50 مطلب آخر
عفونت بیمارستانی : عفونت های بیمارستانی

یک دیدگاه قدیمی و نادرست باعث شده که برخی بیمارستان ها گزارش دقیقی از میزان عفونت ارائه نکنند   . . . . .    آمار غيرواقعي به درد تصميم‌گيري نمي‌خورد   . . . . .   برخی روسای بیمارستان ها، میزان عفونت را بسیار پایین گزارش می کنند ٬ این گزارش ها  قابل قبول نیست چرا که نمی توان عفونت های بیمارستانی را به کمتر از پنج درصد رساند  . . . . .   بيشترين عفونت در بخش آي‌سي‌يو بيمارستان‌ها ديده مي‌شود   . . . . . .   10 تا 12 درصد در بيمارستان‌هاي كشور عفونت وجوددارد و اين يك واقعيت است   . . . . . .  روساي بيمارستان‌ها نبايد فكر كنند كه ارائه گزارش درست از ميزان عفونت بيمارستان نشان از بي‌كفايتي آنها دارد   . . . . .   پرستاران كنترل عفونت در بيمارستان‌ها بايد به عنوان سوپروايزر شناخته شده و ارتقا درجه داشته باشند   . . . . .

جهت رویت متن کامل این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

12 درصد بیماری های عفونی از بیمارستان ها نشات می گیرد 

 معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: هم اکنون 12 درصد بیماری های عفونی از بیمارستان ها نشات می گیرد.

محمود نبوی  در کارگاه کشوری نظام مراقبت عفونت بیمارستانی گفت: مسئله عفونت های بیمارستانی از بحث های ضروری است که در کانون توجه مجامع بین المللی قرار دارد.

وی اظهار داشت: یک دیدگاه قدیمی و نادرست باعث شده که برخی بیمارستان ها گزارش دقیقی از میزان عفونت ارائه نکنند.

نبوی با نادرست دانستن این دیدگاه تصریح کرد: بیمارستان هایی که میزان دقیق عفونت را گزارش کنند تشویق می شوند.

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: بیشترین عفونت در بحش آی سی یو بیمارستان ها دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهدشت جهانی طی 10 سال دو بار شعاری در خصوص عفونت های بیمارستانی داشت خاطرنشان کرد: این مسئله نشان از اهمیت موضوع دارد.

نبوی با بیان اینکه برخی روسای بیمارستان ها، میزان عفونت را بسیار پایین گزارش می کنند اظهار داشت: این گزارش ها برای ما قابل قبول نیست چرا که نمی توان عفونت های بیمارستانی را به کمتر از پنج درصد رساند.

گزارش ميزان عفونت بيمارستان نشان از بي‌كفايتي نيست  

 رئيس اداره بيماري‌هاي منتقله با آب و غذا و عفونت‌هاي بيمارستاني وزارت بهداشت گفت: روساي بيمارستان‌ها نبايد فكر كنند كه ارائه گزارش درست از ميزان عفونت بيمارستان نشان از بي‌كفايتي آنها دارد.

حسين معصومي اصل در كارگاه كشوري نظام مراقبت عفونت بيمارستاني افزود: هدف از برگزاري اين همايش آشنايي با تعاريف نظام مراقبت و تشخيص عفونت‌ها و معرفي نرم‌افزار مراقبت عفونت‌هاي بيمارستاني است.

وي با بيان اينكه پرستاران كنترل عفونت بيمارستان‌ها ستون اين خيمه هستند، اظهار داشت: پرستاران كنترل عفونت در بيمارستان‌ها بايد به عنوان سوپروايزر شناخته شده و ارتقا درجه داشته باشند.

معصومي اصل يادآور شد: هيچ كار ديگري در بيمارستان‌ها نبايد به پرستاران كنترل عفونت سپرده شود.

وي با بيان اينكه برنامه‌هاي كنترل كيفيت عفونت از عهده يك پرستار خارج است، تصريح كرد: روساي بيمارستان‌ها در صورت توانايي چند نيرو را به اين بخش اختصاص دهند.

رئيس اداره بيماري‌هاي منتقله با آب و غذا و عفونت‌هاي بيمارستاني وزارت بهداشت با اشاره به اينكه موانع بسياري در سر راه كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني وجود دارد، افزود: رؤساي بيمارستان‌ها يكي از اين موانع هستند.

وي خاطرنشان كرد: برخي رؤساي بيمارستان‌ها گزارش درستي از ميزان عفونت بيمارستان ارائه نمي‌كنند.

معصومي با بيان اينكه هدف از دريافت گزارش‌هاي ميزان عفونت بيمارستان‌ها صرفا براي تسهيل در امور است، گفت: روساي بيمارستان‌ها نبايد فكر كنند كه ارائه گزارش درست از ميزان عفونت بيمارستان نشان از بي‌كفايتي آنها دارد.

وي يادآور شد: عوامل مختلفي در مرگ و مير دخيل هستند كه عفونت بيمارستاني يكي از اين مولفه‌ها است و هدف ما كاهش عفونت‌هاي بيمارستاني است كه منجر به مرگ و مير بيشتر نشود.

رئيس اداره بيماري‌هاي منتقله با آب و غذا و عفونت‌هاي بيمارستاني وزارت بهداشت با اشاره به اينكه به صفر رساندن عفونت‌هاي بيمارستاني ممكن نيست، اظهار داشت: مراقبت و پيشگيري از عفونت‌هاي ادراري، تنفسي، خوني و زخم جراحي از برنامه‌هاي اين اداره در سطح كشور است.

وي با اشاره به وجود آمارهاي غيرواقعي درباره ميزان عفونت در بيمارستان‌ها تصريح كرد: آمار غيرواقعي به درد تصميم‌گيري نمي‌خورد.

معصومي اصل، بيشترين ميزان عفونت را در عفونت‌هاي ادراري عنوان كرد و افزود: كمترين عفونت‌ها مربوط به عفونت‌هاي خوني است.

صفر رساندن عفونت های بیمارستانی غیرممکن است 

رئیس اداره بیماری های منتقله با آب و غذا و عفونت های بیمارستانی وزارت بهداشت گفت: به صفر رساندن عفونت های بیمارستانی امری ناممکن است.

حسین معصومی اصل  در کارگاه کشوری نظام مراقبت عفونت بیمارستانی در مجتمع تفریحی نیروی انتظامی ساری افزود: هدف از برگزاری این همایش آشنایی با تعاریف نظام مراقبت و تشخیص عفونت ها و معرفی نرم افزار مراقبت عفونت های بینارستانی است.

وی با بیان اینکه پرستاران کنترل عفونت بیمارستان ها، ستون این خیمه هستند اظهار داشت: پرستاران کنترل عفونت در بیمارستان ها باید به عنوان سوپروایزر شناخته شده و ارتقاء درجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه برنامه های کنترل کیفیت عفونت از عهده یک پرستار خارج است تصریح کرد: روسای بیمارستان ها در صورت توانایی ،چند نیرو را به این بخش اختصاص دهند.

رئیس اداره بیماری های منتقله با آب و غذا و عفونت های بیمارستانی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه موانع بسیاری در سر راه کنترل عفونت های بیمارستانی وجود دارد افزود: روسای بیمارستان ها، یکی از این موانع هستند.

وی خاطرنشان کرد: برخی روسای بیمارستان ها گزارش درستی از میزان عفونت بیمارستان ارائه نمی کنند.

معصومی با بیان اینکه هدف از دریافت گزارش های میزان عفونت بیمارستان ها صرفا برای تسهیل در امور است گفت: روسای بیمارستان ها نباید فکر کنند که ارائه گزارش درست از میزان عفونت بیمارستان نشان از بی کفایتی آنها دارد.

وی یادآور شد: عوامل مختلفی در مرگ و میر دخیل هستند که عفونت بیمارستانی یکی از این مولفه ها است و هدف ما کاهش عفونت های بیمارستانی است که منجر به مرگ و میر بیشتر نشود.

رئیس اداره بیماری های منتقله با آب و غذا و عفونت های بیمارستانی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه به صفر رساندن عفونت های بیمارستانی ممکن نیست اظهار داشت: مراقبت و پیشگیری از عفونت های ادراری، تنفسی، خونی و زخم جراحی از برنامه های این اداره در سطح کشور است.

وی با اشاره به وجود آمارهای غیر واقعی در خصوص میزان عفونت در بیمارستان ها تصریح کرد:آمار غیرواقعی به درد تصمیم گیری نمی خورد.

معصومی اصل بیشترین میزان عفونت را در عفونت های ادراری عنوان کرد و افزود: کمترین عفونت ها مربوط به عفونت های خونی است.

بيشترين عفونت بيمارستان‌ها در بخش آي‌سي‌يو گزارش شده است 

معاون مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت گفت: بيشترين عفونت در بخش آي‌سي‌يو بيمارستان‌ها ديده مي‌شود.

محمود نبوي  گفت: مسئله عفونت‌هاي بيمارستاني از بحث‌هاي ضروري است كه در كانون توجه مجامع بين‌المللي قرار دارد.

وي اظهار داشت: يك ديدگاه قديمي و نادرست باعث شده كه برخي بيمارستان‌ها گزارش دقيقي از ميزان عفونت ارائه نكنند.

 معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت از وجود 12 درصد عفونت در بيمارستان‌هاي كشور خبر داد.

نبوي با نادرست دانستن اين ديدگاه تصريح كرد: بيمارستان‌هايي كه ميزان دقيق عفونت را گزارش كنند تشويق مي‌شوند.

 وي با بيان اينكه در بهترين شرايط بيمارستان‌ها پنج درصد عفونت پيدا مي‌كنند، يادآور شد: 10 تا 12 درصد در بيمارستان‌هاي كشور عفونت وجوددارد و اين يك واقعيت است.

معاون مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت افزود: بيشترين عفونت در بخش آي سي يو بيمارستان‌ها ديده مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه سازمان بهداشت جهاني طي 10 سال، دو بار شعار درباره عفونت‌هاي بيمارستاني داشته است، خاطرنشان كرد: اين مسئله نشان از اهميت موضوع دارد.

نبوي با بيان اينكه برخي رؤساي بيمارستان‌ها، ميزان عفونت را بسيار پايين گزارش مي‌كنند، اظهار داشت: اين گزارش‌ها براي ما قابل قبول نيست چراكه نمي‌توان عفونت‌هاي بيمارستاني را به كمتر از پنج درصد رساند.عفونت‌هاي بيمارستاني يکي از تهديدهاي جدي حوزه درمان است


رئيس دانشگاه علوم پزشکي مازندران در کارگاه کشوري نظام مراقبت عفونت بيمارستاني در ساري اظهار داشت: عفونت‌هاي بيمارستاني يکي از تهديدهاي جدي حوزه درمان بيمارستان‌ها است.

محمد مهدي ناصحي افزود: با توجه به افزايش بيماري‌ها و مقاومت ميکروب‌ها اين موضوع بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

وي با بيان اينکه براي کاهش عفونت‌هاي بيمارستان بايد کادر پزشکي آموزش‌هاي لازم را ببينند، تصريح کرد: افزايش آمار عفونت بيمارستان علاوه بر مخاطره براي بيمارستان‌ها، افزايش مدت بستري، نارضايتي مردم و در نهايت افزايش هزينه درماني را به همراه دارد.

ناصحي يادآور شد: در دهه‌هاي اخير با توجه به افزايش مقاومت‌هاي ميکروبي اين موضوع بيشتر مطرح شده و تهديد زيادي در اين زمينه وجود دارد.

وي با اشاره به اينکه در سال 87، پنج بيمارستان در مازندران تحت کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني قرار گرفتند، گفت: در اين مراکز 11 مورد مرگ ناشي از عفونت اتفاق افتاده بود.

منبع : مهر + فارس 

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تعداد بازدیدکنندگان : 6082

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 535
بازدید دیروز : 4387
بازدید این ماه : 9242
بازدید امسال : 171474
بازدید کل : 32885681

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش