50 مطلب آخر
محیط زیست : مقایسه آلودگی هوای پاییزی در 4 سال اخیر تهران + نمودار

آمارها و نمودارهای  شرکت کنترل کیفیت هوای تهران (وابسته به شهرداری ) نشان می دهد، در مهر ماه سال 90 تهران هوای پاک نداشته است.........

مهر ماه سال بعد از آن باز نیز تهران هیچ هوای پاکی را تجربه نکرده است ............

مهرماه سال 1392 هم مانند سال های قبل از خود، تهران هوای پاک به خود نمی بیند ............

تهران در سال 93 علاوه بر 2 روز با هوای پاک، 16روز هم هوای سالم داشته است.............

تحلیل ما

متن کامل

 

مقایسه آلودگی هوای 4 سال اخیر پاییز در تهران

 

تهرانی ها امسال در حالی 13روز پاک را تجربه کردند که 6روز آن در پاییز بوده است.

 

هوای تهران پاک شد. این خبری بود که روز شنبه 8 آذر 93 بسیار خودنمایی کرد. چه اینکه آذر زمان هوای سالم هم نیست، چه برسد به هوای پاک. اما این اتفاق در شنبه این هفته  افتاد. 

 

نخستین روز هوای پاک در آذرماه 93 درحالی ثبت شد که پایتخت نشینان امسال 13 روز هوای پاک تنفس کردند و البته در سال های پیش تهران هوای آلوده تری را به خود دیده بود. از میان 13 روز هوای پاک امسال، 6 روز آن پاییزی بوده است. در صورتی که آمار درمدت مشابه سال های قبل رقم های کمتری را نشان می دهد.

 

مقایسه ای میان شاخص های آلودگی هوا در مهر، آبان و آذر (تا روز هشتم) 4سال اخیر نشان می دهد سال 93 وضعیت بهتری را نسبت به 3سال قبل از خود تجربه می کند. به گونه ای که تعداد روزهای پاک سال 93 در پاییز به 6روز می رسد. همچنین امسال در اتفاقی نادر 8 آذر ماه هوای پاک در شهر تهران جریان داشت. اما در سال های قبل بیشترین میزان هوای پاک 2روز در سال 90 و بعد از آن یک روز در سال 91 بوده است.

 

یکی از علل پاک شدن هوا در سال 93 را می توان توقف توزیع و تولید بنزین پتروشیمی از اسفند ماه سال گذشته دانست. بنزینی که وزارت نفت، بهداشت و سازمان محیط زیست میزان آلایندگی آن را بالا دانستند. هرچند که برخی از نمایندگان مجلس که از مسوولان دولت قبلی هم هستند آلاینده بودن بنزین پتروشیمی را رد می کنند، اما حذف بنزین تولید پتروشیمی ها، طبق آمار تاکنون باعث شده تهرانی ها هوای سالم تری را تنفس کنند. البته که نباید از ملایمت آسمان با تهران هم گذشت.

 

 

 

نمودار بالا نشان می دهد پاییز سال 93 با 6 روز هوای پاک& بیشترین تعداد روزهای پاک را در این 4سال دارد. همچنین تعداد روزهایی با هوای سالم از سال 1390 تا امسال به ترتیب 37، 42، 29 و 37 روز بوده است.

 

با نگاهی به تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس کاملا مشخص است که پاییز سال 92 وضعیت بدتری نسبت به سال های قبل و بعد از خود دارد. در پاییز سال 92 علاوه بر 35روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، 4روز هم هوا در وضعیت هشدار قرار داشته است.

 

 آنطور که آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می دهد، در مهر ماه سال 90 تهران هوای پاک نداشته است. از 30 روز این ماه تنها در 8 روز تهرانی ها هوای سالم تنفس کرده اند  و 22روز ناسالم برای گروه های حساس بوده است. البته مهرماه سال 1390با هوای ناسالم شروع می شود و با هوای سالم به پایان می رسد.

 

بیشترین روزهایی که هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس بوده است به اوایل این ماه برمی گردد. یعنی درست در 15روز اول به استثنای یک روز هوای تهران ناسالم بوده است. همچنین کمترین شاخص مربوط به تهران 84 و بیشترین 146، یعنی ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

 

مهر ماه سال بعد از آن باز تهران هیچ هوای پاکی را تجربه نکرده است. اما وضعیت نسبت به سال قبل بهتر شد. هوای تهران در مهرماه سال 91، 16روز سالم و 14روز ناسالم برای گروه های حساس به خود دیده است. هوای سالم و ناسالم برای گروه های حساس تقریبا به صورت مساوی و با فاصله 5 روز از هم جابه جا می شوند. کمترین شاخص آلودگی هوا در این ماه 83 و بیشترین 127بوده است.

 

مهرماه سال 1392 هم مانند سال های قبل از خود، تهران هوای پاک به خود نمی بیند. هوای پایتخت وضعیت مشابه سال 90 را پیدا می کند. یعنی تهران 8 روز سالم و 20 روز ناسالم برای گروه های حساس داشته است اما با یک تفاوت مهم؛ در مهر ماه سال 92 هوای تهران به غیر روزهایی با هوای ناسالم برای گروه های حساس، به وضعیت ناسالم برای همه گروه ها هم رسیده است. همان وضعیت هشدار که تیتر رسانه ها می شود. بالاترین شاخص در این ماه به عدد 170 می رسد که در مهر و آبان 4سال اخیر بی سابقه بوده است. روزهای سالم در این ماه به صورت پراکنده بوده است.

 

تهران در سال 93 روزهای پاک زیادی داشته است. البته نسبت به یک دهه گذشته. مطابق اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در سال 93 پایتخت تاکنون 13 روز هوای پاک داشته است که اتفاقا چند روز آن در مهرماه بوده است.

 

در مهر ماه امسال پایتخت نشینان بالاخره توانستند هوای پاک استنشاق کنند. موضوعی که در 4سال اخیر جای خالی  آن در تهران به نحوی حس می شد. در مهرماه سال 1393 تهران علاوه بر 2 روز با هوای پاک، 16روز هم هوای سالم داشته است. در کنار اینها هوای تهران 12روز ناسالم برای گروه های حساس را به خود دیده است. اگر بخواهیم ترتیبی برای پاک و سالم بودن هوا در مهرماه 93 در نظر بگیریم 12روز آخر ماه هوا کاملا پاک و سالم بوده است. کمترین شاخص در این ماه 45 و بیشترین آن 146بوده است.

 

 


آبان ماه سال 90 در حالی آغاز می شود که 20 روز اول آن به استثنای یک روز تجربه هوای پاک برای تهران وجود دارد. در این ماه تهران 2 روز هوای پاک، 22 روز هوای سالم و و تنها 6 روز ناسالم برای گروه های حساس را تجربه می کند. مهر و آبان سال 1390 در مجموع 2 روز هوای پاک دارد که این دو روز مربوط به هوای آبان ماه می شود. کمترین شاخص در این ماه 39 است که در مجموع این 4سال بی سابقه بوده است و بیشترین شاخص 126 است.

 

در سال 1391 در مدت مشابه سال قبل تهران یک روز پاک را تجربه می کند. پایتخت نشینان در این ماه 18روز هوای سالم و 11روزناسالم برای گروه های حساس را تنفس کردند. این ماه نیز پایتخت نشینان در ابتدا هوای ناسالم را تجربه می کنند ولی این ماه با هوای سالم پایان می یابد.

 

آبان سال 1392 اما تهران برعکس دو سال قبل از آن در هیچ روزی هوای پاک را تجربه نمی کند. هوای سالم در این ماه به 17روز می رسد و هوای ناسالم برای گروه های حساس به 13روز. هوای تهران در این ماه با هوای ناسالم شروع می شود و با هوای ناسالم پایان می یابد.

 

از اسفند ماه 1392 بنزین پتروشیمی از چرخه سوخت کشور حذف شد. بنزینی که وزارت نفت، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست بر آلوده بودن آن اتفاق نظر داشتند. هرچند نمی توان بنزین را تنها عامل آلودگی هوا دانست اما حذف یک عامل هم خود می تواند تاثیر بسزایی بر روند کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

 

همانطور که در جدول نیز آمده است، سال 1393 در مدت مشابه سال قبل از خود وضعیت بهتری را تجربه می کند به صورتی که مردم تهران 3روز پاک را تنفس می کنند. عددی که در ماه های مقایسه ای این گزارش بی سابقه بوده است. علاوه بر این 3 روز، 14 روز هوای سالم و 13 روز هوای ناسالم هم نصیب تهرانی ها می شود. پاک و سالم بودن هوا روز سوم تا 21 این ماه را شامل می شود.

 

 

 

در چهار سال گذشته، با شروع فصل سرما و از اواسط مهرماه تا اواخر اسفندماه، هوای تهران در بهترین حالت، اندکی از حد استاندارد، بهتر بوده است. اما هوای تهران 8 آذر 93 در شرایط پاک قرار گرفت. علاوه بر آن یک روز پاک 6 روز سالم را هم تجربه می کند. وضعیتی که در 4سال گذشته هرگز رخ نداده است.

 

در 8 روز ابتدایی آذر 1390 7 روز اول هوا در شرایط سالم قرار داشته است و روز هشتم در شرایط ناسالم برای گروه های حساس. آذر 91 نیز وضعیتی کاملا مشابه سال قبل از خود را تجربه کرده است. اما وضعیت در سال 92 تغییر می کند و هوای تهران نه تنها 2روز ناسالم برای گروه های حساس می شود بلکه 2روز در وضعیت هشدار هم قرار می گیرد.

 

-----------------------

پایان

منبع : خبرآنلاین - طهورا شهبازی تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۱۱ تعداد بازدیدکنندگان : 5692

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 255
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 255
بازدید امسال : 324411
بازدید کل : 36691484

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش