50 مطلب آخر
دنیا و درمان : وضعيت بيمارستانها ، بهداشت و درمان در ترکيه

در ترکيه در مجموع يک هزار و 191 بيمارستان دولتي و خصوصي وجود دارد که از اين ميزان 375 بيمارستان متعلق به بخش خصوصي و مابقي نيز بيمارستان هاي دولتي و متعلق به دانشکده هاي پزشکي ترکيه است.........

 تعداد بيمارستان هاي متعلق به وزارت بهداري ترکيه 836 باب است که استانبول با 52 ، آنکارا 35 ، ازمير26 ، بورسا 22 ، قونيه 22 و باليک اسير با 21 بيمارستان بيشترين بيمارستان هاي دولتي را در خود جاي داده اند...........

 تعداد تخت هاي بيمارستاني متعلق به بيمارستان هاي وزارت بهداري در شهرهاي استانبول 18 هزار و 375، آنکارا 9 هزار و 944، ازمير شش هزار و 788، بورسا چهار هزار و 597، آدانا سه هزار و 552 و قونيه سه هزار و 490 عدد است...........

ساخت و احداث بيمارستان هاي خصوصي در ترکيه به خصوص بعد از دهه 1980 ميلادي و به موازات اجراي سياست اقتصاد آزاد از سوي " تورگوت اوزال " رييس جمهوري فقيد اين کشور از رشد قابل ملاحظه اي برخودار بوده است...........

 . . . . . در کشورهاي اروپايي به ازاي هر 100 هزار نفر 350 تخت بيمارستاني وجود دارد ، ولي اين رقم در ترکيه 250 تخت است . . . . . . تعداد پزشکان متخصص ، پرستاران و ديگر کادرهاي پزشکي نيز نسبت به استانداردهاي اتحاديه اروپا پايين تر است..............

 برای دیدن مابقی مطلب بر روی کلمهء   ادامهء متن  در ذیل این کادر کلیک فرمایید :

تحلیل ما

متن کامل

همانطوریکه وعدهء داده بودیم  ٬  قصد داریم دایره المعارفی مرجع گونه  در مورد  نظام درمانی و وضعیت بیمارستانهای سایر کشور های دنیا را به مرور  در اختیار علاقمندان ، دانشجویان رشته های مختلف  ، پژوهشگران و همچنین مدیران مراکز بیمارستانی قرار دهیم . این موارد از منابع مختلف نظیر کتابها ٬ روزنامه ها ٬ مجلات ٬ سایت های اینترنتی ٬ و . . . جمع آوری و با ویرایش و بروز رسانی ، انشاءا . . . در این سایت و برای اولین بار به صورت یکجا در یک مجموعهء تخصصی ٬  ارائه خواهد شد .

 هشتمين سری از این مجموعه ٬ امروز  جهت  آشنایی با نظام درمانی کشور تركيه   تقدیم میگردد .

 

 

 وضعيت بيمارستانها  و بهداشت و درمان در ترکيه

 

مساله بهداشت و درمان و ارايه خدمات بهداشتي و درماني با کيفيت و کميت بهتر، دغدغه اي هميشگي که گريبانگير تمام دولت ها از جمله دولت ترکيه است

دولت هاي پيشرفته با تخصيص بودجه هاي بالا و فراهم آوردن امکانات مناسب و دولت کشورهاي هاي درحال رشد نيز با استفاده از امکانات موجود خود سعي در بهبود کيفيت امور درماني و بهداشتي در قلمروي سرزميني خود دارند.


ترکيه نيز به عنوان يک کشور در حال توسعه به خصوص در سال هاي اخير سياست هاي مختلفي را براي بهبود وضعيت بهداشت و درمان جامعه مورد اجرا گذاشته است.

 
ادغام سازمان هاي مختلف بيمه هاي اجتماعي شامل سازمان بيمه کارگران و اصناف با يکديگر ، فراهم آوردن زمينه فعاليت بيمه هاي درماني خصوصي، فراهم آوردن زمينه استفاده از بيمارستان هاي دانشگاه ها و بيمارستان هاي خصوصي از سوي منسوبين بيمه هاي کارگري و اصناف، اجراي طرح بيمه درماني همگاني براي نيازمندان بخشي از فعاليت هايي است که مسوولان بهداشتي دولت آنکارا آنها را براي بهبود وضعيت درماني اين کشور در سال هاي اخير به اجرا گذاشته اند.


حمايت از تاسيس بيمارستان ها و کلينک هاي تخصصي درماني نيز بخشي از برنامه هاي دولت ترکيه براي بهبود کيفيت وضعيت بهداشت و درمان در اين کشور است.


نگاهي گذرا به تازه ترين آمار و ارقام ارايه شده از سوي وزارت بهداشت ترکيه مشخص مي کند که بيمارستان هاي ترکيه به خصوص بيمارستان هاي خصوصي اين کشور در چه وضعيتي قرار دارد.

 
در ترکيه در مجموع يک هزار و 191 بيمارستان دولتي و خصوصي وجود دارد که از اين ميزان 375 بيمارستان متعلق به بخش خصوصي و مابقي نيز بيمارستان هاي دولتي و متعلق به دانشکده هاي پزشکي ترکيه است.


تعداد بيمارستان هاي متعلق به وزارت بهداري ترکيه 836 باب است که استانبول با 52 ، آنکارا 35 ، ازمير26 ، بورسا 22 ، قونيه 22 و باليک اسير با 21 بيمارستان بيشترين بيمارستان هاي دولتي را در خود جاي داده اند.


تعداد تخت هاي بيمارستاني متعلق به بيمارستان هاي وزارت بهداري در شهرهاي استانبول 18 هزار و 375، آنکارا 9 هزار و 944، ازمير شش هزار و 788، بورسا چهار هزار و 597، آدانا سه هزار و 552 و قونيه سه هزار و 490 عدد است.

 
ساخت و احداث بيمارستان هاي خصوصي در ترکيه به خصوص بعد از دهه 1980 ميلادي و به موازات اجراي سياست اقتصاد آزاد از سوي " تورگوت اوزال " رييس جمهوري فقيد اين کشور از رشد قابل ملاحظه اي برخودار بوده است .


دکتر " احسان شاهين " ‌رييس فدراسيون موسسات بهداشتي ترکيه چندي پيش در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اين که تعداد بيمارستان هاي خصوصي ترکيه در سال 2003 ميلادي 142 باب بود، گفت : رقم ياد شده اکنون به 375 باب بيمارستان رسيده است و اين تعداد در سال 2009 ميلادي به 500 باب خواهد رسيد.


وي با اشاره به اين که براي ارايه خدمات بهداشتي با کيفيت مطلوب تر حمايت از بخش خصوصي لازم است، گفت: اکنون در ترکيه 75 درصد خدمات بهداشتي و درماني از سوي دولت و دانشگاه ها ارايه مي شود و تنها 23 تا 25 درصد اين خدمات از سوي بخش خصوصي ارايه مي شود.


او با اشاره به نارسايي موجود در تعداد تخت هاي بيمارستاني در ترکيه گفت: در کشورهاي اروپايي به ازاي هر 100 هزار نفر 350 تخت بيمارستاني وجود دارد ، ولي اين رقم در ترکيه 250 تخت است .

 
به گفته شاهين از کل تخت هاي بيمارستاني در ترکيه 135 هزارتخت متعلق به بيمارستان هاي دولتي ، 30 هزار به بيمارستان هاي مراکز آموزشي و تنها 19 هزار تخت آن متعلق به بيمارستان هاي خصوصي است.

 
به گفته شاهين تعداد پزشکان متخصص ، پرستاران و ديگر کادرهاي پزشکي نيز نسبت به استانداردهاي اتحاديه اروپا پايين تر است.

 
شاهين با اشاره به اين که در کشورهاي اتحاديه اروپا به ازاي هر 100 هزار نفر 400 پزشک وجود دارد ، گفت : ‌اين رقم در ترکيه به ازاي هر 100 هزار نفر 140 پزشک است.

 
به گفته وي در کشورهاي اتحاديه اروپا متوسط سرانه مصارف پزشکي سه هزار تا 3500 دلار است که اين رقم در ترکيه بين 250 تا 300 دلار است.

 
احسان شاهين بخش بهداشت و درمان را يکي از بخش هاي بسيار مهم در جذب استخدام در ترکيه خواند و گفت: در بخش خصوصي درمان و بهداشت در ترکيه 250 هزار نفر اشتغال دارند.


وي با اشاره به اين که تعداد پلي کلينيک هاي خصوصي نيز در ترکيه افزايش مي يابد، گفت :‌ تعداد پلي کلينيک هاي خصوصي ترکيه در سال 2003 ميلادي 800 باب بود که اين رقم اکنون به يک هزار و 900 باب افزايش يافته است که از اين رقم 405 باب را مراکز پزشکي، 533 باب را پلي کلينيک هاي تخصصي و 900 باب را نيز پلي کلينيک هاي عمومي تشکيل مي دهد.
 

درحال حاضر در شهر استانبول 139، آنکارا 21، ازمير و آنتاليا 17، قيصريه 11، کوجاعلي و قونيه 10 بيمارستان خصوصي وجود دارد .

 
شهرهاي استانبول، آنکارا، ازمير با دارا بودن 177 بيمارستان خصوصي نزديک به نيمي از بيمارستان هاي خصوصي فعال را در خود جاي داده اند.

 
طبق آمارهاي وزارت بهداري ترکيه در 25 استان ترکيه بيمارستان دولتي وجود ندارد .
 

وزارت بهداري ترکيه براي رفع نيازهاي درماني در سطح ترکيه بيش از شش هزار درمانگاه راه اندازي کرده است که در آنها دستکم يک پزشک اشتغال دارد.

 
طبق طرحي که از سوي وزارت بهداري ترکيه اعلام شده است در تمام مناطقي که جمعيت آن 10هزار نفر است دستکم يک درمانگاه دولتي تاسيس خواهد شد و گفته مي شود با اجراي اين طرح تعداد درمانگاه هاي ترکيه به بيش از هفت هزار افزايش خواهد يافت.

 
به رغم خوش بيني هاي موجود هنوز به نظر مي رسد که وضعيت بيمارستاني در ترکيه مطلوب نيست و بيماران از روند درماني ناراضي هستند.


هزينه درماني بسيار بالا و امکانات درماني به ويژه در بخش هاي دولتي بسيار نارسا است .


در آنکارا نيز تقريبا همه بيمارستان ها قديمي مملو از بيماراني است که بعضا بدون نتيجه گرفتن راهي مراکز درماني خصوصي مي شوند که هزينه هاي گزافي را از آنان دريافت مي کنند.
 

منبع : ايرنا

منبع : تاریخ : ۱۳۸۸/۶/۸ تعداد بازدیدکنندگان : 17226

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 268
بازدید دیروز : 2958
بازدید این ماه : 66057
بازدید امسال : 207257
بازدید کل : 36574330

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش