50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : برگرداندن زيرميزي‌‌ 30 بيمار طي 1.5 سال ؟؟؟؟

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از برخورد جدي با پزشكان زيرميزي‌‌بگير و برگرداندن هزينه 30 بيمار طي يك سال و نيم گذشته خبر داد ؟؟؟؟؟   ..........................  «پديده زيرميزي» كه شايد پديده‌اي جنجال آفرين هم باشد، يكي از معضلاتي است كه از نبود ساماندهي مناسب در نظام سلامت ناشي مي‌شود  .................  پديده زيرميزي ممكن است در بيمارستان‌هايي اتفاق افتد كه جراحي انجام مي‌دهند  .......................  هر چند پزشك، كاري علمي و درماني انجام مي‌دهد و بسيار زحمت مي‌كشد اما بيمه‌ها، دولت و... خود را كنار كشيده‌اند و پزشكان را در مقابل مردم قرار داده‌اند. ارتباط مالي كه در تمام دنيا بين پزشك و بيمار قطع شده در مملكت ما به صورت مخفيانه و در سايه انجام مي‌شود. اين موضوع باعث ايجاد نابساماني شده و سبب مي‌شود  ......................  كساني كه در امر تعيين تعرفه و سرانه درمان تاثيرگذارند خود را كنار كشيده‌اند و پزشكان را در مقابل مردم قرار داده‌اند  .................. دائم با معلول برخورد مي‌شود و با علت كاري نمي‌شود. رها كردن علت اين موضوع باعث گسترش و يا مخفي‌تر شدن آن مي‌شود . . .

جهت رویت متن کامل این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

زيرميزي" 30 بيمار بيمارستان‌هاي پايتخت بازگردانده شد

مدير بازرسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از برخورد جدي با پزشكان زيرميزي‌‌بگير و برگرداندن هزينه 30 بيمار طي يك سال و نيم گذشته خبر داد و گفت: در آسيب شناسي پديده زيرميزي لازم است پاي درد دل پزشكان هم بنشينيم.

دكتر مسعود مسلمي‌فرد در آسيب‌شناسي پديده زيرميزي، گفت: در تمام دنيا اگر نظام سلامت از ساماندهي مناسبي برخوردار نباشد با معضلات متعددي روبرو خواهد بود.

وي به مشكلات متعدد در اقتصاد سلامت كشور اشاره كرد و گفت: مهم‌ترين موضوع آن است كه در ساماندهي نظام سلامت هنوز به يك الگوي مناسب دست نيافته‌ايم. لازم است الگوي مناسبي براي ساماندهي نظام سلامت كشور پيگيري شود. برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع مي‌تواند الگوي مناسبي براي نظام سلامت باشد تا به تدريج ساختارهاي نظام سلامت را در ريل مناسبي قرار د‌هد.

زيرميزي پديده‌ايست كه از نبود ساماندهي مناسب در نظام سلامت ناشي مي‌شود

مدير بازرسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: «پديده زيرميزي» كه شايد پديده‌اي جنجال آفرين هم باشد، يكي از معضلاتي است كه از همين ناهماهنگي‌ها و نبود ساماندهي مناسب در نظام سلامت ناشي مي‌شود. در مجموع به پولي كه خارج از تعرفه پزشكي و خارج از محدوده بيمارستان گرفته مي‌شود، زيرميزي گفته مي‌شود.

وي ادامه داد: پديده زيرميزي ممكن است در بيمارستان‌هايي اتفاق افتد كه جراحي انجام مي‌دهند. در غير اين صورت به عنوان مثال زيرميزي در مطب پزشك عمومي معنايي ندارد. واقعي نبودن تعرفه‌هاي نظام سلامت از دلايل مطرح در پديد زيرميزي در اين بيمارستان‌هاست. از طرف ديگر بيمه‌هاي كشور ضعيف هستند، به شكل درست تعرفه تعيين نمي‌كنند و بيماري‌ها را به صورت انتخابي و با تعرفه‌هايي كه خودشان تعريف مي‌كنند، پوشش مي‌دهند. دليل اين موضوع نيز آن است كه سرانه نظام سلامت كشور بسيار پايين است.

ضريب K جراحي به نحوي درست تعريف شود

نايب رييس انجمن پزشكان عمومي افزود: لازم است از محل درآمد توليد ناخالص داخلي رقم بالايي براي نظام سلامت كشور لحاظ شود تا بخشي از آن در مبحث تعرفه قرار گيرد و ضريب K جراحي به نحوي درست تعريف شود؛ اما اين موضوع اكنون اتفاق نمي‌افتد. چنين روندي سبب مي‌شود كه به عنوان مثال رقم پرداختي به يك پزشك براي جراحي قلب در كشورهاي همجوار A تومان باشد اما در نظام بيمه‌اي ايران A-20 تومان در نظر گرفته شود؛ اين اختلاف درآمد اختلاف فاحشي است. بنابراين پزشك و يا جراح مربوطه نمي‌تواند با چنين تعرفه‌هايي به كار خود ادامه دهد و مجبور مي‌شود با بيمار توافق كند. به اين ترتيب است كه فشار ناشي از هزينه‌ درمان به مردم وارد مي‌شود.

وي در اين باره ادامه داد: هر چند پزشك، كاري علمي و درماني انجام مي‌دهد و بسيار زحمت مي‌كشد اما بيمه‌ها، دولت و... خود را كنار كشيده‌اند و پزشكان را در مقابل مردم قرار داده‌اند. ارتباط مالي كه در تمام دنيا بين پزشك و بيمار قطع شده در مملكت ما به صورت مخفيانه و در سايه انجام مي‌شود. اين موضوع باعث ايجاد نابساماني شده و سبب مي‌شود كه به عنوان مثال يك پزشك براي يك عمل خاص A تومان بگيرد و يك نفر A +5. بيماران نيز به جهت اضطراري كه در انجام عمل مربوطه دارند، ناگزير به پرداخت اين ارقام مي‌شوند.

وي در اين باره ادامه داد: در اينجا سوال آن است كه آيا در اين زمينه پزشكان مقصر هستند؟ اعتقادم بر آن است كه مشكل پزشكان نيستند؛ مشكل سيستم نظام سلامت كشور است كه به شكلي صحيح تعريف نشده و سبب مي‌شود كه پزشكان به عنوان خدمتگزاران واقعي مردم، از نظر اقتصادي در ذهن مردم بد معرفي ‌شوند. اين در حاليست كه دولت حق پزشكان را درست تعريف نكرده و پزشكان روز به روز ضعيف‌تر مي‌شوند.

به گفته مدير بازرسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تنها بين دو تا پنج درصد از تمام قشر پزشكي كشور، كساني هستند كه شايد بيش از آنچه كه حق‌شان است برداشت مي‌كنند. عمده جامعه پزشكي با صداقت و تحت فشار زياد كار مي‌كنند. آيا بايد افراد خدوم جامعه را سرزنش كرد يا آنكه قوانين را اصلاح؟ امروز قوانين بيمه‌اي كشور مشكل دارد، سياستگذاري نظام سلامت مشكل دارد، تعريف سرانه درمان مشكل دارد، تعرفه‌ها مشكل دارند؛ به جاي رفع اين مشكلات، در جامعه طوري وانمود مي‌شود كه پزشكان مشكل دارند. براي آسيب شناسي اين موضوع تمام افراد ذي مدخل بايد دور يك ميز بنشينند و مشكل را از ريشه حل كنند.

در برخورد با پديده زيرميزي با كسي شوخي نداريم

دكتر مسلمي‌فرد به ابلاغيه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به بيمارستان‌هاي تحت پوشش خود و برخورد‌هاي اين دانشگاه با پديده زيرميزي اشاره كرد و گفت: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به شدت با اين پديده برخورد مي‌كند و در اين زمينه با كسي شوخي نداريم. ابلاغيه‌هاي لازم به بيمارستان‌ها صورت گرفته و تاكيد شده كه تمام پزشكان بايد با توجه به قوانين موجود عمل كنند. همچنين به بيمارستان‌ها عنوان كرده‌ايم كه اگر موردي از زيرميزي مشاهده شود، در ارزشيابي بيمارستان مربوطه تاثير خواهد گذاشت .

مدير بازرسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: به دنبال برنامه‌اي كه از نيمه دوم سال گذشته شروع كرديم و عمدتا به دنبال شكايت بيماران، پول‌هاي حدود 30 نفر از بيماران را گرفته و به آنها بازگردانديم، پرونده‌هايي نيز مفتوح است. در اين زمينه پزشكي داريم كه حدود 20 ميليون تومان اضافه از بيمار گرفته است و دانشگاه برخوردهاي لازم را انجام، پول را گرفته و به بيمار پس داده است. در مجموع با تمام مواردي كه به ما اطلاع داده شده، برخورد كرده‌ايم. اما باز هم بايد تاكيد كرد كه اين موارد استثناء هستند. نبايد اين موارد استثناء را در جامعه بزرگ كرد و مردم را نسبت به خدمتگزاران بي‌اعتماد كنيم. اين موضوع باعث مي‌شود اعتماد بيمار به پزشك از بين برود.

مدير بازرسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تاكيد كرد: در نگاهي عادلانه به موضوع «زيرميزي» بايد ديد كه مقصران در بوجود آمدن اين پديده چه كساني و چه ارگان‌هايي هستند. در اين مبحث كه زيرميزي بگيران كار خلافي انجام مي‌دهند، بحثي نيست. ما نيز با اين پديده برخورد جدي داريم. اما از يك طرف لازم است پاي درد دل پزشكان هم بنشينيم. كساني كه در امر تعيين تعرفه و سرانه درمان تاثيرگذارند خود را كنار كشيده‌اند و پزشكان را در مقابل مردم قرار داده‌اند. لازم است به حل ريشه‌اي اين مبحث ورود شود؛ در غير اين صورت دائم با معلول برخورد مي‌شود و با علت كاري نمي‌شود. رها كردن علت اين موضوع باعث گسترش و يا مخفي‌تر شدن آن مي‌شود.

منبع : ایسنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۱/۲/۱۲ تعداد بازدیدکنندگان : 3979

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 773
بازدید دیروز : 1373
بازدید این ماه : 37523
بازدید امسال : 853056
بازدید کل : 35176409

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش