزشكي

به‌دليل اعلام نشدن تعرفه‌هاي جديد درماني در سال جديد، برخي پزشكان به‌طور خودسرانه اقدام به بالابردن تعرفه‌هاي خود كرده‌اند كه اين مسئله منجر به فشار بر مردم شده است.

همين مشكل، باعث اعتراض مجلسيان شده و آنها 2وزير بهداشت و رفاه را به مجلس فراخوانده و از آنها توضيح خواسته‌اند.

با وجود اين، به‌نظر مي‌رسد دولت به‌دليل نزديك بودن انتخابات، خواستار اعلام تعرفه‌هاي جديد پزشكي نيست تا شوك جديد به لحاظ اجتماعي به جامعه وارد نشود. اما كارشناسان و مردم مي‌گويند: اعلام نشدن تعرفه‌هاي جديد، باعث شده تا نوعي هرج و مرج در اين زمينه به‌وجود آمده و بيماران را ناراضي و شاكي كند.

دكتر حسين‌علي شهرياري، نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به عدم‌توافق وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه در تعيين تعرفه‌ها، با گذشت 2ماه از سال جديد، گفت: مطابق قانون همه‌ساله تعرفه‌هاي جديد بايد پيش از سال جديد در دولت تصويب شود اما متأسفانه چند سال است كه اين اتفاق رخ نمي‌دهد و تعرفه تصويب نمي‌شود، و به‌طور يقين، عدم‌تصويب تعرفه‌ها، بيشتر به بيمارستان‌هاي بخش دولتي صدمه زده و ايجاد مشكل مي‌كند. وي با اشاره به برگزاري جلسه‌اي با حضور وزيران رفاه و بهداشت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در اين جلسه مقرر شد طي هفته‌هاي آتي تكليف تعرفه‌هاي درمان روشن و ابلاغ شود.

به گزارش ايسنا، اين نماينده مجلس با بيان اينكه وزارت بهداشت هم همانند مجلس معتقد است تعرفه درمان بايد بر مبناي سرانه 12 هزار توماني باشد، افزود: اما از آنجا كه قرار است مقداري از اين اعتبارات از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي تامين شود درصورت عدم‌تحقق، ممكن است اين سرانه به حدود 10 هزار تومان كاهش يابد، در غيراين صورت با توجه به منابعي كه مجلس اضافه كرده است سرانه حدود 12 هزار تومان مي‌شود كه هم مورد تاييد وزارت بهداشت است و هم مجلس آن را قبول دارد.

شهرياري با بيان اينكه وزارت رفاه به‌دليل اختلافاتي، سرانه درمان را 6500 تومان اعلام مي‌كند كه ما هم اين عملكرد وزارت رفاه را قبول نداريم، تاكيد كرد: اگر وزارتخانه‌هاي مذكور درخصوص تعرفه درمان به توافق نرسند مجلس با استفاده از بعد نظارتي خود اقدام خواهد كرد.

نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان درخصوص افزايش خودسرانه هزينه درمان توسط پزشكان بيان كرد: اين مسئله سبب تحميل فشار به مردم مي‌شود كه بعد نظارتي وزارت بهداشت و درمان و نظام پزشكي بايد بر اين بخش نظارت داشته باشند.

در همين حال، دكتر مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم‌اعلام تعرفه درمان پس از گذشت 2ماه از آغاز سال گفت: وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

به گفته وزير سابق بهداشت، هفته گذشته وزيران رفاه و بهداشت به مجلس دعوت شدند و اعتراضات موجود در اين زمينه در اختيار آنها قرار گرفت اما نتيجه قابل توجهي از آن جلسه حاصل نشد و روند مسئله به آينده موكول شد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس نمي‌تواند درخصوص اعلام تعرفه درمان عملكرد خاصي داشته باشد، خاطرنشان كرد: مجلس نمي‌تواند تعرفه‌ها را تعيين كند، اين تعرفه بايد توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت تعيين و به دولت ارائه شود، مجلس تنها مي‌تواند روند اجراي آن را پيگيري كند.

به گفته پزشكيان، وقتي تعرفه‌ها اعلام نشود، پزشكان خودسرانه عمل مي‌كنند كه وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، مسئول برخورد با آنها هستند تا فشار به مردم تحميل نشود، هم‌اكنون به‌دليل عدم‌برخورد اين وزارتخانه‌ها، مردم تحت فشار قرار دارند.

دكتر مسعود پزشكيان درخصوص عدم‌اعلام تعرفه درمان از جانب نظام پزشكي، تصريح كرد: نظام پزشكي سال گذشته تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي را زودتر اعلام كرد كه سبب ايجاد اختلاف ميان دولت و نظام پزشكي شد، چرا كه تعرفه درمان نظام پزشكي هم بايد به تاييد دولت برسد و نمي‌توانند خودسرانه تعرفه درمان را اعلام كنند، لذا نخست بايد تعرفه درمان از جانب دولت اعلام شود.

واكنش وزارت بهداشت

در همين حال، مدير گروه اقتصاد سلامت و رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، از هماهنگي‌هاي به عمل آمده بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي كشور براي تعيين و اعلام تعرفه‌هاي بخش خصوصي پيش از اعلام تعرفه‌هاي بخش دولتي خبر داد و گفت: در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي از نظرات كارشناسي وزارت بهداشت هم استفاده شده است.

دكتر عليرضا اوليايي منش، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه درخصوص اعلام تعرفه‌هاي بخش دولتي در انتظار تصميم نهايي دولت هستيم، افزود: تاكنون مقدمات كار به خوبي انجام شده است. وي، در پايان يادآورشد: تعرفه‌هاي بخش دولتي تعيين و به هيات دولت ارسال شده است و هم‌اكنون در انتظار استعلام از دولت در زمينه افزايش اعتبارات بخش سلامت درخصوص سرانه بيمه سلامت هستيم.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي نيزگفت:‌درصورت تصويب شوراي‌عالي نظام پزشكي، تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي براي سال‌جاري، روز شنبه (امروز) اعلام مي‌شود.

دكتر احمدرضا جمشيدي با اشاره به زمان اعلام تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي براي سال‌جاري بيان كرد: جلسه شوراي‌عالي سازمان نظام پزشكي روز شنبه دوم خردادماه برگزار خواهد شد و از آنجا كه اعلام تعرفه‌هاي درماني به طول انجاميده و ممكن است اين موضوع مشكلاتي را سبب شود، احتمالا اين موضوع در اين جلسه به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود و درصورت تصويب شورا تعرفه‌هاي بخش خصوصي اعلام مي‌شود.

وي با بيان اينكه مشكلات متعدد از جمله مشخص نبودن اعضاي شوراي‌عالي جديد نظام پزشكي سبب شد تا اعلام تعرفه‌ها زمان‌بر شود، درعين حال با اشاره به ميزان سرانه در نظر گرفته شده در تعيين تعرفه‌هاي امسال، گفت: در تعامل با وزارت بهداشت سعي شده سرانه‌اي نزديك به سرانه اعلام شده براي سال‌جاري در نظر گرفته شود.

دكتر جمشيدي در خاتمه با بيان اينكه در كارشناسي تعرفه‌هاي درماني تلاش شد تا حداكثر تفاهم با وزارت بهداشت صورت گيرد، درباره چگونگي كنترل بر ويزيت‌هاي دريافتي پزشكان با توجه به ديركرد صورت گرفته در زمان اعلام تعرفه‌ها، ادامه داد: ابزارهاي نظارتي و انتظامي اين امور در اختيار وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي قرار دارد، به اين ترتيب قطعا مي‌توان در كنترل تعرفه‌هاي دريافت شده از سوي پزشكان عملكرد خوبي داشت.

منبع : همشهری آنلاین

منبع : تاریخ : ۱۳۸۸/۵/۵ تعداد بازدیدکنندگان : 4953

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 640
بازدید دیروز : 1749
بازدید این ماه : 12262
بازدید امسال : 466354
بازدید کل : 35940762

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش