50 مطلب آخر
کتاب طراحی بیمارستان : فصل1 - بخش A8 - مطالعه شاخصهای درمانی منطقه ...

تحلیل ما

متن کامل

 

مجموعه 5 جلدی بیمارستانسازی

تحقیق و تدوین :

مهندس محمد رضا اردلانی + مهندس هدی اردلانی

   
 

کتاب طراحی بیمارستان

فصل اول  A   :  مبانی مطالعه برای طراحی بیمارستان

فصل دوم B :  شاخص های طراحی بیمارستان

فصل سوم C :  نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخش های بیمارستان

 

کتاب احداث بیمارستان

فصل چهارم  D :  مبانی نظری در عملیات احداث بیمارستان

فصل پنجم  E  :  نکات اجرایی در عملیات احداث بیمارستان

فصل ششم  F  :  ویژگی های خاص برای مصالح مصرفی بیمارستان

  

کتاب توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هفتم   G :  مبانی نظری در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هشتم   H  :   نکات اجرایی در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

  

کتاب نگهداری بیمارستان

فصل نهم  K :  مبانی نظری در عملیات نگهداری بیمارستان

فصل دهم   L  :  نکات اجرایی در عملیات نگهداری بیمارستان 

 

کتاب ارتقای بیمارستان

فصل یازدهم   M  :  ساماندهی و کنترل سهم فیزیکی انواع بخش ها در بیمارستان

فصل دوازدهم  N  :  چگونگی استفاده از نظام ارزشیابی بیمارستانی در ارتقای کیفیت فیزیکی بیمارستان

فصل سیزدهم   P  :  نکات اختصاصی برای ارتقای کیفیت انواع بیمارستانها

 

 
 

جلد یکم

کتاب طراحی بیمارستان

 

فصل اول  : مبانی مطالعه برای طراحی بیمارستان

1 A–  انواع فضاهای درمانی کدام اند ؟  

A2 - انواع دسته بندی بیمارستان ها

A3 - ویژگی های اصلی در انواع بیمارستان ها

A4 -  دگرگونی در صنعت بیمارستان سازی و بیمارستان های آینده

A5 - تب بیمارستان سازی در ایران

A6 - تب تیپ سازی در بیمارستان های ایران

A7 - مطالعه شاخص های جمعیتی منطقه تحت پوشش بیمارستان

A8 - مطالعه شاخص های درمانی منطقه تحت پوشش بیمارستان

A9 - مطالعه شاخص های اقلیمی منطقه تحت پوشش بیمارستان

A10 - مطالعه شاخص های بیمارستان های خاص ( نظامی ، بحران ، ... )

 

    
  

A8

مطالعه شاخص های درمانی منطقه تحت پوشش بیمارستان :

  

A8-1 - مطالعه بیماری های منطقه

A8-2 - شاخص امکانات درمانی موجود

A8-3 - شاخص میزان وقوع حوادث

A8-4- شاخص وضعیت بیمه ها

A8-5 - شاخص های متفرقه

  
 


  A8

  مطالعه شاخص های درمانی منطقه تحت پوشش بیمارستان   

 

 

یکی از دلایل شکست پنهان اقتصاد درمان در بیمارستان ها ، عدم بررسی زمینه های درمانی موجود در محل طراحی یک بیمارستان جدید است . هم در بیمارستان های خصوصی و هم در بیمارستان های متکی به بودجه های دولتی ، چنانچه ارزشیابی درستی از زمینه های درمانی منطقه و بعضی از شاخص های مهم نظیر شاخص نرخ انواع بیماری های منطقه ، شاخص مرگ و میر و تولد ، شاخص حوادث و از همه مهم تر تحلیل امکانات درمانی موجود در منطقه و نقاط پیرامونی آن  و ... نداشته باشیم ، بیمارستان ما تیری است که در تاریکی رها شده است و هر چقدر این تیر رها شده با عظمت تر و وسیع تر باشد ، میزان خطا و اثرات انحراف برای آن وسیع تر و غیر قابل جبران تر خواهد بود .

 

برای مطالعه شاخص های درمانی منطقه تحت پوشش بیمارستان ، یک بیمارستان ساز ماهر ، حداقل بایستی آیتم های مهم و اثرگذاری نظیر موارد زیر را در طراحی ها و حجم و اندازه و نوع بخش های بیمارستان خود مد نظر قرار دهد:

 

 

 A8-1  -  مطالعه بیماری های منطقه

 

 A8-1-1  - مطالعه بیماری های موجود در هر منطقه از نظر زمانی انحصارآ همزمان با زمان طراحی دارای اعتبار است . بنابراین تازه گی این آمارها  ، به همان اهمیت  ، درستی آنهاست.

 

 این مطالعه از جواب سوالات زیر حاصل می شود :

 

1.        بیشترین بیماری های رایج در منطقه در 10 سال اخیر کدام بیماری هاست ؟

2.        بیشترین اعزام های بیماران به خارج از حوزه جغرافیایی این بیمارستان در چه بیماری هایی است ؟ (انواع داخلی ها ، انواع جراحی ها ، مشکلات در تشخیص ، مشکلات در امکانات طول درمان ، .... به تفکیک و برای یک دوره 3 ساله)

3.        آمار بیماران خاص منطقه در هر یک از شاخه ها چه تعداد است و با چه رشدی ؟ ( دیالیزی ، ام اس ، ... )

4.        آمار بیماران نیازمند به پاراکلینیک های خاص چه تعداد است و با چه رشدی ؟ ( معلولین ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی ... )

5.        آمار بیماران اعصاب و روان چه تعداد است و با چه رشدی ؟

6.        آمار بیماری های مسری منطقه از 40 سال پیش تا کنون در چه وضعی است؟ ( وضعیت قبلی – وضعیت فعلی ) ، ( امکان بازگشت – دوره بازگشت ) ، ( حداقل 3 بیماری مسری و اپیدمی های شایع 40 سال اخیر حتما بررسی شود )

 

A8-1-2 - یکی از دلایل انحراف در مطالعات و طراحی ها ، عدم بررسی آمارهای واقعی مربوط به گذشته و در نتیجه عدم حصول به مطالعات گذشته نگر می باشد . به خصوص برای بیمارستان های دولتی جدید ، فشارهای سیاسی و اجتماعی از یک سو  ، و تزریق انبوهی از آمار و اطلاعات کاذب از طرف دیگر ،  موجب انحراف در هدف گذاری ها و انحراف در طراحی واقعی یک بیمارستان مناسب آن مکان و آن زمان ،  خواهد شد. تجربه شخصی نویسنده در جلوگیری از تزریق اطمینان و اعتماد کاذب به طراح ،  برای تصویب نیازها ، از طرف افراد ذی نفوذ منطقه ای ، صرفا مطالعات گذشته نگر و تحلیل آن ها برای تبیین وضعیت فعلی و آینده درمانی منطقه بوده است . اگر چنان چه سوالات بالا به پاسخ های واقعی برسد ، حاصل تحلیل ها با اعمال میزان رشد جمعیت و شرایط اقتصادی جامعه ، بدون شانتاژهای القایی ، می تواند میزان خطا در برآورد نیازهای واقعی را کمتر نماید .

 

 

 

  A8-2 شاخص امکانات درمانی موجود

 

A8-2-1 - سالها تجربه میدانی و اجرایی و نیز مطالعه نظامات گوناگون بیمارستانی کشورهای مختلف ، باعث بروز اعتقادی راسخ برای نویسنده گشته است که قطعآ پزشک و کادر پزشکی پررنگ ترین و  اصلی ترین عامل بقای یک بیمارستان و بعضا دلیل احداث هر بیمارستانی است ، زیرا مریض و بیمار همه جا وجود دارد ولی بیمارستان جایی قابل طرح است که پزشک در آن جا بوده و در دسترس بیمار قرار گیرد . بنابراین پزشک و به تبع آن کادر پزشکی نظیر (پرستار ، پیراپزشکان ، سایر تکنسین های پزشکی) در اولویت همه دلایل برای امکان ایجاد بیمارستان هستند . در این رابطه جواب سوالات زیر به تجربه ، برای تعیین حجم و ظرفیت و نوع گرایش بیمارستان حائز اهمیت است :

 

الف - تعداد پزشکان عمومی ساکن در حریم 50 کیلومتری بیمارستان (برای جذب و دسته بندی و هدایت بیمار نیازمند به خدمات بیمارستانی ، به سمت بیمارستان )

 

ب - تعداد پزشک متخصص ساکن در حریم 15 کیلومتری بیمارستان که نقش محوری در عملکرد بیمارستان دارند. پیشنهاد میگردد لیست مشخصات و توانمندیهای مناسب برای همکاری این پزشکان متخصص  ، به صورت کتبی حداقل در رشته های زیر در کتابچهء مطالعات بیمارستان منظور شود :

  • ·     پزشک متخصص جراحی عمومی
  • ·    پزشک متخصص بیهوشی
  • ·    پزشک متخصص داخلی
  • ·    پزشک متخصص ارتوپدی
  • ·   پزشک متخصص داخلی قلب 
  • ·    پزشک متخصص زنان و زایمان 

در اولویت دوم لیست پزشکان متخصص E.N.T ، چشم ، اورولوژی و ... که در حریم 15 کیلومتری بیمارستان ساکن هستند منظور شود .

 

ج -  تعداد پزشک متخصص در رشته های آزمایشگاهی ، رادیولوژی ، داروسازی که در حریم 15کیلومتری بیمارستان ساکن بوده و پروانه آزاد داشته و یا قانونا می توانند در بیمارستان مسئولیت فنی بپذیرند .

 

 

 

A8-2-2 - بررسی وضعیت درمانگاه ها و مطب های خصوصی و درمانگاه های شبانه روزی در یک منطقه ، در تحلیل وضعیت و امکانات درمانی یک منطقه نقش مهمی را ایفا مینماید . حجم و نوع تخصص ها و تراکم بیماران در انواع درمانگاه های یک منطقه شاخص و نمونه کوچکی از وضعیت و نیازهای یک بیمارستان در آینده خواهد بود . آنچه که به طور خلاصه توسط طراحان بیمارستان های جدید ، از  بررسی وضعیت درمانگاه ها بایستی مد نظر قرار گیرد  ،  به شرح زیر پیشنهاد میشود :

 

الف - تعداد و تخصص مطب های خصوصی منطقه و وضعیت و حجم مراجعین آن ها

 

ب -  تعداد و تخصص درمانگاه های خصوصی و دولتی منطقه و وضعیت و حجم مراجعین آن ها

 

ج -  تعداد و تخصص درمانگاه های شبانه روزی فعال منطقه که به صورت ویژه تری بایستی موارد زیر در آن ها بررسی شود :

  •   تفکیک تخصص درمانگاهها + تعداد مراجعین
  •  سال احداث + متراژ عرصه و اعیانی + تعداد طبقات
  •  حجم و نوع و تعداد مراجعین پاراکلینیکی درمانگاه در صورت موجود بودن ( رادیولوژی ، فیزیوتراپی ، آزمایشگاه ، داروخانه)

 

 د - تعداد مراکز پاراکلینیکی مستقل و زیر مجموعه دیگر بیمارستانها از قبیل سنگ شکن ، M.R.I، َ ، CTscan ، تست ورزش ، آنژیوگرافی ، E.M.G و...

 

 

 

A8-2-3 - اگر وضعیت بیمارستان های در حال فعالیت  در هر منطقه ای بررسی شود ، نقاط شکست و نقاط قوت آن بیمارستانها برای بیمارستان های آینده آن منطقه از هر جهت مشخص و در سرنوشت آنها نیز موثر خواهد  بود . بیمارستان سازان حرفه ای بدون نگاه به بیمارستان های موجود منطقه هرگز دست به قلم برای طراحی و تعیین ظرفیت های یک بیمارستان جدید نخواهند برد . این بررسی ها از یک طرف بایستی تجارب ناکامی های هر یک از بخش های بیمارستان های منطقه را مد نظر قرار دهد و از طرف دیگر نیز کمبودهای بخشی و نواقص سیکل درمانی بیمارستان های موجود در آن منطقه را تکمیل نماید . این موضوعات می تواند در پاسخ به سوالات زیر به دست آمده و  پس از تجزیه و تحلیل با آمارهای رسمی از منابع دیگر و ترکیب با اهداف و نظرات سازندگان ، به یک نقطه مشترک برسد .

 

این سوالات و شاخص ها  به شرح زیر می باشند :

 

1)       تعداد بیمارستان ها + نوع گرایش + نوع مالکیت + ظرفیت تخت ( فعال - اسمی )

2)       تعداد تخت منطقه + تفکیک بخش + درصد اشغال هر کدام از بخش ها ( در دوره سه ساله اخیر )

3)       تعداد اتاق عمل و متوسط اعمال جراحی ماهانه در هر یک از بیمارستانها  ( به تفکیک بیمارستان – تفکیک بیماری ها – تفکیک بیمه ها )

4)       تعداد و ضریب اشغال امسال تخت های ویژه نظیر I.C.U  ، C.C.U ، N.I.C.U و ...

5)       تعداد کارکنان و درصد آن به تخت برای هر کدام  از پرسنل ( درمانی – اداری – پزشک )

6)     تعداد ویزیت و معاینه در هر یک از درمانگاه ها + اورژانس + دی کلینیک ها + پذیرش سرپایی + پذیرش بستری ( به تفکیک هر کدام از بیمارستان های فعال )

7)       متوسط تعداد آزمایش بیماران در هر روز + تعداد مطلق + تعداد کل

8)       تعداد  مراجعه به فیزیوتراپی ، رادیولوژی به تفکیک در یک دورهء یکساله 

9)       سرانه ی فضای هر تخت بستری نسبت به کل زیربنا در هر بیمارستان

10)     نسبت بیماران سرپایی به بستری در هر بیمارستان

11)     تعداد زایمان طبیعی و سزارین در یک دوره سه ساله 

12)    تعداد مراجعان به اورژانس های (شهر – منطقه)  به تفکیک علت در یک دوره سه ساله 

13)     تعداد بیماران اورژانسی اعزامی از (شهر – منطقه) به مراکز بزرگتر خارج از این منطقه ، به تفکیک علت در یک دوره سه ساله

  

هر چقدر دقت و عمق پاسخ به سوالات بالا بیشتر و واقعی تر باشد ، شناخت طراحان از سمت و سوی درمان در آن منطقه واقعی تر خواهد شد .  پس از رسیدن به پاسخ این سوالات ، میتوان پذیرفت که هر بیمارستان جدیدی با اعمال اطلاعات بالا در جزئیات طراحی آن  ، راهی را که خواهد پیمود ،  دیگر رها کردن یک تیر در تاریکی نخواهد بود .

 

 

 

  

A8-3 شاخص میزان حوادث

 

اگر بگوییم از مهمترین کارکردها برای همه نوع از بیمارستان ها ، پاسخگویی در برابر حوادث می باشد  سخن گزافه ای نگفته ایم . ضرب المثلی در بین طراحان بیمارستان های انگلیسی وجود دارد که می گویند اگر بیمارستانی در مواقع غیر بحران ، راهرو ها و لابی های شلوغی داشته باشد ، برای روز بحران هیچ برنامه ای از آن بیمارستان برای رفع بحران انتظار نداشته باشید . به عبارت دیگر راهرو ها و لابی بیمارستان (به نمایندگی از درصد مراجعین یک مرکز درمانی) اگر در مواقع غیر بحران ، مملو از جمعیت باشد ، در روز بحران ، سناریو های منطقه ای در باره مهار بحران ، نباید انتظاری از آن بیمارستان داشته باشند . این دیدگاه برای بیمارستان سازان از این جهت اهمیت دارد که ظرفیت روابط برون بخشی و درون بخشی بیمارستان ها را اگر در کف ، با معیار اقتصاد و بهره وری می سنجند ، در سقف هم  ، بایستی توانمندی برای پاسخگویی به هجوم بیماران مد نظر قرار گیرد . به خصوص برای بیمارستان های دولتی که جوابگویی به انواع بحران ها از اصلی ترین دلایل در فلسفه وجودی آنها می باشد .

 

به صورت معمول ، برای شناخت انواع حوادث  ، آن ها را به دو دسته طبیعی و انسان ساز تقسیم کرده اند  . این کتاب نیز از این الگو پیروی کرده و برای هر کدام نمونه هایی از پارامترهایی را که بر طراحی یک بیمارستان اثر گذار خواهد بود ، عنوان مینماید .

 

لازم به ذکر است  که برای هر کدام از این حوادث ، بیمارستانهایی خاص میتواند طراحی شود که این حجم از موضوع ، هدف بحث در این فصل از کتاب نمیباشد و صرفآ هدف این فصل از کتاب ایجاد حساسیت برای تصویب و مطالعه و یا تدوین انواع سناریو ها برای درک اثر گذاری این حوادث بر نوع طراحی در یک بیمارستان عمومی و  یا  اعمال این نظرات کلی در طراحی بعضی از اجزای هر نوع بیمارستانی خواهد بود .

 

 

در حوادث طبیعی:  نظیر زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، طوفان و انواع اپیدمی ها  ؛ بیمارستان ها بیشتر نقش نقاهت خانه دارند و اصلی ترین ذهنیت برای طراح بیمارستان ، توجه خاص به امکان افزایش اضطراری تعداد تخت بستری و  ایمنی دسترسی های بیرونی و فضاهای عمومی درونی می باشد . تفسیر این موارد در فصل سوم  C  این کتاب آمده است .

 

 

در حوادث انسان ساز:  با توجه به تنوع حوادث و بحرانهای انسان ساز ،  بیمارستان سازان بایستی نکات خاصی را مد نظر قرار دهند که شاید مثلا  با نوع دیگری از  حوادث غیر طبیعی ،  فرق اساسی داشته باشد . مواردی از آن ها را بعنوان نمونه در زیر مرور می نماییم :

 

 

1)   یکی از حوادث غیر طبیعی تصادفات رانندگی می باشند . بررسی یک دوره سه ساله تصادفات رانندگی منطقه تحت پوشش بیمارستان از نظر تعداد ، نوع تروما ، زمان حمل مصدومین تا بیمارستان و امکانات اورژانس پیش بیمارستانی در منطقه و سن و جنس بیماران و ... می تواند نشان گر توجه ویژه به حجم بخش اورژانس بیمارستان  ، نوع بستری های جراحی عمومی و تخصصی و فوق تخصصی ، حجم و تعداد سردخانه جنازه ، حجم و گرایش فیزیوتراپی و ... باشد .  

 

2)   در انواع حوادث غیرطبیعی ، حوادث صنعتی سهم به سزایی دارند . این نوع حوادث که عمدتآ ناشی از اتفاقات کارگری یا غیر کارگری می باشند  ، به تبعیت از تخصص صنایع پیرامون محل وقوع بیمارستان تفاسیر مختلفی دارند . چنان چه حجم کارگاه های شیمیایی یا معدنی یا نساجی یا ریخته گری یا  فلزکاری یا سلولزی و ... مشخص باشد ، می توان گرایش این حوادث را به تروماهای ارتوپدی ، سوختگی ، جراحی عمومی ، مشکلات تنفسی و مسمومیت ها و ... برای بیمارستان مورد نظر  تعیین  نمود . بنابراین تحلیل آمارهای این نوع حوادث در یک بازه زمانی سه ساله می تواند راه گشای سمت و سو و ظرفیت و گرایش بخش های بستری و پاراکلینیکی بیمارستان باشد . 

 

3)  در حوادث غیر طبیعی ، بعضی تروماهای ناشی از سقوط از کوه ، انواع اسکی ، شنا در دریا و رودخانه و امثال آن را هم شامل می شود .  بررسی آماری صدمات ناشی از این نوع حوادث طبیعی انسان ساز هم در پیش بینی بعضی بخش ها در بیمارستانهایی که در مجاورت چنین مناطقی هستند، می تواند موثر باشد .

 

 

 

 

A8-4   -  شاخص وضعیت بیمه ها

 

درست است که بیمارستان های دولتی اجبارا بایستی جوابگوی انواع بیماران بیمه ای باشند ولی بیمارستان های خصوصی هم به خصوص در شهرستان ها بدون حضور بیماران بیمه ای رونق خاصی ندارند . بنابراین عدم توجه به وضعیت و آمارهای بیمه شدگان یک منطقه و درصدهای آماری آن ها ، احداث یک بیمارستان را کورکورانه محسوب خواهد نمود . تعدادی از سوالات نمونه که می تواند جامعه هدف را در بیمه ها مورد بررسی و تحلیل قرار دهد به شرح زیر می باشند :

 

1 ) تعداد نفرات تحت پوشش بیمه های ( دولت – تامین اجتماعی – نیروهای مسلح – خویش فرما و ... )

 

2 ) تعداد نفرات تحت پوشش انواع بیمه های خصوصی + تکمیلی

 

3 ) نرخ رشد خانواده های جدید بیمه + درصد تغییر نوع بیمه تحت پوشش

 

4 ) نرخ رشد تعداد دفترچه های تمدیدی ( تمام شده ) + تعداد دفترچه های نوزاد صادر شده + انتقالی ها ( از تمام نمایندگی های انواع بیمه های سطح منطقه )

 

 

از طرف دیگر واقعیتی ناخوشایند در وضعیت فعلی اقتصاد درمان کشور ما وجود دارد و آن لابی گری بیمارستانهای خصوصی یا حتی غیر خصوصی (نهادها) با انواع بیمه های خصوصی و دولتی برای تعیین ضریب K  در قرار دادهای فی مابین آنهاست . طراحان بیمارستانهای خصوصی بایستی هر چقدر تلخ ولی به این قدرت لابی گری نیز توجه داشته باشند و در طراحی فضاهای سرپایی و بستری ها ، شدت و ضعف این لابی گری را با ضریب مناسب و تجربی ، بر کاهش یا افزایش سرانه های مطرح در سایر بیمارستانها ، اعمال نمایند تا هجوم یا عدم مراجعه بیماران فراوان هر یک از بیمه های آن منطقه به بیمارستان را  ، در فضاها پیش بینی کرده باشند .

 

 

 

A8-5   شاخص های متفرقه

 

در بعضی از موارد شاخص هایی برای وضعیت درمانی وجود دارند که برای تعیین موقعیت یک بیمارستان موثرند ، ولی در دسته بندی های بالا گنجانده نمی شوند . این موارد به شرح زیر می باشند :

 

 

A8-5-1 - میزان مقبولیت درمان گری در هر منطقه شاخص مهمی می باشد که بایستی به آن توجه نمود . این موضوع به دلایل تاریخی یا فرهنگی یا قومی حادث می شود و شاخص های درمانی یک منطقه را دستخوش تغییر خواهد نمود . مثلا مقبولیت خدمات پزشکان یک منطقه نسبت به منطقه یا شهر مجاور زبان زد گردیده و مردم منطقه با دلیل یا بدون دلیل در هر موردی به یک منطقه خاص مراجعه داشته و مقبولیت درمان در منطقه مقصد را از منطقه خود بیشتر می دانند . در چنین مواردی بیمارستان های منطقه بیمارپذیر بایستی به سرانه های کشوری ضریب افزاینده تجربی اضافه نمایند و بر عکس آن در مناطق مبدا  ، بر سرانه های کشوری ضریب کاهنده اعمال خواهد شد .

 

 

A8-5 2 - وضعیت طب سنتی و مقبولیت آن در بعضی از جوامع به خصوص مناطق غیر برخوردار ، اثرات کاهنده ای را بر ضرایب کشوری در تعیین ظرفیت بیمارستان ها اعمال خواهند نمود . که البته به تجربه نویسنده ، این کاهش یا افزایش مقبولیت  ، موجی سینوسی داشته و به صورت دوره های 10 تا 15 ساله دچار اوج یا رکود میشود . همچنین  علاوه برآنکه در موارد بسیاری عادات یک نسل به نسل بعدی منتقل میگردد ، میزان مقبولیت بعضی روش های درمانی نظیر طب سوزنی – آب درمانی – و... هم در دوره هایی به این سبد خدماتی اضافه  شده و کاهشی را در ضرایب بیمارپذیری بیمارستانها در پی خواهد داشت .                                              

 

 

A8-5-3 - مقبولیت خدمات بیمارستانی نسبت به خدمات سرپایی هم  ، در مناطق مختلف متفاوت است . در جوامع پیشرفته خدمات دی کلینیکی بیشتر مورد پسند بوده و در جوامع غیر پیشرفته خدمات بستری بیمارستانی مورد توجه بیشتر است . البته این موضوع ده ها دلیل و نگرش مبنایی دارد ولی آن چه مسلم است مقبولیت خدمات بیمارستانی در جوامع متفاوت است . به همین دلیل طراحان بیمارستانی باید به این موضوع در کاربری سرانه ها  توجه داشته باشند . (بیمارستان محور یا درمانگاه محور  بودن سلیقه اجتماعی منطقه)

 

 

A8-5-4 - یکی از شاخص های مهم که اکثر سرانه های درمانی و بیمارستانی کشوری را در تعیین ظرفیت های هر منطقه کاهش یا افزایش خواهد داد ، شاخص مرگ و میر نوزادان و مادران است که بالاترین نشانه وجود بحران در جامعه تلقی می شود . این عدد نشان گر خوبی از نظر رشد یا عقب افتادگی اقتصادی ، اجتماعی ، روحی ، سواد ، بهداشت ، مدیریت سیاسی ، فرهنگ اجتماعی و حتی میزان پایبندی های مذهبی و ... می باشد که دو منطقه مجاور را به خوبی و در کمترین و کلی ترین نگاه نسبت به هم مقایسه می نماید . بیمارستانسازی که به تحلیل و سابقهء این عدد در منطقه توجه نکرده باشد، آشپزی است که از میزان اشتهای میهمانانش خبر نداشته است.

 

 

A8-5-5 - میزان رشد و توسعه سرویس های اورژانس پیش بیمارستانی و آمبولانس های خدمات پزشکی در یک منطقه هم از نشانه های موثر بر خدمات بیمارستانی یک منطقه هستند . ضریب نفوذ این خدمات در جامعه و کارکرد صحیح آن ها می تواند نوع و میزان بیماران ارجاعی به هر بیمارستان را تحت تاثیر قرار دهد .

 

 

A8-5-6 - یکی از امکانات موثر بر فضای فیزیکی بیمارستان ها ، قوانین و امکانات نگهداری جسد در شهر ها است که منطقه به منطقه متفاوت است . در یک شهری جنازه ها از لحظه مرگ تا خاکسپاری در بیمارستان خواهد بود و در شهری دیگر به محض فوت ، جنازه ها تا خاکسپاری در خارج از بیمارستان و در آرامستان های شهری نگهداری می شوند . این فرهنگ و زیر ساخت هایش در چیدمان نوع و ظرفیت و حجم مراجعین محل تحویل اجساد بیمارستان ها موثر می باشد که طراحان بایستی به این مهم توجه نمایند . همچنین این موضوع بر ظرفیت و فرم  دربهای ورود و خروج اصلی یا فرعی بیمارستان هم موثر خواهد بود . ضمن آنکه همین موضوع به ظاهر ساده علاوه بر دو آیتم ذکر شده ، بر سرانه های تعداد و حجم سرد خانه نگهداری اجساد بیمارستانها هم اثر کاهنده یا افزاینده خواهد گذاشت.

 

 
 . . . .  ادامه دارد  . . . .

بهتر است مطالب را  save   نکنید ، چون دائمآ در حال  edit   نمودن و به روز کردن آنها هستیم

 در لحظه مورد نیازتان ، به روزشدهء آنها را مجددا و در همان لحظه میتوانید در این سایت مطالعه بفرمائید 


مطالب این مجموعه حاصل 22 سال تحقیق و تجربه شخصی مهندس محمد رضا اردلانی است که با زحمات 7 ساله  مهندس هدی اردلانی

ویرایش ، دسته بندی و تدوین شده است . هرگونه نقل مطالب این مجموعه بدون ذکر منبع  ، ضمن ظلم به پدید آورندگان این اثر ،

قطعآ نزد دست اندرکاران بیمارستانی کشور ،  نشانگر رذالت شخصیتی سارقین خواهد بود.
 کلیه فایل های جلد اول  (38بخش - 3فصل)  کتاب طراحی بیمارستان را در اینجا مشاهده بفرمائید
 

 

منبع : نویسندگان: مهندس محمدرضااردلانی+مهندس هدی اردلانی تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱ تعداد بازدیدکنندگان : 5901

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1011
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 68838
بازدید امسال : 210038
بازدید کل : 36577111

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش