50 مطلب آخر
خبرصنفی : وزيـربهداشت چه چیز بیمارستانها را به شهردارتهران واگذار میکند؟

در جريان يكصد و پنجاه و دومين جلسه علني شوراي شهر كه روز گذشته برگزار شد، وزير بهداشت در نطق پيش از دستور از شهرداري تهران خواست در مقام الگوي ديگر كلانشهرها،  با در دست گرفتن مديريت بیمارستانهای پايتخت، وضعيت بهداشت كلانشهر تهران را متحول سازد اما این سخنان وزیر بهداشت واکنش هایی را هم از سوی اعضای شورای شهر و هم از سوی کمیسیون بهداشت مجلس به دنبال داشت .......................

به نظر میرسد اگر کسی دلش برای بیمارستانهای کشور بسوزد و بخواهد برایشان خرج کند باید هم وزیرمحترم و مردمگرای بهداشت دست او را ببوسد (البته چون خودشان میخواهند) ، اما عاقبت به خیر نشدن اکثریت قاطع واگذاری های خصولتی در کشور ما آنهم از نوع فوری فوتی ، چند سالی میشود که دیگر همه کارشناسان مستقل را از ریسمان سیاه و سپید ترسانده است ....................

برای اینکه کسی ترس اضافی نداشته باشد و هدف هم فقط خدایی باشد ،  پیشنهاد خبرگان بیمارستانسازی کشور حفظ اراضی و ممنوعیت هرگونه واگذاری ملکیتی بیمارستانهاست تا خطاها در نطفه خفه و در نتایج کار نیز  صره از ناصره جدا شود ................. 

هرکس که به زمینهای بسیار مرغوب و خوش قواره و صدها میلیارد تومانی بیمارستانهای قدیمی ( در تهران، شیراز، مشهد، و...)  که میراث دو سه نسل پیش برای نیاز به فضای درمانی در نسلهای آینده است ، نظری نداشته باشد و فقط دلش برای آباد کردن و کار خیریه کردن در بیمارستانها بدون سانتیمتری واگذاری و تغییر کاربری ملکی زمینهای بیمارستانها میسوزد ، خبرگان بیمارستانی کشور هم  دست او را میبوسند ، حتی قبل از وزیرمحترم ............

تحلیل ما

متن کامل


پـيـشـکـش وزيـر بهداشت به شـهـردار

شهریاری:سخنان وزير تعارف بوده‌است

 

روزنامه سپید نوشت: «اداره بيمارستان‌ها، اورژانس و تمامي مجوزهاي حوزه بهداشت شهر تهران از آن دكتر قاليباف و تيم مديريت‌اش، اداره بيمارستان‌ها، اورژانس و تمامي امكانات بهداشتي استان تهران از آن من و وزارت بهداشت تا بلكه با اين مشاركت شاهد تغيير و تحول اساسي در وضعيت بهداشت پايتخت باشيم.

چرا كه تهران با وجود آنكه پايتخت است، اما از لحاظ قدمت امكانات و تجهيزات درماني در رديف محروم‌ترين استان‌ها قرار مي‌گيرد.» اين مهم‌ترين خبري بود که روز گذشته از سوي مهمان شوراي شهر تهران مطرح شد. سيد حسن هاشمي كه با روي كار آمدن دولت يازدهم، سكان سلامت كشور را در دست گرفت تا به امروز با اجراي طرح‌هاي نوين و بنيادين همچون طرح تحول نظام سلامت، توانسته عنوان شاگرد اول كابينه را از آن خود كند.

در جريان يكصد و پنجاه و دومين جلسه علني شوراي شهر كه روز گذشته در ساختمان بهداشت برگزار شد، وزير بهداشت در نطق پيش از دستور نسبت به وضعيت كنوني جامعه پزشكي ابراز نارضايتي كرد و از شهرداري تهران خواست در مقام الگوي ديگر كلانشهرها، يكه تازي كند و با مشاركت همه جانبه با در دست گرفتن مديريت بهداشت پايتخت، وضعيت بهداشت كلانشهر تهران را متحول سازد. چراكه سابقه عملكرد شهرداري در سال‌هاي اخير حكايت از وجود پتانسيلي خوب و اثرگذار در حوزه سلامت دارد كه مي‌تواند با به‌كارگيري در زمينه بهداشت و درمان، منجر به ايجاد تحولاتي بنيادين شود.


شهرداري هم مي‌تواند بازوي حوزه سلامت باشد
رسول خضري/ دبير کميسيون بهداشت مجلس

در بسياري از کشورهاي دنيا يکي از خدمات شهرداري‌ها، نقش آفريني در حوزه سلامت است. شهرداري‌ها به عنوان يکي از بازوهاي اجرايي در حوزه سلامت معمولا زير نظر مستقيم و دقيق وزارت بهداشت فعاليت مي‌کنند. با توجه به اينکه فضاي بيمارستان‌ها و هتلينگ در کشور ما نامناسب است. بايد به سمت سازو کارهايي برويم که تنها نظارت در اختيار دولت باشد و بقيه فعاليت‌ها و برنامه‌ها بر عهده نهادهاي غير دولتي يا حتي خصوصي باشد. آنچه وزير بهداشت هم به آن اشاره کرده‌است، مربوط به همين است. به عبارتي با توجه به کمبودهايي که در طي ساليان دراز از گذشته تا به امروز داشته‌ايم اين نياز براي ما وجود دارد. به ويژه در بخش فضاي فيزيکي محدوديت‌هاي ما بسيار است که اميدواريم با همکاري شهرداري و البته نظارت مستقيم وزارت بهداشت بخشي از خدمات دولتي در ساختما‌ن‌هاي احداث شده از سوي اين نهاد به مردم ارائه شود.

نيازمند بيمارستان بحران هستيم
معصومه آباد/ رئيس كميته ايمني شوراي شهر تهران

ما نيازمند بيمارستان بحران هستيم و بايد سيستم امداد رساني جامع و يکپارچه ايجاد کنيم. چراكه ايران كشوري زلزله خيز است و هر لحظه ممكن است دچار بحراني شود كه به مرگ ميليون‌ها انسان بينجامد. از سويي ديگر نه تنها تهران بلكه ساير نقاط كشور در سال‌هاي اخير درگير مشكلي به نام ريزگردها هستند كه رفته رفته به آسمان تهران نيز سرك كشيده و جان شهروندان را به خطر انداخته است. از همين رو معتقدم با ياري گرفتن از تجربه‌هاي معان فرهنگي و اجتماعي سابق شهردار تهران، آقاي دكتر ايازي كه امروز در بدنه بهداشت كشور جايگاه ويژه‌اي دارند و شناخت همه جانبه‌اي از مديريت شهري و پتانسيلهاي شهر تهران در اختيار دارند، مي‌توانيم گام‌هاي موثري در زمينه بهداشت كشور برداريم. ضمن آنكه اگر نگاهي به تعداد حوادثي که در شهر تهران اتفاق مي‌افتد، بيندازيم در مي‌يابيم كه شهروندان هنگام مواجه با حوادث نمي‌دانند با چه ارگاني وبا شماره 115 يا 125 تماس بگيرند. مسئله مهمي كه نشان مي‌دهد تمام شهروندان بايد تحت آموزشي همگاني قرار گيرند و شهر نيز بيش از هر زمان ديگري نيازمند سيستم امداد‌رساني جامع و يکپارچه است تا فضاي مديريت يکپارچه مديريت ايجاد و تحقق يابد. از سويي ديگر از آنجائيكه زير‌ساخت‌هاي لازم براي تحقق مديريت بحران آماده نيست و با توجه به فرسودگي بيمارستان‌هايي که در شرايط بحران قرار دارد و ضعف شبكه امداد‌رساني، بيش از هر زمان ديگري تهران و ساكنانش به بيمارستاني که مختص به شرايط بحران باشد، نيازمندند.

تشكيل کارگروه مشترک مديريت شهري و وزارت بهداشت
عليرضا دبير/ رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر

اگر نگاهي به ضعف ساختارهاي كنوني شهر تهران بيندازيم، در مي‌يابيم كه بيش از هر زمان ديگري پايتخت نياز به تشكيل کارگروه مشترک مديريت شهري و وزارت بهداشت دارد. كارگروهي كه با مشاركت همه دستگاه‌ها اقدام به رصد هوشمندانه زيرساخت‌هاي مورد نياز شهر در زمينه بهداشت و سلامت كند و با نيازسنجي‌هاي همه جانبه، در مسير تجهيز شهر گام بردارند. البته اين كارگروه به معناي آن نيست كه بخش عمده فعاليت‌هاي وزارت بهداشت به شهرداري تهران واگذار شود اما اين امكان وجود دارد كه شهرداري در كنار وزارت بهداشت اقدام به تجهيز بيمارستان‌ها و تكميل فرآيند استانداردسازي مراكز درماني كند. اين نكته را نيز بايد بگويم كه تاكنون وزراي زيادي به شوراي شهر آمده‌اند و وعده‌هاي زيادي در اين زمينه داده شده است، اما هنوز در عمل اتفاقي نيفتاده و شهروندان در روند امور تغييراتي را حس نكرده‌اند. از همين رو از وزير بهداشت مي‌خواهم در كنار ساماندهي اماکن بهداشتي درماني كه بايد از اولويت‌هاي برنامه‌ريزي‌اش باشد، به مباحث فرادستگاهي نيز نگاه ويژه‌اي داشته باشد و هم مسئولان ساير نهادها را به مشاركت با وزارتخانه‌اش دعوت كند واز پتانسيل‌هاي خوب شورا و شهرداري به بهترين شكل ممكن بهره‌برداري كند. چراكه تجربه نشان داده هر زمان كه شهرداري به موضوعي ورود پيدا مي‌كند، روند پيشرفت برنامه‌ها سرعت مي‌يابد. ضمن آنكه امروز افرادي در كابينه دولت و به ويژه نظام درماني مشغول به همكاري با وزير هستند كه از بدنه شهرداري به دولت رفته‌اند و در نتيجه شناخت بسيار خوبي از امكانات شهرداري دارند. در نتيجه به خوبي مي‌توانند با ساماندهي اماکن بهداشتي – درماني، شهر تهران را در مسير توانمندسازي ياري كنند. البته اين مهم را نيز بايد تاكيد كنم كه وزارت بهداشت در مسير توانمندسازي مي‌تواند از خيرين نيز كمك بگيرند. خيريني كه مي‌توانند با ايجاد تسهيلات مورد نياز، روند توسعه بخش بهداشت را سرعت بخشند. ضمن آنكه تجربه عملكرد شهرداري در سال‌هاي اخير نشان داده كه هم شورا و هم شهرداري در بودجه به حوزه سلامت و بهداشت نگاه ويژه‌اي دارند.

پيشنهاد وزير بهداشت درست و قابل پيگيري است
محمد جواد نظري‌مهر/ عضو کميسيون بهداشت مجلس

موضوع برون‌سپاري يکي از نيازهاي حوزه سلامت است. منطقي آن است که اين برون سپاري‌ها به بخش خصوصي انجام گيرد اما ورود شهرداري‌ها به دليل فعاليتي که در حوزه شهري از آن‌ها انتظار مي‌رود، مناسب است. چنانچه مي‌دانيد هر جا دولت بخشي از وظايفش را به نهادهاي خارج از محدوده‌اش سپرده‌است و تنها نقش نظارتي ايفا مي‌کند، در ان حوزه موفق‌تر بوده‌ايم. به نظر من اين پيشنهاد وزير بهداشت درست و قابل تامل است. البته جايگاه و ميزان نقش آفريني شهرداري تهران بايد به شکل درست مشخص شود به گونه‌اي که اين خدمات رساني بيشتر نزديک به بخش دولتي باشد نه مثلا شرايط به سمتي برود که در آن حق مظلوم زير پا گذاشته‌شود. هر چه دولت کوچکتر شود، شرايط ما در بخش‌هاي گوناگون خدمات‌رساني به ويژه خدمت رساني حوزه سلامت بهبود مي‌يابد. آنچه وزير بهداشت به آن اشاره کرده‌است با توجه به نحوه عملکرد اين وزارت‌خانه به نظر مي‌رسد مبناي کارشناسي و علمي دارد.

سخنان وزير تعارف بوده‌است
حسينعلي شهرياري
رئيس کميسيون بهداشت مجلس

از لحاظ قانوني برون‌سپاري در حوزه خدمات درماني، امکانپذير است، اما با توجه به شرايط موجود به نظر مي‌آيد اين اظهارات وزير بهداشت نوعي تعارف ميان دو نهاد است. آنچه مهم است چگونگي دستيابي به اين شرايط و تحقق آن است که به نظر نمي‌آيد، در جامعه ما به اين آساني بتوان به آن جامه عمل پوشاند. مسئله اين است که همکاري بين بخشي ميان شهرداري و وزارت بهداشت ضروري است و نياز جامعه ما هم همين است. ورود شهرداري به بخش خدمات رساني در حوزه سلامت در نقش کمک کننده بسيار مفيد است. البته به نظر من حوزه سلامت يک حوزه حاکميتي است و موافق گسترش و واگذاري آن به شکل گسترده به شهرداري نيستم، اما آنچه وزير بهداشت به آن اشاره کرده‌است هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ علمي قابليت اجرا دارد، فقط نياز است که توانمندي‌ها شناخته‌شود. مخلص کلام اين است که در شرايط کنوني چنين ارتباطي منطقي نيست و راهکار پيشبرد اهداف حوزه سلامت اين نيست.

وزير پيشنهادش را پس بگيرد
رحمت‌الله حافظي
رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر

اميدوارم وزير بهداشت درخواست خود مبني بر واگذاري بيمارستان‌ها به شهرداري را پس بگيرد، چرا که نگران تغيير کاربري بيمارستان‌ها هستيم و ممکن است به جاي بيمارستان، ساخت و ساز در آن صورت گيرد. در سال‌هاي اخير بارها شاهد ساخت و سازهايي بوديم كه سلامت مردم را به خطر انداخته از همين رو معتقدم بهتر است وزير پيشنهادش را پس بگيرد. از سويي ديگر در حوزه آلودگي هوا و آب در آستانه بحران هستيم. همچنين شهرداري تهران براساس قانون وظيفه پايش موادغذايي را برعهده دارد و حتي مي‌تواند نسبت به پلمپ محل توليد مواد غذايي آلوده اقدام کند. با اين حال پتانسيل‌هاي لازم در اين حوزه وجود ندارد. در اينجاست كه معتقدم اين وزارت بهداشت است كه بايد شهرداري را ياري كند. از سويي ديگر شهرداري بايد بر خروجي آلودگي‌ها نظارت داشته باشد، با اين حال دولت همراهي لازم را ندارد. چراکه تنها به مسئله اشتغال توجه دارد و اجازه توقف فعاليت را نمي‌دهد و به عنوان مثال مي‌توان به وضعيت روغن‌نباتي قو اشاره کرد که 20 سال قبل حکم خروج آن از تهران دريافت شده، اما معاونت امنيتي فرمانداري اجازه توقف فعاليت نمي‌دهد. در حوزه جمع‌آوري زباله‌هاي شهر تهران نيز وضعيت جمع‌آوري دفن و شيرابه به يکي از تهديدهاي جدي محيط زيست بدل شده است، اما ما تذکر و مطالبه‌اي از سوي وزارت بهداشت نداريم. در حاليكه وزارت بهداشت بايد در اين زمينه گام‌هاي موثري بردارد و شهرداري را حمايت كند اما عملا اين مهم نيز محقق نمي‌شود. از سويي ديگر توزيع نامتوازن خدمات بهداشتي در شهر تهران نيز يكي از ديگر مشكلاتي است كه نياز به مشاركت‌هاي دوجانبه دارد به طوريكه منطقه يک و دو تهران دو برابر منطقه 18 بيمارستان دارد و بايد براي آن چاره‌اي انديشيده شود. مهمي كه بار ديگر بر مشاركت‌ها تاكيد دارد. از همين رو معتقدم وزارت بهداشت بايد ضمن اينكه با شهرداري مشاركت داشته باشد، در حوزه‌هايي كه قانون مقرر كرده است، شهرداري را نيز به عنوان نيرويي مولد در كنار خود ببيند و شورا را نيز به عنوان نهادي بالا دستي همراه خود ببيند.

مطابقت پيشنهاد وزير بهداشت با بيانيه‌هاي سازمان جهاني بهداشت
محمد گلمكاني
عضو شوراي عالي نظام پزشكي و مدير سابق اداره كل سلامت شهرداري تهران

در واكنش به سخنان روز گذشته وزير بهداشت در جلسه علني شوراي شهر مبني بر آمادگي وزارتخانه متبوعش براي واگذاري امكانات و تجهيزات حوزه بهداشت و سلامت تهران به مديريت شهري پايتخت، ابتدا به ساكن بايد به اين مهم توجه كنيم كه چرا شهرداري به مباحث سلامت ورود پيدا كرده است. دليل آن نيز تنها به دليل تغيير نگرش به حوزه سلامت و بهداشت در سال‌هاي اخير بوده به طوريكه در تمام دنيا نهادهاي اجتماعي به ويژه شوراها و شهرداري‌ها به حوزه بهداشت و سلامت شهروندان ورود پيدا كرده‌اند و دولت‌ها تصدي‌ كمتري نسبت به اين موضوع دارند. با آغاز به كار قاليباف، شهردار كنوني تهران شاهد شكل‌گيري اداره كل سلامت در زير مجموعه معاونت اجتماعي بوديم. مركزي كه به صورت تخصصي اقدام به رصد وضعيت بهداشت در سراسر شهر تهران كرد و دستاوردش نيز تاسيس خانه‌هاي سلامت محور در محله‌هاي تهران شد به طوريكه امروز شمار اين خانه‌ها به مرز 400 مركز رسيده است. دستاورد مهمي كه نشان داد تامين حقوق شهروندان نياز اساسي شهر تهران و مديريت شهري آن است كه از اين طريق موضوع مهم و اصلي بهداشت و ارتقا شاخص‌هاي كيفي و كمي سلامت شهروندان مورد تاكيد قرار گرفت. از سويي ديگر دستگاه‌هاي مسئول و حتي دولت نيز به مباحث حوزه سلامت نگاه جدي‌تر و حتي موشكافانه‌تري انداختند تا با مشاركت‌هاي معني‌دار مردم و مسئولان، معضلات حوزه درمان بيش از گذشته فرصت برطرف داشته باشند. ماحصل اين مهم نيز شكل‌گيري كانون‌هاي درآمدزاي مردمي بود همچون خانه‌هاي سالمندان، مادر و كودك و غيره كه هم‌اكنون در پايتخت بيش از 200 هزار عضو فعال دارند و از مسير اين مراكز، زمينه آموزش‌هاي همگاني به منظور تقويت حوزه پيشگيري پيش از درمان فراهم شده است. چرا كه دستگاه‌هاي متولي حوزه سلامت دريافتند به تنهايي قادر به پاسخگويي نياز شهروندان نيستند و ماحصل اين دستاورد نيز تشكيل كميسيون سلامت در شوراي چهارم تهران شد. تا جائيكه امروز شاهد آن هستيم كه سلامت به نخستين مطالبه مسئولان و مردم بدل شده و همه دستگاه‌ها خود را موظف به آن مي‌دانند كه بهداشت عمومي را در كنار ساير مطالبات مردمي پاسخ دهند.

از سويي ديگر با گسترش شبكه‌هاي سلامت و اهتمام دولت به توسعه عدالت سلامتي در تمام نقاط كشور، مدل بسيار نويني از خدمات بهداشتي شكل گرفت كه به توصيه‌هاي سازمان جهاني بهداشت در حوزه كاهش و حذف نابرابري‌هاي سلامتي منجر شد. به طوريكه بر اساس اعلام بيانيه‌هاي مختلف سازمان جهاني بهداشت، چه در بيانيه سال 2010 كه دولت‌ها را مكلف به آن دانست كه به تنهايي در زمينه بهداشت فعاليت نكنند و شوراها و شهرداري‌ها را به مشاركت بطلبند و چه در بيانيه ريو 2012، نهادهاي اجتماعي موظف شدند تا دستگاه‌هاي متولي بهداشت را در زمينه ارتقا شاخص‌هاي كيفي و كمي سلامت شهري ياري كنند. از همين رو معتقدم پيشنهاد روز گذشته وزارت بهداشت مي‌تواند منجر به تغيير وتحول وضعيت سلامت در شهر تهران شود و آرامش شهروندان پايتخت‌نشين را بيش از پيش تامين كند.

 

 

 

پیشنهاد واگذاری بیمارستان‌های تهران به شهرداری به نفع یا ضرر مردم؟

کاهش تصدیگری دولت در بخش درمان، سال‌های سال است که مطرح می‌شود. انتقال بخشی از وظایف و مسئولیت‌های وزارت بهداشت به بخش خصوصی، اتفاقی است که از برنامه چهارم توسعه تا الان در محافل مختلف مطرح می‌شود، اما هنوز اقدام جدی برای کاهش این تصدیگری انجام نشده است.
پس از مطرح شدن بحث هیات امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی و البته نیمه‌کاره ماندن طرح واگذاری مدیریت بیمارستان‌های دولتی به مردم، روز گذشته وزیر بهداشت از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری کامل اداره بیمارستان‌های پایتخت به شهرداری تهران خبر داد.
حسن هاشمی به عنوان نماینده دولت در صحن علنی شورا حضور داشت تا درباره وضعیت سلامت ایرانیان در این شورا، توضیحاتی دهد.
او در این جلسه که با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار پایتخت نیز برگزار شد، یادآور شد: وزارت بهداشت آمادگی واگذاری کامل اداره بیمارستان‌های پایتخت را به شهرداری تهران دارد. بنابراین برای بهبود اوضاع بیمارستان‌های پایتخت می‌توانیم اداره آنها را به شهرداری تهران واگذار کنیم.
در توضیح دلایل این اقدام وزارت بهداشت، هاشمی تاکید کرده است که کار وزارت بهداشت و درمان، سیاستگذاری و نظارت است و شهرداری می‌تواند برای بهداشت و سلامت مردم اقدام کند.
وزیر بهداشت بصراحت عنوان کرد 100‌درصد اعتبارات لازم را هم در اختیار شهرداری قرار می‌دهیم، زیرا وزارتخانه برای سلامت مردم بسیار سخاوتمند است و می‌تواند برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم به شهرداری تهران کمک کند.
این آمادگی وزیر بهداشت، در صورتی که در مقام عمل محقق شود، باعث خواهد شد که مدیریت بیمارستان‌های تهران از وزارت بهداشت به شهرداری تهران منتقل شود. در نتیجه دامنه اختیارات و مسئولیت‌های شهرداری چند برابر خواهد شد و حتی در این صورت، پزشکان مقیم بیمارستان‌های پایتخت نیز با شهرداری تهران، طرف حساب می‌شوند.

مخالفت‌ها با تصمیم وزارت بهداشت

شاید اولین کسی که پرچم مخالفت با این تصمیم وزیر بهداشت را برافراشت، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بود.
رحمت‌الله حافظی در واکنش به سخنان وزیر بهداشت در صحن علنی شورا مبنی بر واگذاری خدمات درمانی به شهرداری تهران، به ایسنا متذکر شد که امیدوارم وزیر بهداشت درخواست آخر خود را پس بگیرد؛ زیرا نگران تغییر کاربری بیمارستان‌ها هستیم و ممکن است به جای بیمارستان، ساخت و ساز در آن صورت گیرد.

این حرف یعنی این‌که به عقیده حافظی، این احتمال وجود دارد که یک بیمارستان دولتی که سال‌های سال، خدمات درمانی به مردم ارائه داده است، به یکباره ماهیتش تغییر کند. زیرا وقتی مدیریت یک ساختمان عمومی برعهده شهرداری قرار بگیرد، در نتیجه شهرداری می‌تواند کاربری آن ساختمان را به تشخیص خود تغییر بدهد و مثلا خدمات غیردرمانی در آن ساختمان به مردم ارائه بدهد.

دکتر احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ضمن مخالفت با این تصمیم وزارت بهداشت می‌گوید: واگذاری تصدیگری وزارت بهداشت وقتی معنا دارد که تصدیگری به بخش خصوصی منتقل شود، اما واگذاری اختیارات وزارت بهداشت به مجموعه شهرداری، فقط دست به دست شدن مدیریت مراکز درمانی پایتخت است.
به گفته آریایی‌نژاد، قبل از هر چیزی باید کاملا معلوم شود که این واگذاری با چه قصد و نیتی انجام می‌شود. اگر هدف این کار، افزایش کیفیت خدمات درمانی به مردم است، ما مشکلی با این کار نداریم، اما به نظر نمی‌رسد که هدف از این اقدام، افزایش کیفیت خدمات باشد.
توانمند دیدن شهرداری تهران نسبت به مجموعه وزارت بهداشت، هدفی است که آریایی‌نژاد احتمال می‌دهد در پس این تصمیم نهفته باشد، ولی به گفته او، این هدف هم نمی‌تواند دلیل خوبی برای واگذاری بیمارستان‌های پایتخت به شهرداری تهران باشد.

دکتر مراد هاشم‌زهی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با این تصمیم وزارت بهداشت مخالف است و به جام‌جم می‌گوید: این احتمال وجود دارد که فکر کنیم وزارت بهداشت می‌خواهد با ایراد این‌گونه اظهارنظرها، اعلام کند که مدیریت بیمارستان‌ها تا چه اندازه سخت است، اما اگر این تصمیم بخواهد عملی شود، کار بیمارستان‌ها مشکل‌تر خواهد شد.
به عقیده این نماینده مجلس، این اتفاق باعث می‌شود که اداره بیمارستان‌ها مشکل‌تر شده و همچنین کار نظارت دقیق متولیان نظام سلامت بر فعالیت بیمارستان‌ها نیز کمرنگ‌تر شود.

واگذاری با نظارت، به نفع مردم است

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی، یک تکلیف قانونی است. واگذاری مدیریت بیمارستان‌ها به مردم، اتفاقی است که تاکنون به طور جدی انجام نشده است، زیرا از یک طرف باید تعرفه‌های بیمارستانی برای افزایش کیفیت خدمات درمانی به مردم، چند برابر شود و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز باید پای کار بیایند تا هزینه‌های مردم چندبرابر نشود. همچنین واجب است که پزشکان نیز به‌طور تمام‌وقت در بیمارستان‌های هیات‌امنایی شاغل باشند.اینها 3 دلیل عمده‌ای است که باعث شده بحث هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها به سرانجام مطلوب نرسد.

اما دکتر رضا پایدار، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران معتقد است که هرگونه کاهش تصدیگری وزارت بهداشت در بخش درمان، اتفاق خوبی است که باید به فال نیک گرفت.
به گفته این کارشناس نظام سلامت، اگر کاهش تصدیگری وزارت بهداشت با نظارت مستمر و دقیق این وزارتخانه بر مراکز درمانی همراه باشد، این واگذاری مسئولیت‌ها اتفاق خوبی است که باید آن را به فال نیک گرفت.
او ضمن دفاع از این تصمیم وزیر بهداشت عنوان می‌کند که من در جریان جزئیات این تصمیم نیستم، اما با توجه به سابقه‌ای که از آقای هاشمی سراغ دارم، اقداماتشان در کل به نفع وزارت بهداشت و به نفع بیماران است. مثلا در جریان طرح تحول سلامت شاهد بودیم که وزیر بهداشت، برای کاهش هزینه‌های دارو و درمان مردم، اقدامات بسیار موثری انجام داد و این اقدام هم قطعا در همین راستا خواهد بود.
گرچه بحث واگذاری بیمارستان‌های پایتخت به شهرداری تهران، مراحل عملیاتی‌اش را پشت سر نگذاشته است، اما با چراغ سبز وزیر بهداشت حالا باید منتظر بود و دید که آیا سرانجام این واگذاری به عاقبت طرح هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها منجر می‌شود یا خیر؟

 

----------------------

پایان

منبع : روزنامه سپید + جام جم تاریخ : ۱۳۹۴/۲/۲۳ تعداد بازدیدکنندگان : 3399

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 843
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 68670
بازدید امسال : 209870
بازدید کل : 36576943

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش