50 مطلب آخر
معرفی بیمارستانسازان : معرفی مهندس علی اصغر ناظم بوشهری

مهندس علی اصغر ناظم بوشهری از معماران معاصر ایران و از پیشکسوتان بیمارستانسازی در کشور میباشند . ایشان جزو معدود طراحان بیمارستانساز ایرانی است که سابقهء مدیریتی در تشکیلات مختلف متولی احداثات بیمارستانی داشته و به همین دلیل آگاهی و تسلط بیشتری بر کمبودها و نواقص موجود در روند بیمارستانسازی در کشور بدست آورده است . . . . . .  ایشان از سال ۱۳۴۸ و در حین تحصیل  ٬  در بنگاه حمایت مادران ونوزادان مشغول بکار طراحی ٬ نظارت و مدیریت ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی بوده است . از آثار این دوره ایشان طراحی و احداث ۹ زایشگاه در شهر های سرخس و ایرانشهر و . . .  برای بنگاه حمایت مادران میباشد .  در همان دوران مهندس بوشهری جوان در تیم طراحی و احداث بیمارستان و زایشگاه شهید اکبرآبادی تهران نیز حضور داشت  . . . . . .  مهندس بوشهری در ۲ مقطع در شرکت خانه سازی ایران حضور داشته است .  ابتدا از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۲ و دیگری از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۴  . این حضور با یک سیر طبیعی و براساس شایستگی یک روند صعودی را  از طراح - سرپرست آتلیه درمانی - سرپرست گروه معماری - معاون فنی - معاون اجرایی و قایم مقام مدیرعامل طی کرده است . . . . . . .   مهندس بوشهری از سال ۱۳۷۴ تا  ۱۳۸۲  در سازمان مجری ساختمانهای دولتی و عمومی ٬ بعنوان مدیر کل امور مهندسی مشغول خدمت بوده است . . . . . .   در لیست بیمارستانهایی که مهندس بوشهری در طراحی و احداث آنها نقش اصلی و  تعیین کننده داشته است نام بیمارستانهایی همچون بیمارستان کسری تهران ٬ بیمارستان عرفان تهران ٬ بیمارستان گروه پزشکی الوند قزوین ٬ بیمارستان اسلام شهر ٬ بیمارستان ارومیه ٬ طرح توسعه بیمارستان بهبود تبریز  ٬ بیمارستان انصاری نارمک تهران ٬ بیمارستان خیریه ناهید تهران (خیریه افضلیان)  ٬ بیمارستان پارس آباد ٬ بیمارستان پاکدشت تهران ٬ بیمارستان مراغه و . . . . به چشم میخورد . از آخرین کارهای مهندس بوشهری میتوان به طراحی بیمارستان و دانشکده پزشکی قشم (آزاد) - مدیریت اجرایی بیمارستان بین المللی تبریز و نیز طراحی و نظارت برساختمانهای بیمارستان مسیح دانشوری نام برد . . . . . .    و اما بالاخره چيزي كه کارهای مهندس بوشهری را از دیگر بیمارستانسازان مشخصتر و متمايزتر  مي كند،  سادگي و کاربردی بودن طرحهای ایشان است . ایشان نه یکسره  مقهور معماری صرف بوده و برای افزایش سهم هنری ساختمان ٬ به سوی سخت تر  و غیر کاربردی تر کردن مؤلفه هاي عملکردی بیمارستان انحراف پیدا کرده است و نه برای افزایش عملکردهای فضاهای بیمارستانی ٬ اصول معماری را کمرنگ نموده است .  واقعیت بیمارستان و عملکردهای درمانی را همانطور که لازم و کافی هستند پیاده کرده و کمتر چیزی را فدای چیز دیگر کرده است . موضوعی که امروزه متأسفانه در نسل هاي بعدي معماران بیمارستانساز شايد کمتر بتوان يافت    . . . . . . 

تحلیل ما

متن کامل


 سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران به عنوان ملجاء و خانهء تخصصی جامعهء بیمارستانسازان کشور ٬ وظیفهء خود میداند تا با معرفی بزرگان و پیشکسوتان بیمارستانسازی ایران ٬ ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای علمی و اجرایی این عزیزان ٬ و معرفی الگوهای مناسب به نسل جدید مهندسین بیمارستانساز ٬ با ایجاد بستر ارتباطی مناسب برای تعامل بینابینی ایشان ٬ موجبات ارتقای این رسته تخصصی را در کشور فراهم سازد . در همین راستا به معرفی یکی دیگر از پیشکسوتان بیمارستانسازی کشور میپردازیم : 


 

 علی اصغر ناظم بوشهری

 

ایمیل:

  ali asghar nazemboushehri)  n_boushehri@yahoo.com)

موبایل:  09121256831

دفتر:   02122717865

 

مهندس علی اصغر ناظم بوشهری از معماران معاصر ایران و از پیشکسوتان بیمارستانسازی در کشور میباشند . ایشان جزو معدود طراحان بیمارستانساز ایرانی است که سابقهء مدیریتی در تشکیلات مختلف متولی احداثات بیمارستانی داشته و به همین دلیل آگاهی و تسلط بیشتری بر کمبودها و نواقص موجود در روند بیمارستانسازی در کشور بدست آورده است .

 

از طرفی تجارب مفید مهندس بوشهری در به ثمر رساندن دهها پروژه بیمارستانی در قالب تیمهای مختلف بیمارستانسازی وابسته به مبادی گوناگون دولتی و غیر دولتی ٬ این توانمندی را به ایشان داده است که در مقام کارشناس خبره ٬ بتوانند به ارزیابی راهکارها و متون   ابلاغی یا جاری در امور بیمارستاسازی کشور و اثر یخشی آنها بپردازند .

 

برای ثبت سوابق و نظرات ایشان مصاحبهء کتبی بشرح ذیل با ایشان انجام شد . گرچه به وضوح عدم ارایه لیست کاملی از پروژه های ایشان در طول مصاحبه مشهود بود ولی علی رغم میل باطنی ایشان به تعدادی از این پروژه ها اشاره شده است :

 

مهندس علی اصغر ناظم بوشهری متولد تهران بوده و تا پنجم دبستان نیز در تهران ساکن بوده  لیکن دیپلم خود را در اهواز گرفته است . ایشان در سال ۱۳۴۰ وارد دانشگاه شدند و از سال ۱۳۴۸ و در حین تحصیل در بنگاه حمایت مادران ونوزادان مشغول بکار طراحی ٬ نظارت و مدیریت ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی بوده است . از آثار این دوره ایشان طراحی و احداث ۹ زایشگاه در شهر های سرخس و ایرانشهر و . . .  برای بنگاه حمایت مادران میباشد .  در همان دوران مهندس بوشهری جوان در تیم طراحی و احداث بیمارستان و زایشگاه شهید اکبرآبادی تهران نیز حضور داشت.

 

مهندس بوشهری در ۲ مقطع در شرکت خانه سازی ایران حضور داشته است .  ابتدا از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۲ و دیگری از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۴  . این حضور با یک سیر طبیعی و براساس شایستگی یک روند صعودی را  از طراح - سرپرست آتلیه درمانی - سرپرست گروه معماری - معاون فنی - معاون اجرایی و قایم مقام مدیرعامل طی کرده است . حاصل این دوران دهها بیمارستان تامین اجتماعی و غیره در سراسر کشور است که بیمارستان زرین شهر اصفهان ٬  اولین بیمارستان بعد از انقلاب٬ از نخستین کارهای این گروه بشمار میآید .

 

مهندس بوشهری از سال ۱۳۷۴ تا  ۱۳۸۲  در سازمان مجری ساختمانهای دولتی و عمومی ٬ بعنوان مدیر کل امور مهندسی مشغول خدمت بوده است.

 

مهندس بوشهری از سال ۱۳۸۰ در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز در دانشکده معماری دانشگاه آزاد رودهن تدریس مینماید .

 

در لیست بیمارستانهایی که مهندس بوشهری در طراحی و احداث آنها نقش اصلی و  تعیین کننده داشته است نام بیمارستانهایی همچون بیمارستان کسری تهران ٬ بیمارستان عرفان تهران ٬ بیمارستان گروه پزشکی الوند قزوین ٬ بیمارستان اسلام شهر ٬ بیمارستان ارومیه ٬ طرح توسعه بیمارستان بهبود تبریز  ٬ بیمارستان انصاری نارمک تهران ٬ بیمارستان خیریه ناهید تهران (خیریه افضلیان)  ٬ بیمارستان پارس آباد ٬ بیمارستان پاکدشت تهران ٬ بیمارستان مراغه و . . . . به چشم میخورد . از آخرین کارهای مهندس بوشهری میتوان به طراحی بیمارستان و دانشکده پزشکی قشم (آزاد) - مدیریت اجرایی بیمارستان بین المللی تبریز و نیز طراحی و نظارت برساختمانهای بیمارستان مسیح دانشوری نام برد .

 

مهندس بوشهری در حال حاضر ضمن تدریس در دانشگاهها ٬  در دفتر شخصی خودش با مهندسین مشاور نیز همکاری مینماید .

 

شیرین ترین خاطرات مهندس بوشهری دوران خدمت در شرکت خانه سازی بوده و تلخ ترین خاطره وی بنا براظهار خودش : روزیست که دیدم کلیه سوابق و مدارک و نشریاتی را که در شرکت خانه سازی تهیه شده بود برابر دستور به انبار سعیدآباد شرکت منتقل نمودند .

 

توصیه مهندس بوشهری به بیمارستانسازان جوان ٬ برنامه ریزی ٬ مطالعه و کار سخت میباشد تا در این رشته موفق شوند .

 

و اما . . . .  : چيزي كه کارهای مهندس بوشهری را از دیگر بیمارستانسازان مشخصتر و متمايزتر  مي كند،  سادگي و کاربردی بودن طرحهای ایشان است . ایشان نه یکسره  مقهور معماری صرف بوده و برای افزایش سهم هنری ساختمان ٬ به سوی سخت تر  و غیر کاربردی تر کردن مؤلفه هاي عملکردی بیمارستان انحراف پیدا کرده است و نه برای افزایش عملکردهای فضاهای بیمارستانی ٬ اصول معماری را کمرنگ تر نموده است .  واقعیت بیمارستان و عملکردهای درمانی را همانطور که لازم و کافی هستند پیاده کرده و کمتر چیزی را فدای چیز دیگر کرده است . موضوعی که امروزه متأسفانه در نسل هاي بعدي معماران بیمارستانساز شايد کمتر بتوان يافت .

 


 تهیه و تنظیم : هدی اردلانی ( مهندس معمار )


 

منبع : تحریریه سایت بیمارستانسازی تاریخ : ۱۳۹۰/۴/۱۱ تعداد بازدیدکنندگان : 14784

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
پربیننده ترین مطالب در زمینه
معرفی بیمارستانسازان
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 312
بازدید دیروز : 2958
بازدید این ماه : 66101
بازدید امسال : 207301
بازدید کل : 36574374

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش