50 مطلب آخر
خبرصنفی : تشریح سیاستهای عمرانی وزارت بهداشت برای کلیه مدیران دفاترفنی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سیزدهمین پودمان مدیران دفاتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی به تشریح سیاست ها و برنامه های عمرانی وزارت بهداشت پرداخت ................

تحلیل ما

متن کامل

 

تشریح سیاستهای عمرانی وزارت بهداشت برای مدیران دفاترفنی

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در سیزدهمین پودمان مدیران دفاتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی به تشریح سیاست ها و برنامه های عمرانی وزارت بهداشت پرداخت.
وی پرداخت و تکمیل پروژه های نیمه تمام، تداوم اجرای طرح تحول سلامت، تکمیل شبکه بهداشت، استانداردسازی فضاهای درمانی، بهداشتی و آموزشی، مشارکت با بخش خصوصی در قالب پروژه های ppp و جذب منابع خیرین و استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی را از جمله برنامه های عمرانی معاونت توسعه اعلام کرد.
وی همچنین ارتقا و بهبود ساختار و تشکیلات دفاتر فنی، استفاده از دستاوردها و تجارب جهانی، ساخت بیمارستان های بزرگ، جایگزینی بیمارستان های فرسوده ، اتمام پروژه های در حال اجرا و پرهیز از شروع پروژه های جدید و نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی را نیز از دیگر برنامه ها در حوزه عمرانی برشمرد.


معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام بر ضرورت تکمیل بالغ بر 1500 پروژه نیمه تمام بیمارستانی، درمانی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی در حوزه سلامت و محدودیت منابع عمومی اشاره کرد و گفت: برآورد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
صدرالسادات طرح تکمیل 21 هزار تخت بیمارستانی با استفاده از منابع ماده 37 ( یک درصد مالیات بر ارزش افزوده) را برنامه این معاونت عنوان کرد.
وی گفت: پیش بینی می شود 9 هزار تخت بیمارستانی نیز در سال 95 محقق شود و بقیه تختهای بیمارستانی بالغ بر 7 هزار تخت در سال 96 به بهره‌برداری می رسد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، پیشرفت فیزیکی متوسط پروژه های باقیمانده در طرح را 66 درصد و تعداد پروژه های بیمارستانی موجود در این طرح را 147 پروژه به ظرفیت 19.551 تخت کل عنوان کرد.
صدرالسادات بر تداوم اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرد و ایجاد زیر ساخت مورد نیاز برای اجرای مطلوب طرح تحول سلامت را ضروری دانست و بر تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی طرح تحول سلامت تا پایان سال 95 تاکید کرد.
وی گفت: 1278 پروژه طرح تحول سلامت با زیر بنایی بالغ بر 795 هزار و 514 مترمربع را در دست اجرا داریم که تعداد 351 پروژه های تکمیل شده و 31 درصد پروژه های نیمه تمام پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی با بیان اینکه برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل کلیه پروژه ها بالغ بر 1860 میلیارد تومان است، افزود: اعتبار پرداخت شده به دانشگاه ها بالغ بر 1500 میلیارد تومان است.


معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص تکمیل خانه های بهداشت به ضرورت اهمیت پیشگیری قبل از درمان و لزوم ایجاد زیر ساخت فیزیکی برای ارائه خدمات بهداشتی اشاره کرد و گفت: تکمیل خانه های بهداشت بر اساس طرح گسترش شبکه ، تکمیل مراکز بهداشتی بر اساس طرح گسترش شبکه، تکمیل اولویت روستاها و مناطق محروم (حاشیه شهرها) بر شهرها ، اولویت بهداشت و فعالیتهای پیشگیری بر درمان ، اولویت درمان سرپایی بر درمان بستری و اولویت درمان عمومی بر درمان تخصصی از برنامه های ما است.**استانداردسازی فضاهای درمانی، بهداشتی و آموزشی
صدرالسادات همچنین به موضوع استاندارد سازی فضاهای درمانی، بهداشتی و آموزشی اشاره و با تاکید بر اینکه در راستای ارتقاء طراحی، عملکرد و توسعه پایدار تدوین استاندارد های مطلوب و مورد قبول بر اساس آخرین تجربیات جهانی و دستاوردها که در دستور کار دفتر منابع فیزیکی قرار دارد ضروری است.
وی گفت: برنامه چاپ 12 جلد استاندارد بیمارستان های ایمن انجام شده است، 10 جلد استاندارد تدوین شده فضاهای آموزشی و رفاهی در دست چاپ و تدوین 27 استاندارد فضاهای مختلف درمانی نیز در دست اقدام است.

**مشارکت با بخش خصوصی
وی مشارکت با بخش خصوصی را یکی دیگر از سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت در حوزه عمرانی عنوان کرد و گفت: نیاز به تأمین منابع جدید و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت افزود: افزایش 50 درصد سهم بخش خصوصی از تخت های بیمارستانی که در حال حاضر بالغ بر 17 هزار تخت است از مهمترین برنامه های این معاونت در رابطه با مشارکت با بخش خصوصی است.

**جذب منابع خیرین و استفاده از تسهیلات بانکی
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به جذب منابع خیرین و استفاده از تسهیلات بانکی اشاره کرد و محدودیت های منابع مالی و لزوم خلق منابع جدید را ضروری دانست و افزایش به میزان 15 درصد سهم خیرین در حوزه سلامت ( که در حال حاضر 5 درصد است) را برنامه این معاونت برشمرد.
صدر السادات ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای ورود خیرین به حوزه سلامت - امکان پرداخت سود و بهره بانکی تسهیلات خیرین از محل اعتبارات ردیف پروژه و افزایش ردیف اعتباری 60-40 در لایحه از 10 میلیارد تومان به 25 میلیارد تومان در قانون را از برنامه ها در جذب منابع خیرین و استفاده از تسهیلات بانکی برشمرد.

**ارتقا و بهبود ساختار و تشکیلات دفاتر فنی
وی ارتقا و بهبود ساختار و تشکیلات دفاتر فنی را نیز یکی دیگر از برنامه های این معاونت در راستای سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت در حوزه عمرانی عنوان کرد و انبوه پروژه های در دست اجرا در حوزه سلامت که بالغ بر 1500 پروژه نیمه تمام بیمارستانی ، درمانی ، آموزشی ، بهداشتی و رفاهی در حال اجراست.
وی همچنین پروژه های طرح تحول نظام سلامت و پیچیدگی و تخصصی بودن ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی و از طرف دیگر اعتبار مورد نیاز پروژه ها که بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و ظرفیت سازی و ارتقاء ساختار و تشکیلات دفاتر فنی را الزامی و کاملاً توجیه پذیر ساخته است را ضروری دانست.
صدرالسادات رتبه بندی دفاتر فنی، اعطاء گواهینامه های تخصصی، اعطاء اختیارات بیشتر به دفاتر فنی، اقدامات لازم در جهت شکل گیری یک شرکت مادر تخصصی مجری ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی و نظارت جدی تر بر عملکرد دفاتر فنی و لزوم پاسخگویی دفاتر را نیز برنامه های این معاونت برشمرد.

**استفاده از آخرین دستاوردها و تجارب جهانی
وی درخصوص استفاده از آخرین دستاوردها و تجارب جهانی دیگر که از برنامه های این معاونت در راستای سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت در حوزه عمرانی است، سرعت پیشرفت علم و فناوری در همه حوزه ها از جمله حوزه های سلامت و ارائه خدمات بیمارستانی، درمانی و آموزش پزشکی و لزوم آگاهی و استفاده از آخرین تجارب جهانی در زمینه مطالعات، طراحی ، ساخت و بهره برداری از بیمارستان ها ، فضاهای درمانی و آموزشی را ضروری دانست.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اقدامات اولیه در جهت استفاده از خدمات مشاوران خارجی در زمینه طراحی بیمارستان های بزرگ، برنامه ریزی جهت بازدید بیمارستان های تراز اول دنیا در کشورهای توسعه یافته و همچنین اعزام مدیران منتخب دفاتر فنی در بازدیدها و حمایت از اقدامات لازم جهت آشنایی مدیران و کارشناسان دفاتر فنی با آخرین دستاوردها و تجربیات و مدارک و مقالات معتبر جهانی را برنامه های این معاونت نام برد.

**ساخت بیمارستان های بزرگ
صدرالسادات ساخت بیمارستان های بزرگ در کشور را به علت کوچک بودن ، فرسوده بودن و توزیع نامناسب اکثر بیمارستان های موجود در کشور، لزوم حرکت به سمت تجمیع بیمارستان های کوچک و ساخت بیمارستان های بزرگ و افزایش اثربخشی ، رضایت بیماران و کاهش هزینه ها و همچنین ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ضروری دانست.
وی در ادامه امضاء تفاهمنامه با قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) برای ساخت 18 هزار تخت بیمارستانی در قالب عقد قرارداد بیمارستان های بزرگ، عقد قرارداد با قرارگاه خاتم النبیاء (ص) برای ساخت 2500 تخت در 5 بیمارستان کشور تفاهم اولیه جهت ساخت بیمارستان های بزرگ با استفاده از اعتبارات فاینانس کشور کره و هماهنگی و اقدامات لازم برای ورود بخش غیر دولتی به حوزه سلامت جهت ساخت بیمارستان های بزرگ از جمله بانک پاسارگاد ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان را از برنامه های وزارت بهداشت در خصوص ساخت بیمارستان های بزرگ در کشور عنوان کرد.


**جایگزینی بیمارستان های فرسوده
معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت جایگزینی بیمارستان های فرسوده را از دیگر برنامه های این معاونت در راستای سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت در حوزه عمرانی عنوان کرد و گفت: در این راستا وجود بیش از 55 هزار تخت فرسوده در کشور، غیر اقتصادی بودن مقاوم سازی و همچنین خطر زلزله و بلایای طبیعی در کشور و لزوم آماده سازی بیمارستان ها در ارتباط با موارد مرتبط پدافند غیر عامل را ضروری دانست.
وی برنامه های این معاونت را انجام مطالعات و بررسی های لازم در جهت تعیین میزان آسیب پذیری بیمارستان های کشور و تهیه برنامه تکمیل و جایگزینی تخت های بیمارستانی عنوان کرد.
صدرالسادات بر نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی اشاره کرد و لزوم استقرار سیستم کارآمد و مکانیزه و ایجاد تحول در نحوه نگهداشت منابع فیزیکی حوزه سلامت که ارزش آن ها بالغ بر 100هزار میلیارد تومان برآورد می شود و همینطور کارایی و اثربخشی و اثرات چشمگیر استقرار سیستم مکانیزه نگهداشت با توجه به تجربیات داخلی و جهانی را ضروری دانست.
وی درخصوص نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی گفت: طی برنامه ای باید تمام بیمارستان های دولتی تحت سامانه مکانیزه نگهداشت قرار گیرد و در این راستا نیز اقدامات انجام شده و نتایج حاصل شده از این برنامه عقد قرارداد و بکارگیری مشاور جهت طراحی و استقرار سیستم مکانیزه تحت وب ، ثبت اطلاعات و مدیریت 250 بیمارستان در سامانه CMMS ، 88448 دستور کار اصلاح شده،نگهداشت مکانیزه 34 بیمارستان بصورت پایلوت، فرآیند تعمیر و نگهداری 51 بیمارستان در سامانه در حال انجام است و نسبت دستور کارهای عمومی به نگهداشت پیشگیرانه 17.3 درصد است.


**استقرار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت استقرار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه را یکی دیگر از برنامه های این معاونت در راستای سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت در حوزه عمرانی عنوان کرد و گفت: در این راستا رعایت برنامه زمانبندی و اجرای تعهدات وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و پروژه های بیمارستانی را ضروری است.
صدرالسادات همچنین برنامه ریزی و کنترل دقیق پروژه های در دست اقدام را هدف مورد نظر اعلام کرد و برنامه ریزی و کنترل پروژه به وسیله نرم افزار MSP پروژه های طرح تکمیل 21 هزار تخت بیمارستانی ، پروژه های نظام سلامت و شبکه های بهداشتی و درمانی و ارائه گزارش پروژه ها هر دو هفته یکبار به موادی ذیربط را از برنامه های این هدف برشمرد.

**وضعیت اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی کشور
وی گفت: جمع کل اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی با احتساب منابع یک درصد با ارزش افزوده تملک دارایی در سال 95 ؛ 21 هزار و 178میلیارد ریال است که در مقایسه با سال 94 که 16 هزار و 337 میلیارد ریال بوده است ؛ 37 درصد رشد داشته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت انتظارات این معاونت را اجرای برنامه های وزارت بهداشت در حوزه عمرانی را در اجرای اجرای پروژه ها در قالب زمانبندی مصوب و کیفیت تعیین شده، اجرای پروژه ها در قالب اعتبارات مصوب (بر اساس موافقتنامه) و هماهنگی و پاسخگویی در مورد پروژه های در دست اجرا توسط سازمان مجری اعلام کرد.
وی افزود: رعایت استاندارد و اجرای پروژه ها با توجه به دستورالعمل ها ومشخصات فنی ،ارائه گزارش دقیق به دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت ،توجه ویژه به نگهداری فضاها و بحث نگهداشت CMMS ، شروع نشدن پروژه های جدید ،استفاده حداکثری از منابع غیر دولتی (بخش خصوصی ، سرمایه گذار داخلی و خارجی و خیرین ) و نقدینگی بانک ها و توجه به جایگاه سازمانی دفاتر فنی و ثبات مدیریتی آنها در دانشگاه ها را نیز از دیگر انتظارات وزارت بهداشت در سال 95 برشمرد.

----------------------

پایان

منبع : خبرگزاری ایرنا تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۴ تعداد بازدیدکنندگان : 2515

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 69
بازدید دیروز : 1524
بازدید این ماه : 42041
بازدید امسال : 1610551
بازدید کل : 32659009

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش