50 مطلب آخر
مدیریت بیمارستانی : وعدهء هيأت امنايي شدن 50‌‌ بيمارستان دولتي

 بيمارستان‌هاي هيات امنايي با تعرفه 3/6 k (ضريب محاسبه نرخ جراحي) اداره مي‌شوند اما سهم پرداختي مردم در اين بيمارستان‌ها با ديگر بيمارستان‌هاي دولتي تفاوتي نخواهد داشت،  اداره 50 بيمارستان دولتي به‌صورت هيات امنايي تا پايان مهرماه سال‌جاري شروع و با آغاز اين طرح، 30‌درصد پزشكان فعال در اين بيمارستان‌ها تمام وقت مي‌شوند.

. . . . در اين طرح كه براساس بند 24 ماده واحده الحاقي بودجه سال 88 كه به اداره مستقل بيمارستان‌ها اختصاص دارد، آمده است: در هر استان كشور حداقل يك بيمارستان به‌صورت هيأت امنايي اداره خواهد شد كه با محسوب كردن تعداد بيمارستان‌هاي هيأت امنايي‌شده قبلي، تعداد آنها به 49‌بيمارستان مي‌رسد . . . . . .

بيمارستان‌هاي هيات امنايي مي‌توانند آيين‌نامه مالياتي و استخدامي خاص داشته باشند و بايد كليه هزينه‌هاي خود را تامين كنند . . . . طبق قانون در اين بيمارستان‌ها اعضاي هيات علمي پزشكان و متخصصان بايد تمام وقت شوند . . . . بيمارستان‌هاي هيات امنايي طبق مدل‌هاي تعالي سازماني موظفند سالانه 20‌درصد خود را ارتقا دهند . . . . اعضاي اصلي هيات امناي اين بيمارستان‌ها همه ذي‌نفعان را شامل مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به اعضاي هيات علمي، استانداري، شهرداري منطقه و خيرين اشاره كرد . . . .

جهت مطالعه باقی مطلب ٬  بر روی کلمه    ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

هيأت امنايي شدن 50‌‌ بيمارستان دولتي تا پايان مهر

با آغاز طرح هيات امنايي شدن50‌ بيمارستان دولتي تا پايان مهرماه جاري، 30‌درصد پزشكان فعال در اين بيمارستان‌ها تمام وقت مي‌شوند.

معاون سلامت وزارت بهداشت با بيان اينكه بيمارستان‌هاي هيات امنايي با تعرفه 3/6 k (ضريب محاسبه نرخ جراحي) اداره مي‌شوند اما سهم پرداختي مردم در اين بيمارستان‌ها با ديگر بيمارستان‌هاي دولتي تفاوتي نخواهد داشت، در عين‌حال به اداره 50 بيمارستان دولتي به‌صورت هيات امنايي تا پايان مهرماه سال‌جاري اشاره كرد و گفت: با آغاز اين طرح، 30‌درصد پزشكان فعال در اين بيمارستان‌ها تمام وقت مي‌شوند.

دكتر حسن امامي رضوي گفت: به اين ترتيب اين بيمارستان‌ها علاوه بر آنكه از اختيارات بيشتري برخوردار مي‌شوند،دريافتي‌هايشان بيشترشده و به‌دنبال آن پرداخت به پزشكان نيز افزايش مي‌يابد.

وي با بيان اينكه با هيات امنايي شدن اين بيمارستان‌ها، پرداختي آنها 3/6 برابر مي‌شود، ادامه داد: از اين ميزانK 2 توسط بيمه و 1/6 k توسط دولت پرداخت مي‌شود. اين درحالي است كه اين بيمارستان‌ها قبل از هيات امنايي شدن،K1 دريافت مي‌كردند. اين ميزان پرداختي نيز مربوط به تخت روز و حق‌العلاج است.

دكتر امامي رضوي با بيان اينكه در بيمارستان‌هاي هيات امنايي سهم پرداختي مردم با ديگر بيمارستان‌هاي دولتي تفاوتي نخواهد داشت، به ايسناگفت: هيات امنايي شدن بيمارستان‌ها، كيفيت خدمات در اين بيمارستان‌ها و در نهايت افزايش رضايت‌مندي مردم را به‌دنبال دارد.

معاون سلامت وزارت بهداشت با بيان اينكه بيمارستان‌هاي هيات امنايي به استانداردسازي و ارتقاي كيفيت خدمات خود ملزم شده‌اند، افزود: با هيات امنايي شدن بيمارستان‌ها، پزشكان فعال در اين بيمارستان‌ها نيز تمام وقت جغرافيايي مي‌شوند.

بر اين اساس با آغاز اين طرح 30‌درصد پزشكان تمام وقت‌شده و اين امر به‌تدريج تا پايان سال به 60 درصد افزايش مي‌يابد.

كم شدن اختيارات دانشگاه‌ها

هيأت امنايي شدن مديريت بيمارستان‌هاي دولتي به معناي خصوصي شدن نيست و تعرفه‌ها و هزينه‌ها تغيير نمي‌كند. عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: هيأت امنايي كردن بيمارستان‌ها تا حدودي اختيارات دانشگاه‌ها را كم مي‌كند و اين هيأت به‌عنوان برنامه‌ريز براي بيمارستان تصميم‌گيري مي‌كند.

پيش‌تر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وقت گفته بود، اين طرح براي اصلاح مديريت آنها و ايجاد نظام بهره‌وري و جذب پزشكاني است كه سود كار خود را تنها در اينكه مطب داشته باشند، مي‌بينند.

در اين طرح كه براساس بند 24 ماده واحده الحاقي بودجه سال 88 كه به اداره مستقل بيمارستان‌ها اختصاص دارد، آمده است: در هر استان كشور حداقل يك بيمارستان به‌صورت هيأت امنايي اداره خواهد شد كه با محسوب كردن تعداد بيمارستان‌هاي هيأت امنايي‌شده قبلي، تعداد آنها به 49‌بيمارستان مي‌رسد.

حسن تاميني در همين زمينه به ايلنا گفت: هيأت امنايي شدن بيمارستان‌ها منجر به‌خصوصي‌شدن نمي‌شود بلكه بيمارستان‌هايي كه با اين هيأت اداره مي‌شوند، با در اختيار قراردادن يك بخش به يك پزشك، مي‌توانند رضايت پزشك را نيز جلب كنند.

8 بيمارستان هيأت امنايي باقي مي‌ماند

دكتر رحمت‌الله حافظي، معاون توسعه و مديريت منابع وزير بهداشت، با اشاره به تدوين آيين‌نامه بيمارستان‌هاي هيات‌امنايي گفت: علاوه بر اين، طبق قانون بودجه بايد 8 بيمارستان هيات امنايي باقي بمانند.

وي با بيان اينكه اين 8 بيمارستان از 18 بيمارستاني است كه پيش از اين به شيوه هيات امنايي اداره مي‌شدند، اظهار كرد: بنابراين در مجموع تا پايان سال، 50 بيمارستان بايد به شيوه هيات امنايي اداره شوند.

وي گفت: هنگام تدوين قانون بودجه 88 در مجلس شوراي اسلامي پيشنهادي مبني بر اداره هيات امنايي حداقل يك بيمارستان به ازاي هر استان و هر دانشگاه علوم پزشكي داده شد كه براين اساس دولت مكلف شد حداقل 43 بيمارستان را تا پايان سال به اين شيوه اداره كند.

معاون توسعه و مديريت منابع وزير بهداشت، با بيان اينكه آيين‌نامه بيمارستان‌هاي هيات امنايي با مشاركت وزارت بهداشت، رفاه و معاونت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري تهيه شده است، گفت: اين آيين‌نامه بايد به تصويب هيات دولت هم برسد.

تعرفه خدمات

دكتر حافظي، با بيان اينكه طبق قانون، تعرفه خدمات اين بيمارستان‌ها 3/6 k است، افزود: چون هزينه تمام شده خدمات بيش از يك k پرداختي است؛ بنابراين اين بيمارستان‌ها بايد به شيوه هيات امنايي اداره شوند.

وي در ادامه توضيح داد: در قبال 3/6 برابر شدن k در اين بيمارستان‌ها هيچ وجهي از طرف دولت پرداخت نخواهد شد، اين در حالي است كه در ساير بيمارستان‌ها حقوق پرسنل و تعميرات و تجهيزات از محل بودجه عمومي تامين مي‌شود.

معاون توسعه و مديريت منابع وزير بهداشت، با بيان اينكه از 3/6 k بايد k2 توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر و 1/6 k توسط وزارت بهداشت از محل بودجه جاري فصل يك تامين مي‌شود، افزود: همچنين مجلس شوراي اسلامي 30‌ميليارد تومان علاوه بر بودجه بخش بهداشت براي اداره هيات امنايي بيمارستان‌ها درنظر گرفته است.

دكتر حافظي ادامه داد: بيمارستان‌هاي هيات امنايي مي‌توانند آيين‌نامه مالياتي و استخدامي خاص داشته باشند و بايد كليه هزينه‌هاي خود را تامين كنند.

وي با اشاره به برگزاري جلسه‌اي از مديران و روساي 50 بيمارستاني كه بايد به شيوه هيات امنايي اداره شوند، گفت: طبق قانون در اين بيمارستان‌ها اعضاي هيات علمي پزشكان و متخصصان بايد تمام وقت شوند.

(در مرحله نخست 30‌درصد افراد و تا انتهاي سال‌60 درصد) معاون توسعه و مديريت منابع وزير بهداشت، هدف از هيات امنايي شدن برخي از بيمارستان‌ها را ارتقاي كيفيت خدمات سلامت و افزايش بهره‌وري و رضايت‌مندي برشمرد وخاطرنشان‌كرد: اين بيمارستان‌ها تا حدودي موفق بوده و به اين سمت حركت كرده‌اند.

دكتر حافظي، با بيان اينكه بيمارستان‌هاي هيات امنايي طبق مدل‌هاي تعالي سازماني موظفند سالانه 20‌درصد خود را ارتقا دهند، افزود: اعضاي اصلي هيات امناي اين بيمارستان‌ها همه ذي‌نفعان را شامل مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به اعضاي هيات علمي، استانداري، شهرداري منطقه و خيرين اشاره كرد.

منبع : همشهري آنلاين

منبع : تاریخ : ۱۳۸۸/۷/۲ تعداد بازدیدکنندگان : 11646

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 259
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 259
بازدید امسال : 324415
بازدید کل : 36691488

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش