50 مطلب آخر
خطای پزشکی : آماری از نوع و میزان تخلفات پزشکی

63درصد تخلفات جامعه پزشكي در بخش بستري مربوط به بيمارستانها و مراكز خصوصي است    . . . . . .    بيشترين ميزان شکایات مربوط به پزشكان عمومي است كه علت آن جمعيت بالاي اين پزشكان نسبت به گروههاي تخصصي است   . . . . .   گروه دوم جراحان زنان و زايمان هستند ٬  البته سال 88 گروه دوم از نظر تعداد شكايات دندانپزشكان بودند كه امسال به رتبه سوم رسيده‌اند    . . . . .     گروه چهارم از نظر كثرت شكايت مردم متخصصان ارتوپدي، پنجم ساير جراحان و ششم جراحان ترميمي و زيبايي قرار دارند    . . . . .    طي 7 سال گذشته تاكنون حدود 30 نفر از پزشكان لغو دائم پروانه طبابت شده‌اند   . . . . .   از بين شكايت از مراكز بستري 63.5درصد مربوط به بيمارستانهاي خصوصي و مراكز جراحي محدود است كه 26 درصد اين موارد مربوط به مراكز جراحي محدود و 36.5درصد نيز مربوط به بيمارستانهاي دولتي يا بخش عمومي غير دولتي است   . . . . . . 

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

30 پزشك متخلف طي 7 سال گذشته حكم لغو مجوز دريافت كردند 

معاون انتطامي سازمان نظام پزشكي گفت: 63درصد تخلفات جامعه پزشكي در بخش بستري مربوط به بيمارستانها و مراكز خصوصي است كه جاي تأمل دارد، سخت‌ترين حكم تخلفات پزشكي نيز لغو دائم پروانه است كه طي 7 سال گذشته شامل حال حدود 30 تا 35 پزشك شده است.

غلامحسين نيك نژاد افزود: با توجه به ايجاد شوراهاي حل اختلاف پزشكي در 31 مركز استان كشور تعداد شكايت از پزشكان كه به هيئت‌هاي انتطامي نظام پزشكي ارجاع مي‌شود طي سال گذشته حدود 5 تا 10 درصد كاهش يافت و از 4211 شكايت به 4187 فقره كاهش يافت.

وي گفت: در زمان حاضر اكثر شكايت‌هاي مردم از جامعه پزشكي در اين 31 شهر ابتدا به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي‌شود اما چون سازمان نظام پزشكي در 184 شهر كشور هيئت مديره دارد و فقط در 31 شهر شوراي حل اختلاف وجود دارد به طور طبيعي هنوز همه شكايتهاي مردم به شوراهاي حل اختلاف ارجاع نمي‌شود.

وي اضافه كرد: حدود 70 درصد شكايتهاي مردم در شوراهاي حل اختلاف به صلح و سازش منجر مي‌شود اما حدود 30 درصد موارد ديگر كه مربوط به شكايت‌هاي مالي بالاي 5 ميليون تومان شكايت از نوع برخورد پزشكان يا عوارض خدمات پزشكي است به هيئت‌هاي بدوي نظام پزشكي ارجاع مي‌شود.

وي گفت: از 4187 شكايتي كه سال گذشته به نظام پزشكي ارجاع شد در حدود 30 درصد بين شاكي و متشاكي به توافق رسيدند و از بقيه موارد نيز در كل كشور حدود 43 درصد به صدور كيفرخواست از سوي دادستان منجر شد و براي حدود 63 درصد ديگر قرار منع تعقيب صادر شد.

نيك نژاد اضافه كرد: در صورت صدور قرار منع تعقيب شاكي 20 روز فرصت دارد تا اعتراض كند و اگر اين مدت زمان بگذرد رأي قطعي است.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي ادامه داد: از بين شكايتهايي كه به سازمان نظام پزشكي ارجاع شده است بيشترين ميزان مربوط به پزشكان عمومي است كه علت آن جمعيت بالاي اين پزشكان نسبت به گروههاي تخصصي است زيرا حدود 75 درصد جامعه پزشكي پزشكان عمومي هستند كه در خط اول ارائه خدمات سلامت به مردم قرار دارند.

وي اضافه كرد: گروه دوم جراحان زنان و زايمان هستند و علت بالابودن شكايت از آنان نيز اين است كه با دو گروه مادران باردار و نوزادان آنها طرف هستند و براي هر كدام از آنها كه مشكلي پيش بيايد مردم شكايت مي‌كنند البته سال 88 گروه دوم از نظر تعداد شكايات دندانپزشكان بودند كه امسال به رتبه سوم رسيده‌اند و علت شكايت بالاي مردم از اين گروه هم تعداد بالاي آنهاست كه اكنون حدود 24 هزار نفر هستند.

وي گفت: گروه چهارم از نظر كثرت شكايت مردم متخصصان ارتوپدي، پنجم ساير جراحان و ششم جراحان ترميمي و زيبايي قرار دارند.

وي ادامه داد: مهمترين علل شكايت مردم از پزشكان نيز به ترتيب بروز عارضه با 43درصد فراواني، بعد از آن تبليغات غير مجاز با 11درصد، سوم رفتار نامناسب با 11درصد، چهارم فعاليت غير مجاز با 10 درصد موارد، پنجم دريافت هزينه اضافه با 7 درصد موارد و ششم شكايت از عارضه و هزينه به صورت توأم با 2.5 درصد موارد و هفتم مسائل اخلاقي با 2 درصد حدود 12 درصد نيز ساير موارد است.

نيك نژاد گفت:‌ البته يكسري از شكايتهاي مردم هم به قوه قضاييه و متعاقب آن به سازمان پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود، تفاوتي كه كار ما با دستگاه قضايي دارد اين است كه اگر بيش از يكسال از زمان رخداد گذشته باشد شكايت در نظام پزشكي پذيرفته نيست اما در دستگاه قضايي قابل پيگيري است تفاوت ديگر هم احكام مربوط به ديه و ارش و احكام مالي است كه در دادگاههاي قوه قضاييه صادر مي‌شود البته در اكثر موارد نظر پزشكي قانون نيز از نظر ميزان قصور پزشكي و درصد تخلف نيز از طرف دادگاه خواسته مي‌شود.

وي ادامه داد: مجازاتهايي كه براي پزشكان و گروه پزشكي متخلف صادر مي‌شود نيز مطابق قانون از بند الف تا ز شامل 7رتبه است كه به ترتيب عبارتند از تذكر شفاهي، توبيخ كتبي و درج در پرونده، توبيخ كتبي و اعلان در نشريه سازمان، محروميت از طبابت از 3 ماه تا يكسال، محروميت از طبابت از يكسال تا 5 سال و محروميت دائم از طبابت.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي افزود: آراي قطعي هيئت‌هاي بدوي، تجديد نظر يا عالي نظام پزشكي ظرف يكماه قابل اعتراض در دادگستري است و اگر اين اعتراض انجام شود با دستور دستگاه قضايي حكم صادر شده از سوي نظام پزشكي موقتاً تا زمان صدور حكم قاضي دادگاه قضايي تعليق مي‌شود.

وي گفت: طي 7 سال گذشته و از زمان تصويب قانون جديد نظام پزشكي تاكنون حدود 34 پزشك حكم محروميت دائم از طبابت گرفته‌اند اما چون برخي از آنها به حكم اعتراض كرده‌اند تاكنون حدود 30 نفر از پزشكان لغو دائم پروانه طبابت شده‌اند.

نيك نژاد افزود: بر اساس آراي صادر شده در هيئت هاي انتظامي بدوي، تجديد نظر و عالي نظام پزشكي طي سال گذشته 40.87 درصد پرونده ها به صدور حكم برائت منجر شده، 7.29 درصد تذكر شفاهي، 9.48 درصد توبيخ كتبي و درج در پرونده، 28.46 درصد توبيخ كتبي با اعلان در نشريه نظام پزشكي محل، 8.75 درصد محروميت از طبابت بين 3 ماه تا يكسال در محل خدمت، 2.91درصد محروميت از طبابت بين 3 ماه تا يكسال، 2.18درصد محروميت از طبابت بين يكسال تا 5 سال بوده است و هيچ پزشكي نيز سال گذشته حكم لغو دائم پروانه طبابت دريافت نكرده است.

وي گفت: شكايت‌هاي ارجاع شده ممكن است از بخش بستري يا سرپايي باشد، از بين شكايتهاي ارجاع شده از بخش سرپايي حدود 81 درصد مربوط به مطبها، 13 درصد كلينيك‌هاي خصوصي، 2.5 درصد كلينيك‌هاي دولتي و 3.5درصد ساير مراكز است، از بين شكايت از مراكز بستري نيز 63.5درصد مربوط به بيمارستانهاي خصوصي و مراكز جراحي محدود است كه 26 درصد اين موارد مربوط به مراكز جراحي محدود است و 36.5درصد نيز مربوط به بيمارستانهاي دولتي يا بخش عمومي غير دولتي است.

 منبع : فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۴/۱۵ تعداد بازدیدکنندگان : 11363

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1624
بازدید دیروز : 1277
بازدید این ماه : 86988
بازدید امسال : 321692
بازدید کل : 36688765

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش