50 مطلب آخر
سیاستها : کارانه و تعرفه ، 2 محور چالش زا برای طرح تحول سلامت

طرح تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت ماه با هدف ارائه خدمات مطلوب و نیز ارزان سازی خدمات پزشکی در کشور آغاز شد. طی 45 روز و با اجرای بسته های خدمتی این برنامه ، دستاوردهای متعددی مانند :  کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم + حفظ شان و کرامت هموطنان در بیمارستان ها + دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی +  افزایش نسبت زایمان طبیعی به سزارین +  تنظیم بازار لوازم پزشکی و تعدیل قیمت های دارو و تجهیزات پزشکی  +  کاهش یا حتی حذف خروج مردم از بیمارستان ها برای تهیه دارو و لوازم پاراکلینیکی +  اجرای برنامه  پزشکان  مقیم در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت +  افزایش کارآمدی  منجر به افزایش درآمدهای بیمارستانی  +  تکمیل سیستم اتوماسیون اطلاعات بیمارستانی در کشور و .....  گشته است که البته  و با ادامه این برنامه، دستاوردهای دیگری نیز خواهیم داشت........................

 جوسازی هایی که برخی رسانه ها در مورد طرح تحول سلامت ایجاد کرده اند مبنی بر اینکه اعتبارات طرح تحول سلامت به صورت ناعادلانه بین کادر درمانی به نفع پزشکان توزیع شده است، صحت ندارد و اساساً هنوز بازتوزیع این منابع که حدود 6500 میلیارد تومان است ابلاغ نشده است........................

معاون درمان میگوید: به زودی با بازتوزیع این منابع دریافتی همه کادر درمانی اعم از پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کاردانهای اتاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاهیان، متخصصان رادیولوژی، کمک بهیاران، نیروهای خدماتی، کارگران و حتی کادر اداری و کارمندان مراکز درمانی دولتی افزایش می یابد.....................

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: اعتیار 6500 میلیارد تومانی در واقع یارانه سلامت و بخشی از اصلاح طرح هدفمندی یارانه هاست که هنوز بازتوزیع آن آغاز نشده است.....................

هدف اصلی از توزیع این منابع کاهش پرداخت ازجیب مردم و کاهش فرانشیز پرداختی مردم برای دریافت خدمات بستری و سرپایی است و هدف آن به هیچ وجه افزایش حقوق پزشکان و دیگر کادر بیمارستانی نیست................

تحلیل ما

متن کامل

 

 وزیر بهداشت: برنامه دولت ، واقعی کردن تعرفه ها و پرداخت به روز و به موقع است

دکتر سید حسن هاشمی با تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سلامت به خوبی در حال اجراست، از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی کشور ابراز رضایت کرد.

وی با بیان اینکه تعرفه درمان در رشته های مختلف واقعی نیست و طی چند سال گذشته افزایش نداشته است، تاکید کرد: این در حالی است که ما با تورم فزاینده ای روبرو بودیم.

هاشمی اظهار داشت: برنامه دولت تدبیر و امید، واقعی کردن تعرفه ها و پرداخت به روز و به موقع است.

وزیر بهداشت یادآور شد: البته همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، این مهم در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در حال اجراست.

هاشمی تصریح کرد: از همه مدیران و پرسنل وزارت بهداشت که فشار مضاعف اجرای این طرح بزرگ را تحمل کرده اند، قدردانی کرده و امیدواریم همزمان با کسب اعتماد مردم، مشکلات آنان را در حوزه های درمانی و بهداشتی کاهش دهیم.

وزیر بهداشت در خصوص کمبود پزشک متخصص در شهرستانها، گفت: یکی از روشهای رفع این دغدغه استفاده از پزشکان متخصص بومی است به نحوی که ماندگاری آنان افزایش یابد.

 

 

 

کارانه با ارقام نجومی نداریم

در حالی که محمدآقاجانی معون درمان اعلام میکند که کارانه با ارقام نجومی نداریم ، پرستاران و دیگر صنوف پزشکی ادعایی غیر از این را مطرح مینمایند........ 

معاون درمان درباره بازتوزیع منابع بعد از اجرای طرح تحول سلامت  میگوید : منابعی که برای طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده است در واقع جزئی از طرح هدفمندی یارانه‌هاست و هدف اصلی آن کاهش هزینه‌های  پرداختی و فرانشیزی است که مردم باید برای درمان بپردازند.

وی ادامه داد: با این وجود به علت افزایش حجم کاری کارکنان مراکز درمانی با استفاده منابع جدید به زودی دستورالعمل بازتوزیع منابع به پرسنل در قالب افزایش کارانه ابلاغ می‌شود و حقوق دریافتی پزشکان، پرستاران و همه کارکنان مراکز درمان دولتی بر اساس حجم خدمات، نوع خدمات و کارایی فرد و بیمارستان افزایش می‌یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: آمار و ارقام نجومی که در مورد کارانه پزشکان گفته می شود صحت دارد، استادان دانشگاه که مطب ندارند و تمام وقت در بخش دولتی کار می‌کنند، کارانه زیر ۱۰ میلیون تومان می‌گیرند و کارانه پرستاران نیز حدود چند صد هزار تومان است.

معاون وزیر بهداشت در مورد میزان فعلی کارانه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی توضیح داد: آمار و ارقام نجومی که بعضاً درباره میزان کارانه پزشکان گفته می‌شود صحت ندارد، پزشکان متخصص و اساتید دانشگاه که مطب ندارند و تمام وقت در بیمارستانهای دولتی کار می‌کنند، کارانه زیر 10 میلیون تومان می‌گیرند.

وی گفت: کارانه پرستاران نیز به همین نسبت بر اساس شرایط بیمارستان، شلوغی و خلوتی آن، تعداد بیماران، نوع خدمات و میزان فعالیت متفاوت است، مثلاً کارانه پرستاران در یک بیمارستان در مناطق کم جمعیت ممکن است 100 هزار تومان باشد و در بیمارستان شلوغ و پر مریض چند صد هزار تومان و گاهی به بین یک تا دو میلیون تومان می‌رسد.

آقاجانی تأکید کرد: آمار و ارقام نجومی که در مورد کارانه پزشکان در بیمارستانهای دولتی ارائه می‌شود، صحت ندارد و پرداخت کارانه پزشکان کاملاً تابع میزان کارکرد آنها، حجم خدمات، نوع بیماران و تعداد بیماران است.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که با توزیع منابع جدید بعد از اجرای طرح تحول سلامت چقدر به کارانه پزشکان و پرستاران اضافه می شود، اضافه کرد: فعلاً نمی توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم و این افزایش کاملاً تابع شرایط هر بیمارستان و حجم فعالیت آن است اما بعد از حدود 6 ماه از اجرای این طرح می‌توانیم با جمع بندی اطلاعات متوسط افزایش پرداختی‌ها را اعلام کنیم.

وی تأکید کرد: با این وجود باید این نکته را یادآور شویم که هدف از اجرای طرح تحول سلامت، افزایش پرداختی به پرسنل نیست بلکه هدف آن کاهش فراشیز و هزینه پرداختی مردم و بهبود کیفیت خدمات است اما چون به هر حال بار کاری پرسنل افزایش پیدا کرده، نظام بازتوزیع منابع به کارکنان نیز اجرایی می‌شود و همه پرسنل اعم از پزشکان، پرستاران و سایر کادر پیراپزشکی بر اساس شاخص های اعلام شده دریافتی بیشتری خواهند داشت.

 

 

 

 

 

طرح تحول سلامت باید بیش از شمال تهران به شهرهای کوچک توجه کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شرط موفقیت طرح تحول نظام سلامت را پیروی از سیاست‌های کلی نظام سلامت و قانون برنامه توسعه دانست و گفت: اعتبارات این طرح نباید در جایی که نیروی انسانی، فضا و تجهیزات کافی وجود دارد، مجدد هزینه شود.

مسعود پزشکیان گفت: امکان اجرای طرح تحول نظام سلامت با این روش فعلی به سختی خواهد بود چرا که اعتبار لازم را برای اجرای کامل آن نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این طرح را ادامه دهیم نباید با بی‌عدالتی همراه باشد چون قادر نخواهیم بود خدماتی را که در شمال تهران یا در شهرهای بزرگ داده می‌شود را در شهرهای کوچک و مناطق محروم بدهیم.

وزیر اسبق بهداشت گفت: این به معنای بی‌عدالتی است یعنی منابع کشور را به کسانی که نزدیک حاکمیت هستند و با استاندارد بالا ارائه دهیم و هر چقدر که بخواهند هزینه کنند اما در جایی که مردم دسترسی ندارند دور و فقیر هستند خدمتی ندهیم.

پزشکیان شرط موفقیت طرح تحول نظام سلامت را پیروی از سیاست‌های کلی نظام سلامت و قانون برنامه دانست و گفت: این طرح باید در چارچوب قانون و هماهنگ شدن با سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی رهبری ابلاغ شد، باشد تا مشکلی در ادامه آن ایجاد نشود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: در قانون برنامه از محرومان، حاشیه‌‌نشین‌ها و روستاییان حمایت می‌شود و شروع برنامه از نیازمندان است نه اینکه در جایی که یک هتل پنج ستاره بود باز هم خدمات بالا بدهند و جایی که وضعیت پایینی داشته هیچ خدمتی ارائه نشود.

وی تصریح کرد: بنابراین باید در قدم اول اگر می‌خواهیم طرح تحول نظام سلامت به موفقیت برسد باید به جاهایی نگاه کنیم که تاکنون نگاهی نشده و به کسانی کمک کنیم که کسی به سمت ‌آنها دستشان را دراز نکرده است.

پزشکیان افزود: اعتبارات این طرح نباید در جایی که نیروی انسانی، فضا و تجهیزات کافی وجود دارد مجدد هزینه شود و حتماً باید بر اساس عدالت در سراسر کشور توزیع شود و وظیفه ما است که طبق قانون به عدالت عمل کنیم.

---------------------------

پایان

منبع : مهر + فارس + ایرنا تاریخ : ۱۳۹۳/۴/۵ تعداد بازدیدکنندگان : 5061

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2298
بازدید دیروز : 2115
بازدید این ماه : 17746
بازدید امسال : 471838
بازدید کل : 35946246

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش