50 مطلب آخر
کتاب طراحی بیمارستان : فصل3 بخش C9 - طراحی بخش CCU + PCCU بیمارستان

تحلیل ما

متن کامل

مجموعه 5 جلدی بیمارستانسازی

تحقیق و تدوین :

مهندس محمد رضا اردلانی + مهندس هدی اردلانی 

 
 

کتاب طراحی بیمارستان

فصل اول  A   :  مبانی مطالعه برای طراحی بیمارستان

فصل دوم B :  شاخص های طراحی بیمارستان

فصل سوم C :  نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخش های بیمارستان

 

کتاب احداث بیمارستان

فصل چهارم  D :  مبانی نظری در عملیات احداث بیمارستان

فصل پنجم  E  :  نکات اجرایی در عملیات احداث بیمارستان

فصل ششم  F  :  ویژگی های خاص برای مصالح مصرفی بیمارستان

  

کتاب توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هفتم   G :  مبانی نظری در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هشتم   H  :   نکات اجرایی در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

  

کتاب نگهداری بیمارستان

فصل نهم  K :  مبانی نظری در عملیات نگهداری بیمارستان

فصل دهم   L  :  نکات اجرایی در عملیات نگهداری بیمارستان 

 

کتاب ارتقای بیمارستان

فصل یازدهم   M  :  ساماندهی و کنترل سهم فیزیکی در بخش های بیمارستان

فصل دوازدهم  N  :  چگونگی استفاده از نظام ارزشیابی بیمارستانی در ارتقای کیفیت فیزیکی بیمارستان

فصل سیزدهم   P  :  نکات اختصاصی برای ارتقای کیفیت انواع بیمارستانها

 

 
 

جلد یکم

کتاب طراحی بیمارستان

 

فصل سوم  : نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخشهای بیمارستان

C1 - نکات اختصاصی در طراحی فضاها و نماهای ورودی بیمارستان

C2 - نکات اختصاصی در طراحی لابی و پذیرش بیمارستان

C3 - نکات اختصاصی در طراحی هتلینگ بیمارستان 

C4 - نکات اختصاصی در طراحی دفتر پرستاری بیمارستان 

C5 - نکات اختصاصی در طراحی اورژانس بیمارستان 

C6 - نکات اختصاصی در طراحی  تالار اطاقهای عمل

C7 - نکات اختصاصی در طراحی زایشگاه

C8 - نکات اختصاصی در طراحی ICU

C9 - نکات اختصاصی در طراحی CCU + PCCU

C10 - نکات اختصاصی در طراحی بخش تشخیص طبی

C11 - نکات اختصاصی در طراحی بخش توانبخشی بیمارستان

C12 - نکات اختصاصی در طراحی بخش تصویربرداری بیمارستان

C13 - نکات اختصاصی در طراحی درمانگاههای بیمارستان

C14 - نکات اختصاصی در طراحی استرلیزاسیون مرکزی C.S.R 

C15 - نکات اختصاصی در طراحی رختشویخانه بیمارستان 

C16 - نکات اختصاصی در طراحی آشپزخانه - غذاخوری بیمارستان 

C17 - نکات اختصاصی در طراحی فضاهای اداری بیمارستان 

C18 - نکات اختصاصی در طراحی رختکن ها یا پاویون های پرسنل بیمارستان 

C19 - نکات اختصاصی در طراحی اماکن انتظامات ، نگهبانی و پلیس در بیمارستان

C20 - نکات اختصاصی در طراحی مراکز خرید مایحتاج خاص بیماران و همراهان 

C21 - نکات اختصاصی در طراحی فضای سبز بیمارستان

C22 - نکات اختصاصی در طراحی پارکینگ های بیمارستان 

C23 - نکات اختصاصی در طراحی انواع انبارهای تدارکاتی بیمارستان 

C24 - نکات اختصاصی در طراحی محل سردخانه جسد بیمارستان

C25 - نکات اختصاصی در طراحی محل نگهداری زباله های سرد + عادی بیمارستان

    
     

C9

نکات اختصاصی در طراحی PCCU +CCU  بیمارستان :

 

C9-1 - کلیات بخش PCCU + CCU

C9-2 -   نکات موثر در تعیین محل  CCU در بیمارستان 

C9-3 -   نکات موثر در تعیین محل و چینش PCCU  در بیمارستان

C9-4 -   انواع فضاها در داخل بخش PCCU + CCU   بیمارستان

C9-5 -   نکات موثر در طراحی فضای ملاقات کنندگان بخش های ویژه

 
 
  C9

  نکات اختصاصی در طراحی PCCU + CCU  بیمارستان   

  

 

C9-1  -  کلیات 

 

الف) بخش مربوط به مراقبتهای قلبی در بیمارستانها ، امروزه دارای رده های مختلف درمانی بوده و هریک نیز مشخصات خاص خود را دارند. این تقسیم بندی بر اساس نوع و سطح بیماری و نحوه مداخله درمانی و نیازمندیهای حیاتی بیمار بوده و بسته به شدت و ضعف آن نیز دسته بندی میشوند . آنچه که در این مبحث بررسی خواهیم نمود صرفآ بخشهای مراقبت ویژه در 2 سطح ذیل میباشند :

 

·          بخش مراقبت های ویژه قلبی :  C.C.U 

·          بخش مراقبت های متوسط قلب  :  P.C.C.U

البته بخش هایی نظیر بستری بیماران قلبی ویا بستری بیماران پس از جراحی قلب باز ویا بستری بیماران پس از آنژیوگرافی ویا بستری بیماران پس از کاردیولوژی ویا انواع توانبخشی ها ویا  سایر عملیات تشخیصی غیر تهاجمی و.... نیز وجود دارند که اگر چه در بیمارستانهای بزرگ و فوق تخصصی احتمالآ نیاز به یک بخش مستقل با تعاریف اختصاصی خواهند داشت ،  ولیکن در همه بیمارستانها عمومیت نداشته و در اکثریت بیمارستاهای متداول کشور قابل بحث نیستند . به همین لحاظ مورد بحث این بخش از کتاب نمیباشند . (البته بحث مشخصات بیمارستانهای خاص و فوق تخصصی پیشرفته در فصل سیزدهم از کتاب پنجم مجموعه بیمارستانسازی به تفصیل آورده شده است)

 

ب) هر آنچه که در ارتباط با کلیات بخش  ICU  در مبحث قبلی مطرح گردید  ، در باره طراحی بخش  CCU + PCCU  نیز صادق است که جهت جلوگیری از تکرار مطالب ، پیشنهاد میشود جهت مطالعه این موارد مهم به  C8-1  این کتاب رجوع فرمایید .

 

ج)  در طراحی داخلی بخش های C.C.U و سالن های P.C.C.U مواردی در رابطه با چینش داخلی ایستگاه پرستاری و جزئیات طراحی داخلی بخش های ویژه  مطرح است که به تفصیل در بند C8-4  همین کتاب ذکر شده است .  برای جلو گیری از تکرار مطالب ، لازم است در طراحی داخلی ایستگاههای پرستاری و چگونگی چیدمان تختهای CCU + PCCU  به C8-4 نیز مراجعه فرمایید.

 

د)  در باب شرایط زیست محیطی بخش های ویژه نظیر  C.C.U  میبایستی مواردی در رابطه با تکنولوژی ساخت و  نیز چگونگی استفاده از مصالح  جدید و مناسب مد نظر طراحان قرار گیرد تا موجبات بیشترین پرهیز از انواع آلودگی ها نظیر آلودگی نور ،  آلودگی صدا ، آلودگی میدانهای مغناطیسی  ، آلودگی لرزش دستگاهها  ، آلودگی رنگ ، آلودگی کابلهای برق ، آلودگی پرتوها ، آلودگی های میکروبی و امثالهم حاصل گردد. نتیجه این نوع ملاحظات زیست محیطی باعث میشود تا کمترین خطا در کنترل علائم حیاتی بیمار برای تیم درمانی فراهم شود . اگر چه این موارد به صورت مستقل در فصل نهم کتاب در بخش های  K17 - K16 - K15  -  K14 - K13  مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است ، ولیکن خلاصه ای از آن نیز در بخش C8-5 از مبحث طراحی ICU مطرح شده که به جهت عدم تکرار ، شما را به مطالعه آن مطالب در C8-5 ارجاع میدهیم.

 

 

 

C9-2  -   نکات موثر در تعیین محل CCU  در یک  بیمارستان 

 

در ارتباط با نکات موثر بر تعیین محل بخش  ICU  در مبحث قبلی مواردی مطرح گردیده است که  در باره طراحی بخش  CCU + PCCU  نیز صادق است . بنابراین جهت جلوگیری از تکرار مطالب ، شما را به C8-2-1  +  C8-2-2 + C8-2-3   +  C8-2-4  +  C8-2-5  +  C8-2-6  +  C8-2-9  ارجاع میدهیم . البته بغیر از موارد ذکر شده در C8-2  موارد دیگری نیز برای تعیین محل بخش  CCU مد نظر است که به شرح ذیل ایفاد میگردند:

 

C9-2-1 - جانمایی بخش C.C.U در بلوک اصلی ساختمان بیمارستان ، بایستی در کمترین فاصله ممکن از اورژانس بوده و همچنین حتی الامکان به بخش اتاق های عمل و بخش های بستری به خصوص بخش بستری قلب نزدیک و  دارای راه ارتباطی بدون مانع با رعایت حداقل زمان مناسب بوده باشد .

 

C9-2-2 - بخش C.C.U در بیمارستان هایی که دارای درمانگاه قلب وسیع و با تعداد پذیرش بالا میباشند ،  میبایست دارای سناریویی برای انتقال سریع بیماران بدحال ناگهانی که تحت درمان ویا کنترل تجهیزات تشخیصی بوده اند باشد و  حتی المقدور این راه ارتباطی بدون مانع با رعایت حداقل زمان بوده باشد .

 

C9-2-3 - جانمایی بخش C.C.U در بلوک اصلی ساختمان بیمارستان ، بایستی در کمترین فاصله ممکن ازبخشهای توانبخشی و تصویربرداری بوده باشد زیرا معمولا بیشترین تردد و نیاز بیماران بستری در این بخش با خدمات تشخیصی و درمانی است . بنابراین بهتر است تا حتی الامکان  ارتباطی بدون مانع  ، منطقی و با رعایت حداقل زمان مناسب با اینگونه بخشهای پاراکلینیکی وجود داشته باشد . البته در بیمارستانهای بزرگ و در مواقعی که بخشهای ویژه ظرفیتی توجیه کننده داشته باشد ایجاد یک آزمایشگاه گازخون و یا استقرار دستگاههای رادیولوژی سیار و یا سونوگرافی اختصاصی بخشهای ویژه نیز متداول است که در این صورت اینگونه فضاها مطابق با سرانه های ابلاغی سالیانه هرکدام ، بایستی در مجاورت و یا داخل بخش ویژه ، جانمایی خود را داشته باشد .    

 

C9-2-4 - بخش C.C.U بایستی در بیمارستان های کوچک که پزشک مقیم بیهوشی در داخل بخش ویژه حضور ندارد ، در کمترین فاصله به محل کار و استراحت پزشک مقیم بیمارستان قرار گرفته باشد .

 

 

 

C9-3  -   نکات موثر در تعیین محل و چینش PCCU  در یک  بیمارستان 

 

در طراحی بخش C.C.U می بایست تمهیدات ویژه برای قسمت P.C.C.U دیده شود که تعدادی از این توصیه ها برای طراحی بخش P.C.C.U به شرح زیر می باشد :

 

C9-3-1 - جانمایی P.C.C.U می تواند به صورت مستقل و در قالب یک بخش برای بیمارستان های بزرگ و یا یک قسمت مجاور بخش C.C.U طراحی شود . البته برای سنجش حجم این بخش در آینده هر بیمارستانی ،  رعایت ضریب نسبت تخت C.C.U  به تخت  P.C.C.U  بسیار تعیین کننده میباشد (در حال حاضر در ایران این نسبت 1 به 1.5 است). به عبارت دیگر  از آنجائیکه همواره در بازه های زمانی مختلف ، همراه با توسعه و پیشرفت هر کشوری  و حتی هر منطقه ای عدد این نسبت تغییر مینماید ، بایستی بررسی شود که آیا بخش P.C.C.U  در این بیمارستان این فرمول را رعایت کرده است یا خیر ؟ در صورت عدم رعایت این ضریب و زاویه رشد آن ، در آینده ، نیاز به بخش P.C.C.U  بزرگ و مستقل اجتناب ناپذیر خواهد بود .

 

C9-3-2 - جانمایی P.C.C.U به احتمال توسعه تخت C.C.U در بیمارستان نیز بستگی خواهد داشت . اگر تعداد تخت   C.C.U  بیمارستان کافی نیست ، قطعا در دراز مدت تعداد تخت P.C.C.U نیز دچار توسعه خواهد شد ، و همین عامل حجم  در  P.C.C.U  بیش از هر عامل دیگری ، در تعیین محل و شکل و فرم  بخش P.C.C.U  تعیین کننده میباشد .اما چنانچه توسعه ای در آینده  C.C.U  مورد تصور نیست تا نیاز به توسعه  P.C.C.U بوده باشد ، میتوان مثلا  P.C.C.U  را در قالب دو سالن در کنار بخش C.C.U  جانمایی و اجرا نمود . 

 

C9-3-3 -موضوع مهم و تعیین کننده دیگر برنامه و سیاست بیمارستان است که آیا به سمت توسعه تخصص قلب خواهد رفت یا در حد یک بخش تکمیل کننده سایر خدمات اکتفا خواهد شد . در صورتی که محور توسعه بیمارستان ، بخش قلب باشد ؛ P.C.C.U باید بعنوان یک بخش بستری کامل طراحی گردد و در صورتی که بخش قلب برای بیمارستان یک بخش محوری نباشد ، در طراحی ها P.C.C.U می تواند در قالب یک یا دو سالن مجاور C.C.U بیمارستان جانمایی و طراحی شود .

 

C9-3-4 - نیازمندی های بیماران P.C.C.U بسیار بیشتر از بیماران C.C.U   بوده و در طراحی آن در کلیه جوانب می بایست به این موضوع به عنوان یک اصل ، توجه ویژه شود . مهمترین تفاوت نیز شاید نیازمندیهای عاطفی بیمار بعد از مرحله خروج از دنیای پر استرس C.C.U   باشد . همچنین بایستی دقت نمود که بیماران در این بخش از هوشیاری بالاتری برخوردار بوده و بیش از هر چیز به سکوت و آرامش نیاز دارند .

 

C9-3-5 - اگر بپذیریم که نیازمندی های بیماران P.C.C.U بدلیل هوشیاری بالاتر ، بیش از C.C.U   خواهد بود ، کمترین تغییرات مورد نیاز در P.C.C.U تغییر در فضاهای پشتیبانی آن است که بسیار با C.C.U و حتی بخش های بستری قلب متفاوت خواهد بود . در اینصورت اغلب فضاهای ذکر شده در منطقه پشتیبانی بخش با حجم بزرگتری طراحی و اجرا خواهند شد .

 

C9-3-6 - یکی از تفاوت های بخش P.C.C.U با بخش های بستری و حتی بخش C.C.U ایجاد امکان قدم زدن و تردد برای بیماران P.C.C.U  می باشد که معمولا مورد اجحاف طراحان قرار گرفته و در پروسه درمان ، پزشکان و پرستاران را در مضیقه قرار می دهد . در طراحی فضاهای داخلی برای P.C.C.U باید امکان اجرای این خواسته به گونه ای فراهم گردد که ضمن عدم مزاحمت برای دیگران (بیماران – کادر درمانی) ، بیمار بستری در این بخش از این حق محروم نشده ولی از از افق دید پرستاران نیز خارج نگردد.

 

C9-3-7 - از نگاه همراهان بیمار ، اولین تفاوتی که با انتقال بیمار از C.C.U به P.C.C.U برایش اتفاق خواهد افتاد ، امکان ملاقات با بیمار است . حق ملاقات برای بیماران P.C.C.U غیر قابل چشم پوشی است . در طراحی P.C.C.U تمهیدات لازم برای دسترسی مناسب و حتی الامکان مستقل و امکان ایجاد ملاقات برای همراهان بیماران شامل محل رویت و یا محل ایستادن و نشستن همراهان باید فراهم گردد . بخش P.C.C.U که دارای چنین شرایطی نباشد در حقیقت با حقوق بیماران در تعارض است .

 

C9-3-8 - در طراحی بخش های P.C.C.U به صورت مستقل ، گسترده یا کوچک ، نیاز به رویت مستقیم بیمار توسط پرستار همانند C.C.U نبوده و لیکن کنترل علایم حیاتی بیماران در ایستگاه پرستاری بایستی قابل رصد باشد . به همین دلیل در مواقع ناچاری ، شبکه مانیتورینگ مشکل عدم رویت مستقیم بیماران را برای پرستاری می تواند مرتفع نماید .

 

C9-3-9 - در جانمایی P.C.C.U می بایست تفکر توسعه در آینده ، تا حداقل 30% ظرفیت فعلی در سناریوهای طراحی منظور شده باشد . به همین دلیل کاربری مجاوران بخش های P.C.C.U به خصوص برای بیمارستان های بزرگ باید با دقت انتخاب  و احتمال جابجایی در آینده برای آنها از هم اکنون در سناریو ها گنجانده شود .

 

C9-3-10 - در جانمایی P.C.C.U می بایست فکر انتقال جسد و ایجاد شرایطی که مثلا بیماران در صورت بروز مشکل چگونه به بخش C.C.U انتقال پیدا کنند که بیماران دیگر متوجه نشوند ، در انتخاب راهکار های طراحی منظور شود . بیماران P.C.C.U  دارای قدرت و توانایی فهم و دقت در احوال بیماران دیگر هستند  و هرگونه اتفاق ناگوار برای بیماران هم بخشی ، در سلامتی آن ها نیز تاثیر خواهد گذاشت . لذا صرفا با ایجاد شرایط محرمانگی ( کشیدن پرده ) پیرامون هر بیمار نمی توان این حس را از بین برد . در طراحی ها باید به گونه ای فضای باکس بیماران و باکس تخت ایزوله و همچنین پرستاری ها چیده شوند که بیماران حداقل توجه به عملیات C.P.R و یا پایان حیات بیماران را داشته باشند و در صورت فوت بیمار نیز امکان انتقال جسد به بیرون با کمترین جلب توجه صورت پذیرد .

 

C9-3-11 - محل P.C.C.U نیز همانند C.C.U نباید در مناطق شلوغ و پر رفت و آمد بیمارستان جانمایی و طراحی گردد . سکوت و آرامش و همچنین  دید درونی و دید بیرونی بخش ، در درمان بیماران قطعآ موثر میباشد . بنابراین شاید بهترین مناظر  در بین بخشهای مختلف یک بیمارستان بایستی در معرض دید بیماران این بخش قرار گیرد . این موضوع  از ضروریات طراحی P.C.C.U می باشد که در طراحی ها باید به آن توجه لازم صورت بپذیرد .

 

 

 

 

C9-4  -   انواع فضاها در داخل بخش CCU   بیمارستان

 

در داخل فضای  C.C.U  بیمارستان ، اجزای مختلفی وجود دارد که تقسیم بندی و نحوهء قرار گرفتن آنها به صورت خاص و بشرح آتی خواهد بود . البته ذکر این نکته لازم است که تمامی فضاهای ذکر شده در ذیل بایستی در طراحی منظور شده باشد ولیکن حجم هر کدام و یا اشتراکی و یا مستقل بودن این فضا ، میتواند تابع ظرفیت و گرایش بیمارستان باشد . در این قسمت اسامی تمامی ریزفضاهایی که بایستی در یک  C.C.U  دیده شوند ، بشرح ذیل ایفاد میگردند:

 

فضای پشتیبانی :

 • ·          پیش ورود / ورودی اصلی
 • ·          اتاق برق و باطری
 • .      اسکراپ
 • .      پارک تجهیزات متحرک
 • .      رختکن و سرویس پرسنل (مردان و زنان)
 • .      استراحت پرسنل کشیک شب /مردان و زنان
 • .      رختکن پزشکان مقیم + سرویس
 • .      آبدارخانه و غذاخوری
 • .      تی شویی
 • .      انتظار ملاقات شامل : انتظار همراه بیمار ،نمازخانه همراه بیمار ، راهرو گریستن
 • .      راهرو ملاقات شامل : ایستادن همراه بیمار ، نشستن همراه بیمار ،
 • .      امکانات رفاهی همراه بیمار : تلفن عمومی ، پاسخگویی ، تابلو اعلام ، نوشیدنی گرم و سرد

فضای کار تخصصی :

 • ·          اطاق کار پزشک مقیم
 • .      دفتر کار رئیس بخش (پزشک متخصص)
 • ·          ایستگاه پرستاری و گزارش نویسی
 • .      فضای گزارش نویسی پزشکان
 • .      فضای کار منشی بخش
 • .      دفترسرپرستار بخش
 • ·          اطاق دارو و تریتمنت
 • .      اطاق کارتمیز
 • ·          اطاق کار کثیف
 • ·          فضای پارک تجهیزات پرتابل (رادیولوژی،سونوگرافی،الکتروشوک، و...)
 • ·          آزمایشگاه گازهای خون
 • ·          انبار تجهیزات پزشکی/وسایل مصرفی
 • .      اتاق عملیات خاص

فضای باز بستری بیماران در سالن CCU :

 • ·         سالن تخت های بستری بیمار  
 • ·          باکس های بیماران
 • ·          تخت ایزوله + پیش ورود
 • .      توالت بیمار
 • ·          حمام ویژه بیمار سی.سی.یو با برانکار و سرویس بهداشتی
 • ·          محل پارک ویلچر و برانکار

فضای بستری بیماران در   PCCU :

 • ·         سالن های بستری بیمار (چهار تخته و بیشتر) (مرد - زن) 
 • .      اتاق بستری یک تخته
 • .      اتاق بستری دو تخته 
 • .      اتاق ایزوله / عفونی/ اعصاب/
 • .      توالت بیمار
 • ·          حمام ویژه بیمار سی.سی.یو با برانکار و سرویس بهداشتی
 • ·          اطاق غذاخوری و آبدارخانه 
 • ·          محل پارک ویلچر و برانکار

 

 

 

C9-5  -   نکات موثر در طراحی فضای ملاقات کنندگان بخش های ویژه

 

در طراحی بخش های ویژه نظیر C.C.U و P.C.C.U و انواع I.C.U  لازم است جهت  رعایت آسایش همراهان بیمار بستری در بخش ، از نظر نحوه تردد ، چگونگی دسترسی ، خصوصیات محل ملاقات و...  مواردی مد نظر تیم بیمارستانساز و مدیران بیمارستانداری  قرار گیرد  که به شرح زیر می باشند :

 

 

C9-5-1 - امروزه نمی توان به دلیل کمبود جا حق قانونی ملاقات را از همراه بیمار بستری در تخت های ویژه سلب نمود . در منشور حقوق بیماران مصرحه توسط WHO ( سازمان بهداشت جهانی ) حق  ملاقات برای بیمار و همراه وی قابل چشم پوشی نخواهد بود . به همین دلیل بایستی در کنار بخش های ویژه نظیر I.C.U  و C.C.U نیازمندی های همراهان بیماران را جانمایی و طراحی نمود . در حقیقت بخش ویژه ای که محل خاص همراهان و ملاقات کنندگان را در کنار خود ندارد یک بخش ناقص محسوب می شود .

 

 

C9-5-2 - حجم و فضای مورد نیاز همراه بیمار و ملاقات کنندگان بیماران بخش های ویژه نظیر C.C.U و انواع I.C.U حتما در کنار تخت بیمار نخواهد بود بلکه منظور امکان و فضای مجاور بخش  است که در کنار بخش ویژه از روز اول طراحی بایستی منظور شود . این محل بایستی امکان مشاهده بیمار و بلعکس را برای ملاقات کنندگان فراهم آورد . کاربری این مکان شامل فعالیت هایی نظیر راه رفتن ، ایستادن ، نشستن ، قدم زدن برای آرامش و حتی محلی برای گریستن و تخلیه ناراحتی به صورت مجزای از این فضاها خواهد بود . در ضمن باید این فضاها ایزوله از بخش های دیگر بوده و نظم عمومی سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار ندهد .

 

 

C9-5-3 - دیدن بیماران بستری در تخت از پشت پنجره های بالای تخت های ویژه یکی از راه های متداول برای ملاقات است . به خصوص برای افراد ایزوله بستری در بخش ویژه . ابعاد و محل وقوع این پنجره ها باید به گونه ای باشد که بتوانند حداقل 3 نفر به راحتی پشت پنجره قرار گرفته و بیمار خود را مشاهده نمایند . همچنین این شیشه ها می توانند مجهز به تلفن داخلی و حتی در مواردی با آینه های بزرگ برای دیدن صورت مستقیم بیمار باشند . البته در صورت محدودیت ، این رویت می تواند به صورت مجازی و توسط دوربین های لوکال برای هر بیمار به محل همراهان باشد که در این صورت نیز مورد قبول نهادهای مسئول خواهد بود . اگر چه این در فرهنگ ایرانی کمتر مورد قبول است . ایرانیان بایستی چشم در چشم و دست در دست بیمار داشته باشند تا احساس خود را تخلیه نمایند . احساسی که در صورت مثبت بودن یک رکن موثر برای بهبود حال بیمار و یک برگ برنده برای جلب رضایت همراهان وی محسوب خواهد شد .

 

 

C9-5-4 - همراهان بیمار در بخش های ویژه بیش از هر چیز وقت اضافه دارند که طراح بیمارستان ساز باید فکری برای استفاده از آن وقت ها برای رفع اضطراب و نگرانی و  تغییر آن به احساس آرامش و فارغ شدن از لحظه ، کرده  باشد . یکی از این طرح ها منظور نمودن محلی برای نماز و نیایش و استفاده از حس مذهبی است که از اتاق  Prying Room در امریکا و اروپا برای همین منظور استفاده می شود . همچنین این موضوع می تواند با استفاده از فضای پیرامون محل استقرار همراهان نظیر در و دیوار و پنجره و سقف پوش و کف پوش و انواع رنگ های آرامش بخش در آن ها تامین شود . یکی دیگر از این موارد ، استفاده از تابلوهای هنری ، علمی و مذهبی در محل است که ضمن گرفتن لحظاتی از وقت و اضطراب همراه بیمار ، به دادن اطلاعات مفید و یا حس امید در وی کمک نماید . البته در این موارد باید به فرهنگ منطقه بیمارستان توجه شود و از تکرار یک نقش واحد در همه بیمارستان ها خودداری گردد . زیرا در بعضی مواقع این تصاویر برای یک محل دیگر نه تنها آرامش نمی آورد بلکه ساز مخالف آن را هم می زند .

 

 

C9-5-5 - پیش بینی یک سری از تمهیدات و وسایلی که راحتی و امکانات را برای همراه بیمار فراهم سازد نیز یکی از الزامات زمان طراحی داخلی این فضاها می باشد . از جمله پیش بینی نصب آب سردکن و آب جوش ، پیش بینی محل تلفن عمومی ، پیش بینی محل شارژ تلفن همراه و ...

 

 

C9-5-6 - محل استقرار همراهان بیمار بخش های ویژه باید امکان اقامت طولانی را داشته باشد . مثلا صندلی های مورد استفاده در آن برای تحمل ساعت ها نشستن کارایی داشته باشد و یا مثلا دارای نور کافی طبیعی و مصنوعی باشد و یا در تهویه هوا  هم ساعت پیک و هم ساعت خلوت را مد نظر داشته باشد . یعنی همان طوری که در ساعت پیک رطوبت آن حدود 30 تا 60 % است در ساعت خلوت هم همین اندازه ها را داشته باشد .

 

 

C9-5-7 - یکی از نکات آرامش بخش برای همراهان بیمار داشتن اطلاعات لازم و کافی از چگونگی سیر درمان و همچنین نوع و تعداد و به روز بودن تجهیزات و نفرات به کارگیری شده در بخش ویژه برای مراقبت از بیمار آن ها می باشد . این مهم می تواند با ارائه اطلاعات و خبرهای کامل و به روز در قالب تابلو اعلانات ، پوستر ، تیزر و ... در محل همراهان بیمار صورت پذیرد . تا ضمن ایجاد حس اطمینان ، قسمتی از وقت همراهان را هم گرفته و ایجاد اندیشه های ناخوشایند ننمایند . محل ارائه این اطلاعات و محل نمایش آخرین وضعیت بیماران در این بخش باید در روز طراحی پیش بینی شود تا در معرض عموم همراهان قرار گیرد .

 

 

C9-5-8 - بعضا طراحان یا مدیران بیمارستانها راهرو ملاقات بالای سر بیماران را در جوابگویی به عملکرد مربوطه ، کافی دانسته و یا برعکس فقط اتاق نشیمن همراهان را  برای این منظور کافی می دانند  . در صورتی که هر کدام از این فضاها عملکرد خود را دارند و نباید این دو را جایگزین همدیگر و یا در اجرا یکی فرض نمود . از طرف دیگر ، خصوصی سازی فضاها برای همراهان هریک از بیماران در صورت امکان ، اوج طراحی و رعایت حال همراهان محسوب می شود . یکی دیگر از این موارد را میتوان  استفاده از نور غیر مستقیم و موضعی قابل کنترل توسط ملاقات کنندگان هر بیمار ، در این مناطق ، به جای نور مستقیم و کلی برای همگان ، نام برد که در صورت اجرا اثرات خوبی در کسب رضایتمندی همراهان مریض خواهد داشت.

 

 
 . . . .  ادامه دارد  . . . .

بهتر است مطالب را  save   نکنید ، چون دائمآ در حال  edit   نمودن و به روز کردن آنها هستیم

 در لحظه مورد نیازتان ، به روزشدهء آنها را مجددا و در همان لحظه میتوانید در این سایت مطالعه بفرمائید 


مطالب این مجموعه حاصل 22 سال تحقیق و تجربه شخصی مهندس محمد رضا اردلانی است که با زحمات 7 ساله  مهندس هدی اردلانی

ویرایش ، دسته بندی و تدوین شده است . هرگونه نقل مطالب این مجموعه بدون ذکر منبع  ، ضمن ظلم به پدید آورندگان این اثر ،

قطعآ نزد دست اندرکاران بیمارستانی کشور ،  نشانگر رذالت شخصیتی سارقین خواهد بود.
  کلیه فایل های جلد اول  (38بخش - 3فصل)  کتاب طراحی بیمارستان را در اینجا مشاهده بفرمائید
 

منبع : نویسندگان: مهندس محمدرضااردلانی+مهندس هدی اردلانی تاریخ : ۱۳۹۴/۲/۲۱ تعداد بازدیدکنندگان : 10858

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 656
بازدید دیروز : 2710
بازدید این ماه : 50954
بازدید امسال : 50954
بازدید کل : 36418027

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش