50 مطلب آخر
چند پروژه : 46هزار میلیارد اعتبار ، نیاز 279 پروژه بیمارستانی در حال اجرای دولتی

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی : در سال جاری برای طرح‌های حوزه بهداشت و درمان حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.............

حدود 3 هزار پروژه بزرگ و کوچک در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که برای پایان تکمیل آنها 8 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است...........

279 پروژه بیمارستانی در حال اجرا در سطح کشور ،  نیازمند 46 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل. .............
 

تحلیل ما

متن کامل

 

تخصیص 1200 میلیارد تومان به طرح‌های حوزه بهداشت و درمان

 

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سال جاری برای طرح‌های حوزه بهداشت و درمان حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

 

امیر ساکی عصر امروز در جریان سفر به کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود 3 هزار پروژه بزرگ و کوچک در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که برای پایان تکمیل آنها 8 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

 

‌وی عنوان کرد: پروژه‌های وزارت بهداشت شامل طرح‌های درمانی از جمله ‌توسعه بیمارستانی، طرح‌های آموزشی و کمک آموزشی مانند دانشکده‌ها، ستادهای دانشگاهی، فضاهایی مانند سلف سرویس، کتابخانه و خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی است.

 

ساکی با بیان اینکه دولت در سال گذشته اعتبارات خوبی به پروژه‌های عمرانی اختصاص داد، گفت: متوسط تخصیصی که به پروژه‌های عمرانی وزارت بهداشت داده شد، 78 درصد بود‌ که‌ طی سال‌های گذشته با وجود اینکه کشور از وضعیت درآمدی خوبی برخوردار نبود، بی‌سابقه‌ است.

 

وی با اشاره به فعالیت مجمع خیران سلامت در سطح کشور ابراز داشت: کمک‌های خیران برای وزارت بهداشت کار‌ساز و مهم است که بر اساس نیازهای تعریف شده وزارت بهداشت از خدمات آنها استفاده می‌کنیم.

 

ساکی خاطر نشان کرد: با تدابیری که در دولت و وزارت بهداشت دیده شده، امیدواریم همچنان فعالیت پروژه‌ها ادامه داشته باشد و بتوانیم در مدت زمان خوب و معقول‌ پروژه‌های مهم را به نتیجه برسیم.

 

وی اظهار داشت: پروژه‌های عمرانی بخش بهداشت و درمان کشور بر ‌اساس هشت شاخص مورد ارزیابی و امتیاز‌بندی قرار گرفتند و این به معنی حذف بعضی از طرح‌ها نیست، بلکه بر اساس اولویت‌هایی مانند نیاز منطقه و پیشرفت فیزیکی احداث می‌شوند.

 

ساکی افزود: در سال جاری برای طرح‌های حوزه بهداشت و درمان حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

 

 

 

تکمیل پروژه های بیمارستانی در کشور نیازمند 46 هزار میلیارد ریال اعتبار است

 

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 279 پروژه بیمارستانی در حال اجرا در سطح کشور برای تکمیل نیازمند 46 هزار میلیارد ریال اعتبار است

 

ˈامیر ساکیˈ روز دوشنبه در دیدار با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نماینده خیر احداث کننده مرکز قلب بیمارستان شفا در کرمان افزود: حدود سه هزار پروژه بزرگ و کوچک در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که برای پایان آنها 80 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، وی بیان کرد: پروژه های وزارت بهداشت به چند دسته شامل طرحهای درمانی از جمله توسعه بیمارستانی، طرح های آموزشی و کمک آموزشی مانند دانشکده ها، ستادهای دانشگاهی، فضاهایی مانند سلف سرویس، کتابخانه و خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی تقسیم بندی می شود.

وی گفت: دولت پارسال اعتبارات خوبی به پروژه های عمرانی اختصاص داد.

او افزود: در این چارچوب متوسط اعتبار تخصیصی به پروژه های عمرانی وزارت بهداشت 78 درصد بود که در سالیان گذشته با وجود اینکه کشور از وضعیت درآمدی خوبی برخوردار بود بی سابقه بوده لذا جای تقدیر دارد.

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت گفت: این امر شرایط خوبی را برای فعال شدن دوباره پروژه ها ایجاد می کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مجمع خیرین سلامت در سطح کشور اظهارداشت: کمکهای خیرین برای وزارت بهداشت کارساز و مهم است لذاه بر اساس نیازهای تعریف شده وزارتخانه از خدمات آنها استفاده می کنیم.

او افزود: با تدابیری که در دولت و وزارت بهداشت دیده شده امیدواریم همچنان فعالیت پروژه ها ادامه داشته باشد و بتوانیم در یک مدت معقول حداقل برای پروژه های مهم که مشخص شده اند به نتیجه برسیم.

ساکی در ادامه گفت: پروژه های عمرانی بخش بهداشت و درمان کشور بر اساس هشت شاخص مورد ارزیابی و امتیازبندی قرار گرفته اند که به معنای حذف بعضی از طرحها نیست بلکه بر اساس اولویتهایی چون نیاز منطقه و پیشرفت فیزیکی اجرا می شوند.

وی افزود: امسال برای طرحهای حوزه بهداشت و درمان حدود 12 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت همچنین از ˈحاجعلی رستمیˈ فرد نیکوکاری که قرار است مرکز قلب بیمارستان شفا در کرمان را بنا نماید قدردانی کرد.

این فرد نیکوکار در اقدامی خیرخواهانه 100 میلیارد ریال برای ساخت بخش تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق در بیمارستان شفا کرمان اختصاص داده است

 

 

279 پروژه بیمارستانی در کشور در دست اجراست

 

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 279 پروژه بیمارستانی در سطح کشور در دست اجراست که برای تکمیل آنها 46 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

 

ˈامیر ساکیˈ روز دوشنبه در دیدار با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نماینده خیر احداث کننده مرکز قلب بیمارستان شفا کرمان افزود: حدود سه هزار پروژه بزرگ و کوچک در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که برای پایان یافتن آنها 80 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان وی بیان کرد: پروژه های وزارت بهداشت به چند دسته شامل طرح های درمانی از جمله توسعه بیمارستانی، طرح های آموزشی و کمک آموزشی مانند دانشکده ها، ستادهای دانشگاهی، فضاهایی مانند سلف سرویس، کتابخانه و خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی تقسیم بندی می شود.

وی با بیان اینکه دولت سال گذشته اعتبارات خوبی به پروژه های عمرانی اختصاص داد، گفت: متوسط تخصیصی که به پروژه های عمرانی وزارت بهداشت داده شد، 78 درصد بود که در سالیان گذشته با وجود اینکه کشور از وضعیت درآمدی خوبی برخوردار بود، بی سابقه بوده که جای تقدیر و تشکر دارد و این شرایط خوبی را برای فعال شدن دوباره پروژه ها ایجاد می کند.

ساکی، با اشاره به فعالیت مجمع خیرین سلامت در سطح کشور، تصریح کرد: کمک های خیرین برای وزارت بهداشت کارساز و مهم است که بر اساس نیازهای تعریف شده وزارت بهداشت از خدمات آنها استفاده می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با تدابیری که در دولت و وزارت بهداشت دیده شده، امیدواریم همچنان فعالیت پروژه ها ادامه داشته باشد و بتوانیم در یک مدت خوب و معقولی حداقل برای پروژه های مهم که مشخص شده اند، به نتیجه برسیم.

وی اظهار کرد: پروژه های عمرانی بخش بهداشت و درمان کشور براساس هشت شاخص مورد ارزیابی و امتیاز بندی قرار گرفتند و این به معنای حذف بعضی از طرح ها نیست بلکه بر اساس اولویت هایی چون نیاز منطقه و پیشرفت فیزیکی اجرا می شوند.

به گفته وی در سال جاری برای طرح های حوزه بهداشت و درمان حدود 12 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

ساکی افزود: امیدواریم شیرینی و نتیجه اجرای این طرح ها را مردم احساس کنند و تلاش ما بر این است که این اتفاق بیفتد و از خیرین و بخش های خصوصی درخواست می کنیم در حوزه بهداشت و درمان نقش داشته باشند و این حوزه را کمک کنند.

وی اظهار کرد: هدف بهداشت و درمان، ارائه خدمات خوب و سلامت به مردم است و ما نیز به دنبال این هستیم که مردم خدمات خوبی را دریافت کنند.

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت افزود: در بخش دولتی کارهای خوبی در زمینه های بهداشت و درمان در حال انجام است.

وی همچنین از حاج ˈعلی رستمیˈ خیری که قرار است مرکز قلب بیمارستان شفا کرمان را احداث کند، قدردانی کرد.

حاج علی رستمی در اقدامی خیرخواهانه چهارم آبان سال گذشته 100 میلیارد ریال از ثروت خود را برای ساخت بخش تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق در بیمارستان شفا کرمان اختصاص داد.

سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نماینده این خیر بزرگوار، حضور خیران را در بخش های بهداشت و درمان دارای اهمیت دانست.

وی افزود: کرمان از جمله مناطق طلایی کشور به شمار می رود که خیران نقش و حضوری فعال دارند.

ساکی با اشاره به نیت خیرخواهانه رستمی در زمینه احداث مرکز قلب بیمارستان شفا، گفت: وزارت بهداشت نیز تمام تلاش خود را انجام می دهد تا این نیت به نتیجه مطلوب برسد.

وی این تصمیم بزرگ رستمی را توفیق الهی خواند و افزود: خداوند نیز به ما توفیق داد تا بتوانیم در این کار خیرخواهانه وی را همراهی کنیم

------------------------

پایان

منبع : ایرنا + فارس تاریخ : ۱۳۹۳/۱/۲۵ تعداد بازدیدکنندگان : 4546

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1261
بازدید دیروز : 4785
بازدید این ماه : 56960
بازدید امسال : 514462
بازدید کل : 34837815

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش