50 مطلب آخر
حوادث و ایمنی : اولين لرزه‌های زلزله -در جان بيمارستان‌ها

60 درصد بيمارستان‌هاي ايران در صورت وقوع زلزله هيچ مقاومتي ندارند
حالا تصور کنيد  در چنين شرايطي که ، بيمارستان‌هاي شهري از استحکام و مقاومت لازم برخوردار نباشند و با اولين لرزه‌هاي زمين فرو بريزند. آنگاه چه مشکلاتی  انتظار مصدومان و آسيب‌ديدگان را مي‌کشد؟
در ايران حدود 60 درصد بيمارستان‌ها ناايمن هستند و در صورت وقوع زلزله هيچ مقاومتي ندارند، با اين حال هيچ بودجه اي براي ايمن‌سازي بيمارستان‌هاي کشور از سوي مجلس تصويب نشده است و جالب اينجاست که در سال 86 بودجه‌اي معادل چهار ميليارد دلار جهت ايمن‌سازي مدارس در هنگام وقوع زلزله اختصاص يافت. 

جهت رویت مابقی این مطلب که عینآ به نقل از  گزارش تحلیلی سایت خبری برنا میباشد   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

اولين لرزه‌ها به جان بيمارستان‌ها خواهد افتاد

بيمارستان‌ها در تمام زمان‌ها نقش درماني منحصري در ارتقاي سلامت جامعه به عهده دارد. اين نقش در مواقع بحران، مانند وقوع زلزله بيش از پيش خودنمايي مي‌کند.

حالا تصور کنيد که در چنين شرايطي، بيمارستان‌هاي شهري از استحکام و مقاومت لازم برخوردار نباشند و با اولين لرزه‌هاي زمين فرو بريزند. آنگاه چه شرايطي انتظار مصدومان و آسيب‌ديدگان را مي‌کشد؟
در ايران حدود 60 درصد بيمارستان‌ها ناايمن هستند و در صورت وقوع زلزله هيچ مقاومتي ندارند، با اين حال هيچ بودجه اي براي ايمن‌سازي بيمارستان‌هاي کشور از سوي مجلس تصويب نشده است.
جالب اينجاست که در سال 86 بودجه‌اي معادل چهار ميليارد دلار جهت ايمن‌سازي مدارس در هنگام وقوع زلزله اختصاص يافت.
.
.
اعتبار يک ميليارد توماني جوابگوي مقاوم سازي بيمارستان‌ها نيست
در سال گذشته اعتباري معادل يک ميليارد تومان جهت ايمن سازي بيمارستان‌ها در برابر وقوع زلزله از سوي دولت در نظر گرفته شد که اين ميزان بودجه بسيار ناچيز بود به گونه‌اي که تنها توانست به عنوان کمکي براي بيمارستان‌هاي داراي مشکل به کار گرفته شود.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور، ميزان بودجه اختصاص يافته در اين زمينه را بسيار ناچيز عنوان کرده و مي گويد: به علت کمبود اعتبار براي مقاوم سازي بيمارستان‌ها از منابع ديگري نيز در اين خصوص استفاده شد، البته تنها 800 ميليون تومان از ميزان اعتبار يک ميلياردي به اين امر تخصيص يافت.
وي در ادامه ابراز مي‌کند: همچنين بخش ديگري از اين منابع نيز صرف طراحي برنامه مقاوم سازي شد. بنابراين اين اعتبار جوابگوي مقاوم سازي نيست و اجراي عمليات آن نيست.
 
بيش از 60 درصد بيمارستان‌هاي کشور در برابر زلزله ناايمن هستند
حسينعلي شهرياري عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره تعداد بيمارستان‌هاي ناايمن در تهران به برنا مي‌گويد: بيمارستان‌هايي که در زمان قبل و اوايل انقلاب در کشور ساخته شده اند، شرايط ايمني را رعايت نکرده و از نظر ايمني در مقابل زلزله مقاوم نيستند. مي توان گفت که 50 الي 60 درصد بيمارستان‌هاي کشور در مقابل زلزله ايمن نيستند.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، در ادامه از وجود 70 هزار تخت بيمارستاني در کل کشور خبر مي‌دهد و مي گويد: درحال حاضر در کل بيمارستان هاي کشور 70 هزار تخت بيمارستاني وجود دارد که از اين بين حدود50 تا 60 هزار تخت بيمارستاني، فاقد شرايط لازم استاندارد در مقابل وقوع زلزله هستند.
وي مي‌افزايد: به عبارت ديگر مي توان گفت که از مجموع 540 بيمارستان دولتي 300 بيمارستان، فرسوده و غيرمقاوم هستند كه با كوچك ترين زلزله اي فرومي ريزند. برخي از اين بيمارستان هاي کشور به هيچ عنوان مناسب پذيرش بيمار نبوده و با توجه به وضعيت مقاومت و استحکامشان، بايد تعطيل شوند. اما به علت نياز مبرم جامعه به مراکز درماني، امکان تعطيلي آن ها عملي نبوده و همچنان داير هستند و همچنان پذيرش بيماران نيز در آن ها صورتي گيرد. بيشتر بيمارستان هاي کشور داراي قدمتي بيش از 50 سال بوده و سال تاسيس درصد زيادي از آن ها مربوط به قبل از انقلاب است.بيمارستان هاي فرسوده بايد مقاوم سازي شود تا سلامت و امنيت جان بيماران را تضمين كنيم.
شهرياري ادامه مي‌دهد: اعتبار يک ميليارد توماني دولت جهت مقاوم سازي 300 بيمارستان فرسوده در قانون بودجه 87 به هيچ عنوان براي انجام اين کار کافي نيست.
وي ابراز تاسف خود را در زمينه مخالفت با تخصيص بودجه جهت ايمن سازي در بخش بهداشت و درمان ابراز مي دارد و مي گويد: در سال 85 که مجلس از اختصاص بودجه چهار ميليارد دلاري جهت ايمن سازي مدارس کشور صحبت به ميان آورد، در همان زمان اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز خواستار تخصيص اعتباري جهت مقاوم سازي بيمارستان هاي کشور در هنگام وقوع زلزله شدند که متاسفانه اجراي اين طرح با مخالفت روبرو شد.
.
.
 ايمن سازي بيمارستان هاي کشور در برابر زلزله در الويت اول قرار دارد
شهرياري با بيان اينکه ايمن سازي بيمارستان هاي کشور در برابر زلزله بايد در اولويت اول قرار دارد ابراز مي‌کند: ايمن سازي بيمارستان ها در برابر زلزله نسبت به ايمن سازي مدارس از الويت بيشتري برخوردار است، يکي به اين علت که بيمارستان ها شبانه روزي و دائما درحال فعاليت‌اند و ديگر آنکه درحين وقوع حوادث غيرمترقبه همانند زلزله افراد آسيب ديده نيازمند مراجعه و بستري در بيمارستان‌ها هستند درنتيجه مقاوم سازي بيمارستان‌ها بسيار با اهميت‌تر از مدارس محسوب مي‌شود.
اين نماينده مجلس تاکيد مي‌کند: تمام افراد آسيب ديده و دچار سانحه شده در کل دنيا جهت درمان و مداواي خود به اولين مکاني که مراجعه مي کنند، بيمارستان ها است. در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه مانند زلزله نيز همه افراد سانحه ديده به مراکز درماني و بيمارستان ها انتقال مي يابند، حتي دانش آموزاني که در مدرسه دچار آسيب مي شوند نيز بايد به بيمارستان ها منتقل شوند، پس چگونه ممکن است باتوجه به چنين نيازهايي دولت براي ايمن سازي مدارس کشور در برابر زلزله بودجه اي اختصاص دهد اما با اختصاص اعتبار جهت مقاوم سازي بيمارستان ها در مقابل زلزله مخالفت کند.
وي خاطر نشان مي‌کند: گفتني است که ميزان مقاومت بيمارستان هاي استان تهران در برابر وقوع زلزله نسبت به شهرستان ها بيشتر است. اما از آن جا که تاسيس بيشتر بيمارستان هاي استان تهران مربوط به زمان قبل از انقلاب است، بنابراين اکثريت آن هادر برابر زلزله ايمن نيستند.
.
.
 پنج ميليارد تومان اعتبار جهت مقاوم سازي هر بيمارستان کشور نياز است
به گفته ابوحلاج مديركل بودجه وزارت بهداشت طبق برآوردهاي به عمل آمده در اين زمينه، پنج ميليارد تومان اعتبار جهت مقاوم سازي هر بيمارستان کشور نياز است، با اين تفاسير، براي ايمن سازي 300 بيمارستان فرسوده در کشور بايد اعتبارات ويژه اي از سوي دولت اختصاص يابد.
وي مي افزايد: گفته مي‌شود که هم اكنون مقاوم سازي بيمارستان‌هاي فرسوده در دستور كار دولت قرار دارد. اما سال‌هاست كه مقاوم سازي و جايگزيني بيمارستان هاي فرسوده در دستور كار قرار دارد که به علت كمبود اعتبارات اين امر تابحال در کشور عملي نشده است.
واقعا چه وضعيتي انتظار تهرانيان را پس از وقوق زلزله مي‌کشد؟ با وجود خانه‌هاي ناامن، بيمارستان‌هاي ناامن، خيابان‌ها و کوچه‌هاي غيراستاندارد، تراکم جمعيتي زياد و بسياري از مشکلات ديگر که بارها و بارها از آن صحبت به ميان مي آيد و با وجود هشدارهاي پي در پي درخصوص وقوع زلزله در کشور و آموزش مديريت در بحران، چگونه مي توان از چنين مسئله مهمي به همين سادگي گذشت و براي حل آن کوشش نکرد؟
و
و
منبع :  شبکه خبری برنا    (لازم به ذکر است اطلاعات و مطالب این گزارش الزامآ موافق با نظرات صنفی سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران نیست ) 

منبع : تاریخ : ۱۳۸۷/۴/۲ تعداد بازدیدکنندگان : 12329

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1391
بازدید دیروز : 2457
بازدید این ماه : 82386
بازدید امسال : 317090
بازدید کل : 36684163

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش