50 مطلب آخر
معرفی1مرکز : معرفی بيمارستان تخصصي پوست رازي تهران

 سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ٬ به منظور ارایهء اطلاعات تخصصی و مستند از بیمارستان های موفق  کشور  ٬ اقدام به راه اندازی صفحهء ویژهء معرفی این مراکز نموده است ٬ تا ضمن بهره گیری متخصصان از جزئیات فنی و امکانات موجود در این بیمارستان ها ٬ عموم مردم نیز از این فرصت برای انتخاب  اگاهانهء مراکز مورد نیاز ٬ بدون توهمات تبلیغی عصر حاضر ٬ بهره برداری نمایند............

معرفی بیمارستان پوست رازی تهران ،  در همين راستا بوده که مشخصات و امکانات بیمارستان و همچنین تاریخچهء  مختصری از روند احداث آن بشرح ذيل تقديم ميگردد:

تحلیل ما

متن کامل

 

 بيمارستان تخصصي پوست رازي

 

بيمارستان تخصصي پوست رازي در سنتي ترين منطقه شهر تهران واقع شده و  يكي از قديمي ترين مراكز درماني – آموزشي كشور و دانشگاه علوم پزشكي تهران محسوب ميگردد. اين مركز در سال 1934 در يكي از محلات قديمي تهران در جنوب شهر در زميني به مساحت 18300 مترمربع تأسيس شد و بنام (( محمدبن زكرياي رازي )) دانشمند عاليقدر و طبيب بزرگ اسلامي نامگذاري گرديد. در سال 1940 بيمارستان رازي به دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران واگذار گرديد. حال حاضر اين مركز آموزشي ـ درماني با 122 تخت ثابت فعاليت مي كند. تعداد اعضاء هيأت علمي 31 نفر و تعداد پرسنل پرستاري بيمارستان 69 نفر است. تعداد مراجعين سرپايي و بستري بيمارستان ساليانه 87000 نفر مي‌باشد.
بخش‌هاي بيمارستان شامل بخش پوست و بخش جراحي ترميمي مي‌باشد. درمانگاه‌هاي عمومي بيمارستان شامل درمانگاه پوست، درمانگاه جراحي ترميمي، درمانگاه جراحي عمومي و درمانگاه‌هاي تخصصي عبارت از درمانگاه پمفيگوس، درمانگاهUVتراپي، درمانگاه اشعه ليزر، درمانگاه گوش و حلق و بيني، درمانگاه عفوني، درمانگاه تغذيه، درمانگاه داخلي، درمانگاه تومور، درمانگاه ژنتيك و دندانپزشكي مي‌باشد. راديولوژي، فيزيوتراپي و آزمايشگاه از جمله واحدهاي پاراكلينيك بيمارستان مي‌باشند.

بيمارستان رازي يا كرسي پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران يكي از قديمي ترين مراكزدرماني و آموزشي كشور و دانشگاه علوم پزشكي تهران محسوب ميگردد. اين مركز در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی (۱۹۲۴) تاسيس و بعنوان بيمارستان عمومي راه اندازي شده است. دو سال بعد بخش هاي داخلي – جراحي – زنان و مامايي و اورولوژي در اين بيمارستان تأسيس شدند.

در سال ۱۳۲۰ (۱۹۴۱) این بیمارستان به دانشكده پزشكي تهران وابسته شد. سپس بخش هاي اطفال – راديولوژي – مسموميتها و پوست و آميزشي در اين بيمارستان افتتاح و بنيانگذاري گرديد.

 • دكتر منوچهر اقبال : پايه گذار بيماريهاي عفوني در ايران و بنيانگذار كرسي عفوني در ايران
 • پروفسور صادق پيروز عزيزي :بنيانگذار رشته طب داخلي در ايران
 • دكتر مهدي آذر:از بنيانگذاران طب داخلي و عفوني و رشته جهازهاضمه در ايران

در سال ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) دكتر محمد علي ملكي از پيشكسوتان رشته پوست و آميزشي به عنوان سرپرست بخش پوست و آميزشي بيمارستان برگزيده شده و در سال ۱۳۲۸ به عنوان استاد كرسي پوست برگزيده شد.

در سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) پلي كلينيك بيمارستان رازي با ظرفيت ۵۰۰ بيمار در روز افتتاح شد و بيمارستان در حقيقت به يك پلي كلينيك بزرگ تبديل شد. در همين زمان مركز انتقال خون ايران نيز در بيمارستان رازي داير بود (قبل از انتقال اين مركز به خيابان ويلا). پس از ساختن پلي كلينيك تمام بخش هاي طبي و جراحي به بيمارستان هاي ديگر دانشگاه تهران منتقل شد و بخش پوست در بيمارستان رازي باقي ماند. در حقيقت از سال ۱۳۴۸ بيمارستان رازي به عنوان بيمارستان تخصصي پوست در آمد. بقيه بخشهاي آن به بيمارستانهاي ديگر دانشگاه تهران منتقل شد.

از زمان بازنشسته شدن دكتر مصطفي اردهالي بخش پوست اطفال مجزايي در بيمارستان رازي ديگروجود ندارد.

دكتراميرپاشا محققي سالهاي قبل ازسال ۱۳۴۵ در بخش پوست بيمارستان امام خميني(ره) با دكتر ودود سيدي و دكتر مصطفي سردادور خدمت مي كردند وسپس به بيمارستان رازي منتقل شدند. دكتر صدري استاد و رئيس بخش پوست بيمارستان امام خميني(ره) بودند كه درسال ۱۳۴۵ به بيمارستان رازي منتقل شدند.

دكتر مهرداد رواقي از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۵ مدير گروه و از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۵ رئيس بيمارستان رازي بودند

اين بيمارستان داراي ۲ بخش پوست زنان و مردان و بخش جراحي عمومي و جراحي ترميمي ميباشد. همچنين درمانگاههاي جراحي ترميمي ، عفوني ، جراحي  داخلي ، گوش و حلق و بيني در اين بيمارستان فعال ميباشند.واحدهاي پاراكلينيكي مانند آسيب شناسي تخصصي پوست ، ايمونوفلورسانس، آزمايشگاه قارچ شناسي و ميكروبولوژي و بيوشيمي ، راديولوژي و سونوگرافي  و داروخانه نيز در حال ارائه خدمات هستند.اين بيمارستان هر روز شاهد صدها مراجعه كننده نيازمند به درمان پوست از سراسر كشور ميباشد كه تحت درمان و مداواي بستري و سرپائي قرار مي گيرند.

اين بيمارستان داراي ۲ درمانگاه عمومي پوست ميباشد كه همه روزه غير از روزهاي تعطيل پذيراي بيماران ميباشد. علاوه بر اين درمانگاههاي تخصصي پوست شامل بيماريهاي تاولي خودایمنی  (واحدتحقیقات پمفیگوس ) ، واحدتحقیقات فتوتراپي(دردرمان بیماریهای مختلف پوستی مانند لنفوم پوست ،پسوریازیس ....)  ليزر ، پسوريازيس ، لنفوم پوست  ، ايمونوتراپي (ديفن سيپرون ) ، آكنه ، ليشمانيازيس ،ودرمانگاه اگزمای آلرژیک تماسی وپچ تست ونیزدرمانگاه درماتوسکوپی (درتشخیص ضایعات پیگمانته ، سرطانهای پوست بخصوص ملانوم) درمانگاه تومور و درمانگاه Cosmetic درروزهای مختلف هفته داير ميباشد.

اين مركز آموزش بيماريهاي پوست و مو جهت كارآموزان -كارورزان  و دستياران دانشگاه علوم پزشكي تهران را نيز برعهده دارد.

مديران گروه پوست دانشگاه تهران كه در بيمارستان رازي خدمت نموده اند به ترنيب زماني عبارتند از:

 1. دكتر محمد علي ملكي (تا سال ۱۳۴۵)
 2. دكتر محقق يزدي (از سال ۱۳۳۰ در بيمارستان رازي خدمت مي كردند. در ۱۳۳۵ دانشيار و سپس استاد شدند و در سال ۱۳۵۰ بازنشست شدند.)
 3. دكتر امير پاشا محققي (تا سال ۱۳۵۵)
 4. ۴. دكتر ودود سيدي (از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷)
 5. دكتر مهرداد رواقي (از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵)
 6. دكتر پروين منصوري (از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵)
 7. دكتر زهرا حلاجي (از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ )
 8. دكتر فرشاد فرنقي ( از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳)
 9. پروفسور شيدا شمس ( از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷)
 10. دکتر زهرا حلاجی (از سال ۸۷ تا ۱۳۹۰)
 11. دکتر میرهادی عزیزجلالی (از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱)
 12. دکتر سیده زهرا قدسی (از ۱۳۹۱ تا کنون)

از سال ۱۳۶۹ معاونت آموزشي در بيمارستان رازي بوجود آمد. افرادي كه عهده دار اين مسؤوليت بوده اند به قرار زير مي باشد:

دكتر مريم اخياني  - دكتر مصطفي ميرشمس شهشهاني - دكتر حسن صيرفي - دكتر نفيسه اسماعيلي - دکتر زهرا حلاجی - دکتر امیرهوشنگ احسانی

از سال ۱۳۷۵ معاونت پژوهشي نيز در بيمارستان زاري تأسيس گرديد كه افرادي كه عهده دار اين پست بوده اند به شرح زير مي باشند:

دكتر سيده زهرا قدسي - دكتر زهرا حلاجي - دکتر مریم دانش پژوه - دکتر حسین مرتضوی

رؤساي  بخش ها در سال ۱۳۵۷ به قرار زير بودند:

 1. دكتر مهرداد رواقي - رئيس بخش پوست مردان
 2. دكتر مصطفي سردادور – رئيس بخش پوست زنان
 3. دكتر مصطفي اردهالي – رئيس بخش پوست اطفال

از سال ۱۳۶۴ به ترتيب رئيس بخش هاي پوست به شرح زير بوده است:

 1. دكتر پروين منصوري – رئيس بخش پوست مردان
 2. دكتر شيدا شمس – رئيس بخش پوست زنان
 3. دكتر مصطفي اردهالي – رئيس بخش پوست اطفال
 4. دكتر محمد جواد ناظمي – رئيس بخش پوست مردان
 5. دکتر حسین مرتضوی : ریئس بخش مردان
 6. دکتر مریم دانش پژوه : رئیس بخش زنان

از استادان ديگري كه در آموزش درماتولوژي نوين نقش فعال داشته و در دو دهه اخير عضو بورد تخصصي گروه پوست بوده اند دكتر مهين وليخاني مي باشد. در سالهای اخیر دکتر کامران بلیغی بعنوان یکی از بهترین متخصصان پوست کشور مسئولیت آموزش دستیاری گروه را بر عهده داشته اند. این مسئولیت هم اکنون بر عهده سرکار خانم دکتر قندی می باشد.

رؤساي بيمارستان رازي از سال ۱۳۵۷ تا زمان فعلی به شرح زير بوده اند:

 1. دكتر مهرداد رواقي – از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴
 2. دكتر پروين منصوري – از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۵
 3. دكتر صدر السادات دزفولی- از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸
 4. دكتر سید حسن اعتمادزاده – از۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
 5. دكتر منصور نصيري كاشاني  از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵
 6. دکتر نفیسه اسماعیلی از ۱۳۸۵ تا كنون

 اساتید فعلی بیمارستان عبارتند از:

 

دکتر امیرهوشنگ احسانی   دکتر حسن صیرفی    دکتر پدرام نورمحمدپور    دکتر طاهره سوری

 


درمانگاه زیبایی :  

در طول سالیان اخیر روند افزاینده ای از مراجعات به کلینیک ها و بیمارستانها در مورد مسایل زیبایی وجود داشته است و لذا اهمیت این قضیه و انجام اعمال زیبایی مناسب وجود این درمانگاه را در مراکز علمی – دانشگاهی ضروری ساخته است .

انجام اعمال جراحی زیبایی نظیر میکرودرم ، تزریق بوتاکس ، تزریق فیلر، تزریق چربی ، تراش عمقی پوست  و کاشت مو از مدتها قبل طرفداران زیادی پیدا نموده است و متأسفانه بعضا دیده می شود که بصورت غیرعلمی این اعمال در مراکز غیر تخصصی در حال انجام است. بوجود آمدن این درمانگاه توانست بطور علمی انجام این اعمال جراحی را زیر نظر متخصصین پوست عضو هیات علمی دانشگاه امکانپذیر نماید.

یک نکته مهم در خصوص اعمال جراحی و سایر اقدامات زیبایی مناسب بودن اقدام مورد نظر برای شخص متقاضی است. این دید وجود دارد که همه افراد با هر شرایطی چنانچه خودشان مایل باشند باید بتوانند از انواع فرایندهای زیبایی بهره مند شوند. در حالیکه واقعیت غیر از این بوده و همه این اقدامات نه برای همه مناسب و نه انجام آن امکان پذیر می باشد. داشتن دیدی واقع بینانه و غیر کمال طلبانه (ایده آلیستی) در خصوص اقدامات زیبایی و نتایج آن از مهمترین پیش شرطهای این فرایندها می باشد. به عبارت دیگر باید توجه داشت که توانایی  این فرایندها برای اصلاح تغییرات غیر دلخواه در ترکیب و بافت پوست و سایر مشخصات فیزیکی فرد ، محدود بوده و اصلاح کامل و ماندگار تقریبا ناممکن می باشد.

*تزریق بوتاکس : تزریق بوتاکس بعنوان یکی از پرمصرف ترین روشهای کاهش چروکهای پوستی ناشی از انقباضات بیش از حد عضلات صورت به شمار می رود. در کسانیکه چین های پیشانی ، اخم و کنار چشم ، کنار بینی ، دور لب بعلت استفاده زیاد از عضلات جهت تغییر حالت چهره ایجاد شده است تزریق بوتاکس می تواند این چین ها را تا حدی کاهش دهد ولی نیاز به تکرار دارد. اهمیت تزریق بوتاکس در محل تزریق بوده و همچنین نوع ماده که باید از مواد اصیل و دارای مجوز استفاده شود.

*تزریق فیلر : فیلرها بعنوان پرکننده برای چین های خنده، پرکردن حجم لب استفاده زیادی دارد.درگذشته بعضا مواد غیر اصیلی مورد استفاده قرار می گرفت که عارضه دار بود ولی امروزه موادی از جنس هیالورونیک اسید استفاده می شود که با پوست و بافت زیر پوست سازگار بوده و عارضه ای ندارد. همانند سایر اقدامات زیبایی شناسایی فرد مناسب برای تزریق فیلر به اندازه تکنیک تزریق و ماده مورد استفاده اهمیت دارد.

* تزریق چربی : در طول چند سال اخیر با افزایش یافتن قیمت فیلرهای سنتتیک و بروز برخی عوارض ناخواسته، تزریق تزریق چربی برای افزایش حجم نظیر گونه گذاری، پرکردن خط خنده مورد استفاده بیشتری قرار گرفته است.

تزریق چربی نسبت به مواد دیگر این مزیت را دارد که چربی از بدن خود فرد استخراج شده و به وی تزریق می شود.پس هیچ ماده خارجی در کار نمی باشد و لذا ریسک واکنش با این روش بسیار پایین است. همانند سایر موارد قبل مشاوره دقیق قبل از عمل جهت شناسایی فرد مناسب یک جزء ضروری این اقدامات به شمار می رود.  

*تراش عمقی پوست : درم ابریژن یا تراش عمقی پوست برای کاهش اسکارهای فرورفته ، آکنه ، اسکار آبله مرغان با دقت نظر زیاد و مراقبت خوب قابل انجام  است. تمام این روشهای زیبایی بطور نسبی در برطرف کردن تغییرات غیر دلخواه پوست بیمار کاربرد دارد و هیچکدام از این روشها قطعی و کامل نمی باشند و در ضمن لازم است بیمار حتما" مراقبت خوبی زیر نظر پرشک داشته باشد.

نکته آخر اینکه ترکیب کلی چهره و بافت پوست در هر فرد منحصر به خود وی می باشد و در بسیاری موارد این پارامترها تنها به میزان محدودی قابل اصلاح و تغییر بوده و در مواردی حتی ممکن است پزشک شما صلاح بداند از هرگونه دستکاری در این ویژگیها خودداری نمایید . پافشاری در انجام فرایندهای زیبایی می تواند منجر به بروز برخی تغییرات و بعضا عوارض ناخواسته شود که تا مدتها بر ظاهرفرد و بالطبع وضعیت فکری وی تاثیر خواهند داشت.

 


درمانگاه کرایوتراپی - کوتر

این واحد که به نام درمانگاه کرایو – کوتر در بیمارستان رازی شناخته می شود در واقع واحد درمانی است که بخشی از راهکارهای درمانی غیرجراحی بیماریهای پوستی در آن توسط دستیاران پوست و زیر نظر مستقیم اساتید بیمارستان رازی صورت می گیرد.

برخی از این روش های درمانی به شرح زیر هستند :

۱-    کرایو تراپی ( فریز کردن ) :

در این روش از نیتروژن مایع جهت فریز کردن و در نهایت درمان بعضی از ضایعات پوستی مثل زگیل استفاده میشود.

۲-    الکتـروکـوتـر : روشـی منـاسب بـرای درمـان بعضی ضایعات پوستی مثل سبوروئیک کراتوزیس ، زائده های پوستی ( Skin tag ) و ... می باشد.

۳-    تزریق داخل ضایعه کورتیـکـواسترویید : کـه جهت درمـان بسیـاری از بیماریهای پوستی از جمله ریزش موی سکه ای ( آلوپسی آره آتا ) ، اسکار هایپرتروفیک و کلویید (جای برجسته زخم بعد از جراحی یا صدمات پوستی) و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

۴-    تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم که در درمان بیماران مبتلا به لیشمانیوز ( سالک ) استفاده می شود.

شایان ذکر است که بسیاری از این ضایعات مانند زگیلهای پوستی نیاز به جلسات طولانی و مکرر درمان داشته و برخی دیگر مانند اسکار ها بطور معمول هرگز بهبود کامل نیافته و تنها بطور نسبی قابل بهبود خواهند بود.

بیماران جهت مراجعه و استفاده از خدمات درمانی این مرکز ابتدا باید به درمانگاه عمومی بیمارستان مراجعه کرده و توسط دستیاران و اساتید مورد ویزیت اولیه قرار گرفته و در صورتی که پزشک یکی از روش های درمانی فوق الذکر را برای بیمار انتخاب کردند به این واحد ارجاع می شوند.

ساعت کار این واحد همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر می باشد.


درمانگاه - اتاق عمل تومور

این واحد درسال ۱۳۸۸ هجری شمی توسط آقای دکتر مصطفی میرشمس شهشهانی با هدف تشیخص و درمان متمرکز تومورهای پوستی در بیمارستان رازی افتتاح گردیده است. امروزه سرطان های پوست یکی از شایعترین انواع سرطان در دنیا می باشند. علّت اصلی و اولیه سرطان های پوست اشععه UV (ماوراء بنفش) نور آفتاب می باشد. اما سایر عوامل مستعد کننده به شرح زیر می باشند :

 

-  انجام رادیوتراپی : خصوصا بیمارانی که سابقه رادیوتراپی در دوران کودکی جهت درمان عفونتهای قاریچی سر را داشته اند، مستعد سرطان پوستی متعدد از نوع بازال سل کارسینوما می باشند.

 • پوست روشن
 •  موهای قرمز و چشمان با رنگ روشن
 •  وجود خالهای متعدد
 •  سابقه خانوادگی سرطان پوست
 • سابقه آفتاب سوختگی
 •  فعالیت طولانی مدت در محیط بیرون  مانند کشاورزان و رانندگان

بدلیل ضرورت آشنایی عموم با برخی انواع سرطانهای پوست و به این امید که این آشنایی منجر به مراجعه زودرس جهت درمان در مراحل اولیه و جلوگیری از تحمیل جراحی های سنگین به بیماران  در ذیل مشخصات برخی از شایعترین انواع تومورهای پوستی  بیان می شوند :

انواع سرطان های پوست :

-        بازال سل کارسینوما ( BCC ) :

شایعترین و در عین حال کم خطرترین سرطان است . این تومور رشد آهسته ای داشته و به ندرت منتشر می شود. به دلیل همین رشد آهسته در بسیاری از موارد تومور مورد توجه قرار گرفته و با تهاجم به بافت های عمقی باعث آسیب های جدی می گردد.

-        اسکواموس سل کارسینوما ( SCC ) :

دومین سرطان پوستی شایع محسوب می گردد. اغلب در ناحیه لب ها ، صورت  و گوش دیده می شود . سرعت رشد سریعتر و احتمال انتشار به اقسای دور و نزدیک دارد.

-        ملانوم بدخیم :

-        کمترین شیوع اما بیشترین خطر را در میان سرطان های پوستی داراست. در صورت تشخیص زود به هنگام، امکان بهبودی کامل وجود دارد. اما تاخیر در تشخیص و درمان آن می تواند کشنده باشد.

درمان تومورهای پوستی :

۱-    جراحی : اغلب تومورهای پوستی با برداشت جراحی درمان می شوند. اگر چه هیچ جراحی بدون ایجاد اسکار نمی باشد، جراحان این مرکز حداکثر تلاش خود را در جهت درمان تومور پوستی بیماران بدون تغییر قابل ملاحظه در ظاهر بیماران به انجام می رسانند.

۲-    کـرایـوتـراپی : استفاده از نیتروژن مایع با هدف انجماد و تخریب بافت تومور که غالبا در درمان ضایعات بدخیم ( مثل اکتینیک کراتوزیس ) و گاها در درمان ضایعات بدخیم مورد استفاده قرار می گیرد.

۳-    کورت و کوتر : این روش شامل استفاده از وسیله ای به نام کورت جهت تراشیدن بافت مبتلا به تومور و سپس به کار بردن دستگاه الکتروکوتر جهت سوزاندن سلولهای سرطانی می باشد.

روش کار این درمانگاه به این ترتیب می باشد که بیمارانی که تشخیص اولیه سرطان پوست در درمانگاه اصلی بیمارستان و یا مراکز خارج از بیمارستان صورت گرفته به این مرکز مراجعه و پس از تکمیل پرونده و معاینه مجدد توسط متخصصین پوست این مرکز به دو گروه تقسیم می شوند.

۱-    بیمارانی که انتخاب مناسب درمانی برای آنها برداشت جراحی ضایعه توسط جراحان پلاستیک می باشد به این همکاران ارجاع می شوند. متخصصین جراحان پلاستیک در روزهای کاری درمانگاه در محل حضور داشته و ضمن معاینه ی بیماران به آنها وقت عمل می دهند.

۲-    دسته دوم بیمارانی هستند که درمانهای غیرجراحی مانند کرایوتراپی ، کورت و کوتر ، استفاده از کرم Imiquimod یا فوتودینامیک تراپی برای آنها انتخاب می گردد. درمان این دسته از بیماران توسط متخصصین پوست مرکز صورت خواهد گرفت .

این درمانگاه در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ صبح در محل درمانگاه تومور فعال می باشد.


درمانگاه عمومی

درمانگاه عمومی پوست بیمارستان رازی یکی از فعالترین مراکز ویزیت بیماران پوستی در سراسر کشور روزانه تعداد زیادی از بیماران از سراسر کشور جهت ویزیت به بیمارستان رازی مراجعه می کنند و اکثر این بیماران در درمانگاه عمومی بیمارستان رازی ویزیت می شوند.

در درمانگاه عمومی بیمارستان رازی و روزانه بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ بیمار پذیرش و ویزیت می شوند. این درمانگاه از روز شنبه تا پنجشنبه هر هفته بین ساعت ۸ صبح تا ۱ بعد از ظهر فعال است . هر روز بین ۱۰ تا ۱۵ رزیدنت پوست و ۳ نفر از اعضای هیات علمی پوست در درمانگاه عمومی بیمارستان به ویزیت بیماران مشغول هستند. تمامی بیماران ابتدا توسط رزیدنت های پوست ویزیت می شوند و در صورت لزوم بیماران توسط رزیدنت به اساتید نیز معرفی شده و توسط اساتید ویزیت می شوند. اکثر بیماران پس زا ویزیت در درمانگاه عمومی تحت قرار می گیرند و تعدادی نیز به بخش های دیگر مانند درمانگاه پیگیری ، درمانگاه پمفیگوس ، اتاق عمل و لیزر ارجاع می شوند.

در این درمانگاه آموزش مستقیم رزیدنتها و انترن های پوست توسط اعضای هیات علمی صورت می گیرد و همچنین با توجه به ویزیت بیماران زیر نظر اساتید پوست ، تلاش بر آن است تا بهترین خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران ارائه  گردد.


درمانگاه پمفیگوس

درمانگاه پمفیگوس یکی از درمانگاههای تخصصی بیمارستان رازی است که چند دهه قبل توسط پرفسور شیدا شمس راه اندازی شده است. هدف از این درمانگاه ویزیت بیماران مبتلا به انواع بیماریهای اتوایمیون تاولی پوستی است. این بیماریها شامل : پمفیگوس ولگاریس ، پمفیگوس فولیاسه ، بولوز پمفیگوئید ، سیکاترسیل پمفیگوئید ، IgA پمفیگوس ، اپیدرمولیزبولوز اکتسابی و LABD می باشد. این درمانگاه در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۸ صبح الی ۱ بعد از ظهر فعال است و همواره ۴ نفر از اعضای هیات علمی ، ۵ نفر از رزیدنتها و ۱۰ نفر از کارورزهای پوست در آن فعالیت می کنند. به طور متوسط هر روز ۱۰۰ بیمار در این درمانگاه ویزیت می شوند.

کلیه بیماران مبتلا به بیماریهای اتوایمیون تاولی پس از معاینه و تکمیل پرونده توسط رزیدنت یا کارورز ، توسط اعضای هیات علمی ویزیت می شوند و علاوه بر اقدامات درمانی برای بیماران، آموزش مستقیم رزیدنت ها و کارورز ها توسط اعضای هیات علمی صورت می گیرد. هدف از این درمانگاه ثبت کامل و منظم اطلاعات بیماران، ارائه خدمات درمانی بهتر به بیماران مبتلا به بیماریهای اتوایمیون تاولی ، آموزش این بیماریها به رزیدنت ها و کارورز های پوست و انجام پژوهش در جهت پیشرفت های تشخیصی و درمانی در این بیماریهای است .


 بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :

پوست زنان-پوست مردان-جراحي عمومي-جراحي ترميمي -پلاستيك-پوست-اورژانس-راديولوژي

درمانگاهها ی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :

 درمانگاه پوست-درمانگاه اورژانس-ساير(درمانگاه پمفيگوس)-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه تومور-درمانگاه داخلي-ساير(درمانگاه ليزر)-ساير(درمانگاه پواتراپي)-درمانگاه عفوني-بيماريهاي آميزشي وايدز-دندانپزشكي-روانپزشكي

 پاراکلینیکهای موجود در اين بيمارستان عبارتند از:

آزمايشگاه طبي-آزمايشگاه پاتولوژي-راديولوژي-داروخانه-نوارنگاري

نشانی : پایین‌تر از میدان وحدت اسلامی  - خيابان وحدت اسلامي - بيمارستان رازي

تلفن : 3- 55609951

منبع : سایت بیمارستان رازی + اطلاعات بازنشستگان تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ تعداد بازدیدکنندگان : 65595

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 246
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 246
بازدید امسال : 324402
بازدید کل : 36691475

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش