50 مطلب آخر
دارو و داروخانه : حقوق مسئول فني داروخانه کمتر از نگهبان.....

فرصت های محدودشغلی ، نوبت های چند دهه ای برای تاسیس داروخانه ، حقوق کمتر مسئول فنی از نگهبان یک بیمارستان در شیفت داروخانه ، تاثیرگذاری افراد غیر حرفه ای در اقتصاد داروخانه ها ، مشکلات بیمه ها ، سود نسبتاً بیشتر فرآورده های آرایشی-بهداشتی و مکمل ها نسبت به دارو ها و ده ها دلیل دیگر می توانند پتانسیلی مناسب برای خروج داروخانه و داروساز از مسیر اخلاق حرفه ای و خدمات علمی، به حساب آیند    . . . . . . .    خرید تجهیزات، مواد اولیه و طی دوره های آموزشی در کشورهای دست اول دنیا سبب شد که صنعت استراتژیک ساخت و کنترل دارو کمتر به فکر تربیت مخترع، دانشمند و کاشف باشد و تبدیل به صنعتی مونتاژ و اپراتوری شود    . . . . . .  

جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

حقوق مسئول فني داروخانه از نگهبان بيمارستان كمتر است

 كمبود حقوق يك مسئول فني در داروخانه كه كمتر از نگهبان يك بيمارستان است، ضعف نظارت عالي وزارت بهداشت، ضعف تحقيق و توسعه از مشكلات عمده نظام دارويي كشور است.

بمناسبت روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازي ؛ رسم است که در اعیاد از شادی ها بگویند و کدورت ها بزدایند. اما جملات شادی گونه و ذکرهای تاریخی امروزه به مدد سیستم های شتاب در اطلاع رسانی در همه جا در دسترس هستند.
 
از آنجا که فرصت ها محدود است و چند دهه ای است که جامعه داروسازان مرجعی برای تقلید رفتارهای سازمانی به خود ندیده است باید از همین فرصت های کم، برای درد دل و تبادل افکار،استفاده کنیم.

1-دارو سازی علم داروست و دارو به هر ماده  شیمیايی یا بیولوژیک (از طبیعی تا سنتتیک) که برای حفظ سلامت انسان ها و نهایتاً تلاشی علمی در راستای حفظ و ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماری ها و توانبخشی به کار می رود. اطلاق مي شود.

جالب است که بدانیم برخی واکسن ها که خانواده کوچکی از داروها هستند به رغم نقش پیشگیرانه، جای خود را در درمان نیز باز کرده‌اند. قاعدتاً انتظار مشارکت علمی و تاثیر گذار(به مدد قوانین و فرآهم آوری بسترهای لازم) داروساز، در پیشگیری های اولیه، ثانویه و ثالثیه، امری منطقی، ضروری و عقلائی به نظر می رسد.

در حال حاضر فعالیت های داروسازان (بیش از 90درصد) محدود به عرضه دارو در داروخانه ها، شده است. این امر در بهترین شرايط با انجام مشاوره های آرمانی داروسازی، فقط ورود به مبحث پیشگیری ثانویه است و این امر تازه در حداقل سطح خود نیز گاهي به قدری غریب جلوه می كند که داروسازان توسط برخی همکاران پزشک، به مداخله رفتاری محکوم می شوند. در این صورت دیگر خرده ای به برداشت برخی خواص (از جمله قانونگذار و قضات عالی) از فعالیت های دارويی داروخانه ها، محلی از اعراب ندارد.

2-فرصت های محدودشغلی، نوبت های چند دهه ای برای تاسیس داروخانه، حقوق کمتر مسئول فنی از نگهبان یک بیمارستان در شیفت داروخانه، تاثیرگذاری افراد غیر حرفه ای در اقتصاد داروخانه ها، مشکلات بیمه ها، سود نسبتاً بیشتر فرآورده های آرایشی-بهداشتی و مکمل ها نسبت به دارو ها و ده ها دلیل دیگر می توانند پتانسیلی مناسب برای خروج داروخانه و داروساز از مسیر اخلاق حرفه ای و خدمات علمی، به حساب آیند.
 
3-اخذ گواهی های تائید صلاحیت نظارت وزارت بهداشت و صدور مجوز صادرات دارو به سایر کشورهای در حال توسعه، سازمان های جهانی را به آبراهام لینکلن دوم_توانايی نگارش دو متن متفاوت عقلی و احساسی به طور همزمان با هر دو دست- تبدیل کرده است. در چرخه هايی گیر می افتیم که به منظور کسب افتخار و پول خارجی و داشتن کمی صادرات مجبور به واردات هنگفت می شویم.

4-نظارت عالیه و کارشناسی بر فعالیت مجموعه های مدیریتی ارشد، نه تنها عاملی بازدارنده و منفی محسوب نمی شود بلکه با حذف خطاهای مدیریتی می توان مدیران و نهایتاً مجموعه های تحت امر را سریعتر به اهداف از پیش تعیین شده هدایت كرد.در صورت عزم برای استقرار چنین شاخص هايی چیدمان منابع انسانی در هرم سازمانی که در رأس آن مدیر ارشد قرار می گیرد می بایست بر اساس تخصص و تعهد باشد، نه فقط بر اساس سلسله مراتب اداری و دایره محدود مدیریتی -امری که متاسفانه گاهي مغفول می ماند.

5- از حاکمیت و استیلای هوش هیجانی (EQ) بر هوش تحلیلی (IQ) بپرهیزیم. پدیده مهاجرت نخبگان در حوزه دارويی، می تواند منتج از راه اندازی و راهبری نادرست مجموعه های تولیدی داروئی باشد.خرید تجهیزات، مواد اولیه و طی دوره های آموزشی در کشورهای دست اول دنیا سبب شد که صنعت استراتژیک ساخت و کنترل دارو کمتر به فکر تربیت مخترع، دانشمند و کاشف باشد و تبدیل به صنعتی مونتاژ و اپراتوری شود.
 
6- تفکر شورايی را به عنوان ابزاری توانا برای احیاي فکر در چهارچوب اندیشگاه های فکر و در بستری از توجه رویکردی و تالاری به فکر با زیرساخت های فرهنگ فکر که مجموعه تولیدی داروئی را به سمت مجموعه های دانش بنیان هدایت می كند، بر فعالیت هایمان حاکم كنيم.
 
7- باقیماندن رگه هائی از سنت های غلط رضاخانی، سبب شده هنوز هم به رغم تأسیس صدها مقاطع دانشگاهی بین رشته ای، افکار نادرست و ناصواب گذشته جای خود را به ترویج روحیه همکاری بین بخشی و بین رشته ای علوم پزشکی ـ دارويی واگذار نكند.
 
8- امروزه ملزم به رعایت الزامات و استانداردهای ملی/ بین المللی، سطوح ایمنی ـ زیستی BSL ، امنیت ـ زیستی BS‌ و نظام بهینه تولید GMP‌ هستیم، بدون غرب زدگی، قوانین، مقررات و الزامات را جدی بگیریم .
 
9- اشراف به اصول توان سنجی تولید، ظرفیت سازی Capacity Building ، oot Cause Analysis، Trend Analysis  و نظارت بر به سرانجام رساندن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه CAPAs از جمله عوامل اصلی و مهم در تضمین کیفیت فرآورده تولیدی و انطباق با معیارهای ملی/ بین المللی است .
 
10- رسالت تحقیق و توسعه R&D و فعالیت های پژوهشی را مورد بازبینی قرار دهیم . تنظیم فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و صرف درصدی از سوي توليد براي تحقیق و توسعه امروزه نشانه و شاخصی از اعتلای صنعت مربوطه محسوب می شود .
 
11- نجواها، زمزمه ها و پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم ها، هلدنیگ ها، شرکت های اقماری، مجموعه های دانش بنیان به گوش نمی رسد. تعریف و تبیین اهداف مشترک کشوری خود زمینه ساز ائتلاف های کاری است.

12- کدینگ های هوشمند، محاسبه الگوریتم زمانبندی- به بهانه اقتصاد مقاومتی در صنایع دارويی، بحرانهای دارويی گاهي می توانند منجر به تنش های سیاسی و اجتماعی شوند. چالش های چند ساله اخیر در تهیه و تامین نیازهای ضروری دارويی کشور، قدری نگران کننده به نظر می رسد. بالطبع بیان خودکفائی و تولید بیش از 90درصدی داروها در کشور تا زمانی که نیازمند پیش ساخت ها/زیر ساخت های دارويی هستیم قدری تامل برانگیز است.

کدینگ های هوشمند در محاسبات طراحی و کنترل مربوط به الگوریتم زمانبندی تولید-با محوریت مشتری مداری-  تنها عاملی است که ارزیابی مدیریت ارشد را عملیاتی و بهنگام می كندبه اعتقاد نگارنده" اقتصاد انرژی( مجموعه ای از چرخ دنده های هوشمند و محاسب) واژه ای شناخته شده  نيست.

13- در آینده نظارت سازمان غذا و دارو ایران (iFDA) در تجمع نیازها و ارتقاء کیفی استانداردهای کشور عامل جدی و تأثیر گذار است به طوری که هر گونه عدول از موازین علمی، کارشناسی اگر چه در وهله اول با نیت تأمین نیازهای فوری و آنی کشور، امری توجیه شده جلوه می كنداما در بلند مدت تأثیر منفی شگرفی بر مجموعه دارد.
 
14- در هر مجموعه با هر قدر توان منابع انسانی، تجهیزاتی و مالی بدون نظارت های عالی و کارشناسی هیچگاه، انحراف از نظامنامه (خط مشی) کیفی ـ مشتری مداری ـ آشکار نمي شود .
 
15- ساز و کارهای خود جبرانی هر زمان که سخن از یک مجموعه (سیستم) به میان می آید؛ مؤلفه های خطاهای کارکردی، نوسانها و ایستايی عملکرد نیز خود را نشان می دهند. مدیران ما گاهاي کمتر توجه می كنند همانگونه که مجموعه های داروئی خود به خود طراحی نمی شوند، ساز و کارهای خود جبرانی نیز از جمله مسائل مهمی هستند که می بایست مورد توجه جدی و اصولی طراحان قرار گیرند. مدیران لایق و دلسوز جامعه دارويی کشور به عنوان عضوی از شبکه مدیریتی خلاق تولید دارو، می‏بایست در هر لحظه از زمان، از توان تولیدی مجموعه، آگاه باشند.

دلائلی را که توان بالقوه ایجاد بی نظمی و نوسان در خطوط تولید را دارند، از قبل شناسايی كنند. با استقرار ساز و کارهای خود جبرانی در هر مجموعه به خوبی بدانند مهار هر نوسان و بی نظمی در تولید نیازمند صرف چه مقدار انرژی (منابع انسانی، زمانی، اقتصادی و....) در چه پریود زمانی است؟ کاربرد اختصاصی ساز و کارهای یاد شده در حذف اثرات ناخواسته به منزله مقابله با تهدید نرم است. زیرا تحریم پیش از آنکه به عنوان پدیده ای عینی و ملموس لحاظ شود تا قابلیت تبدیل به عاملی براي ارتقاء شکوفايی صنعت و خودباوری در صنایع داروئی را داشته باشند، متأسفانه گاهي به عنوان عامل مخرب توان و ظرفیت روانی -برخی مدیران ارشد مجموعه های داروئی, عمل می كند.
 
16- تنظیم و نهائی کردن هر چه سریعتر سند ملی واکسن و ورود به عرصه های جدید در تولید این گونه فرآورده های دارويی بیولوژیک از جمله فعالیت های مثبت و سازنده ای است که می تواند باب جدیدی در کشور محسوب شود.

منبع : فرشید جزایری، داروساز - خبرگزاری فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۶/۱۴ تعداد بازدیدکنندگان : 5456

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2223
بازدید دیروز : 2186
بازدید این ماه : 28501
بازدید امسال : 1032315
بازدید کل : 35355668

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش