50 مطلب آخر
خبرپرستاری : نظرات جدید رييس كل سازمان نظام پرستاري

رييس كل سازمان نظام پرستاري گفت:

 • به زودي شاهد استخدام 10 هزار پرستار براي خدمت در بيمارستان‌هاي دولتي هستيم.
 •  شعار امسال سازمان نظام پرستاري «پرستاري ارزشي و بصيرت حرفه‌اي» است. .  
 • خشونت‌هاي شغلي نسبت به پرستاران با فرهنگسازي كمتر بشود.
 • استانداردهاي مراكز بهداشتي و درماني به روز نيست
 •  در بيمارستان‌هاي خصوصي، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، بخش خيريه و دانشگاه آزاد قانون ارتقاي بهره وري هنوز اجرا نشده است
 •  استاندارد پرستار تا پايان برنامه پنجم توسعه به ازاي هر تخت بيمارستاني 1،5 نفر شود.
 • مقرر شد كه يك پرستار در هيات امناي مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌ها عضو شود.
 • دفاتر پرستاري به طور مستقيم زير نظر روساي دانشگاه‌ها فعاليت كنند.
 • حق جذب به پرستاران در سال 90 در وزارت بهداشت نيز به مرحله اجرا درآمد.
 • در امتيازدهي به بيمارستان‌هاي خصوصي اجراي قوانين پرستاري از آيتم‌هاي امتيازدهي باشد.
 • اجرا نشدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در سال 90
 • بيش از 100 خدمت پرستاري از بين 527 خدمت ثبت ملي استاندارد شده است.
 • بر اساس امتحاناتي كه از پرستاران گرفته مي‌شود پروانه كاري براي پرستاران صادر مي‌شود
 • با راه اندازي تخت‌ها و بيمارستان‌هاي جديد در سال جاري  ده هزار پرستار استخدام میشوند
 •  60 درصد دانشجويان پذيرفته شده در رشته پرستاري دختر هستند.
 • سالانه 6-7 هزار پرستار فارغ التحصيل مي‌شدند كه در حال حاضر اين آمار به 9 تا 10 هزار فارغ‌التحصيل رسيده است.
 • بيش از 16 نظام پرداخت در دنيا وجود دارد، و براي حدود 80 درصد از خدمات پزشكي مي‌توان استاندارد نوشت.
 •  عرفه گذاري در حدود هشت بيمارستان تهران و يك يا دو بيمارستان در مراكز استان‌ها به صورت آزمايشي اجرا میگردد 
 •  تا پايان برنامه پنجم توسعه سالانه 10 هزار نفر را به عنوان كمك بهيار استخدام كنيم.
 • تلاش است كه به ازاي هر تخت بيمارستاني دو نفر نيرو وجود داشته باشد كه 1،5 نفر آن پرستار باشد.

جهت مطالعه مابقی خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  

تحلیل ما

متن کامل

استخدام 10 هزار پرستار در سال جاري

رييس كل سازمان نظام پرستاري گفت: به زودي شاهد استخدام 10 هزار پرستار براي خدمت در بيمارستان‌هاي دولتي هستيم.

غضنفر ميرزابيگي افزود: با توجه به آن كه رهبر معظم انقلاب سال جاري را به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري كرده‌اند، شعار امسال سازمان نظام پرستاري «پرستاري ارزشي و بصيرت حرفه‌اي» است. در اين جهت تلاش مي‌كنيم به مدل‌هاي داخلي پرستاري توجه بيشتري شود و با نهادهاي اجرايي، آموزشي،‌علمي و ساير تشكل‌هاي پرستاري همكاري ‌كنيم كه در اين رابطه شوراي هماهنگي تشكيل داده‌ايم.

وي در ادامه گفت: با طرح اين الگوها تلاش مي‌كنيم الگوهاي خوب و قابل ارائه‌اي را براي كشورهاي ديگر داشته باشيم. علاوه بر آن در سال جاري مطالب درسي بر مبناي توليد علمي را مدنظر داريم. در اين جهت درصدد هستيم سرفصل‌هاي درسي تا حد امكان توليدي باشند و كمتر از متون ترجمه‌اي استفاده شود و در صورت استفاده از اين متون اين منابع بومي سازي شوند.

ميرزابيگي افزود: يكي ديگر از اقداماتي كه قرار است سازمان نظام پرستاري در سال جاري آن را پيگيري كند استفاده از لوازم و تجهيزات پزشكي توليد داخل از دستگاه‌هاي فوق تخصصي و تخصصي گرفته تا ابزارهاي لازم براي كار در درمانگاه‌ها است.

وي درباره اهداف سازمان نظام پرستاري در سال 91 اظهار كرد: قرار است نقشه راه پرستاري تدوين شود علاوه بر آن ارتقاي منزلت اجتماعي و هويت پرستاران، تلاش براي ارتقاي جايگاه پرستاران در سطوح سياستگذاري، افزايش رضايت مندي مردم، افزايش سلامت پرستاران در حين خدمت از اهداف اين سازمان در سال جاري است.

وي با اشاره به خشونت‌هاي شغلي نسبت به پرستاران گفت: اين خشونت‌ها در ايران نسبت به كشورهاي ديگر كمتر است البته بايد اين ميزان با فرهنگسازي كمترهم بشود. از سوي ديگر پرستاران كمتر از ساير گروه‌هاي ديگر خشونت‌هاي اعمال شده عليه آنان را پيگيري مي‌كنند چرا كه خود را به جاي بيماران و همراهان بيماران مي‌گذارند.

ميرزابيگي با بيان اينكه استانداردهاي مراكز بهداشتي و درماني به روز نيست، اظهار كرد: اين مسئله يكي از معضلات بهداشت و درمان كشور است چرا كه برخي بخش‌ها مانند اتاق عمل، تخت محسوب نمي‌شوند اين در حالي است كه اختصاص نيرو به بيمارستان‌ها بر اساس تخت صورت مي‌گيرد.

رييس كل سازمان نظام پرستاري با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه پرستاري در سال 90 اظهار كرد: سال گذشته سال بسيار خوبي بود و برخي از قوانين پرستاري مانند قانون ارتقاي بهره وري به طور كامل در بخش دولتي اجرا شد البته اجراي اين قانون با اشكالاتي همراه بود بنابراين براي رفع كاستي‌هاي موجود كميته‌اي براي نظارت بر اجراي قانون ارتقاي بهره وري با همكاري سازمان نظام پرستاري و وزارت بهداشت تشكيل شد.

وي تاكيد كرد: متاسفانه در بخش غيردولتي بيمارستان‌هاي خصوصي، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، بخش خيريه و دانشگاه آزاد قانون ارتقاي بهره وري هنوز اجرا نشده است البته در تلاش هستيم كه اين قانون در اين بخشها نيز اجرايي شود البته صندوق تامين اجتماعي در روز پرستار اعلام كرد كه قرار است قانون ارتقاي بهره وري را اجرا كند.

ميرزابيگي با بيان اينكه در سال گذشته شاهد استخدام 23 هزار پرستار بوديم، اظهار كرد: در روزهاي پاياني سال گذشته با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور توافق كرديم كه استاندارد پرستار تا پايان برنامه پنجم توسعه به ازاي هر تخت بيمارستاني 1،5 نفر شود. اين در حالي است كه اين رقم در حال حاضر 0،4 تا 0،5 نفر پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني است.

رييس كل سازمان نظام پرستاري تاكيد كرد: رقم 1،5 نفر پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني فقط مختص به بخش دولتي نيست و ما تلاش مي‌كنيم كه در سالهاي آينده اين رقم به 1،8 ارتقا يابد چرا كه انجام اين كار باعث افزايش رضايت مندي مردم مي‌شود.

ميرزابيگي با اشاره به حضور پرستاران در هيات امناهاي بيمارستان‌هاي هيات امنايي اظهار كرد: در سال 90 ايراداتي به وضعيت پرستاران در بيمارستان‌هاي هيات امنايي وارد شد كه اين ايرادات را وزارت بهداشت پذيرفت و در بهمن ماه موارد انتقادي اصلاح و مقرر شد كه يك پرستار در هيات امناي مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌ها عضو شود.

وي در ادامه اظهار كرد: در سال 90 پزشكان در اعضاي تمام وقت جغرافيايي لحاظ شده بودند اما با پيگيري‌هاي صورت گرفته مقرر شد كه اعضاي تمام وقت جغرافيايي تنها منحصر به پزشكان نشود. در اين جهت پرستاران نيز مي‌توانند اعضاي تمام وقت جغرافيايي شوند.

رييس كل سازمان نظام پرستاري درباره جايگاه دفاتر پرستاري گفت: جايگاه دفاتر پرستاري در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تثبيت شده نبود و متناسب با مديريت و سليقه روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و معاونان درمان تعريف مي‌شد اما با پيگيري‌هاي صورت گرفته قرار شد كه دفاتر پرستاري به طور مستقيم زير نظر روساي دانشگاه‌ها فعاليت كنند. با انجام اين كار وظيفه پرستاران تنها منحصر به كارهاي درماني نمي‌شود بلكه در زمينه‌هاي ديگري مانند پيشگيري، درمان و بازتواني نيز پرستاران مي‌توانند فعاليت كنند. از سوي ديگر دفاتر پرستاري مي‌توانند درباره مسائل آموزشي نيز اظهارنظر كنند.

وي پرداخت حق جذب به پرستاران را از ديگر اقدامات انجام شده در سال 90 ذكر و اظهار كرد: اين كار در وزارت بهداشت برخلاف وزارت علوم انجام نشده بود اما در سال 90 در وزارت بهداشت نيز به مرحله اجرا درآمد.

ميرزابيگي در ادامه با انتقاد از اجرايي نشدن قانون ارتقاي بهره وري در بخش غيردولتي گفت: در حال حاضر پرستاران احساس دو گانگي مي‌كنند و اگر بخش خصوصي خود را با قانون ارتقاي بهره‌وري تطبيق ندهد ممكن است در استخدام‌هايي كه در آينده صورت مي‌گيرد نيروهاي كيفي خود را از دست بدهد. البته ما تلاش مي‌كنيم براي امتيازدهي به بيمارستان‌هاي خصوصي اجراي قوانين پرستاري از آيتم‌هاي امتيازدهي باشد.

وي با اشاره به اجرا نشدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در سال 90 اظهار كرد: اجراي اين قانون منافع زيادي به ويژه براي مردم دارد و به نظر مي‌رسد در روز پرستار اجراي اين قانون اعلام شود.

رييس كل سازمان نظام پرستاري افزود: متاسفانه برخي افراد فقط از ديدگاه مالي و هزينه‌اي كه اجراي اين قانون ممكن است در بر داشته باشد به قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري مي‌نگرند اين در حالي است كه آنان تنها به مسائلي كه ممكن است اجراي اين قانون در كوتاه مدت به وجود آورد توجه مي‌كنند و عنايتي به منافع درازمدت قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ندارند.

وي با اشاره به استانداردسازي خدمات پرستاري اظهار كرد: بيش از 100 خدمت پرستاري از بين 527 خدمت ثبت ملي استاندارد شده است.

رييس كل سازمان نظام پرستاري با اشاره به صدور پروانه كاري پرستاري گفت: بر اساس امتحاناتي كه از پرستاران گرفته مي‌شود پروانه كاري براي پرستاران صادر مي‌شود كه اين كار در جهت حرفه‌اي شدن پرستاري صورت مي‌گيرد.

وي با تاكيد بر ضرورت توانمندسازي پرستاران بالين اظهار كرد: تلاش مي‌كنيم آنان را از نظر مسائل علمي و حرفه‌اي توانمند كنيم تا آنان به ابعاد علمي و حقوقي فعاليت خود تسلط بيشتري داشته باشند.

ميرزابيگي در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا با توجه به راه اندازي تخت‌ها و بيمارستان‌هاي جديد در سال جاري استخدام ده هزار پرستار مي‌تواند باعث دستيابي ايران به رقم 1،5 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني شود، اظهار كرد: در اين زمينه تنها استخدام كارساز نيست بلكه بايد به ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها و نسبت پرستاران مرد و زن نيز توجه شود.

وي افزود: تا دو سال قبل ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي براي جذب دانشجوي پرستاري 80 درصد زن و 20 درصد مرد بود و دانشگاه آزاد نيز فقط زنان را در رشته پرستاري مي‌پذيرفت اما در حال حاضر اين نسبت در دانشگاه‌هاي دولتي 60 به 40 رسيده است به گونه‌اي كه 60 درصد دانشجويان پذيرفته شده در رشته پرستاري دختر هستند. دانشجوياني كه به اين شيوه جذب شده‌اند تا اواخر سال جاري فارغ التحصيل مي‌شوند. پيش از اين سالانه 6-7 هزار پرستار فارغ التحصيل مي‌شدند كه در حال حاضر اين آمار به 9 تا 10 هزار فارغ‌التحصيل رسيده است.

ميرزابيگي تاكيد كرد: انتظار نداريم طي يكي دو سال رقم 1،5 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني دست پيدا كنيم البته به تناسب افزايش ظرفيت جذب دانشجو، استخدام پرستاران را نيز پيگيري مي‌كنيم.

ميرزابيگي با اشاره به كدهاي اخلاقي پرستاران اظهار كرد: سال 90 كدهاي اخلاقي پرستاران نوشته و از آن رونمايي شد و در سال جاري قرار است روند اجرايي آن به صورت سرفصل‌هاي درسي و موضوعات بازآموزي در بالين طي شود.

وي با بيان اينكه بيش از 16 نظام پرداخت در دنيا وجود دارد، گفت: در اين زمينه بايد حداقل دو مسئله را در نظر بگيريم يكي اينكه نظام پرداخت فرايند محور و نتيجه نگر باشد علاوه بر آن بايد استانداردي براي ارائه هر خدمت داشته باشيم. البته استانداردها مطلق نيست و براي حدود 80 درصد از خدمات پزشكي مي‌توان استاندارد نوشت.

ميرزابيگي افزود: در بسياري از كشورها فردي در بيمارستان مسئوليت دارد كه از ارائه خدمات القايي به بيماران جلوگيري كند. اين فرد ممكن است يك پزشك عمومي يا حتي يك فرد متخصص باشد.

وي با بيان اينكه متاسفانه گروهي از ديدگاه گروه پزشكي به وضعيت پرستاري مي‌نگرند، اظهار كرد: اين گروه معتقدند كه اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري هزينه‌هاي گزافي را براي سيستم بهداشت و درمان دارد اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي گرفته شده به برخي از بيماران به علت شكست پروسه درمان خدمات تكراري ارائه مي‌شود و همين امر باعث تحميل هزينه‌هايي به آنان و سيستم بهداشت و درمان مي‌شود.

رييس كل سازمان نظام پرستاري تاكيد كرد: اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در بلند مدت باعث كاهش هزينه‌هاي مردم و افزايش رضايت مندي آنان مي‌شود علاوه بر آن موجب بيشتر شدن انگيزه‌هاي كاري پرستاران مي‌شود.

ميرزابيگي تاكيد كرد: ممكن است تعرفه گذاري نياز به اختصاص بودجه در شش ماه يا يكسال اول اجراي آن داشته باشد اما لازم نيست به طور مداوم براي اجراي آن بودجه اختصاص داده شود. مي‌توان در ابتدا در حدود هشت بيمارستان تهران و يك يا دو بيمارستان در مراكز استان‌ها به صورت آزمايشي اجرا كرد. اين كار در سال 91 قابل انجام است و با بودجه‌هاي موجود به سرانجام مي‌رسد.

وي در ادامه با بيان اينكه تدوين نقشه راه پرستاري آغاز شده است، اظهار كرد: اين كار با همكاري بورد پرستاري و دفتر پرستاري وزارت بهداشت انجام مي‌شود و اميدواريم كه تا 27 اسفندماه سال جاري (روز پرستار) آنرا به پايان برسانيم.

ميرزابيگي با اشاره به تربيت نيروهاي كمك بهيار گفت: به منظور جبران كمبود پرستار براي ارائه خدمات به بيماران قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه سالانه 10 هزار نفر را به عنوان كمك بهيار استخدام كنيم.

وي درباره بيمه پرستاران اظهار كرد: بيمه پيشگامان سلامت را راه اندازي كرده‌ايم و قرار است سازمان بيمه‌اي گسترده‌‌تري را براي ارائه خدمات به پرستاران ايجاد كنيم.

وي درباره اعزام پرستار به تركيه اظهار كرد: اين خبر از اساس كذب بود و در شرايطي كه خودمان با كمبود پرستار مواجه هستيم چطور قصد داريم پرستاري به خارج از كشور اعزام كنيم.

ميرزابيگي در پايان تاكيد كرد: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معتقد است كه بايد تناسب نيروهاي موجود در دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها تغيير كند در اين راستا اين معاونت در تلاش است كه به ازاي هر تخت بيمارستاني دو نفر نيرو وجود داشته باشد كه 1،5 نفر آن پرستار باشد.

منبع : ایسنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۱/۱/۱۷ تعداد بازدیدکنندگان : 3926

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1035
بازدید دیروز : 3539
بازدید این ماه : 26956
بازدید امسال : 842489
بازدید کل : 35165842

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش