50 مطلب آخر
محیط زیست : نظر وزیردرمورد اتوکلاوهای پسماندبیمارستان
شمار بخش هاي عفوني به نسبت ساير بخش ها در بيمارستان ها كم است و پسماندهاي پزشكي در مقايسه با ساير پسماندها خطر كمتري دارد   . . . . .   از آنجايي كه مواد راديواكتيو در پزشكي مصرف نمي كنيم و در مقايسه با ساير پسماندها، پسماندهاي پزشكي كم خطرتر هستند دستگاه اتوكلاو استفاده شده در مراكز درماني براي بي خطرسازي پسماندها مورد تاييد اين وزارتخانه است    . . . . .    شمار زيادي از بيمارستان ها در يكسال و نيم اخير اين دستگاه را تهيه كرده اند و هيچ مشكلي هم ندارند و هم اكنون در همه بيمارستان ها تفكيك زباله ها انجام مي شود، منتها بايد تلاش كنيم اين مراكز به دستگاه هاي ثابت يا سيار بي خطرسازي زباله هم تجهيز شود     . . . . .    هم اكنون 40 درصد بيمارستان هاي خصوصي و دولتي تهران مجهز به دستگاه هاي بي خطرساز زباله هستند   . . . . .    بيمارستان ها پيش از اين مجبور بودند از شركت هاي خارجي با قيمت گران دستگاه هاي بي خطر ساز بخرند و بعد هم كه اين دستگاه ها خراب مي شد خدمات پس از فروش نداشتند ولي هم اكنون 6 شركت داخلي توليد تجهيزات پزشكي تاييد شده اند كه دستگاه هاي مناسبي به بازار داده اند و اكثر بيمارستان ها هم از اين شركت ها دستگاه بي خطرساز تهيه كرده اند و اين دستگاه ها كاملا براي ما كفايت مي كنند    . . . .     اگر بيمارستاني مجهز به نصب دستگاه بي خطرساز زباله نشود ممكن است تعطيل شود  . . . .    بيمارستان ها هر چند برايشان سخت است ولي بايد از درآمدهاي اختصاصي خود، اين اقدام را حتما انجام دهند  . . . . . جهت رویت این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 4799 : تعداد مشاهده۱۳۹۰ شنبه ۱۶ مهر
محیط زیست : اتوكلاو پسماند عفوني در 21 بيمارستان فارس
رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز: 21 بيمارستان استان فارس با صرف حدود 2 میلیارد تومان به دستگاه هاي ضد عفوني كننده پسماندهاي عفوني و بيمارستاني (اتوكلاو) مجهز مي شوند   . . . . . .    از مجموع بيمارستانهايي كه به دستگاه هاي اتوكلاو جديد مجهز مي شوند 13 مورد مربوط به مراكز آموزشي درماني دولتي و 5 مورد نيز وابسته به بخش خصوصي و همچنين بيمارستانهاي خيريه قلب كوثر و شهيد بهشتي (مربوط به سازمان تامين اجتماعي) مي باشند   . . . . . .   ضدعفوني كردن زباله ها و پسماندهاي بيمارستاني در درجه حرارت بالا‌، خرد كردن و كاهش حجم زباله ها و تبديل آنها به زباله هاي بي خطر از ويژگي هاي بارز اين دستگاه هاي جديد اتوكلاو است  . . . . . .   جهت رویت این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5232 : تعداد مشاهده۱۳۹۰ سه شنبه ۱۲ مهر
محیط زیست : گزارش پسماند عفونی14 بيمارستان استان البرز
هم اكنون از 14 بيمارستان استان البرز روزانه حدود چهار تن پسماند عفوني و سه تن پسماند غيرعفوني خارج و به مركز دفن حلقه دره كرج و ساوجبلاغ منتقل مي شود   . . . . .     هم اكنون از مجموع 14 بيمارستان استان تعداد دو بيمارستان دولتي و تامين اجتماعي داراي اتاق مناسب جهت دپوي موقت پسماندها و 12 بيمارستان ( شامل 9 بيمارستان دولتي و تامين اجتماعي و 3 بيمارستان خصوصي ) واجد اتاق موقت دپوي زباله بدون عمليات تبريد و خنك سازي هستند   . . . . . .    از 14 بيمارستان استان در حال حاضر 9 بيمارستان ( شامل شش بيمارستان دولتي و تامين اجتماعي و سه بيمارستان خصوصي ) داراي سيستم هاي اتو كلاو و هيدرو كلاو براي بي خطر سازي زباله هاي عفوني هستند كه از اين تعداد در پنج بيمارستان ( شامل چهار بيمارستان دولتي و تامين اجتماعي و يك بيمارستان خصوصي ) هنوز دستگاه هاي مربوطه راه اندازي نشده است    . . . . . .   جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5050 : تعداد مشاهده۱۳۹۰ دوشنبه ۱۴ شهريور
محیط زیست : بيمارستانهای تبريز=بيخطرسازی زباله‌ عفونی
. . . . .   تمام بيمارستان‌هاي دولتي شهرستان تبريز مجهز به دستگاه بي‌خطر‌ساز زباله‌هاي عفوني هستند    . . . . . .  این در حالیستکه حدود  70 درصد بيمارستان‌هاي خصوصي شهرستان تبريز تا کنون مجهز به دستگاه بي‌خطر‌ساز زباله‌هاي عفوني شده اند  . . . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5732 : تعداد مشاهده۱۳۹۰ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت
محیط زیست : بي خطرسازي زباله هاي عفوني درمانگاهها ؟!؟!
هم اكنون امحاي زباله در بعضی بيمارستانهاي بزرگ صورت مي گيرد اما مشكل در بيمارستانهاي كوچك و درمانگاههاست كه استفاده از دستگاههاي امحاي زباله در اين مراكز مقرون به صرفه نيست    . . . . .   با توجه به وضعيتي كه زباله‌هاي بيمارستاني در آلودگي محيط زيست دارند، قانون‌گذار مشخص كرده است كه اين زباله‌ها بايد توسط دستگاه‌ها و بخش‌هاي توليد كننده آن به زباله بي‌خطر تبديل شود و سپس در اختيار شهرداري قرار گيرد    . . . . . .    متاسفانه امحاي زباله‌ها و فاضلاب‌هاي بيمارستاني از وضعيت استانداردي برخوردار نيست و اقدامات وزارت بهداشت و مجموعه بيمارستاني از جمله بخش خصوصي در اين راستا موثر و مطلوب ارزيابي نمي‌شود    . . . . . .   مراكز بهداشتي درماني -غير از  بيمارستانها- مي توانند از سايت هاي مركزي براي بي خطر سازي پسماندهاي پزشكي ويژه استفاده كنند كه در جلسات برگزار شده با نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران مقرر شد هزينه هاي تمام شده سيستم هاي مذكور برآورد و اعلام شود تا در بودجه سالانه مراكز بهداشتي درماني پيش بيني و تخصيص شود   . . . . . .  جهت رویت متن ۲ مطلب خبری  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
درمانگری 6254 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ جمعه ۱۳ اسفند
محیط زیست : سيستم بي‌خطرساز= هزينه‌ زباله‌هاي عادي
درحال حاضر برخي از بيمارستان‌ها دستگاه‌هاي بي‌خطرساز را نصب كرده و زباله‌ها را در داخل بيمارستان‌ها بي‌خطر مي‌كنند و اين دستگاه‌ها در برخي ديگر از بيمارستان‌ها در حال نصب و راه‌اندازي است   . . . . .    با صرف 20 ميليارد تومان، براي نيمي از بيمارستان‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي بي‌خطرساز زباله‌هاي بيمارستاني تهيه شده و در اختيار بيمارستان‌ها قرار گرفته است   . . . . .    طي چند سال آينده تمام بيمارستان‌هاي كشور به دستگاه‌هاي بي‌خطرساز زباله مجهز میشوند   . . . . .   طبق مصوبه شوراي شهر تهران، شهرداري تهران بايد زباله‌ها را از بيمارستان‌ها تحويل بگيرد و قيمت تمام شده را از بيمارستان‌ها دريافت كند كه اين كار در حال انجام است اما در بيمارستان‌هايي كه سيستم بي‌خطرسازي فعال وجود دارد، شهرداري هزينه تمام شده را براساس هزينه‌هاي زباله‌هاي عادي دريافت مي‌كند زيرا زباله‌ها بي‌خطر شده‌اند و طبق قانون، هزينه‌اي كه به آنها تعلق مي‌گيرد هزينه زباله‌هاي عادي است   . . . . .متن  اين خبر  را با کلیک کردن بر روی كلمهء  ادامهء متن  در کادر ذیل مطالعه بفرمایید : ...
بیمارستانداری 4960 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۶ دي
محیط زیست : زباله‌ بيمارستاني= وزارت بهداشت یاشهرداري؟
سخنگوي شهرداري تهران گفت: وزارت بهداشت طبق قانون بايد زباله‌هاي بيمارستاني را در محل بيمارستان‌ها دفع بهداشتي كند اما براي اين كار اعتبار ندارد حالا ما (شهرداري) بايد جوابگوي زباله‌هاي بيمارستاني باشيم؟    . . . . . .    اين در حالي است كه محمدباقر قاليباف شهردار تهران  با انتقاد از اينكه برخي مراکز درمانی زباله‌هاي عفوني را در جوي‌ آب مي‌ريزند گفت: شهرداري تهران وظيفه‌اي در قبال جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني ندارد؛ وزارت بهداشت متولي اين موضوع است كه تاكنون اقدامي نكرده‌اند   . . . . . جهت رویت این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5212 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ آبان
محیط زیست : دستگاه زباله سوز تاآخرسال درکل بيمارستانها
وزيربهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر لزوم دفع بهداشتي زباله هاي بیمارستاني گفت: تمام بیمارستان هاي كشور بايد تا پايان سالجاري به دستگاه زباله سوز مجهز شوند    . . . . .    بي خطرسازي زباله هاي بیمارستاني از مهمترين اولويتهاي اين وزارتخانه است كه اين موضوع با جديت در حال انجام مي باشد    . . . . . .      هزينه هر دستگاه زباله سوز توليد داخل كشور را حدود 400 ميليون ريال  است     . . . . . .    مراكز درماني مي توانند با صرفه جويي در هزينه هاي بیمارستاني، اعتبار لازم براي تهيه اين دستگاه را تامين كنند   . . . . . .     جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5069 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ دوشنبه ۱۰ آبان
محیط زیست : مطالعه ای در باب زباله های بیمارستانی
. . . . .     در این مطالعه سعی شدکه نحو ه ی جمع آوری اولیه در بخشها ، انتقال به جایگاه موقت، وضعیت جایگاه ،نحوی انتقال به محل دفع نهایی و وزن زباله های تولید شده زباله های تولیدی به ازای هر تخت در یک شبانه روز، درصد های هر نوع زباله به تفکیک بررسی شود  . . . . . .    بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال ۱۳۶۹ احداث و در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده است .این بیمارستان مساحتی حدود m۲۰۰۰/۱۲۰ دارد که m۲ ۰۰۰/۶۰ آن زیر بنا و m۲ ۰۰۰/۶۰ دیگر محوطه را به خود اختصاص داده است. پرسنل این مرکز طبق پست سازمانی ۱۲۰۰ نفر بوده و ۶۴۵ تخت در این بیمارستان فعال می باشد. و شامل بخش های زیر می باشد: جهت رویت متن کامل این مطلب   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5766 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۴ مهر
محیط زیست : سازمان بازيافت مسول جمع آوري زباله کلینیکها
. . . . .  شهرداري و سازمان بازيافت مسووليت جمع آوري زباله هاي عفوني دي کلينيک ها (مراکز جراحي)، درمانگاه ها و آزمايشگاه هاي تهران را براساس يک تفاهم نامه بر عهده مي گيرند   . . . . .   از آنجا که توليد زباله هاي خطرناک توسط مطب ها کمتر انجام مي شود ، جمع آوري زباله هاي خطرناک مطب ها در مرحله بعدي است  . . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5156 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ شنبه ۳۰ مرداد
محیط زیست : مهمترين چالش=زباله‌ء مراكز خصوصي و مطب‌ها
111 دستگاه امحاي بهداشتي زباله خريداري و در بين بيمارستان‌هاي كشور توزيع شد  . . . .   به طور كلي از بين 817 بيمارستان موجود در كشور 162 بيمارستان در حال حاضر مجهز به دستگاه امحاي زباله هستند . . . . . .   امروز 90درصد بيمارستان‌ها تفكيك زباله را بر اساس موازين قانوني انجام مي‌دهند   . . . . .   74 درصد بيمارستان‌ها داراي مسئول بهداشت محيط هستند كه در روند تفكيك بي‌خطرسازي و جمع‌آوري زباله نظارت مي‌كنند كه قرار است مسئولان بهداشت به درجه مترون ارتقاء يابند  . . . . .  مهمترين چالش‌هاي كنوني ما در بحث امحاي زباله امحاء زباله‌هاي مراكز خصوصي و مطب‌هاست كه حجم بالايي از زباله‌هاي بيمارستاني را تشكيل مي‌دهند . كار امحاي مراكز درماني تاكنون به خوبي انجام مي‌شود اما با توجه به اينكه كنترل و مديريت زباله‌هاي بيمارستاني در بخش‌هاي كوچك مانند مطب‌ها سخت‌تر است مديريت قوي‌تري را مي‌طلبد  . . . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5047 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ سه شنبه ۲۵ خرداد
محیط زیست : مشکل تفکیک زباله در 18% بیمارستانها
  . . .   82 درصد بيمارستان‌ها در تفكيك زباله‌ها از مبدأ به درستي عمل مي‌كنند اما هنوز در 18درصد بيمارستان‌هاي كشور مشكل تفكيك زباله‌ها از مبدأ باقي است  . . . .  در تهران روزانه 70 تن پسماند بيمارستاني توليد مي‌شود كه البته نوع خطرناك آن 10 تا 25 درصد است  . . . .   هزينه دستگاه بي‌خطرساز خارجي بالاست اما از طرف ديگر دستگاه بي‌خطرساز داخلي خيلي رضايتبخش و جوابگوي نياز داخلي نيست   . . . .  خوشبختانه در تهران وضعيت جمع و دفع زباله‌ها خوب است اما آنچه جاي نگراني دارد جمع‌آوري و دفع زباله بيمارستاني در شهرستان‌ها است  . . . . اگر وزارت بهداشت با سازمان حفاظت محيط زيست هم نظر باشد موضوع زباله‌سوز و سيستم جمع‌آوري و امحاي زباله‌هاي بيمارستان‌ها را جزء لاينفك قرارداد ساخت بيمارستان‌ها با وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌دهيم تا وزارت مسكن بيمارستان را پس از ايجاد زباله‌سوز و سيستم جمع‌آوري امحاء به وزارت بهداشت تحويل دهد  . . . .  جهت رویت متن كامل اظهارات محمد جواد محمدی زاده رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور   ، میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5258 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ يکشنبه ۲۳ خرداد
محیط زیست : کدام گزارش از زباله‌هاي بيمارستاني ؟ ؟ ؟
 . . . . معاون رييس جمهور میگوید: اطمينان ندارم در بيمارستان‌هاي کشور موضوع جداسازي زباله ها رعايت شود . . . .  بخش وسيعي از بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي همچنين حدود 40 هزار مطب و کلينيک پزشکي مختلف در کشور مواد خطرناک ناشي از فعاليت خود را با زباله‌هاي عادي دفع مي‌کنند، که اين کار موضوع را پيچيده کرده است . . . . . تعدادي از بيمارستان‌ها زباله‌هاي اتاق عمل را براحتي با زباله‌هاي آشپزخانه ادغام کرده و حتي اجازه جداسازي را به خود نمي دهند . . . .  . . . . . گزارش هاي محيط زيست و وزارت بهداشت در خصوص وضعيت پسماندهاي پزشکي در کشور با هم تطبیق ندارد . . . . ادعاي وزارت بهداشت مبني بر70 درصد موفقيت در زمينه اجراي ضوابط پسماندهاي پزشكي محال است و در شهر تهران شاید حدود  25 درصد بيمارستان‌ها ضوابط تفكيك زباله و پسماندهاي پزشكي را رعايت میكنند . . . . در گزارش محيط زيست، درباره وضعيت بيمارستان‌ها از تك تك استان‌ها گزارش تهيه شده ، حتي تعداد دقيق سيستم‌هاي اتوكلاو و زباله سوزها مشخص شده است . . . . .  وزارت بهداشت به گزارش‌هايي استناد كرده كه در استان‌ تهيه شده است، بدون شك استان‌ها نيز براي اين‌كه عملكردشان را خوب جلوه بدهند، گزارش‌هاي مثبت مي‌نويسند . . . . . . . . . . علاوه بر اینها هنوز در بارهء روش بی خطر سازی یا از بین بردن زباله های عفونی اختلاف نظرها حل نشده است . . . . بر اساس آيين‌نامه ابلاغي وزارت بهداشت، تاكنون بيش از 160بيمارستان دولتي از مجموع 570 بيمارستان دستگاه بي‌خطرسازي زباله بيمارستاني را نصب كرده‌اند و معادل همين تعداد نيز مراحل خريد، نصب و راه‌اندازي سيستم استريل سازي زباله بيمارستاني را طي مي‌كنند . . . . اما  . . . برای زباله‌هاي دارويي ، شيميايي و پسماندهاي شيميايي كه در بيمارستان‌ها توليد مي‌شود نیاز به  «زباله‌سوز» است نه اتو کلاو . . . .  رئيس سازمان محيط زيست میگوید: روش سوزاندن زباله‌هاي بيمارستاني قابل دفاع است اما نمي‌توان نسخه واحدي براي همه نقاط كشور پيچيد . . . . جهت رویت متن كامل اين مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5582 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ شنبه ۲۸ فروردين
محیط زیست : اعتبار و كارايي اتوكلاو زبالهء بيمارستاني؟
  . . . .  براساس جدول مقايسه‌اي سازمان بهداشت جهاني كه تمام روش‌هاي اجرايي مختلف پسماند در آن ارائه شده‌، بهترين روش براي زباله‌هاي عفوني ضدعفوني كردن و بي‌خطرسازي است . . . .  ولي براي زباله‌هاي دارويي ، شيميايي و پسماندهاي شيميايي كه در بيمارستان‌ها توليد مي‌شود اتوكلاو جوابگو نيست و بايد به سراغ روش‌هاي ديگري برويم كه مناسب‌ترين روش «زباله‌سوز» است؛ چرا كه اتوكلاو  تنها مي‌تواند بخشي از مخاطرات زباله‌ها را كاهش دهد ولي زباله‌سوز بيشتر آنها را از بين خواهد برد. . . . اين در حاليست كه اتو كلاوهاي زباله اي موجود دربازار كشور براي همين كار ناقص هم  داراي تاييديه هاي بين المللي نيستند  . . . .  دليل نگراني مسئولان بيمارستان‌ها از عدم‌كارايي سيستم‌هاي اتوكلاو، كپي‌برداري ناقص از سيستم‌هاي خارجي است . . . . متن کامل اين گزارش را با کلیک کردن بر روی كلمهء  ادامهء متن  در کادر ذیل مطالعه بفرمایید : ...
درمانگری 5971 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ جمعه ۲۰ آذر
محیط زیست : توليد دستگاههاي اتوكلاو و پلاسما براي زباله
مهمترين اقدامي كه براي تأمين دستگاه‌هاي مورد نياز امحاي زباله‌هاي بيمارستاني در كشور انجام شده، زمينه سازي براي انتقال تكنولوژي و مهندسي معكوس توليد دستگاه‌هاي امحاي اين زباله‌ها در داخل كشور است و قرار است به زودي چند شركت داخلي با حمايت هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت براي توليد دو نوع دستگاه امحاي زباله شامل دستگاه اتوكلاو و پلاسما اقدام كنند.جهت رویت این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5568 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ جمعه ۲۷ شهريور
تعداد کل مطالب این گروه :89
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 240
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 240
بازدید امسال : 324396
بازدید کل : 36691469

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش