50 مطلب آخر
کتاب طراحی بیمارستان : معرفی مجموعه 5 جلدی بیمارستانسازی + مقدمه

تحلیل ما

متن کامل

 

به نام آنکه جان را فطرت آموخت

 

 

 

مجموعه 5 جلدی   

 

 

بیمارستانسازی

 

 

 

تحقیق و تدوین :

 

مهندس محمد رضا اردلانی  +    مهندس هدی اردلانی

 

 

 
 

 

کتاب طراحی بیمارستان

فصل اول  A   :  مبانی مطالعه برای طراحی بیمارستان

فصل دوم B :  شاخص های طراحی بیمارستان

فصل سوم C :  نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخش های بیمارستان

 

 

کتاب احداث بیمارستان

فصل چهارم  D :  مبانی نظری در عملیات احداث بیمارستان

فصل پنجم  E  :  نکات اجرایی در عملیات احداث بیمارستان

فصل ششم  F  :  ویژگی های خاص برای مصالح مصرفی بیمارستان

 

 

کتاب توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هفتم   G :  مبانی نظری در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هشتم   H  :   نکات اجرایی در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

 

 

کتاب نگهداری بیمارستان

فصل نهم  K :  مبانی نظری در عملیات نگهداری بیمارستان

فصل دهم   L  :  نکات اجرایی در عملیات نگهداری بیمارستان

 

 

کتاب ارتقای بیمارستان

فصل یازدهم   M  :  ساماندهی و کنترل سهم فیزیکی انواع بخش ها در بیمارستان

فصل دوازدهم  N  :  چگونگی استفاده از نظام ارزشیابی بیمارستانی در ارتقای کیفیت فیزیکی بیمارستان

فصل سیزدهم   P  :  نکات اختصاصی برای ارتقای کیفیت انواع بیمارستانها

 

 

 

 
 

 

 

 

مقدمه مجموعه 5 جلدی بیمارستانسازی 

 

 

 

هدف از تدوین مجموعه پنج جلدی بیمارستان سازی چیست؟

 

در مباحث بیمارستان سازی ده ها دیدگاه بایستی با هم منطبق شود تا در خروجی آن ، یک استاندارد جامع و ماندگار و قابل اجرای بیمارستانی حاصل شود . بعضی از مواقع نکات مهمی از مباحث معماری ، تاسیساتی ، پرستاری ، اقتصاد درمان ، جامعه شناسی یا ... وجود دارد که اگر چه جامعیت لازم برای تدوین استاندارد را ندارد ، ولیکن عدم رعایت آن هم موجب ایراد خسارت و نقص در کارها خواهد شد . ضمن آن که اصولا تعداد مواردی که تمامی دیدگاه های بیمارستان سازی و بیمارستان داری را در بر داشته باشد بسیار کمتر از انبوه نکات مهم و کلیدی دیگری است که نه در قالب استاندارد ابلاغی گنجانده شده و نه قابل چشم پوشی میباشند .

 

 

هدف نگارنده بعد از حدود ده سال تلاش در کارگروه های تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای بیمارستانی و بیمارستان سازی جاری در بخش های مختلف کشور ، ارائه ی همان انبوه نکات و موارد مهم و کلیدی است که اگر چه در قالب استانداردهای ابلاغی مصوب نشده اند ولی قابل چشم پوشی نیز نمی باشد . این موضوع وقتی مهم تر است که بدانیم مثلا در استانداردهای ارزشیابی بیمارستان های کشور ، نمی توان سهم مباحث ساختمانی را در کل مباحث 28 گانه آن کتاب حجیم ، بیش از این که هست تدوین نمود . بنابر این بسیاری از مطالب مهم و اثرگذار در مقوله بیمارستان سازی و نگهداشت بیمارستان ها ، از منظر عموم ، همچنان پنهان باقی مانده است .

 

 

مطالب این مجموعه 5 جلدی ، حاصل 22 سال فیش برداری از نکات مهم فضاهای درمانی است که قسمتی از آنها در طول ده سال کار تدوین انواع استانداردهای بیمارستانی ، مورد استفاده قرار گرفته و مابقی نیز از هفت سال پیش تا کنون با دسته بندی موضوعی و ویرایش و به روز رسانی ، به شرح متن این پنج جلد کتاب تقدیم می گردد .

 

 

به اعتقاد نگارنده ، از آنجائیکه مخاطبین این کتاب دارای تخصص و بینش لازم و کافی در حوزه تخصصی مهندسی یا پزشکی خواهند بود ، بنابراین در توضیح هر مطلبی   اولا :  سعی شده تا حداکثر به یک پاراگراف بسنده شود تا هم به هر موضوع به طور خاص اشاره شده باشد و هم از زیاده گویی پرهیز گردد .   ثانیآ : اگر چه دست اندرکاران نشر کتاب بارها بر اضافه کردن مطالب در این کتاب و پرهیز از خلاصه گویی بیش از حد ، ما را ترغیب نموده اند ، لیکن سلیقه و نظر نگارنده ، در این کتاب ، هر چه خلاصه تر کردن و پرهیز از مطالب تکراری بوده و با سعی و کوشش فراوان ، هر نوع مطلبی که در قالب آئیننامه یا کتاب یا استاندارد ،  در سطح کشور وجود داشته  و انتشار یافته است ، از متن پیش نویس این کتاب حذف کرده ایم.

 

 

 همچنین به نظر نگارنده با کدگذاری مطالب به دلایل زیر ، گروه های مختلف مخاطب این مجموعه ، بهتر و راحت تر مطالب را آدرس دهی و بکارگیری خواهند نمود.

 

 

 

 

مزیت های کدگذاری مطالب برای طراحان بیمارستانی :

 

** از آن جایی که رفرانس و زبان هر یک از مطالب کتاب از دیدگاهی خاص ( فنی – طبی – مدیریتی ) مطرح شده است ، می توان استنادات مربوط به هر نکته ای را بطور مشخص و مستقل ، تحلیل و جداگانه ارزیابی نمود . همچنین در تحلیل های طراحی به آن وزن دهی مناسب را داد .

 

 

** با توجه به کدگذاری شدن مطالب ، قابلیت آدرس دهی مناسب برای هر نکته خاص در طراحی ها وجود دارد . این موضوع ناظر و مجری را از سردرگمی رهایی داده و طراح به راحتی هر نوع از تاکیدات خود را ، با آدرس مشخص اعلام خواهد نمود.

 

 

** طراحان می توانند ضمن چک کردن آیتم به آیتم هر  بخش بیمارستانی ، جلوی هر گونه فراموش کاری یا فداشدن نکته ای در سایه نکته دیگر را گرفته و برای هر آیتم ، راهکار مورد نیاز آن آیتم را در مجموعه تفکرات خود ، مد نظر داشته باشند .

 

 

 

 

 

مزیت های کدگذاری مطالب برای مجریان احداث بیمارستان :

 

** مطالب کدگذاری شده کتاب ، می تواند به عنوان یک چک لیست ، نوت بوک و یا هد بوک ،  برای جزئیات نقشه های ابلاغی و تطابق آن نقشه ها با نظرات تخصصی مهندسان ، پزشکان و کارفرمایان عمل نماید .

 

 

** نوع و نحوه اجرا و امکان اجرای هر یک از آیتم ها به صورت مستقل و در نهایت به صورت درصدی از کل ، قابل اندازه گیری خواهد بود .

 

 

** از آن جایی که مشخصات هر آیتم برای بیمارستان سازان مشخص و مدون گردیده است ، مجریان بیمارستان سازی می توانند هر آیتم را به عنوان مبنای مباحثات برای رسیدن به یک هدف مشترک با مدیران بیمارستانی ، مورد بررسی قرار داده و در مرحله اجرا مشکلات کمتری داشته باشند .

 

 

** با روش کدگذاری مطالب بخصوص در فصول مربوط به احداث بیمارستان ، هر نکته ای به صورت مستقل قابل بحث و انتخاب بوده و مثلا در نازک کاری ها و یا تاسیسات ، با تجمیع دلایل این کتاب و نظرات مهندسین و مدیران درمانی ،  اجماع بهتر و علمی تر و روشن تری حادث شده و موضوعات راحت تر قابل تصمیم گیری خواهند بود .

 

 

 

 

مزیت های کدگذاری مطالب کتاب برای متولیان ارزشیابی بیمارستانی :

 

** در حالی که کل مباحث ساختمانی بیمارستان ها در برنامه ارزشیابی بیمارستانی ، به زحمت به 50 آیتم فنی می رسد ، در عمل ارزشیابان با صدها آیتم ساختمانی و تاسیساتی متفاوت برخورد می نمایند که بایستی ارزیابی شوند ولی کمبود ذکر آن ها در متون برنامه ارزشیابی کاملا محسوس و جدی است .

 

 

**  با روش کدگذاری در این مجموعه 5 جلدی ، در عمل ده ها برابر وضعیت فعلی آیتم های مستقل و قابل اندازه گیری پیش روی ارزشیابان بیمارستان ها قرار می گیرد که با وزن دهی مناسب و نسبی در هر منطقه و دانشگاه (به فراخور توسعه منطقه ) ارزشیابی هر بیمارستان نسبت به بیمارستان دیگر واقعی تر و عمیق تر خواهد بود .

 

 

** روش کد کذاری در انبوه مطالب این کتاب  ، موجب امتیاز بندی جزیی تر و عمیق تر و تخصصی تر بین دو بیمارستان نسبت به هم خواهد بود .

 

 

** همچنین اگر برنامه ارزشیابی بیمارستانها را فرصتی برای آموزش پرسنل بیمارستان  هم بدانیم ، روش کدگذاری مطالب این کتاب موجب مشخص کردن و یادآوری آموزشی هر نکته ای از طرف شخص ارزشیاب ، به کارکنان بیمارستان خواهد بود

 

 

 

 

مزیت های کدگذاری مطالب کتاب برای تدریس بیمارستان سازی :

 

** بالاترین هدف نگارنده از تالیف و تدوین این کتاب استفاده از آن بعنوان متن رسمی تدریس بیمارستانسازی بعنوان یک رشتهء چند وجهی برای انواع فارغ التحصیلان کارشناسی به بالا در تخصصهای مهندسی و پزشکی و مدیریتی بوده است.

 

 

** متاسفانه هنوز فرهنگ جامع و کاملی از آیتم های مختلف مد نظر بیمارستان داران و بیمارستان سازان وجود ندارد . این مهم ،  هم به دلیل عدم وجود محل خاصی برای تدریس بیمارستان سازی در کشور و هم به دلیل سنگینی مطالب و چند منظوره بودن مفاهیم بیمارستان سازی است .

 

 

اغلب مفاد آموزشی سفارشی مراکز و ارگان ها هم تلفیقی از چند مفهوم غیرمتجانس در کنار هم است که ضمن آن که صفر تا صد موضوع را ندارد ، مشخص نیست که کدام موضوع لازم و کدام یک ملزوم است  . از همه مهم تر مشخص نیست که چه میزان از آن و در چه بازه زمانی قابل اجرا خواهد شد ( همانند کتاب های جدید منابع فیزیکی وزارت بهداشت) و در آخر این که معلوم نیست که هر نکته آن ، از کجا سرچشمه گرفته و به کجا ختم خواهد شد و همچنین آیا مورد بررسی رشته های دیگر هم قرار گرفته است یا خیر .

 

 

** مجموعه 5 جلدی بیمارستان سازی سعی کرده است از لحظه شروع تفکر طراحی تا مراحل احداث ، تعمیر و نگهداری ، توسعه و در نهایت ارتقای فیزیکی بیمارستان ها را در کنار هم ارائه نماید .آن هم به صورت نکته به نکته ، با آدرس و کدگذاری و نه به صورت انشای یک متن کلی! !

 

 

** تفکیک و کد کذاری مطالب بیمارستانسازی ، برای مباحث آموزشی ، با ایجاد امکان بحث علمی برسر هریک از آیتم ها به صورت مستقل یا موضوعی یا رشته ای ، موجب گردیده تا مدرسان و هنرجویان بتوانند بر سر هر موضوع ، مباحثات و مجادلات علمی خود را داشته باشند.

 

 

** همچنین تفکیک مباحث این کتاب ، در زمانبندی کلاسها ، دسته بندی و تعیین پیش نیاز های دروس ، طراحی سوالها ، بارم بندی و ارزش گذاری هر نکته ، و آخرالامر تعیین لیست عناوین پایان نامه های فارغ التحصیلان و....  میتواند چراغ راه باشد.

 

 

**  تفکیک مفاد ( طراحی – احداث – نگهداری – توسعه – ارتقا ) موجب ایجاد ذهنیت استقلال هر مطلب از ابتدا در ذهن هنر جویان بوده و ضمن القای به هم پیوستگی تمام مطالب 5 گانه برای مخاطبین ، میتواند مراحل پیشرفت و  تسلط ایشان بر هر یک از موضوعات یا کل آنها را نیز کد بندی و هدف دار نماید.

 

 

 

 

 

و خلاصه آنکه :

 

بیمارستانسازی بدون شناخت مفاهیم بیمارستانداری یک خطای بزرگ و در مواقعی جبران ناپذیر خواهد بود که اثرات آن همواره یک بیمارستان را درگیر خواهد نمود . همچنین به موازات آن ، بیمارستانداری هم  ،  بدون آگاهی از مفاهیم و اصول بیمارستانسازی ، مشکل ساز و محکوم به شکست خواهد بود. به همین دلیل است که اگر در مرجعی بتوان ترکیب علوم مورد نیاز بیمارستانداری و بیمارستانسازی را در قالب تفکرات یک معمار و یک پزشک و یک مدیر بیمارستانی ، گرد هم آورد  و مسائل آکادمیک و مشکلات اجرایی هر یک را در عمل به شکلی بین رشته ای و البته مصداقی مورد توجه قرار داد ، احتمالا بهترین نتایج را برای مجموعه بیمارستانداری و بیمارستانسازی ، به بار خواهد آورد   . و این همان نقطه قوت این کتاب است که موارد و مصادیق انتخابی در آن  حداقل از سه دیدگاه بین رشته ای مورد بررسی و توجه قرار گرفته و در یک کلام ، تنها کتاب بین رشته ای و مسئله محور  موجود در مقوله بیمارستانسازی و بیمارستانداری حال حاضر کشور میباشد .
 

 
 . . . .  ادامه دارد  . . . .

بهتر است مطالب را  save   نکنید ، چون دائمآ در حال  edit   نمودن و به روز کردن آنها هستیم

 در لحظه مورد نیازتان ، به روزشدهء آنها را مجددا و در همان لحظه میتوانید در این سایت مطالعه بفرمائید 


مطالب این مجموعه حاصل 22 سال تحقیق و تجربه شخصی مهندس محمد رضا اردلانی است که با زحمات 7 ساله  مهندس هدی اردلانی

ویرایش ، دسته بندی و تدوین شده است . هرگونه نقل مطالب این مجموعه بدون ذکر منبع  ، ضمن ظلم به پدید آورندگان این اثر ،

قطعآ نزد دست اندرکاران بیمارستانی کشور ،  نشانگر رذالت شخصیتی سارقین خواهد بود.
 کلیه فایل های جلد اول  (38بخش - 3فصل)  کتاب طراحی بیمارستان را در اینجا مشاهده بفرمائید
 

منبع : نویسندگان: مهندس محمدرضااردلانی+مهندس هدی اردلانی تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ تعداد بازدیدکنندگان : 9466

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 833
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 68660
بازدید امسال : 209860
بازدید کل : 36576933

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش