50 مطلب آخر
موج سالمندی : سالمندکیست و از چه سنی فرد به دنیای سالمندی وارد میشود؟

هر چند ايران تا چند سال ديگر در صورتيكه روند باروري فعلي در آن به همين منوال باشد به كشوري پير تبديل مي شود كه تا سال ۱۴۳۰ ازهر چهار نفر ايراني يك نفرشان سالمند است اما براي همين تعداد سالمندي كه گفته مي شود شمارشان به حدود شش ميليون نفر مي رسد چه كرده ايم كه براي سالمندان آينده گامي برداريم ؟

تحلیل ما

متن کامل

 

سالمندکیست و از چه سنی فرد به دنیای سالمندی وارد میشود ؟

 

هر چند ايران تا چند سال ديگر در صورتيكه روند باروري فعلي در آن به همين منوال باشد به كشوري پير تبديل مي شود كه تا سال ۱۴۳۰ ازهر چهار نفر ايراني يك نفرشان سالمند است اما براي همين تعداد سالمندي كه گفته مي شود شمارشان به حدود شش ميليون نفر مي رسد چه كرده ايم كه براي سالمندان آينده گامي برداريم ؟
آيا براي سالمندان كم كار بوده ايم يا پر كار ؟ آيا براي هر قدمي در خدمات رساني به سالمندان مستند سازي هم كرده ايم ؟
ميزگردي متناسب با اين موضوع در خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) به مناسبت روز جهاني سالمند ( اول اكتبر) برگزار شد و كارشناسان به اين سوالات پاسخ دادند.
دكتر « حسين نحوي نژاد» رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان ، دكتر « مهتاب عليزاده » متخصص سالمند شناسي و عضو هيات علمي مركز تحقيقات سلامت سالمندان و « محمد رضا افشار » عضو شوراي ملي سالمندان و مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي كشوري در اين ميزگرد حضور داشتند .
همچنين دكتر « پريسا طاهري» رييس اداره سالمندان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان نماينده اين وزارتخانه نيز از مدعوين اين ميزگرد به شمار مي آمد كه متاسفانه در اين جلسه حضور نيافت.

** سالمند كيست؟
دكتر « حسين نحوي نژاد » در ابتداي ميزگرد به سوالي مبني بر تعريف سالمندي و سالمند كيست ؟ پاسخ داد.
وي در اين خصوص اظهارداشت: بر اساس تقويم، سن ۶۰ سالگي تحت عنوان سن ورود به سالمندي محسوب مي شود. اين موضوع در كشورهاي مختلف، متفاوت است ممكن است در كشور آمريكا سن ورود به سالمندي ۶۵ سال باشد اما در كشور ما ۶۰ سال سن ورود به سالمندي به شمار مي آيد.
وي در عين حال به چالشي ظريف نيز اشاره مي كند كه اگر ورود به سالمندي را از ديدگاه عام جامعه لحاظ كنيم و آنرا تحت عنوان انزوا، از كار افتادگي ، ضعف و بيماري در نظر بگيريم كمي دچار چالش مي شويم به عبارت ديگر هستند كساني كه در سن فعاليت هستند و كار و تلاش مي كنند اما كابوسي تحت عنوان « ورود به ۶۰ سالگي » براي آنها ايجاد مي شود.
وي همچنين در تعريف علمي روند پيري سه محور زيستي ، رواني و اجتماعي را در نظر مي گيرد و در خصوص محور زيستي مي گويد: محور زيستي يعني اينكه كاركردها و ظرفيت هاي بدن انسان به لحاظ بيولوژيكي و فيزيولوژي به گونه اي خلق شده است كه از يك سني به بعد كاهش ظرفيت و فرسودگي در سلول ها و ارگان ها ايجاد مي شود.

** آيا اين كاهش ظرفيت منجر به زمينگيري وبيماري فرد مي شود؟
رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در پاسخ به اين سوال مي گويد: در حالت عادي طوري خلق شده ايم كه اگر زندگي و سبك زندگي خوبي داشته باشيم نبايد اين موضوع منجر به زمينگير شدن و بيماري بشود. اين در حالي است كه سبك زندگي هاي نامناسب باعث مي شود تا اين كاهش ظرفيت بيولوژيكي و فيزيولوژيكي باعث شود كه بيماري و ناتواني نيز با سالمندي مترادف باشد.

**جوان هايي كه احساس پيري مي كنند!
به گفته دكتر نحوي نژاد ، سالمندي روند رواني هم دارد به عبارت ديگر هر فردي در جامعه ديدگاه و تصوري در مورد كاركرد خود در اجتماع دارد برخي از افراد به آن مرحله مي رسند كه احساس مي كنند ديگر پير شده اند اين در حالي است كه از نظر سني و جسمي هنوز جوان هستند .
وي به محور سوم كه محور اجتماعي است اشاره مي كند كه اگر جواني را به عنوان فعال بودن و پيري را به عنوان عدم فعاليت بدانيم بايد به اين امر نيز توجه كرد كه كاركرد انسان در اين چرخ دنده اقتصاد كجا است و انسان چقدر مولد و پويا است ؟
نحوي نژاد اضافه مي كند كه اين سه محور وقتي بر هم انطباق مي يابند آنوقت است كه پيري را رقم مي زنند پس آن سني كه ما از آن سخن مي گوييم يك سن كاملا تقويمي و قراردادي است.
وي ادامه مي دهد بر اساس تعاريف بالا مي توانيم پيري زودرس و پيري ديررس داشته باشيم به عبارت ديگر چه بسا كساني باشند كه دهه ها و سال ها است كه مرز ۶۰سالگي را طي كرده اند اما در عين حال خيلي فعال هستند و فكر نمي كنند پير شده اند اما در مقابل كساني نيز در جامعه به سر مي برند كه در آستانه ۴۰يا ۵۰ سالگي قراردارند اما به دلايلي از آنجا كه زندگي خوبي نداشته اند خود را از كار افتاده تلقي كنند و در اصطلاح مي گويند ، «ديگر پير شده اند».

** تقسيم بندي توسط سازمان بهداشت جهاني
رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در ادامه به سازمان جهاني بهداشت اشاره مي كند كه سن سالمندي را به اين علت كه در تصميم گيري ها اين موضوع اشتباه نشود كه از ۶۰ سال به بالا به معناي پيري و از كار افتادگي تلقي شود، به سه گروه تقسيم كرده است. بدين ترتيب كه اين سازمان جهاني، افراد بين ۶۰ تا ۷۵ سال را سالمند جوان (Young old ) ، ۷۵ تا ۹۰ سال را سالمند يا پير (old) و از ۹۰ سالگي به بالا را كهنسال يا سالخورده ( old old ) در نظر گرفته است.

** چه تعداد سالمند در كشور داريم ؟
نحوي نژاد در رابطه با اين سوال اظهار مي دارد : در سرشماري سال ۸۵ كشور ۳ / ۷ درصد جمعيت ما يعني پنج ميليون و يكصد هزار سالمند بودند.
اما بر اساس سرشماري ۹۰ - ۸۵ آمار سالمندان به ۲ / ۸ درصد يا بيش از شش ميليون سالمند رسيد بنابراين در كشور براساس اين داده ها ، حدود شش ميليون جمعيت سالمند داريم.
وي گفت : هر چند درصد سالمندي ما از كشورهاي منطقه مثل تركيه كمتر است اما شيب صعود آنقدر زياد است كه در سال ۱۴۳۰ به ازاي هر چهار نفر ايراني يك نفر سالمند خواهيم داشت .
وي افزايش سالمندي را ناشي از عواملي همچون افزايش اميد به زندگي و سياست هاي تنظيم خانواده كه باعث كاهش مواليد شده است ، عنوان مي كند و مي گويد: در زمان حاضر اميد به زندگي در كشور حدود ۷۳ سال است كه اين ميزان در خانم ها ۷۳ و در مردان ۷۱ سال است.

** سالمندان چه نياز هايي دارند ؟
دكتر «مهتاب عليزاده » عضو هيات علمي مركز تحقيقات سلامت سالمندان در اين خصوص مي گويد : در نشست سالانه كميته سالمندي سازمان ملل متحد شعار امسال تحت اين عنوان « خواسته آينده ما آنچه امروز سالمندان مي گويند » تعيين شده است .اين چيزي است كه سياستگذاران از جمله سازمان ملل با توجه به بررسي وضعيت موجود سالمندان در جوامع مختلف مي خواهند .
وي مي افزايد : بر اساس شواهد موجود اطلاعات و داده ها و شاخص هاي سلامت و رفاه اجتماعي سالمندان، شش محور براي نيازهاي سالمندان تعيين شده است.
عليزاده با بيان اينكه رفع تبعيض عليه سالمندان آسيب پذير محور اصلي نياز هاي سالمندان به شمار مي آيد مي گويد: سالمندان فقير و كم درآمد، زنان سالمند و سالمندان روستايي از جمله سالمندان آسيب پذير به شمار مي آيند.
وي در توضيح اين محور مي افزايد: همان طور كه در اكثر جوامع تبعيض جنسيتي وجود دارد بين سالمندان نيز تبعيض جنسيتي وجود دارد به گونه اي كه زنان سالمند بيشتر مورد ناديده گرفتن، كم شماري و كم توجهي قرار مي گيرند به جز زنان سالمند، سالمندان روستايي هم در اكثر جوامع مورد توجه و خدمات گيري كمتري نسبت به سالمندان شهر نشين قرار دارند .
وي در خصوص محور ديگري سخن مي گويد كه رفع تبعيض عليه سالمندان در زمينه بهداشت و درمان است و مصداق آن شامل برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني پايه و رايگان است به عنوان نمونه سالمندان در ايران براي دريافت واكسن آنفلوآنزا بايد هزينه بپردازند اين در حالي است كه آنها از اين خدمت به صورت رايگان برخوردارنيستند .
دكتر عليزاده ، در خصوص ديگر محورهاي مطرح در رابطه با سالمندان به رفع خشونت عليه سالمندان در اماكن عمومي مانند هول دادن ، كتك زدن و فحاشي كردن و همچنين تكريم سالمندان در جامعه مثل اختصاص دادن صندلي در اماكن عمومي به آنها ، حق تقدم اين افراد در صف ها اشاره مي كند .
وي در ادامه برخورداري از خدمات و مراقبت هاي طولاني مدت مثل مراقبت در منزل و مراكز نگهداري و همچنين حق برخورداري از حمايت هاي قانوني مثل بحث وكالت و ماليات بر ارث را از ديگر موارد محوري نيازهاي سالمندان عنوان مي كند .
** اقدام رسمي براي سالمندان كشور چه بوده است ؟
نحوي نژاد – رييس شوراي ملي سالمندان – به فرهنگ و قانون كشور اشاره مي كند كه در آن احترام به سالمندان مورد توجه است و اينكه در ماده ۲۱ قانون اساسي به حقوق افراد خاص مثل زنان و سالمندان تاكيد شده است.
وي افزايد : قانون گذار همچنين در جز پنج بند الف ماده ۱۹۲ برنامه سوم توسعه، ساماندهي فعاليت هاي مرتبط با سالمندان در كشور در مقوله سلامت و رفاه را ساماندهي كرده است. اين موضوع باعث شد كه هيات وزيران در سال ۸۳ به دنبال تصويب قانون سوم برنامه ، آيين نامه اجرايي اين جز را نوشت كه بر اين اساس شوراي ملي سالمندان به دبيري سازمان بهزيستي تشكيل شد.
وظيفه اين شورا ، سياستگذاري و هماهنگي فعاليت ها در رابطه با سلامت ورفاه سالمندان، تقويت گروه هاي غير دولتي فعال در زمينه سالمندي ، ايجاد همگرايي بين دستگاه ها براي جلوگيري از تشتت منابع و نظارت بر فعاليت ها است. اعضاي اين شوراي نيز شامل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت رفاه ، وزارت كشور ، جهاد كشاورزي ، ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، معاونت راهبردي رياست جمهوري ، كميته امداد امام خميني (ره) ، بهزيستي ، صندوق بازنشستگي كشور ، تامين اجتماعي و و تعدادي از اساتيد مرتبط با موضوع سالمندي از اعضاي شوراي ملي سالمندان به شمار مي آيند.
وي مي گويد: اين شورا اعضا را دورهم جمع مي كند و فعاليت هاي آنها را احصا و گزارش نهايي آنها را تهيه مي كند و پس از آن گزارشات تهيه شده را به سمع و نظر دستگاه هاي بالاتر قرار مي دهد .

**ميزان توفيقات شوراي ملي سالمندي
نحوي نژاد مي گويد: به رغم اينكه قانون گذار بر عدم موازي كاري در رابطه با مسايل سالمندان تاكيد دارد اما اقدامات موازي كاري وجود دارد .
ويه همچنين به رغم اينكه اظهار مي دارد كه شوراي ملي سالمندان از سال ۸۳ تاسيس شده است اما ميزان توفيقات آن را به ميزان « كم » ارزيابي مي كند .
وي يكي از علل توفيقات كم شورا را تغيير و جابجايي دولت ها كه به دنبال آن سياست هاي كلان نيز تغيير مي يابد عنوان مي كند و اظهار مي دارد: شوراي ملي سالمندان نيز يك سياست كلان به شمار مي آيد اما با جابجايي دولت ها با فراز و نشيب هايي روبرو شده است.
وي به تغيير و تحولات در نظام ساختار رفاهي به عنوان يكي ديگر از مشكلات شوراي ملي سالمندان اشاره مي كند و مي گويد : در سال ۸۳ كه شوراي ملي سالمندان تشكيل شد سازمان بهزيستي زير مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بود در سال ۸۴ وزارت رفاه و تامين اجتماعي تصويب شد كه آنهم يك چالش براي شورا به شمار مي آمد به گونه اي كه در ابتدا وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شد و بعد از آن اين وزارتخانه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تبديل شد كه اين موضوع عملكرد شوراي ملي سالمندان را دچار افت وخير كرد.
وي همچنين نكته ديگري را نيز عنوان مي كند و آن اينكه جمع كردن اعضاي شوراي كار بسيار دشواري است به گونه اي كه از سال ۸۳ تاكنون ما فقط پنج جلسه شوراي ملي سالمندان تشكيل شده است. اين در حالي است كه ما از نهاد رياست جمهوري تشكيلات خود را گرفته ايم و قانوني هم هستيم .
دكتر نحوي نژاد به مشكلات شورا با يكي از اعضاي مهمش كه وزارت بهداشت نام دارد نيز اشاره مي كند كه اين وزارتخانه شوراي ملي سالمندان را به رسميت نمي شناسد و به اصطلاح چوب لاي چرخ شورا مي گذارد اين در حالي است كه اگر وزارت بهداشت در شورا همكاري داشته باشد براي سالمندان كارهاي بزرگي مي توان انجام داد.
وي مي گويد : متاسفانه درشرايطي به سر مي بريم كه وزارت بهداشت از ظرفيت قانوني شوراي ملي سالمندان استفاده نمي كند و مي گويد، اين شورا غير قانوني است و علت آن هم اين است كه معتقد است شوراي ملي سالمندان به برنامه سوم اختصاص دارد و برنامه سوم نيز تمام شده است .
وي مي افزايد : اين در حالي است كه اگر شوراي ملي سالمندان به برنامه سوم توسعه اختصاص دارد ، پس براي چه رياست جمهوري به آن تشكيلات داده است .
وي تاكيد مي كند كه ابلاغ خود را از وزير تعاون گرفته است و نمي شود كه وزير يك وزارتخانه آنقدر بينش سياسي نداشته باشد كه يك نفر را بدون مطالعه و پيش زمينه اي به عنوان رييس دبيرخانه شوراي ملي قرار دهد.
نحوي نژاد اظهار تاسف مي كند و ادامه مي دهد : ايكاش خانم دكتر طاهري (رييس اداره سالمندان وزارت بهداشت ) كه از مدعوين اين جلسه بودند اينجا حضور داشتند و به سوالات ما پاسخ مي دادند.
دكتر عليزاده نيز در تاييد سخنان نحوي نژاد اظهار مي دارد :مساله سالمندان آنقدر براي برخي كشور ها مهم است كه عنوان وزارت بهداشت آنها «وزارت بهداشت ، رفاه و سالمندي »نام دارد .
وي مي افزايد : در زمان حاضر دو تا سازمان به نام وزارت بهداشت و رفاه در كشور فعاليت مي كنند كه هر كدام متولي ارايه خدمات به سالمندان هستند اما بايد خدمات آنها بايد با همديگر مرتبط باشد به عبارت ديگر وزارت بهداشت به دليل داشتن مراكز درماني متولي آموزش و غربالگري سالمندان است و سازمان بهزيستي كه تحت نظر وزارت رفاه است نيز متولي ايجاد و ارايه خدمات طولاني مدت ، جامعه محور و توانبخشي به سالمندان است .
وي مي گويد : اين در حالي است كه هر كدام از اين ها به تنهايي كار مي كنند و با سيستم ارجاع با همديگر در ارتباط نيستند .

** اقدامات انجام شده در شوراي ملي سالمندان
نحوي نژاد كه ميزان توفيق شوراي ملي سالمندان را« كم » ارزيابي مي كند و به گونه اي كه از سال ۸۳ تاكنون تعدادجلسات آن به پنج جلسه مي رسد به استان ها اميدوار است و به همين علت عنوان مي كند كه اگر قرار است تحولي در كشور در خصوص سالمندان رخ دهد بايد در استان ها ايجاد شود . بنابراين شوراي ساماندهي سالمندان استان ها در ۲۵ استان كشور تاكنون تشكيل شده است. در اين شوراها سعي مي شود كه اعضاي استان ها را دور هم جمع كنيم تا در رابطه با سالمندان به جاي واگرايي، همگرايي صورت گيرد.
و اما حل كردن مشكلات بيمه اي سالمندان از ديگر اقدامات در دست انجام شورا است كه نحوي نژاد براي آن چنين توضيح مي دهد: در زمان حاضر بيمه پايه ، تكميلي و اجتماعي داريم اما بيمه مراقبت طولاني مدت كه در كشورهاي ديگر وجود دارد را نداريم . بر اساس آمار، سالمندان ، ۲۷ درصد ظرفيت نظام سلامت را هزينه مي كنند . اين در حالي است كه در صد جمعيتي آنها هشت درصد است اما سه برابر وزنشان هزينه مي كنند.
نبود نظام ارجاع صحيح و پيشگيرانه اي وهمچنين نبود بيمه مراقبتي طولاني مدت از ويزيت سرپايي تا بستري شدن در آسايشگاه از ديگر مشكلات پيش روي سالمندان است كه به گفته نحوي نژاد دراين راستا شوراي ملي سالمندان بسته پيشنهادي خود را به دبيرخانه شورايعالي بيمه ارايه داده و اين بسته را تعريف نيز كرده است كه خوشبختانه موافقت اصولي شورايعالي بيمه را گرفته ايم و در دستور كار نيز قرار گرفته است .
وي مي گويد در صورتيكه اين بسته پيشنهادي به تصويب برسد ، شاغلان از آنجا كه پرداختي هايي بابت اين بيمه دارند وقتي به سن سالمندي رسيدند ديگر نيازي نيست كه به عنوان مثال بهزيستي براي آنها هزينه كند و يا فرزندان ، خرج آنها را بدهند.
نحوي نژاد طرح تكريم از سالمندان را از جمله طرح هايي عنوان مي كند كه در شوراي ملي سالمندان در حال پيگيري است . بر اساس اين طرح سالمندان به عنوان نمونه به مكان هايي ازجمله دستگاه اي دولتي كه مراجعه كنند مورد تحقير ، توهين و آزار نمي شوند و نظام نوبت دهي جداگانه ، مشاوره جداگانه و رسيدگي جداگانه براي آنها لحاظ مي شود .
«محمد رضا افشار » عضو شوراي ملي سالمندان در ادامه سخنان نحوي نژاد اظهار مي دارد : اگر جمعيت كشور همين روال كنوني خود را در پيش گيرد در سال ۱۴۳۵ كشوري پير با ۲۷ ميليون بازنشسته خواهيم بود كه داشتن نظام بازنشستگي به روز و كارآمد مي تواند ما را در رابطه با مشكلاتي كه با افزايش جمعيت بازنشسته ها در آينده ممكن است پيش بيايد ، ياري كند.
وي اظهار مي دارد : شرايط خوبي در ايران به مرور زمان در حال ايجاد است كه ايجاد بيمه طلايي درمان از جمله آنها است بدين ترتيب كه علاوه بر بيمه تكميلي و پايه، بيمه مكمل مكمل را به عنوان بيمه طلايي درمان داريم كه افراد بازنشسته ما كه غالب آنها سالمند هستند از آن ، خدمات مي گيرند .

** به بيمه زنان سالمند هم توجه شود
اما دكتر عليزاده بحث حمايت هاي قانوني وبيمه زنان سالمند را نيز خاطرنشان مي كند كه دراين راستا به استدلالي مبني بر اينكه شمار زنان سالمند بيشتر از مردان سالمند است مي پردازد.
عليزاده مي افزايد: زنان در كشورهاي در حال توسعه با تفاوت سني بين هفت تا ۱۰سال با مردان ازدواج مي كنند به عبارت ديگر آنها بين هفت تا ۱۰ سال از نظر سني كوچك تر از همسر خود هستند اين موضوع باعث مي شود كه مردان زودتر از زنان پير شوند ومشاهده مي كنيم كه ميزان زنان سالمند كه همسران خودرا ازد ست داده اند بيشتر است.
در زمان حاضر ما بحث قانون هاي حمايتي از زنان سرپرست خانوار را داريم كه اينها تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند اما اين مساله شامل حال زنان سالمند نيست و انتظار مي رود كه متوليان امر به اين مساله نيز توجه كنند.

**براي سالمندان كم كار بوده ايم يا پركار ؟
دكتر نحوي نژاد - رييس شوراي ملي سالمندان - در اين خصوص معتقد است كه در خصوص سالمندان ، در كشور كم كاري نشده است اما يكي از مشكلات ما عدم مستند سازي است كه تشكيل شوراي ملي سالمندان براي ايجاد همين مستند سازي است.
وي با بيان اينكه براي سالمندان خيلي مشكل داريم اظهار مي دارد: اين مشكلات به اين معنا نيست كه ما هيچ كاري براي سالمندان انجام نداده ايم .
افشار كه مسووليت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بازنشستگي كشوري را برعهده دارد در تاييد سخنان نحوي نژاد به عنوان نمونه راه اندازي خانه هاي مهر توسط اين سازمان اشاره مي كند.
وي اظهار مي دارد : صندوق بازنشستگي كشور طي سه سال ۳۰ خانه مهر را در براي غني سازي اوقات فراغت سالمندان ايجاد كرده است كه در اين خانه ها خدمات مشاوره رايگان در زمينه پزشكي به آنها ارايه مي شود .
به گفته وي اين سازمان همچنين همايش هاي ملي در سطح كشور با اهدافي از جمله بزرگداشت بازنشسته ها، شناسايي نخبگان بازنشسته و بهره گيري از تجربيات بازنشسته ها را برگزار مي كند.
نحوي نژاد هم به پرتال سالمندي به نشاني SNCE.ir اشاره مي كند كه توسط شوراي ملي سالمندان راه اندازي شده است و آنان مي توانند اطلاعات به روز را در خصوص حق و حقوق خود از طريق اين سايت بدست آورند .
وي مي افزايد : در زمان حاضر در شهرداري تهران شوراي استراتژيك برنامه هاي سالمندان و معلولان تدوين شده است در دهه اخير ۷۰ هزار سالمند ، جذب خانه هاي سلامت و كانون هاي سالمندي شهر داري شده است . بهزيستي نيز هزاران سالمند را در مراكز روزانه خدمات رساني مي كند .
به گفته نحوي نژاد ، در شوراي ملي سالمندان هم با كمك دستگاه هاي عضو، سند ملي تحت عنوان سند ملي برنامه هاي استراتژيك سالمندان تدوين شده است .

** ايران هم جز كشورهاي مناسب سالمندان به شمار مي آيد؟
افشار به كشورهايي اشاره مي كند كه براساس اطلاعات جهاني براي ادامه زندگي بعد از بازنشستگي بسيار مناسب هستند .
اين كشورهاي عبارتند از اكوادر ، پاناما ، مكزيك ، مالزي و كلمبيا كه شاخص هايي از آب و هواي مناسب، مسكن ، مزاياي بازنشستگي ، امكانات بهداشت ، امكانات رفاهي و سرگرمي است.
آيا ايران ما نيز اين شرايط را دارد ؟ مدعوين اين ميزگرد متفق القول هستند كه
براي خدمات رساني بهتر به سالمندان كشور شرايط و ظرفيت هاي لازم را داريم اما بايد جلوي موازي كاري ها را گرفت و برهماهنگي هاي سازمان هاي ذيربط و همچنين همكاري هاي بين بخشي تاكيد بيشتري شود .
به گفته نحوي نژاد سازمان بهزيستي در زمان حاضر ۲۵۰ هزار سالمند را تحت پوشش خدمات رساني دارد اما آيا تمام شش ميليون سالمند كشور مشكل دارند؟ پاسخ ،خير است. سالمندان دنياي ازتجربه هستند كه مي توان از تجربيات آنها با برنامه ريزي بهتر نهايت استفاده را برد منتها اين امر به عزمي جدي نياز دارد و مضاف اينكه جامعه ما به سمت سالمند شدن پيش مي رود و بايد تدابيري ويژه انديشيد.

---------------------
گزارش : ليلا خطيب زاده
 

منبع : ایرنا تاریخ : ۱۳۹۲/۷/۸ تعداد بازدیدکنندگان : 5440

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 834
بازدید دیروز : 2140
بازدید این ماه : 81752
بازدید امسال : 539254
بازدید کل : 34862607

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش