50 مطلب آخر
مطالب میهمان : مطالعه تطبیقی استانداردهای اعتباربخشی ایران با استانداردهای بین المللی

تحق‍یقات انجام شده حاک‍ی از آن است که استانداردهای ب‍یمارستان‍ی وزارت بهداشت به دل‍یل ناکارآمدی در نمایش ضعف ها و کاست‍ی های مراکز درمان‍ی، ن‍یازمند مطالعه و بررس‍ی می باشند...............

بدین منظور در این پژوهش استانداردهای ب‍یمارستان‍ی وزارت بهداشت با استانداردهای ب‍یمارستان‍ی کم‍یس‍یون مشترک، مقایسه شده است...........
 

تحلیل ما

متن کامل

 

 

مطالعه تطبیقی

استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت

با استانداردهای بین المللی اعتباربخشی بیمارستانی کمیسیون مشترک

 

- مقدمه:

استانداردهای بیمارستانی به دلیل نقش با ارزشی که در نشان دادن عملکرد مورد انتظار و کمک در ارزشیابی فعالیت های بیمارستان دارند، یکی از با ارزش ترین عناصر مفهومی سازمان به شمار می روند.

 

در مجموع نتایج تحق‍یقات انجام شده حاک‍ی از آن است که استانداردهای ب‍یمارستان‍ی وزارت بهداشت به دل‍یل ناکارآمدی در نمایش ضعف ها و کاست‍ی های مراکز درمان‍ی، ن‍یازمند مطالعه و بررس‍ی می باشند.

 

بدین منظور در این پژوهش استانداردهای ب‍یمارستان‍ی وزارت بهداشت با استانداردهای ب‍یمارستان‍ی کم‍یس‍یون مشترک، مقایسه شده است.


 

- روش کار:

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تطبیقی می باشد که در نیمه اول سال ۱۳۸۵ انجام شده است.

 

جامعه پژوهش عبارت بودند از: استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک (۲۱۶ گزاره) و استانداردهای بیمارستانی مورد عمل وزارت بهداشت (۷۲۴ سوال، شامل کتابچه الف و ب هرکدام به ترتیب با ۲۲۷ و ۴۹۷ سوال).

 

در نهایت ۳۳۵ سوال مربوط به استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت با ۲۱۶ گزاره استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک، مقایسه شده است.

 

روش گردآوری داده ها استفاده از اطلاعات موجود از طریق اینترنت، پست الکترونیک (استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک) و مراجعه به مراجع مربوط (استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت) بود.

 

گردآوری داده ها با استفاده از ۶ چک لیست بر مبنای استانداردهای بیمارستانی کمیسیون انجام شده و تحلیل آنها با استفاده از جداول تطبیقی و روش های آمار توصیفی انجام شده است.


 

- یافته ها:

تطبیق نهایی استانداردهای بیمارستانی مورد عمل وزارت بهداشت با استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک (تعداد ۳۳۵ سوال در مقابل ۲۱۶ گزاره) نشان داد استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت از مجموع ۲۱۶ گزاره استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک، ۷۹ مورد (۳۶.۶%) را به صورت کامل و ۳۹ مورد (۱۸.۰%) را به صورت نسبی پوشش داده اند و ۹۸ مورد باقیمانده (۴/۴۵%) را اصلا پوشش نداده اند.

 

به عبارتی میزان تطابق استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت با استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک به قرار زیر بوده است: ۳۶.۶% تطابق کامل، ۱۸.۰% تطابق نسبی و ۴۵.۴% عدم تطابق.
 

 

- نتیجه گیری:

تطابق نهایی استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت با استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک نشان داد که استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت علی رغم این که از جهت کمیت نسبت به استانداردهای مورد مطالعه کمیسیون مشترک بیشتر بوده اند؛ اما نتوانسته اند حدود ۵۰% آنها را پوشش دهند(۴۵.۴%).

 

به عبارتی از مجموع ۲۱۶ گزاره استانداردهای بیمارستانی کمیسیون مشترک، ۹۸ گزاره آن اصلا مصداقی در استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت نداشته است.

 

این امر نشان می دهد که وزارت بهداشت در تدوین استانداردهای بیمارستانی به بسیاری از موارد مهم مربوط به فرآیند مراقبت بیمار توجه نکرده است از جمله: تداوم مراقبت ها، حقوق بیمار و خانواده، رضایت آگاهانه، ارزیابی بیمار و آموزش بیمار و خانواده.

 

--------------------------------------------------------------------

مریم احمدی  - معصومه خوشگام  - علی محمدپور
 

منبع : پایگاه اطلاعات علمی تاریخ : ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ تعداد بازدیدکنندگان : 8666

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 209
بازدید دیروز : 1074
بازدید این ماه : 26756
بازدید امسال : 167956
بازدید کل : 36535029

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش