50 مطلب آخر
خبر طبی : اتاقهاي زايمان بر استرس مادران مي‌افزايد

ايجاد محيط خصوصي در كاهش اضطراب زايمان و تسهيل فرآيند زايمان از اهميت زيادي برخوردار است اما نبود محيط مناسب براي زايمان، موجب افزايش سزارين در كشور شده است    . . . . . .   وجود محيطي دلچسب براي انجام زايمان طبيعي از اهميت زيادي برخوردار است    . . . . . .      برخوردار نبودن مادران باردار از يك فضاي خصوصي در بيمارستان‌هاي دولتي و در بيشتر موارد گذاشتن چندين تخت زايمان در يك اتاق و جداسازي فضاي هر تخت فقط با يك پرده موجب كاهش استرس مادران باردار نمي‌شود همچنين قرار گرفتن در چنين فضايي ترس زنان را افزايش مي‌دهد و تمايل مادران به سزارين را افزايش مي‌دهد   . . . . . .     در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اتاق زايمان مثل يك خانه براي زن باردار است كه در آن تخت، مبل و داراي وسايل صوتي و تلويزيون است كه مادر احساس راحتي دارد و گويي كه در خانه خود قرار دارد   . . . . . .     در اتاق‌هاي زايمان كشور‌هاي پيشرفته شرايط به گونه‌اي است كه همراهان مادر از جمله همسر و حتي فرزندانش مي‌توانند در آنجا حضور داشته باشند و شرايط در اين اتاق‌هاي زايمان به گونه‌اي است كه مادر در منزل شخصي خود قرار دارد و آرامش كامل دارد   . . . . . .   مادر در اين شرايط احساس آرامش خوبي دارد و  دليلي وجود ندارد كه مادر زايمان خود را به روش سزارين انجام دهد چون همه شرايط ايده‌آل يك زايمان طبيعي براي مادر فراهم شده است    . . . . .  

جهت رویت متن کامل این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

اتاق‌هاي زايمان كشور بر استرس مادران مي‌افزايد

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي گفت: ترس از زايمان موجب گرايش زنان ايراني به سزارين شده است، البته شرايط اتاق‌هاي زايمان كشور نيز بر استرس مادران مي‌افزايد در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اتاق زايمان درست مانند خانه مادر مي‌ماند.

 زايمان يك امر فيزيولوژيك و كاملاً طبيعي است كه بر اساس برخي فعاليت‌ها و تغييرات منظم طبيعي خود به خود انجام مي‌شود. با اين وجود در تمام زنان باردار روند زايمان يكسان نيست. عوامل متعددي مانند عوامل ذاتي و اكتسابي مانند برخي بيماري‌ها مي‌تواند سير حاملگي را تغيير دهد و باعث شوند كه زايمان به صورت غيرطبيعي انجام شود.

با مراقبت‌هاي دوران بارداري مي‌توان بسياري از خطرناكي كه براي مادر و جنين وجود دارد به موقع تشخيص داد و به موقع براي حفظ سلامت مادر و جنين اقدام كرد. ايجاد محيط خصوصي در كاهش اضطراب زايمان و تسهيل فرآيند زايمان از اهميت زيادي برخوردار است اما نبود محيط مناسب براي زايمان، موجب افزايش سزارين در كشور شده است.

مريم كاشانيان، رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي در گفت‌و‌گويي درباره علل افزايش زايمان به روش سزارين مي‌گويد: ايجاد فضاي خصوصي به منظور كاهش اضطراب و تسهيل روند زايمان از اهميت زيادي برخوردار است.

* ترس شايع‌ترين علت افزايش سزارين است
------------------------------------------------------

به گفته كاشانيان، شايع‌ترين علل افزايش سزارين را در جامعه ترس از درد زايمان و همچنين نبود محيطي اختصاصي براي زايمان زنان باردار برشمرد.

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي اضافه مي‌كند: از زايمان فيزيولوژيك و بي درد و همچنين ايجاد محيطي اختصاصي براي زايمان از راه‌هاي پيشنهادي وزارت بهداشت براي كاهش cs است.

* زايمان فيزيولوژيك يكي از ايمن‌ترين روش‌هاي زايمان است
-----------------------------------------------------------------------

كاشانيان مي‌افزايد: وجود محيطي دلچسب براي انجام زايمان طبيعي از اهميت زيادي برخوردار است در بيمارستان شهيد اكبرآبادي براي انجام زايمان بي درد يا كم درد و زايمان در آب محيط مناسب فراهم شده است همچنين كلاس‌هاي آموزشي مربوط به آن نيز در بيمارستان داير است.

وي مي‌گويد: انجام زايمان بدون مداخله يا فيزيولوژيك يكي ديگر از روش‌هاي زايمان است كه زايمان ايمني است و در اين روش، هيچ گونه مداخله‌اي در امر زايمان انجام نمي‌گيرد.

* ايجاد محيط خصوصي براي زايمان بسيار اهميت دارد
----------------------------------------------------------------

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي معتقد است: ايجاد محيط خصوصي در كاهش اضطراب زايمان و تسهيل فرآيند زايمان از اهميت زيادي برخوردار است در حين انجام زايمان در محيط خصوصي، بيمار توسط ماما به طور مرتب كنترل مي‌شود و از لحاظ روحي و عاطفي حمايت نيز مي شود.

كاشانيان مي‌افزايد: امكانات بي‌حسي و بيهوشي در اين بيمارستان فراهم است و براي تخفيف درد زائو، امكان بي حسي اپيدورال و اسپاينال در صورت تمايل وي وجود دارد.

*نبود محيط مناسب براي زايمان موجب افزايش سزارين شده است
-------------------------------------------------------------------------------

وي اضافه مي‌كند: نبود محيط مناسب براي انجام زايمان طبيعي در بيمارستان‌هاي دولتي يكي از مشكلاتي است كه موجب افزايش ميزان سزارين شده است.

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي بيان داشت: برخوردار نبودن مادران باردار از يك فضاي خصوصي در بيمارستان‌هاي دولتي و در بيشتر موارد گذاشتن چندين تخت زايمان در يك اتاق و جداسازي فضاي هر تخت فقط با يك پرده موجب كاهش استرس مادران باردار نمي‌شود همچنين قرار گرفتن در چنين فضايي ترس زنان را افزايش مي‌دهد و تمايل مادران به سزارين را افزايش مي‌دهد.

كاشانيان اضافه مي‌كند: مسئله ديگر بالا بودن تعرفه سزارين در مقايسه با زايمان طبيعي است و يكي از علل مهم تمايل برخي پزشكان به انجام سزارين، كم بودن تعرفه زايمان طبيعي است.

* درد طاقت‌فرساي زايمان يكي از شديدترين دردهاست
-----------------------------------------------------------------

وي مي‌گويد: دشواري تحمل درد زايمان بر كسي پوشيده نيست. درد طاقت‌فرساي زايمان يكي از شديدترين دردهاست كه زنان در طول زندگي خود آن را تجربه مي‌كنند.

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي با بيان اينكه هر چند علم پزشكي براي شمار زيادي از زنان در كشورهاي توسعه يافته اين فرصت را فراهم كرده تا بر اين درد جسماني كه نوعي فرآيند فيزيولوژيك است غلبه كنند، اضافه مي‌كند: با اين وجود هنوز هم ترس از درد زايمان از مهمترين علت‌ امتناع زنان كشورمان از زايمان طبيعي است.

* زايمان در آب غيردارويي و طبيعي همراه با كاهش بالقوه درد زايمان است
--------------------------------------------------------------------------------------

كاشانيان مي‌گويد: علاوه بر ترس از درد زايمان، باورهاي نادرست از روند زايمان نيز موجب اصرار زنان باردار به سزارين مي‌شود. آگاهي زنان باردار از شيوه‌هاي تسكين درد زايمان بسيار كم است و اغلب آنها به عنوان تنها جايگزين، عمل جراحي سزارين را انتخاب مي‌كنند.

وي با بيان اينكه از جمله موفق‌ترين اين روش‌ها، زايمان در آب است، مي‌افزايد: زايمان در آب به عنوان يك روش غيرتهاجمي، غيردارويي و طبيعي همراه با كاهش بالقوه درد زايمان است. اثر بي‌وزني آب باعث به وجود آمدن فشار يكسان بر تمام اعضاي بدن مي‌شود .

*زايمان در آب به مراتب آسان‌تر از زايمان روي تخت است
-------------------------------------------------------------------

كاشانيان اضافه مي‌كند: در حين انجام زايمان در آب عامل زايمان عملكردي به مراتب آسان‌تر از زايمان روي تخت داشته و از ميزان مداخلات پزشكي حين زايمان كاسته خواهد شد. اثرات آرامش‌دهنده آب باعث كاهش اضطراب، ترس مادر و باعث كاهش درد زايمان نيز مي‌شود.

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي مي‌گويد: از اثرات مثبت زايمان در آب احساس سبك وزني، شناوري، توانايي تحرك بيشتر، قابليت قرار گرفتن در وضعيت‌هاي مختلف، مشاركت فعال در روند زايمان، كاهش ترس، خشم و اضطراب مي‌توان نام برد.

*زايمان يك فرايند استرس‌زا است
-----------------------------------------

وي اضافه مي‌كند: زايمان يك فرايند استرس‌زا است و به مادر به اندازه كافي استرس وارد مي‌شود. شرايط اتاقهاي زايمان نه تنها استرس مادر را كاهش نمي‌دهد بلكه موجب افزايش استرس مادر مي‌شود.

كاشانيان بيان مي‌دارد: تأثير اين شرايط استرس‌زا بر مادر به گونه‌اي است كه زماني مادر از زايمان فارغ مي‌شود و از آن محيط استرس زا خارج مي‌شود؛ در اكثر مواقع خودش كسي است كه مادران باردار را به سزارين تشويق مي‌كند به دليل اينكه برخي بيمارستانها براي زايمان مادر شرايطي را ايجاد كرده كه حس تنفر و يك خاطره بدي را براي مادر ايجاد كرده‌اند.

*اتاق زايمان در كشورهاي پيشرفته مانند يك خانه براي زن باردار است
-----------------------------------------------------------------------------------

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي مي‌افزايد: در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اتاق زايمان مثل يك خانه براي زن باردار است كه در آن تخت، مبل و داراي وسايل صوتي و تلويزيون است كه مادر احساس راحتي دارد و گويي كه در خانه خود قرار دارد.

وي مي‌گويد: در اتاق‌هاي زايمان كشور‌هاي پيشرفته شرايط به گونه‌اي است كه همراهان مادر از جمله همسر و حتي فرزندانش مي‌توانند در آنجا حضور داشته باشند و شرايط در اين اتاق‌هاي زايمان به گونه‌اي است كه مادر در منزل شخصي خود قرار دارد و آرامش كامل دارد.

كاشانيان مي‌افزايد: مادر در اين شرايط احساس آرامش خوبي دارد و فكر مي‌كنم كه هيچ دليلي وجود ندارد كه مادر زايمان خود را به روش سزارين انجام دهد چون همه شرايط ايده‌آل يك زايمان طبيعي براي مادر فراهم شده است.

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي بيان مي‌دارد: در بخش جديد بيمارستان شهيد اكبرآبادي 17 اتاق زايمان مجزا است كه در آن حمام ـ دستشويي مجزا است و در اين بيمارستان كلاس‌هاي آمادگي زايمان برگزار مي‌شود.

*50 درصد ميزان درخواست سزارين در بيمارستان اكبر آبادي كاهش يافته است
-------------------------------------------------------------------------------------------

وي مي‌گويد: با اين اقدامات نزديك به 50 درصد ميزان درخواست سزارين كاهش يافته است و هدف از برگزاري كلاس‌هاي آمادگي زايمان، آشنايي زنان باردار با پروسه زايمان و كاهش ترس آنان نسبت به زايمان طبيعي است.

*ترس از زايمان و استرس، بر سير زايمان تأثير مي‌گذارد
-------------------------------------------------------------------

كاشانيان مي‌افزايد: ثابت شده است كه ترس از زايمان و استرس، بر سير زايمان تأثير مي‌گذارد. در اين كلاس‌ها راهكارهايي از قبيل چگونگي نفس كشيدن، روش‌هاي ريلكسيشن براي كاهش درد، بيهوده داد نزدن و تقلا نكردن به زنان باردار آموزش داده مي‌شود تا اين امر باعث كاهش استرس هنگام زايمان شود.

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي اضافه مي‌كند: روش‌هاي مختلف طب سوزني، طب فشاري و زايمان در آب نيز در اين كلاس‌ها مورد بحث و آموزش قرار مي‌گيرد و براساس اينكه زنان كدام يك از روش‌ها را مي‌پذيرند، زايمان صورت مي‌گيرد؛ براي هر يك از زنان باردار يك روش با نظر خودشان به كار مي‌رود.

*زايمان بدون درد در حيطه وظايف زنان و زايمان نيست
---------------------------------------------------------------

وي مي‌گويد: در بسياري از موارد ترس از زايمان است كه گرايش به سزارين را بالا مي‌برد و زايمان بدون درد به همين منظور پيشنهاد مي‌شود. البته زايمان بدون درد در حيطه وظايف متخصصان زنان و زايمان نيست بلكه بايد با همكاري متخصصين بيهوشي انجام شود.

*كاهش تعداد حاملگي‌ها موجب افزايش سزارين شده است
-------------------------------------------------------------------------

كاشانيان مي‌افزايد: دلايل مختلفي براي افزايش آمار سزارين مطرح است كه كاهش تعداد حاملگي‌ها يكي از اين دلايل است. در گذشته زايمان‌هاي بالاتر از هفت مورد بسيار رايج بود اما در شرايط فعلي نهايتاً تعداد زايمان‌ها از 2 تا 3 مورد فراتر نمي‌رود و زنان ترجيح مي‌دهند در شرايطي وضع حمل كنند كه درد كمتري را احساس كنند.

*سزارين موجب بروز عفونت و خونريزي مي‌شود
--------------------------------------------------------

رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي ادامه مي‌دهد: سزارين عوارض و مشكلاتي را نيز به دنبال دارد از جمله اين عوارض خطر عفونت، خونريزي و مشكلات و عوارض داروهاي بيهوشي است.

عمل سزارين در برخي از بيمارستان ها به ميزان 100 درصد افزايش يافته است

رئیس بیمارستان حضرت زینب (س) گفت : در حال حاضر آمار عمل سزارين در ايران از افزايش چشمگيري برخوردار بوده به طوري که دربرخي از بيمارستان ها عمل سزارين به ميزان 100 درصد افزايش يافته است .

به گزارش روابط عمومي بيمارستان حضرت زینب (س) دکتر الهه مفيدي با بیان این که آمار زایمان طبیعی در کشور بسیار پایین است، افزود: متاسفانه در ایران اکثر مادران اقدام به عمل جراحی سزارین می کنند در حالی که سیاست وزارت بهداشت بر این است که میزان زایمان طبیعی افزایش یابد.

وی یکی از دلایل تمایل زنان به سزارین را درد زیاد هنگام زایمان طبیعی عنوان و ادامه داد: متاسفانه زنان سزارین را داشتن کلاس بالا می دانند این در حالی است که عمل سزارین عوارض بسیاری را به دنبال دارد.

مفيدي خاطر نشان کرد : هم اکنون آمار عمل سزارين در ايران از افزايش چشمگيري برخوردار بوده به طوري در برخي بيمارستان ها انجام عمل سزارين به ميزان 100 درصد افزايش يافته است.

رئیس بیمارستان حضرت زینب (س) از آغاز زایمان طبیعی بدون درد در این بیمارستان از خردادماه خبرداد و گفت: در حال حاضر بیمارستان ظرفیت پوشش روزانه 50 بیمار را دارد.

وي افزود:برای رایج کردن زایمان طبیعی در کشور و اینکه زنان بدون ترس و آرامش کامل زایمان طبیعی را انجام دهند از این پس در بلوک زایمان بیمارستان حضرت زينب زایمان بدون درد انجام می شود.

مفيدي عوارض سزارین را اختلال تنفسي نوزاد، لخته شدن خون، بروز عفونت و چسبندگي در مادران عنوان کرد و گفت: در این طرح کلاس هاي آموزشي از هفته بيستم تا سي و هشتم بارداري براي کاهش استرس و آشنايي بيشتر در مورد راههاي کاهش درد هنگام زايمان طبيعي براي زنان باردار و بکارگيري روش هايي از جمله هيپنوتيزم، آب درماني، سيستم الکتريکي و روشهاي دارويي تزريق و استنشاق و بهبود جراحات به وسيله ليزر  درماني برگزار مي‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زایمان طبیعی بدون درد در کشور وجود دارد اما به شکل اصولی انجام نمی‌شود بنابراین باعث بروز عوارض جانبی بسیاری در مادران می‌شود بدین شکل که با زدن سوزن به کمر مادر و اعمال بی حس زایمان انجام می شود.

مفیدی ادامه داد: در شیوه ما از ابتدای آغاز دردهای زایمان، بی‌دردی انجام می شود و دیگر نیاز به زدن سوزن به کمر نیست و برای تزریق بی‌دردی از رگ استفاده می شود.

منبع : فارس + ایرنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۳/۱۵ تعداد بازدیدکنندگان : 6412

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 901
بازدید دیروز : 1742
بازدید این ماه : 9103
بازدید امسال : 824841
بازدید کل : 36299249

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش