50 مطلب آخر
خبرصنفی : معضلات بخش درمان تأمين اجتماعي

هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي ملكي تأمين اجتماعي بسيار بالاست كه با توجه به افزايش پرداختي‌هاي صندوق تأمين اجتماعي بايد به فكر كاهش هزينه‌هاي بيمارستاني‌ بود    . . . . .   در بعضي از بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي تمام امكانات درماني وجود دارد اما در اكثر بيمارستان‌ها نصف امكانات نيز وجود ندارد    . . . . . .      در حال حاضر هزينه درمان در مراكز ملكي تأمين اجتماعي 5/2 برابر هزينه درمان غير مستقيم است كه بايد با افزايش خريد خدمت و تقويت بعد نظارتي باعث ارتقاء كيفيت خدمات درماني به بيمه شده‌ها شد    . . . . .     صندوق تأمين اجتماعي در هر ماه به طور متوسط 300 ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بايد به سمت رفع اين كسري و پيشي گرفتن منابع بر مصارف حركت كرد    . . . . .     با انجام  برنامه ( توجه بيشتر به درمان غير مستقيم به جاي توسعه بي‌رويه بيمارستان‌ها و مراكز درماني ) علاوه بر مديريت بر منابع و مصارف رضايت خاطر بيمه شدگان نيز فراهم مي‌شود    . . . . . .     20 درصد از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي از خدمات مستقيم و 80 درصد از خدمات درماني غيرمستقيم اين صندوق استفاده مي‌كنند    . . . . در صورتي كه در بيمارستان‌هاي غيرملكي تأمين اجتماعي 10 درصد فرانشيز دريافت شود، 5 درصد از آن در بيمارستان‌هاي ملكي دريافت مي‌شود   . . . . .   در بيمارستان‌هاي دولتي هزينه‌ها 4 برابر و در بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي 5/2 برابر بخش خصوصي است    . . . . . .       همانطور كه در شستا شركت‌هاي كم‌بازده را واگذار مي‌كنيم در درمان نيز برون‌سپاري خواهيم كرد و درمان را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم و منطقي است كه بازدهي نيز بيشتر خواهد شد   . . . . . .

جهت رویت متن کامل این مطلب   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :
 

تحلیل ما

متن کامل

در بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي عدالت وجود ندارد 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در صورت وقوع زلزله، بيشتر بيمارستان‌هاي كشور از مقاومت لازم برخوردار نيستند.

سيدعليرضا مرندي در خصوص مقاوم‌سازي بيمارستان‌هاي كشور اظهار داشت: لازم است دولت براي مقاوم‌سازي بيمارستان‌هاي كشور بودجه‌اي را در نظر بگيرد.

وي با اشاره به اينكه بايد به سمتي حركت كنيم كه از بيماران در بيمارستان‌ها هزينه‌اي دريافت نشود، افزود: دريافت نكردن هزينه درمان در بيمارستان‌ها مي‌تواند در سلامت جامعه مؤثر باشد.

مرندي با اشاره به دريافت فرانشيز در مراكز درماني تأمين اجتماعي گفت: هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي ملكي تأمين اجتماعي بسيار بالاست كه با توجه به افزايش پرداختي‌هاي صندوق تأمين اجتماعي بايد به فكر كاهش هزينه‌هاي بيمارستاني‌ بود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه در بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي عدالت وجود ندارد، خاطرنشان كرد: در بعضي از بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي تمام امكانات درماني وجود دارد اما در اكثر بيمارستان‌ها نصف امكانات نيز وجود ندارد

ويترين خدمات تأمين اجتماعي بخش درمان است

رئيس هيئت مديره تأمين اجتماعي گفت: خدمات ارائه شده به بيمه شدگان در بخش درمان ويترين خدمات صندوق تأمين اجتماعي است.

 بهروز براتي اظهار داشت: اگر به بحث سلامت و پيشگيري توجه نشود، نيروهاي انساني به عنوان بيمه پرداز و ذخيره گذار اين صندوق تبديل به مصرف كننده بخش درمان مي‌شوند كه علاوه بر تأثير گذاري در مصارف صندوق تأمين اجتماعي، ميزان رضايتمندي مخاطبان نيز كاهش مي‌يابد.

سرپرست معاونت درمان صندوق تأمين اجتماعي پيشينه نظام تأمين اجتماعي در حكومت اسلامي را مربوط به زمان حضرت رسول اكرم (ص) و امام علي (ع) برشمرد و اضافه كرد: وجود تأمين اجتماعي در جامعه موجب احساس شرافت افراد جامعه مي‌شود و وظيفه مديران اين صندوق است كه به بهترين نحو به اقشار جامعه خدمت رساني كنند.

وي با تأكيد بر بهينه مصرف كردن منابع اضافه كرد: وظيفه مديران و كاركنان صندوق تأمين اجتماعي بهينه مصرف كردن منابع است و اين موضوع به معناي كاهش هزينه‌ها و صرفه جويي نيست.

براتي افزود: بايد به سلامت و كنترل تقاضا از طريق فرهنگ سازي و آگاهي رساني به مردم توجه شود تا از توسعه نا متوازن كه باعث اتلاف منابع بيمه شده مي‌شود جلوگيري كرد.

رئيس هيئت مديره صندوق تأمين اجتماعي در ادامه اين همايش گفت: وقتي مباحثي نظير نظام پزشك خانواده مطرح مي‌شود، اين صندوق بايد نخستين مدافع آن باشد چرا كه نتيجه انجام چنين طرحي در دراز مدت باعث كاهش هزينه‌هاي درماني در جامعه مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: بايد منابع و بودجه در هر استان و منطقه بر اساس عدالت و كارهاي دقيق كارشناسي مديران، كاركنان و مسولين توزيع شود تا اطمينان خاطر و رضايت مردم و مديران جلب شود.

درمان تأمين اجتماعي بايد به سمت نگاه سلامت محور حركت كند 

مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي، به توجه بخش درمان تأمين اجتماعي براي حركت به سمت نگاه سلامت محور تأكيد كرد. 

رحمت‌الله حافظي تصريح كرد: درمان صندوق تأمين اجتماعي به هر دو مقوله بهداشت و درمان توجه دارد اما تقدم بهداشت بر درمان و برنامه‌ريزي براي پيشگيري از بروز بيماري هزينه‌ها را در دراز مدت كاهش خواهد داد.

وي به هزينه زياد درمان مستقيم نسبت به درمان غير مستقيم اشاره كرد و افزود: در حال حاضر هزينه درمان در مراكز ملكي تأمين اجتماعي 5/2 برابر هزينه درمان غير مستقيم است كه بايد با افزايش خريد خدمت و تقويت بعد نظارتي باعث ارتقاء كيفيت خدمات درماني به بيمه شده‌ها شويم.

مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي در ادامه از برنامه‌ريزي اين صندوق براي توسعه خدمات غير حضوري در دفاتر اسناد پزشكي به منظور افزايش رضايتمندي مراجعان و به روز رساني پرداخت مطالبات خبر داد و ابراز اميدواري كرد: با برنامه‌ريزي و تلاش مسئولان و كاركنان اين صندوق ظرف يك ماه آينده انجام بخشي از امور در دفاتر اسناد پزشكي بصورت خدمات غير حضوري انجام گيرد.

حافظي ضمن تأكيد بر برخورد قاطع صندوق تأمين اجتماعي با پديده زير ميزي توسط تعداد اندكي از پزشكان طرف قرارداد با اين صندوق، دريافت هر گونه وجهي از بيماران خارج از چارچوب قانوني را غير قابل پذيرش دانست و افزود: در صورت مشاهده اين گونه تخلفات قرارداد پزشك متخلف با اين صندوق فسخ خواهد شد.

وي در ادامه از پرداخت تمامي مطالبات صندوق تأمين اجتماعي به پزشكان، دندانپزشكان و داروخانه‌ها تا پايان مرداد با اين صندوق خبر داد و بيان داشت: ظرف 2 ماه آينده مطالبات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در چارچوب قانون بودجه 89 تسويه خواهد شد.

مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي گفت: يكي ديگر از مباحث مهم و تاثيرگذار در ارتقاي كيفيت خدمات، توجه به موضوع آموزش مديران و كاركنان اين صندوق است كه با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته و بر اساس نياز سنجي در نظر داريم براي مديران و كاركنان اين صندوق دوره‌هاي آموزشي لازم را طراحي و اجرا كنيم.

وي بر پيگيري مصوبات سفرهاي استاني دولت اشاره و تأكيد كرد: تمام پروژه‌ها و برنامه‌هاي مصوب سفرهاي استاني دولت كه در تعهد صندوق تأمين اجتماعي است بايد با اهتمام و توجه ويژه به مرحله اجرا درآيد.

حافظي در بخش ديگري از سخنان خود از غلبه مصارف بر منابع در بخش درمان اشاره كرد و گفت: صندوق تأمين اجتماعي در هر ماه به طور متوسط 300 ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بايد به سمت رفع اين كسري و پيشي گرفتن منابع بر مصارف حركت كنيم.

مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي با تأكيد بر توجه بيشتر به درمان غير مستقيم به جاي توسعه بي‌رويه بيمارستان‌ها و مراكز درماني تأمين اجتماعي گفت: با انجام اين برنامه علاوه بر مديريت بر منابع و مصارف رضايت خاطر بيمه شدگان نيز فراهم مي‌شود.

اجرايي شدن دريافت فرانشيز در بيمارستان‌هاي ملكي تأمين اجتماعي تا دو ماه آينده 

عضو هيئت امناي تأمين اجتماعي گفت: دريافت فرانشيز در بيمارستان‌هاي ملكي صندوق تأمين اجتماعي تا دو ماه ديگر اجرايي مي‌شود.

علي يوسف‌پور: 20 درصد از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي از خدمات مستقيم و 80 درصد از خدمات درماني غيرمستقيم اين صندوق استفاده مي‌كنند.

وي در ادامه افزود: بر اساس مطالعات انجام شده هزينه‌هاي درمان مستقيم در تأمين اجتماعي، 5/2 برابر درمان غيرمستقيم است.

يوسف‌پور در خصوص دريافت فرانشيز در بيمارستان‌هاي ملكي تأمين اجتماعي گفت: در صورتي كه در بيمارستان‌هاي غيرملكي تأمين اجتماعي 10 درصد فرانشيز دريافت شود، 5 درصد از آن در بيمارستان‌هاي ملكي دريافت مي‌شود.

عضو هيئت امناي تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه دريافت فرانشيز در مراكز درماني تأمين اجتماعي بر اساس منطق است، بيان داشت:‌ در بيمارستان‌هاي دولتي هزينه‌ها 4 برابر و در بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي 5/2 برابر بخش خصوصي است.

وي خاطرنشان كرد: همانطور كه در شستا شركت‌هاي كم‌بازده را واگذار مي‌كنيم در درمان نيز برون‌سپاري خواهيم كرد و درمان را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم و منطقي است كه بازدهي نيز بيشتر خواهد شد.

منبع : فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۸/۲۰ تعداد بازدیدکنندگان : 5447

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 175
بازدید دیروز : 4387
بازدید این ماه : 8882
بازدید امسال : 171114
بازدید کل : 32885321

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش