50 مطلب آخر
عفونت بیمارستانی : استریل تجهیزات پزشكی، الزامی غیرقابل گریز

در ماه های اخیر شایعاتی مبنی بر استریل نبودن برخی تجهیزات پزشكی و امكان انتقال برخی از بیماری ها از این طریق به بیماران شنیده شده است. به گفته كارشناسان استریل كردن، الزامی خاص در بیمارستان ها به شمار می رود كه حتی برای آن، كمیته های ویژه نیز تشكیل شده است ...................... گرچه طی هفته های اخیر مسوولان وزارت بهداشت بارها استریل نبودن برخی تجهیزات پزشكی را رد كرده اند اما این نگرانی هنوز در مردم وجود دارد و برخی افراد نیز با ارسال دوباره اخبار و شایعات مربوط به استریل نبودن برخی از تجهیزات پزشكی از طریق گوناگون از جمله ارسال ایمیل، نگرانی مردم را دامن می زنند ..................... عمده نگرانی مردم درباره این است كه برخی از تجهیزات پزشكی بارها مورد استفاده قرار می گیرند و ممكن است طی این فرایند یكی از مراحل استریل كردن انجام نشده باشد درحالیكه استریل كردن تجهیزات پزشكی، مدت ها است كه در كشور صورت می گیرد ........................... خبرگزاری رسمی دولت ٬ ایرنا ٬ گزارشی را در مورد رعایت مراحل استرلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای کشور تهیه کرده است که بدون هیچگونه توضیحی ٬  توجه شما را بدان جلب مینمائیم  . . .

 جهت مطالعه متن کامل این مطلب  ٬  بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمایید  :

تحلیل ما

متن کامل

استریل تجهیزات پزشكی، الزامی غیرقابل گریز

در ماه های اخیر شایعاتی مبنی بر استریل نبودن برخی تجهیزات پزشكی و امكان انتقال برخی از بیماری ها از این طریق به بیماران شنیده شده است. به گفته كارشناسان استریل كردن، الزامی خاص در بیمارستان ها به شمار می رود كه حتی برای آن، كمیته های ویژه نیز تشكیل شده است.

گرچه طی هفته های اخیر مسوولان وزارت بهداشت بارها استریل نبودن برخی تجهیزات پزشكی را رد كرده اند اما این نگرانی هنوز در مردم وجود دارد و برخی افراد نیز با ارسال دوباره اخبار و شایعات مربوط به استریل نبودن برخی از تجهیزات پزشكی از طریق گوناگون از جمله ارسال ایمیل، نگرانی مردم را دامن می زنند.

عمده نگرانی مردم درباره این است كه برخی از تجهیزات پزشكی بارها مورد استفاده قرار می گیرند و ممكن است طی این فرایند یكی از مراحل استریل كردن انجام نشده باشد درحالیكه استریل كردن تجهیزات پزشكی، مدت ها است كه در كشور صورت می گیرد.

روزانه هزاران نفر از مردم در دندانپزشكی ها از تجهیزات چندبار مصرفی استفاده می كنند كه استریل شده اند.

استریل كردن تجهیزات پزشكی توسط دستگاهی موسوم به 'اتوكلاو' صورت می گیرد؛ این دستگاه، تجهیزات را توسط فشار شدید بخار در دما و زمان معینی استریل می كند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بطور مداوم بر كار این دستگاه ها نظارت دارد و در صورت فرسوده شدن آن، فورا به صاحبان بیمارستان ها یا مطب ها تذكر می دهد كه آن را تعویض كند.

برخی از تجهیزات پزشكی نیز یك بار مصرف هستند و پس از مصرف باید دور انداخته شوند اما برخی از مردم نگران آن هستند كه عملیات استریل شدن به خوبی انجام نشود یا آنكه پرسنل پزشكی اقدام به استریل تجهیزات یك بار مصرف كند.

دكتر 'احمدرضا سروش' رییس بیمارستان شریعتی تهران درباره امكان استریل نشدن تجهیزات چندبار مصرف یا استریل شدن تجهیزات یك بار مصرف در مراكز درمانی تاكید می كند چنین امكانی به هیچ وجه وجود ندارد.

وی تصریح می كند هر اقدامی كه منجر به صدمه زدن و آسیب به بیمار شود، جرم است.

رییس بیمارستان شریعتی تهران خاطرنشان می كند تاكنون هیچگونه شواهدی مبنی بر این اقدام ها، گزارش نشده است از سوی دیگر وزارت بهداشت و بیمارستان ها نظارت جدی و مستمر بر كنترل عفونت ها دارند.

سروش می گوید: هیچ تجهیزاتی نباید امكان انتقال عفونت را فراهم كند حتی دلایلی مانند گران شدن تجهیزات پزشكی نیز توجیهی برای اقدام به اینگونه كارها نیست.

وی درعین حال تصریح می كند گران شدن تجهیزات پزشكی، مشكلی است كه بخش های درمانی با آن روبرو هستند بنابراین بیمه ها باید اینگونه تجهیزات را نیز پوشش دهند.

رییس بیمارستان شریعتی تهران می افزاید: به ویژه تجهیزات پزشكی یك بار مصرف، بسیار گران قیمت هستند بطوریكه یك بیمار برای تهیه چند قلم از این اجناس گاهی یك تا سه میلیون تومان یا بیشتر هزینه می كند.

شریعتی با اشاره به اینكه توقعات باید متناسب با امكانات باشد، خاطرنشان می كند تجهیزات پزشكی چندبار مصرف در همه مراكز درمانی بطور كامل استریل و شسته می شوند تا صدمه ای به بیماران وارد نشود.

وی ادامه می دهد: برخی دیگر از تجهیزات پزشكی نیز فقط یك بار مصرف می شود و پس از آن، دیگر قابل استفاده و قابل تمیزكردن دوباره نیست.

رییس بیمارستان شریعتی تهران می گوید: برخی از تجهیزات پزشكی مانند تجهیزات آندوسكوپی، هم نوع یك بار مصرف و هم نوع چندبار مصرف آن در بازار وجود دارد.

سروش می افزاید: یك بار مصرف یا چندبار مصرف بودن تجهیزات پزشكی را خود شركت های تولید كننده، تعیین می كنند.

وی تاكید می كند در حال حاضر كنترل خوبی بر استریل تجهیزات پزشكی، اعمال می شود ؛ حداقل بیمارستان ها كه خیلی خوب كنترل می شوند مگر آنكه مركزی غیرمجاز خارج از نظارت وزارت بهداشت بخواهد فعالیت كند.

'سعیدرضا شاهمرادی' مدیركل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: استریل كردن تجهیزات پزشكی یكی از دغدغه های جدی افرادی است كه در این وزارتخانه، پروتكل های درمانی را تهیه می كنند.

وی می افزاید: وزارت بهداشت بطور مستمر استریل كردن تجهیزات پزشكی را پیگیری می كند و بطور قطع ممكن نیست وسیله ای بدون اینكه استریل شود دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

مدیركل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، خاطرنشان می كند وسایل پزشكی چندبار مصرف، حتما در دستگاه های اتوكلاو -ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن تجهیزات پزشكی- ، استریل می شوند.

شاهمرادی تاكید می كند مراكز درمانی فقط به این دلیل كه قیمت تجهیزات پزشكی افزایش پیدا می كند مرتكب چنین اشتباه بزرگی نمی شوند.

' حسن امامی رضوی' معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز درباره استاندارد بودن دستگاه های اتوكلاو می گوید: دستگاه های اتوكلاو و دیگر تجهیزات بیمارستان ها از لحاظ رعایت استانداردها همواره مورد بازدید و نظارت ناظران وزارت بهداشت قرار دارد.

وی تاكید می كند این وزارتخانه به هیچوجه استریل نبودن وسایل پزشكی را قبول ندارد.

به هرحال اهمیت استریلیزاسیون تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی و نقش برجسته آن در كنترل عفونت ها و پیشگیری از انتقال بیماری ها، برای دست اندركاران امور خدمات بهداشتی و درمانی امری واضح و بدیهی است.

از سوی دیگر رعایت نكردن استانداردهای تجهیزات و مواد پزشكی بطور قطع ، آسیب های جدی و عواقب بدی برای متخلفان دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت نقش استریلیزاسیون در به حداقل رساندن خطر انتقال عفونت، فرایند استریلیزاسیون باید بطور منظم به منظور اطمینان از شرایط مناسب و موثر بودن استریلیزاسیون، ارزیابی شود.

بی تردید وظیفه تمام دست اندركاران خدمات بهداشتی و درمانی این است كه از استریلیزاسیون كامل وسایل برای محافظت خود و بیمارانشان، اطمینان كامل حاصل كنند.

منبع : ایرنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۱۶ تعداد بازدیدکنندگان : 3945

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 637
بازدید دیروز : 4387
بازدید این ماه : 9344
بازدید امسال : 171576
بازدید کل : 32885783

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش