50 مطلب آخر
کتاب طراحی بیمارستان : فصل 3 بخش C4 - طراحی دفتر پرستاری بیمارستان

تحلیل ما

متن کامل

 

مجموعه 5 جلدی بیمارستانسازی

تحقیق و تدوین :

مهندس محمد رضا اردلانی + مهندس هدی اردلانی

   
 

کتاب طراحی بیمارستان

فصل اول  A   :  مبانی مطالعه برای طراحی بیمارستان

فصل دوم B :  شاخص های طراحی بیمارستان

فصل سوم C :  نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخش های بیمارستان

 

کتاب احداث بیمارستان

فصل چهارم  D :  مبانی نظری در عملیات احداث بیمارستان

فصل پنجم  E  :  نکات اجرایی در عملیات احداث بیمارستان

فصل ششم  F  :  ویژگی های خاص برای مصالح مصرفی بیمارستان

  

کتاب توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هفتم   G :  مبانی نظری در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هشتم   H  :   نکات اجرایی در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

  

کتاب نگهداری بیمارستان

فصل نهم  K :  مبانی نظری در عملیات نگهداری بیمارستان

فصل دهم   L  :  نکات اجرایی در عملیات نگهداری بیمارستان 

 

کتاب ارتقای بیمارستان

فصل یازدهم   M  :  ساماندهی و کنترل سهم فیزیکی در بخش های بیمارستان

فصل دوازدهم  N  :  چگونگی استفاده از نظام ارزشیابی بیمارستانی در ارتقای کیفیت فیزیکی بیمارستان

فصل سیزدهم   P  :  نکات اختصاصی برای ارتقای کیفیت انواع بیمارستانها

 

 
 

جلد یکم

کتاب طراحی بیمارستان

 

فصل سوم  : نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخشهای بیمارستان

C1 - نکات اختصاصی در طراحی فضاها و نماهای ورودی بیمارستان

C2 - نکات اختصاصی در طراحی لابی و پذیرش بیمارستان

C3 - نکات اختصاصی در طراحی هتلینگ بیمارستان 

C4 - نکات اختصاصی در طراحی دفتر پرستاری بیمارستان 

C5 - نکات اختصاصی در طراحی اورژانس بیمارستان 

C6 - نکات اختصاصی در طراحی  تالار اطاقهای عمل

C7 - نکات اختصاصی در طراحی زایشگاه

C8 - نکات اختصاصی در طراحی ICU

C9 - نکات اختصاصی در طراحی CCU + PCCU

C10 - نکات اختصاصی در طراحی بخش تشخیص طبی

C11 - نکات اختصاصی در طراحی بخش توانبخشی بیمارستان

C12 - نکات اختصاصی در طراحی بخش تصویربرداری بیمارستان

C13 - نکات اختصاصی در طراحی درمانگاههای بیمارستان

C14 - نکات اختصاصی در طراحی استرلیزاسیون مرکزی C.S.R 

C15 - نکات اختصاصی در طراحی رختشویخانه بیمارستان 

C16 - نکات اختصاصی در طراحی آشپزخانه - غذاخوری بیمارستان 

C17 - نکات اختصاصی در طراحی فضاهای اداری بیمارستان 

C18 - نکات اختصاصی در طراحی رختکن ها یا پاویون های پرسنل بیمارستان 

C19 - نکات اختصاصی در طراحی اماکن انتظامات ، نگهبانی و پلیس در بیمارستان

C20 - نکات اختصاصی در طراحی مراکز خرید مایحتاج خاص بیماران و همراهان 

C21 - نکات اختصاصی در طراحی فضای سبز بیمارستان

C22 - نکات اختصاصی در طراحی پارکینگ های بیمارستان 

C23 - نکات اختصاصی در طراحی انواع انبارهای تدارکاتی بیمارستان 

C24 - نکات اختصاصی در طراحی محل سردخانه جسد بیمارستان

C25 - نکات اختصاصی در طراحی محل نگهداری زباله های سرد + عادی بیمارستان

    
  

 

C4

نکات اختصاصی در طراحی دفتر پرستاری بیمارستان :

 

C4-1 - کلیات

C4-2 -   اهمیت دفتر مترون در بیمارستان

C4-3 -   نکات موثر در تعیین محل دفتر پرستاری بیمارستان

C4-4 -   تعیین نوع و ظرفیت دفتر پرستاری بیمارستان

C4-5 -  فضاهای مورد نیاز در داخل دفتر پرستاری

 
 


  C4

  نکات اختصاصی در طراحی دفتر پرستاری   

 

 

C4-1 - کلیات :

 

بیمارستان ، مرکزی برای درمان بیماران است و بيمار بدون طبابت يك پزشك مجرب ، به نتيجهء درماني مطلوب دست نخواهد يافت وليكن باتوجه به حضور مقطعی و محدود هر پزشک بر بالین بیمار تحت سرویس خود و لزوم ادامه درمان توسط پرستاران بیمارستان ، در حقیقت میتوان گفت پزشکان میهمانان ذی نفوذ بیمارستانند و جامعهء پرستاری هر بیمارستان ، بیشترین حجم عملیات درمانی را در اين رابطه بعهده دارند.

 

از نگاهی دیگر پرستاران بعنوان مراقبان و همراهان اصلی بیمار در تمام طول شبانه روز ، قانونآ تنها قشری از کارکنان بیمارستان هستند که موظف به تحویل تک تک بیماران در پایان هر شیفت به یکدیگر میباشند ، پس ميتوان جامعهء پرستاري هر بيمارستان را به نوعي صاحب اصلی و قیم کل بیماران یک بیمارستان نامید . اگر چه تعاریف فعلي و عرف جامعهء پزشکی و به خصوص مباحث مدیریت اقتصادي و . . . کم کم از این تعریف انسانی و تاريخي ، فاصله گرفته باشد.

 

همچنین شکی نیست که جانمایی هر کدام از بخشهای بیمارستانی در عملکرد آن بخش در بیمارستان تاثیر گذار خواهد بود و در این بین ، آنهایی که با بیماران سروکار دارند مهمتر هستند . شاید به همین دلیل اگر بگوئیم محل استقرار دفتر پرستاری در بیمارستان در خروجی نهایی کار یعنی سلامت بیمار و رضایتمندی وی ، نقش مهمی ایفا میکند ، سخن بیراهه ای نباشد . 

 

در این بخش به موضوع اختصاصات دفتر پرستاری و مترون بیمارستان از چند منظر متفاوت ، ولی حول تشریح بهتر جایگاه فیزیکی این دفتر ، و روابط درون بخشی و برون بخشی آن در بیمارستانها خواهیم پرداخت :

 

 

 

C4-2 - اهمیت  دفتر مترون در بیمارستان  :

 

1) مترون بیمارستان به عنوان مسئول جامعهء پرستاران هر بيمارستان ، بدون شک از ارکان اصلی ادارهء علمی و تخصصی هر بیمارستان است .  معلومات تخصصي ، تجربيات علمي و تجربي ، تسلط معنوي و استادانه بر عملکرد پرستاران و به ويژه سوپر وايزرها ، آگاهي و اشراف بر روابط سازماني و ضوابط اجرايي و . . . همگی باعث گرديده تا مترون يك بيمارستان نقش اساسی دربالا بردن کیفیت درمان ، را بعهده داشته باشد

 

2) در اثبات راهبردی بودن نقش مترون بیمارستان دهها نکتهء کوچک و بزرگ دیگر نيز وجود دارد ، اما در نهايت بایستی اذعان داشت اگر مترون واقعآ مترون باشد و براساس شایستگی ها و ارزش های علمی و تجربی و تخصصی منصوب شده باشد ؛ در آنصورت ؛ دیگر تنها يك نكته براي كنترل و نظارت و اشرافيت مترون و اثر گذاری وی  باقی خواهد بود و آن امكانات سخت افزاري بيمارستان است . پر واضح است که در رآس همه آنها ، جانمايي محل دفتر اين ناظر كل ، در مجموعهء وسيع و پر كاراكتر بيمارستاني  ، قابل ذكر ترين مولفه خواهد بود . به گونه اي كه در حال حاضر مشکل ارتباط فيزيكي محل دفتر پرستاري بيمارستان و علی الخصوص دفتر مترون بيمارستان ، با سایر بخش های بیمارستانی ، از معضلات ساختاري اكثر بيمارستانهاي كشور بوده و موجب خسارت به بهره وری این جایگاه در بیمارستانها گردیده است . این موضوع تا جایی پیش رفته که به اذعان اكثر خبرگان بيمارستاني ، محل كار مترون بيمارستان در هر بيمارستان ، در ارتقاء انضباط بيمارستاني در آن بیمارستان ، قطعا موثر خواهد بود .


 

3) اصلی ترین انحرافی که در تعیین محل و جانمایی مجموعهء مدیریت پرستاری بیمارستانها وجود دارد ٬ معضل اداری فرض نمودن  وظایف دفتر پرستاری و نتیجتآ   جدا نمودن  این مجموعه از فضاهای درمانی و چسباندن آن به فضاهای اداری بیمارستان است . موضوعی که از ندانستن یا کم اهمیت دانستن شرح وظایف تخصصی مدیریت پرستاری از جانب دست اندرکاران احداث بیمارستانها نشآت  میگیرد . خروج مجموعهء دفتر پرستاری - سوپروایزرها - و مترون  از فضای عمومی درمانی به منطقهء فضای اداری و یا بدتر از آن فضای پشتیبانی بیمارستان ٬  یک اشتباه بزرگ و گرانقیمت ارزیابی شده و به هیچوجه این نوع  طراحی در جانمایی دفتر پرستاری منطبق با منطق بیمارستان داری نمیباشد . برای سنجش اشکالات این نوع از جانمایی ها کافی است تا سری به بعضی از بیمارستانها که دفاتر پرستاری آنها ٬ در طبقات و راهروهای دورافتاده و بدون داشتن رابطهء فیزیکی مناسب و سریع با بخشهای درمانی هستند بزنید تا انبوه گلایه های پرسنل و مدیران و حتی بیماران و همراهان ایشان را مشاهده نمایید  

 

با نگاهی به شرح وظایف و جوانب کاری دفتر مترون بیمارستان ،اهمیت اثرگذاری این جانمایی ها بیشتر مشخص میشود.

 

 

 

C4-3 - نکات موثر در تعیین محل دفتر پرستاری بیمارستان :

 

 

1)       مترون و سوپروایزر های شیفتی در یبمارستان ، بیشترین کار را با بخشهای بستری ، اورژانس ، ای سی یو ، سی سی یو ، پست سی سی یو ، و اطاق عمل بیمارستان دارند . اینکه در شرایط انتصاب مترون بیمارستان تجربهء کار در بخش اورژانس و بخش مراقبت های ویژه ذکر شده است ٬ قطعآ  دلیلی بر لزوم نظارت موءثر تر وی بر این بخشها خواهد بود . این نظارت قطعآ بایستی در طراحی فضاها و روابط بین این طیف از بخشها و محل دفتر پرستاری از ابتدا در نظر گرفته شود به گونه ای که مترون و سوپروایزرها بتوانند براحتی و با کمترین فاصلهء مکانی و زمانی ممکن ، به این بخشهای حیاتی و اصلی بیمارستانی دسترسی داشته باشند. بنابراین دفاتر پرستاری بایستی رابطه فیزیکی مناسب  - مستقیم و بدون واسطه  - و حتی الامکان بصری با بخشهای مهم  بیمارستانی داشته باشند.

 

2)       در آیین نامه ارزشیابی بیمارستانها ٬ حضور فیزیکی مترون و سوپروایزرها دربخشهای مختلف بیمارستان اجباری بوده و ارزشیابی عملکرد پرستاران توسط مترون را منوط به حضور فیزیکی در محل کار ایشان دانسته است . تا جاییکه برابر آیین نامه مذکور اختصاص حداقل ۱۸ ساعت از فعالیت های هفتگی مدیریت پرستاری  را به امر نظارت مستقیم بر کادر پرستاری بیمارستان الزامی میداند . در چنین شرایطی چگونه میتوان دفتر پرستاری را خارج از سایت درمانی بیمارستان گنجاند و انتظار اختلال در این حضور مستمر و فیزیکی در بخشها را از مدیریت پرستاری نداشت؟

 

3)       ارتباطات درون بيمارستاني و برون بيمارستاني پرسنل دفتر پرستاري بيمارستان ٬ موقعیت خاصی را برای جانمایی این دفتر میطلبد . روزانه دهها بار بدلیل روابط سازمانی موجود در نظام درمانی بیمارستانها ٬ لازم است تا پرسنل بیمارستان به خصوص پرستاران و نیز  بیماران و حتی همراهان ایشان از یکسو و بازرسین و مامورین و مراجعین برون بیمارستانی از سوی دیگر ٬  به مدیریت پرستاری مراجعهء حضوری داشته باشند  .  بنابر این محل این دفتر بایستی بگونه ای تعیین گردد که نیازمندیهای ارتباطی هر دو طیف را پوشش مناسب بدهد . به  شرایط بالا بایستی بحث در دسترس بودن برای کل پرسنل پرستاری را هم اضافه نمود . بعنوان مثال نمیتوان دفترمترون بیمارستان را در داخل مجموعه های ایزوله بیمارستان تصور نمود . البته در مقابل عده ای نیز معتقدند دفتر پرستاری بایستی در جایی از ساختمان بیمارستان باشد که تا حد امکان کنترل ورود و خروج پرستاران برای این محل وجود داشته باشد .!!!

 

4)       کمیته های بیمارستانی از ارکان ارتقاء سلامت و توسعهء کمی و کیفی و عملکردی پروسهء درمان در بیمارستانها هستند . این کمیته ها بدون قرار گرفتن در بطن اتفاقات و رویدادها و عملکردهای روزانهء بیمارستان هرگز پویا و تآثیر گذار نخواهند بود  . به همین دلیل قانونگذار اعضاء این کمیته ها را از دست اندرکاران اصلی بیمارستان انتخاب نموده تا کوچکترین جزییات موارد بیمارستانی را از نزدیک رصد نمایند .  . حداقل ۷ کمیته از ۱۲ کمیتهء بیمارستانی با محوریت پرستاری بیمارستان بوده و پر واضح است که این مهم بدون  حضور در بخشهای درمانی قابل طرح نمیباشد . لهذا تفکر جدا کردن مدیریت پرستاری از سایت درمانی و چسباندن آن به فضاهای اداری با این وظیفهء پرستاری نیز مغایرت دارد

 

5)       ارتباط فیزیکی  مناسب با بخشهای اصلی بیمارستان نظیر اورژانس - بخش های مراقبت ویژه - بخش های بستری بالاترین اولویت را در تعیین جانمایی مدیریت پرستاری هر بیمارستان با هر نوع گرایش را دارد . این موضوع میتواند فصل الخطاب تعیین جانمایی دفتر پرستاری فرض شده و بر سایر جوانب برتری داشته باشد . دراین بین البته اورژانس ازاولویت بیشتری برخوردار است . شاید نزدیکی اورژانس به طبقهء همکف و همچنین لابی بیمارستان ٬ هم ٬ در این همسایگی مزید بر علت شده باشند.

 

6)       اگر بتوانیم جانمایی دفتر پرستاری را در ساختار بیمارستان ٬ مابین  فضای درمانی و فضای اداری و اجرایی قرار بدهیم ٬ بدون شک حداقل ۱۵٪ به بهره وری و راندمان کاری دفتر پرستاری کمک کرده ایم . واگر این جانمای در ساختار بیمارستان مابین فضای درمانی و فضای اداری و فضای درمانگاهی و در کنار لابی اصلی بیمارستان بوده باشد ٬ دیگر هیچ نقصی بر آن نمیتوان متصور بود ( گرچه چنین مکانی بسیار سخت قابل حصول خواهد بود ٬ چه در بیمارستانهای گسترده و چه در بیمارستانهای مرتفع)

 

7)    از طرفی راهروها و بخشها و فضای داخلی بیمارستان ٬ بیش از نیمی از شبانه روز سوت و کور است و پرستاران و پرسنل خانم هم دربیمارستان در طول شیفت عصر وشب ٬ گاهآ نیاز به مراجعه به دفتر پرستاری و سوپروایزر ها را دارند . نبایستی فاصله و نوع راهروها و پیچ و خم فضاها ٬ از هر بخشی تا محل کار سوپروایزرها ٬  موجب هر نوع دل نگرانی و آزار این پرسنل گردد . گرچه سوپروایزر هایی هم وجود دارند که  به دلیل همین مشکلات در طول شب بعضی از بخشها را  انفرادآ  بازدید نمی نمایند.

 

8)       همچنین توجه به جایگاه پرستاری اورژانس و توجه به ارتباط فیزیکی مناسب فضاها در مواقع اعلام کد نیز ایجاب مینماید که دفتر مدیر پرستاری  بیمارستان به اورژانس نزدیک تر باشد.

 

9)    امکان کنترل به موقع و موثر  بخش سرپایی و درمانگاهها نیز از مواردی است که در تعیین محل دفتر پرستاری موثر است.

 

10)    نزدیکی و سهل الوصول بودن محل دفتر پرستاری برای عموم مراجعین ،  یعنی اجرای اصل رضایتمندی بیماران و کنترل بازخورد فعالیت پرستاران در نظر مردم . بنابر این در دسترس بودن دفتر پرستاری  در طراحی ها نبایستی فدای چیز دیگری گردد

 

11)    و در نهایت ، حجم و میزان توجه مسئولین بیمارستان به شرح وظایف مهم دفتر پرستاری  ، در تعیین محل آن و ارتباطی که با بخشهای بستری و سرپایی و .... دارد ،  قابل سنجیدن خواهد بود .

 

 

 

C4-4 - تعیین نوع و ظرفیت دفتر پرستاری بیمارستان :

 

 

1)       بایستی از ابتدا مشخص شود با توجه به ظرفیت تخت های بیمارستان و تعداد کادر پرستاری موجود ، تشکیلات دفتر پرستاری در هر بیمارستان چه حجمی بایستی داشته باشد . اگر چه چارت دفتر پرستاری در انواع بیمارستانها موجود است ، ولی معمولا این چارت در کمتر بیمارستانی رعایت میگردد . علت کاهش یا افزایش حجم این جارت میتواند موارد مختلفی باشد.

 

2)    در بیمارستانهای کمتر از 50 تختخواب ، یک يا دو اطاق هم میتواند تمامی نیاز های دفتر پرستاری بیمارستان را جواب دهد ؛ لیکن برای یک بیمارستان 320 تختخوابی یک مجموعهء کامل با حداقل 8 اطاق کار و سرویسهای جانبی هم شاید جوابگو نباشد . یا مثلا بیمارستان های اموزشی ظرفیت های خاصی را در تابعیت مجموعهء دفتر پرستاری نیاز دارند که بیمارستان های دیگر به آن نیاز ندارد . یا مثلا بیمارستان های نظامی و یا وابسته به تشکیلات دولتی ، باتوجه به طبقه بندی خاص مشاغل خود معمولا دارای چارت تشکیلاتی گسترده تری هستند که در سایر بیمارستانها ضرورتی ندارد . از طرفی دفتر پرستاری در بخش خصوصی نیز با کمترین حجم نیروی انسانی ٬ اهداف خود را دنبال مینمایند . بنابراین نبایستی برای تمامی دفاتر پرستاری در هر بیمارستانی که باشد  یک نسخه واحد پیچید .

 

3)     از منظری دیگر ، در تعیین مسئولیتهای دفاتر پرستاری و میزان ارجاعات به آن ، شرح وظایف دفتر پرستاری به طور عام  بایستی از دیگر وظایف  خاص منتسبه با این دفتر تمیز داده شود .  توصیه موءکد نگارنده برای تبیین حجم واقعی دفتر پرستاری یک بیمارستان  ، نگرش جداگانه به شرح وظایف خاص و تخصص پرستاری دفتر مترون و نیز سوپروایزرهای شب  ، و تفکیک آن با دیگر وظایف جانبی  دفتر پرستاری ، بوده و پیشنهاد میشود در صورت کمبود جا ، ساير موارد اضافه شده به وظايف تخصصی يك دفتر پرستاري ٬  در محلی دیگر دیده شوند .(اینکه در مواقعی مدیران بیمارستانها وظایفی غیر تخصصی پرستاری را برای کمک به مدیریت بیمارستان به این دفتر ارجاع میدهند نبایستی برای همیشه و ماندگار فرض شود)

 

4)       بديهي است چنانچه از اين موضوع غفلت نماييم ، اولآ فضاهاي بسيار گرانقيمت درماني را متآسفانه براي كاري غير درماني استفاده نموده ايم كه كاري غير اقتصادي است ؛ ثانيآ اثرات سوء و عواقب گاهآ خطرناك تداخل فضاهاي : درماني – درمانگاهي – اداري – پشتيباني را براي بيمارستان بوجود آورده ايم  (نظیر ریسک گسترش عفونت های بیمارستانی ) ، ثالثآ بدليل حجم بزرگ مجموعه پرستاری نخواهيم توانست يك جانمايي مناسب و عملياتي و در مركز ثقل درماني بيمارستان ، براي مترون و سوپروايزرهايش اختصاص دهيم

 

5)       در تعیین فضاها و پاویون های اختصاصی برای پرسنل پرستاری ( در بیمارستانهای بالای 200 تختخوابی ) تعداد و محل پاویون سوپروایزرها به ترتیب اولویت و اهمیت عبارتست از سوپروایزرهای آموزشی + شیفت  +  اورژانس +اطاقهای عمل + بخشهای ویژه + دیالیز + درمانگاهها + و سوپروایزر هر یک از بخشهای بیمارستانی

 

6)       اولویت در تعیین فضا ها ی کاری و پاویون در پرسنل عادی پرستاری نیز شامل بهکار + کارورز + بهیار + کاردان + کارشناس + و کارشناس ارشد پرستاری خواهد بود .  

 

 

C4-5 - فضاهای مورد نیاز در داخل دفتر پرستاری :

 

انواع فضا های مورد نیاز در داخل یک دفتر  پرستاری عبارتند از:

 

1) دفتر مدیرپرستاری : در این دفتر برای یک کار مداوم و جلسات حدود شش نفره فضای لازم بایستی پیش بینی شود . همچنین محرمانگی مورد نیاز برای بخشی از وظایف این دفتر بایستی پیش بینی گردد

 

2) معاون ها و سوپروایزرهای آموزشی و منشی از دیگر اجزای داخل یک مجموعه پرستاری هستند که این پرسنل هر کدام بغیر از یک میز و محل مراجعین ، در مواقعی به جلسات 3 و 4 نفره در طول روز هم نیاز دارند .

 

3) محل گزارش نویسی برای انواع دفاتر قانونی موجود در پرستاری نظیر ثبت اقدامات پرستاری – کاردکس اداری – گزارش پرستاری  - ارزشیابی آموزشی – ارزشیابی عملکرد .... لازم است که بایستی فضای هر کدام در این محل منظور و در دسترس مداوم و همیشگی کاربران آن باشند .

 

4) همچنین وجود فضاهایی با عناوین ذیل الزامی است . ولیکن حجم و وسعت و نیز بحث اشتراک یا استقلال هر کدام از ریزفضاهای اعلامی ، تابع شرایط خاص هر بیمارستان میباشد .  نام این ریز فضاها بشرح ذیل میباشد:

 

فضاهای عمومی :            ورودی  +     آبدارخانه   +  فضای استراحت و رختکن + سرویس

فضای پشتیبانی :    در دفتر پرستاری ، برای یک بیمارستان بزرگ محل فعالیت کافی برای هر یک از مشاغل  زیر  لازم است ولی در بیمارستانهای کوچکتر بسته به نظر مدیران  ، میتوان فضاهای زیر را به تفکیک ایجاد نمود:

 

·                      اتاق سوپروایزرها (شیفت – آموزشی)

·                      سرپرستار اورژانس

·                      سرپرستار اطاق عمل ICU + CCU +   + دیالیز

·                      سرپرستار درمانگاههای بیمارستانی

·                      سرپرستار هریک از بخش های بیمارستانی

·                      میز کار مترون بیمارستان

·                      محل نگهداری دفاتر مختلف گزارش نویسی

·                      محل رایانه های ثبت عملکرد و کنترل برنامه ها

 

در داخل مجموعه دفتر پرستاری پیش بینی ایجاد محلی برای استفاده از تاسیسات و تجهیزات ذیل ضروری خواهد بود:

·                      جعبه کلیدهای کل بخشهای بیمارستان

·                      محل نصب انواع تکرار کننده سیستم های صوتی یا آژیرهای اعلام حریق

·                      محل رایانه های ثبت عملکرد و کنترل برنامه ها

·                      محل نصب سیستم های ارتباطی با سیم – بی سیم

·                      محل کنترل دوربین مدار بسته

·                      محل نصب بعضی از UPS  های خاص + کنترل بعضی از برق اضطراری ها

·                      محل نصب بلندگو – کپسول آتش نشانی – چراغ قوه -

 

 
 . . . .  ادامه دارد  . . . .

بهتر است مطالب را  save   نکنید ، چون دائمآ در حال  edit   نمودن و به روز کردن آنها هستیم

 در لحظه مورد نیازتان ، به روزشدهء آنها را مجددا و در همان لحظه میتوانید در این سایت مطالعه بفرمائید 


مطالب این مجموعه حاصل 22 سال تحقیق و تجربه شخصی مهندس محمد رضا اردلانی است که با زحمات 7 ساله  مهندس هدی اردلانی

ویرایش ، دسته بندی و تدوین شده است . هرگونه نقل مطالب این مجموعه بدون ذکر منبع  ، ضمن ظلم به پدید آورندگان این اثر ،

قطعآ نزد دست اندرکاران بیمارستانی کشور ،  نشانگر رذالت شخصیتی سارقین خواهد بود.
  کلیه فایل های جلد اول  (38بخش - 3فصل)  کتاب طراحی بیمارستان را در اینجا مشاهده بفرمائید
 

منبع : نویسندگان: مهندس محمدرضااردلانی+مهندس هدی اردلانی تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ تعداد بازدیدکنندگان : 7701

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 512
بازدید دیروز : 2710
بازدید این ماه : 50810
بازدید امسال : 50810
بازدید کل : 36417883

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش