50 مطلب آخر
خبرپزشکان : امسال کدامیک از پزشکان کمترین مالیات را خواهند پرداخت؟

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام امضای تفاهم نامه مالیاتی جامعه پزشکی برای سال 1392، جزئیات این تفاهم نامه را تشریح کرد..................

در تفاهم نامه مالیاتی امسال، تلاش شده که گروه های کم درآمدتر جامعه پزشکی نظیر پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و متخصصان اطفال کمترین رشد مالیاتی را نسبت به سایر گروه ها تجربه کنند. بنابراین پایین ترین درصد رشد در رابطه با متخصصان داخلی و اطفال که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند، پزشکان عمومی، ماماها و داروخانه ها لحاظ شده است. میزان رشد مالیاتی برای این گروه در استان‌ها و مراکز مختلف به طور متوسط بین 10 تا 13 درصد لحاظ شده است..........................

همچنین طبق سنوات گذشته تلاش شد که برای درصدی از جامعه پزشکی که بنابر شرایط خاص مانند بیماری، مسافرت، کهولت سن و تعطیلی محل کار در سال 1392 قادر به انجام کار نبوده‌اند و از درآمد کمتری نسبت به سال 91 برخوردار بوده‌اند، فرصتی فراهم شود تا با مراجعه به نظام پزشکی محل، مدارک مستدل را ارایه دهند. سازمان‌های نظام پزشکی محل و مرکز تا 31 شهریور ماه 93 فرصت دارند تا لیست گروه های نیازمند تخفیف مالیاتی را به دوایر مالیاتی مربوطه ارجاع دهند....................

 پزشکان 70 سال به بالا هیچ‌گونه افزایش مالیاتی را نسبت به سال قبل نخواهند داشت....................

تحلیل ما

متن کامل

 

جزییات تفاهم‌نامه مالیاتی سال 92 جامعه پزشکی اعلام شد

 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام امضای تفاهم نامه مالیاتی جامعه پزشکی برای سال 1392، جزئیات این تفاهم نامه را تشریح کرد.

 

دکتر علیرضا زالی در این باره گفت: امروز تفاهم نامه مالیاتی بر مبنای دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمولین مالیات و عملکرد سال 1392 اعضای نظام پزشکی کشور میان سازمان‌های نظام پزشکی و امور مالیاتی منعقد شد.

 

وی در این باره افزود: از آنجا که مبنای این تفاهم نامه مشارکت جامعه پزشکی بر مبنای خوداظهاری است، بالطبع شرایط خود اظهاری برای استفاده از بحث‌های این تفاهم نامه مهم است. بر این اساس گروه‌های پزشکی باید به این موضوع توجه لازم را داشته باشند تا بتوانند در ذیل این تفاهم نامه به مسایل مالیاتی خود بپردازند.

 

زالی ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات موجود، اظهار نامه مالیاتی سال 92 باید حتما به صورت الکترونیک و در موعد مقرر قانونی انجام شود. طبق سنوات گذشته، انتهای تیر ماه پایان موعد مقرر قانونی برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی الکترونیک است. مجددا تاکید می کنم جهت آنکه همکاران جامعه پزشکی از شمول تفاهم نامه خارج نشوند، لازم است در اظهارنامه الکترونیکی بخش مربوط به حساب درآمد و هزینه را به صورت گلوبال تکمیل کنند.

 

وی افزود: در زمینه حساب درآمد و هزینه و مالیات ابرازی نیز اقدام مشترکی را با سازمان مالیاتی در حال انجام داریم و طی چند روزآینده نرم افزاری فراهم خواهد شد که به ساده سازی فرایند مالیات ابرازی و درآمد هزینه ای جامعه پزشکی کمک شایان توجهی خواهد کرد. در تلاش هستیم که این نرم افزار را در نظام پزشکی شهرستان‌ها توزیع کنیم که به فرایند خوداظهاری کمک خواهد کرد.

 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین گفت: امسال تلاش شد فرایندهای مالیاتی طوری باشد که از فرآیندهای بروکراتیک کاسته شود. در همین راستا در تلاشیم طی سه ماه آینده در کمیته مشترکی میان نظام پزشکی و سازمان مالیاتی کشور موارد مربوط به ساده سازی و تسهیلات فرایند مالیاتی را به سرانجام برسانیم.

 

وی گفت: امسال نیز 40 درصد تخفیف مالیاتی ابرازی است و مابقی آن در شش قسط تا پایان دی ماه 93 تقسیط خواهد شد.

 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در توضیح تفاوت‌های تفاهم نامه مالیاتی امسال با سال‌های گذشته افزود: طی سال‌های گذشته در بحث مالیات جامعه پزشکی، کشور را به پنج گروه بزرگ تقسیم می‌کردیم. در سال‌های گذشته آخرین ستون در جداول مالیاتی به پزشکان فعال در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت مربوط می شد. به منظور آن که پزشکان فعال درمناطق محروم و نابرخوردار از گستره بیشتری از حمایت های مالیاتی برخوردار شوند، آخرین ستون جدول مالیاتی به شهرهای کمتر از 50 هزار نفر افزایش یافت. به این ترتیب آخرین گروهی که در تقسیمات کشوری بیشترین تقلیل مالیاتی برایشان اعمال می شود، امسال دامنه بیشتری از جامعه پزشکی را در برمی‌گیرد. این عدد بین 8 تا 15 درصد در گروه‌ها و تخصص های مختلف خواهد بود.

 

وی همچنین گفت: طبق سنوات گذشته، امسال نیز تهران بزرگ به عنوان یک گروه مستقل در نظر گرفته شد. استان‌های مشهد، شیراز، تبریز، کرج، اصفهان و اهواز نیز طبق سال های گذشته به عنوان یک گروه مستقل کشوری، مراکز سایر استان ها و همچنین شهرهای بیش از 50 هزار نفر جمعیت هم به عنوان گروهی مستقل لحاظ شدند. در مجموع تقریبا فرایند پرداخت مالیات طوری است که هر چه از مراکز استان به سمت شهرهای کوچک تر حرکت می‌کنیم، درصد افزایش مالیات نسبت به سال های قبل با فرایند کاهش مواجه است.

 

زالی ادامه داد: از آنجا که در سالهای گذشته برخی از گروه های پزشکی در تفاهم نامه مالیاتی احصا نمی شدند، عملا نمی توانستند از تفاهم نامه مالیاتی استفاده کنند. در سال گذشته بر اساس تخصص و نوع خدمات ارایه شده، جامعه پزشکی به طور اعم به پنج گروه تقسیم شده بود. امسال تنوع بیشتری برای این کار انجام شد و هشت گروه تخصصی معرفی شدند تا به این ترتیب بخش بیشتری از جامعه پزشکی در شمول تفاهم نامه مالیاتی قرار گیرند.

 

به گفته زالی، در تفاهم نامه مالیاتی امسال، تلاش شده که گروه های کم درآمدتر جامعه پزشکی نظیر پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و متخصصان اطفال کمترین رشد مالیاتی را نسبت به سایر گروه ها تجربه کنند. بنابراین پایین ترین درصد رشد در رابطه با متخصصان داخلی و اطفال که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند، پزشکان عمومی، ماماها و داروخانه ها لحاظ شده است. میزان رشد مالیاتی برای این گروه در استان‌ها و مراکز مختلف به طور متوسط بین 10 تا 13 درصد لحاظ شده است.

 

وی افزود: با توجه به تعریف گروه‌های هشتگانه در تفاهم نامه مالیاتی امسال، مقداری درصد افزایش مالیات میان گروه های مختلف بازتوزیع و تلاش شد که گروه های با درآمد کمتر در ستون‌های پایین تر قرارگیرند.

 

زالی گفت: همچنین طبق سنوات گذشته تلاش شد که برای درصدی از جامعه پزشکی که بنابر شرایط خاص مانند بیماری، مسافرت، کهولت سن و تعطیلی محل کار در سال 1392 قادر به انجام کار نبوده‌اند و از درآمد کمتری نسبت به سال 91 برخوردار بوده‌اند، فرصتی فراهم شود تا با مراجعه به نظام پزشکی محل، مدارک مستدل را ارایه دهند. سازمان‌های نظام پزشکی محل و مرکز تا 31 شهریور ماه 93 فرصت دارند تا لیست گروه های نیازمند تخفیف مالیاتی را به دوایر مالیاتی مربوطه ارجاع دهند.

 

به گفته وی، ادارات کل مالیاتی در سراسر کشور مکلف شدند نمونه هایی را که به عنوان نمونه انتخابی برای رسیدگی از مشاغل پزشکی انتخاب می کنند را در سطح اداره کل و دوایر مربوطه به سازمان های نظام پزشکی اعلام کنند. همچنین در سال گذشته درصدی که در گروه های نمونه انتخاب می شدند بالغ بر 18 درصد از مجموعه مشاغل پزشکی بود. امسال این عدد نیز کاهش یافت و این عدد در شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر شامل چهارصد، در شهرهای بیش از پنجاه هزارنفر شامل شش درصد، در مراکز سایر استانها شامل هشت درصد، در کرج، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز شامل 10 درصد و در تهران بزرگ 12 درصد است. یعنی امسال نسبت به سال گذشته به طور متوسط حدود 6 درصد از موارد نمونه گیری از مشاغل پزشکی کاهش یافت. بی تردید فرصت خوبی برای جامعه پزشکی فراهم می شود که پرونده هایشان کمتر به صورت علی الراس رسیدگی شود و عمدتا بتوانند از مزایای این تفاهم نامه استفاده بهینه داشته باشند.

 

زالی گفت: پزشکان 70 سال به بالا هیچ‌گونه افزایش مالیاتی را نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

 

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر جامعه پزشکی با آن روبه‌رو بوده، آن است که در برخی از دوایر مالیاتی مفاد تفاهم نامه مورد توجه واقع نمی‌شد. امسال با توجه به تفاهم صورت گرفته، مقرر شده هر شهرستان یا هر نظام پزشکی مشکلات حوزه مالیاتی شان را سریعا به ما اطلاع دهند تا در مرکز این مشکل را با مجموعه مسوولان ارشد مالیاتی کشور حل کنیم.

 

زالی ادامه داد: بحث ضمانت اجرایی این تفاهمنامه نیز از مشکلات جدی سنوات گذشته بود. خوشبختانه روز گذشته جلسه بسیار خوبی را در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم. در این جلسه که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، مکانیزم‌هایی که باعث می‌شود این تفاهمنامه از ضمانت‌های اجرایی و عملیاتی برخوردار باشد مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. به این ترتیب با مساعدت وزیر اقتصاد در این زمینه نیز جهت رفع نگرانی جامعه پزشکی، اقدام بهینه به عمل آید.

 

زالی ضمن تشکر از تلاش‌های وزیر بهداشت در زمینه مباحث مالیاتی جامعه پزشکی در چند روز اخیر، گفت: در مجموع تلاش فراوانی شد که بتوانیم بر مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی فائق آییم و فضای جدیدی را میان سازمان امور مالیاتی و جامعه پزشکی کشور رقم بزنیم.

 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین گفت: با توجه به ملاقات‌های انجام شده با مسوولان ارشد دولت و اظهار علاقه شان به حل و فصل مشکلات جامعه پزشکی، امیدواریم بتوانیم در طول ماه‌های آینده با تشکیل کمیته‌های مشترک به حل و فصل مشکلات متعدد مالیاتی بپردازیم.

------------------------

پایان

منبع : ایسنا تاریخ : ۱۳۹۳/۴/۱۲ تعداد بازدیدکنندگان : 4585

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 951
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 68778
بازدید امسال : 209978
بازدید کل : 36577051

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش