50 مطلب آخر
خبرگوناگون : اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات  با هدف ارتقاء وضعیت نیاز سنجی ، طراحی ، اجرا و ساخت بیمارستانهای جدید بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و ملی و افزایش کیفیت بیمارستانهای موجود ، ایجاد هماهنگی بین کلیه نهادهای ذیربط در سطوح طراحی ، مشاوره ، تصویب ، پیمانکاری ، اجراء  و بهره برداری ، همچنین مدیریت بهینه و افزایش بهره وری از منابع و تجهیزات و .... در تاریخ های  سی ام و سی و یکم شهریور در  سالن همایشهای بین المللی رازی  به آدرس  تهران-  اتوبان همت - جنب برج میلاد برگزار میگردد........... 

تکمیل خبر: این کنگره و موضوعات مطرح در آن ، ارتباطی با سایت تخصصی بیمارستان سازی نداشته و این سایت  ،  خبر کنگره  مذکور را   ، صرفآ ،  اطلاع رسانی نموده است . لطفا با ایمیل ها و تلفن های سایت بیمارستانسازی در این رابطه تماس نگیرید

تحلیل ما

متن کامل

 

 اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات  با محورهاي پیوست ، در راستاي سیاستهاي کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبري ، حمایت از طرح تحول نظام سلامت ، گسترش بیمارستانهاي ایمن ، هماهنگی بیشتر نهادهاي ذیربط و افزایش بهره وري منابع ، به همت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، به ریاست جناب آقاي دکتر پیوندي رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با مشارکت و همکاري سازمان مجري ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازي - امور نظام فنی معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئیسجمهور -  معاونتهاي درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت – جامعه مهندسان مشاور ایران - دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی- دانشگاه تهران –دانشگاه علوم پزشکی ایران - مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی- مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان - اداره کل استاندارد استان تهران -  سازمان تامین اجتماعی –شهرداري تهران - مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی –انجمن علمی اداره امور بیمارستانها – انجمن مدیریت سبز ایران و شرکت هاي اوزان و سرمایه گذاري خانه سازي ایران وابسته به سازمان تامین اجتماعی ، در تاریخ 30 و 31 شهریور ماه 1393 درمرکز همایش هاي بین المللی رازي برگزار می شود .

 

وب سایت اختصاصی کنگره  :  www.hospitalbuild.ir

 زمان : تاریخ های  سی ام و سی و یکم شهریور 1393

مکان : سالن همایشهای بین المللی رازی  به آدرس  تهران-  اتوبان همت - جنب برج میلاد

رئیس کنگره و رئیس شورای سیاستگذاری :   دکتر علی اصغر پیوندی  ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر علمی کنگره و دبیر شورای سیاستگذاری :  مهندس رضا شاهقدمي ، عضو هيات علمي گروه مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دبیر اجرایی کنگره : مهندس محمد طهماسبي : كارشناس مسئول تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر اجرایی کنگره : مهندس سید محمد جواد مجلل طباطبایی

 

 

 

محورهاي کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و  مدیریت منابع و تجهیزات


 • الف) مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی
 •          1- سنجش وضعیت موجود وآسیب شناسی مدیریت بیمارستانها در حوزه برنامه ریزی و ساماندهی فضاهای درمانی
           2- تعیین سیاستهای مدیریت بیمارستان و تبیین آنها به صورت قانون و مقررات باهدف یکسان سازی مدیریت بیمارستانها
           3- نقش استانداردهای مدیریتی در خدمات بهداشتی درمانی
           4- نوآوری در خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت منابع
           5- برنامه ریزی مدیریتی اورژانس و حوادث غیر مترقبه و روشهای کاهش خطر بلایا

 • ب) استانداردهای بیمارستانی
 •          1- استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن و بیمارستانهای دوستدار ایمنی
           2- بیمارستانهای سبز و دوستدار محیط زیست
           3- استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها
           4- استانداردهای مدیریت انرژی
           5- بررسی مصالح نوین و تکنولوژی های برتر ساخت و ساز و زمینه سازی اجرای آنها

 • ج) استانداردهای معماری و تاسیسات بیمارستانها
 •          1- نقش نوآوریها و فن آوری های جدید پزشکی در وجوه کمی ، کیفی و انعطاف پذیری فضاهای داخلی بیمارستانها
           2- استانداردهای طراحی های کارآمد و مدیریت اثربخش فرآیندها
           3- اصلاح فرآیند طراحی فضاهای درمانی در بخش معماری
           4- استاندارد های تاسیسات بیمارستانی در حوزه های برق ایمن ، سیستم های حفاظتی و اضطراری ، تصفیه هوا و تهویه مطبوع ، هوای مدیکال و گازهای طبی ، آتش نشانی ، کنترل هوشمند
           5- روشهای ایجاد محیط ایمن برای بیماران و کارکنان موسسات پزشکی
           6- طراحی بیمارستانها بر مبنای معماری اسلامی
           7- بیمارستان های دیجیتال و یکپارچه

 • د) بیمارستانهای آینده
 •          1- اتاقهای بستری و طراحی های مدرن
           2- طراحی آینده ICU های ایمن
           3- نوآوریها در معماری داخلی بیمارستانی
           4- نوآوریها در سیستم های برق ، تهویه مطبوع و گازهای طبی بیمارستانها و موسسات پزشکی
           5- پسماند، محیط زیست و بیمارستانهای آینده
           6- بیمارستانهای هوشمند Smart Hospitals
           7- بیمارستانهای متحرک ( موبایل )
           8- نوآوریها در تکنولوژی پزشکی و اثر متقابل آن بر طراحی و ساخت بیمارستان
           9- چشم انداز ( Vision ) بیمارستان 2020
           10- محیط الهام بخش و روح نواز در بیمارستان
           11- نقش بخش اجتماعی بیمارستان در خدمات اقامتی و پس از درمان بیماران

 • ه) مدیریت منابع و تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی
 •          1- آخرین تکنولوژیها و تکنیک های مدیریت منابع و تجهیزات (Facility Management) و راهکارهای اجرایی نمودن آنها در بیمارستانها
           2- استراتژی های همکاری تیمی ( Team Engagement )
           3- برنامه ریزی و طراحی منابع و تجهیزات بیمارستانها (Healthcare Facility Planning )
           4- نحوه فعالیت و مشارکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات مدیریت امکانات و تجهیزات بیمارستانی
           5- راهکارهای تامین الزامات نصب و نظارت بر نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات و تاسیسات
           6- فیدبک های درمانی و لحاظ آنها در برنامه ریزی پشتیبانی و منابع بیمارستان
           7- نقش مدیریت منابع در ارتقاء فرآیندهای بیمارستانی
           8- مدیریت نگهداشت تجهیزات ، ساختمان و تاسیسات ، روشهای نگهداری پیشگیرانه (PM )
           9- کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات بیمارستانها
           10- نقش و جایگاه مدیریت و مهندسی امکانات و تجهیزات در ساختار و استراتژی بیمارستان
           11- مدیریت دانش و بهره برداری از منابع و تجهیزات
           12- ارکان چهارگانه (فضا، کارکنان و مشتریان، فرآیندها، تکنولوژی) و تعاملات آنها در مدیریت و مهندسی منابع و تجهیزات
           13- چشم انداز و ماموریت بیمارستان و نقش مهندسی امکانات و تجهیزات

 • و) مشاوره طراحی و تجهیز بیمارستان
 •          1- تبیین نقش و ضرورت احداث و بهره برداری از بیمارستانهای تخصصی در توسعه و بهره برداری خدمات درمانی
           2- نقش و وظایف مشاورین طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان
           3- استانداردهای طراحی و ساخت بیمارستانها و قوانین و مقررات مرتبط
           4- روشهای مدیریت و نظارت بر طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان ، چالشها و راهکارها
           5- مدیریت مالی ( هزینه های طراحی ، ساخت ، تجهیز و راه اندازی تا هزینه های نگهداری )
           6- نحوه شناسایی پیمانکاران و تدارک کنندگان در ساخت وتجهیزبیمارستانها و روشهای نظارتی
           7- نیازسنجی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانها

 • ز) طراحی و بروز رسانی منابع و تجهیزات اورژانس
 •          1- استانداردهای منطقه ای و بین المللی در طراحی بخش های اورژانس بیمارستانی
           2- طراحی خط مشی ها و روشهای اجرایی بیمارستان با در نظر گرفتن سیر درمان
           3- ارتقاء طراحی بخش اورژانس در بیمارستانهای پوشش دهنده حوادث 

   

   

   پیشگفتار :

  بیمارستان نیز گرچه مانند حرفه پزشکی تاریخچه‌ای بس طولانی دارد ولی از نظر درمان بیماری و ارائه خدماتی چون آموزش پزشکی و تحقیقات علمی قدمت چندانی ندارد. مفهوم کلمه بیمارستان در حال حاضر با گذشته تفاوت دارد. حتی تا شروع قرن بیستم در اغلب نقاط دنیا بیمارستان یک سازمان خیریه بود.
  مثلا در کشورهای اروپایی بیمارستان‌ها، مکان‌هایی برای نگهداری و حمایت از فقرا، معلولان، آوارگان، سالخوردگان، ولگردان و... نیز محسوب می‌شد. در قرون وسطی اولین بیمارستان یا پناهگاه ویژه بیماران روانی در دنیا توسط مسلمانان تأسیس گردید که در آن به مراقبت و درمان بیماران روانی با روش‌های خاص خود می‌پرداختند.

  تا قبل از ظهور مسیح در دنیای غرب، محلی که بتوان آن را بیمارستان نامید، وجود نداشت و تا قرن پنجم میلادی مراقبت از بیماران و معلولان، خصوصی انجام می‌شد.برخلاف غرب پیش از اسلام در دوران شکوه مسلمانان و شکوفایی علم بیمارستان‌های متعددی در ایران و اطراف آن عموما به همت ایرانیان بناگردیده و ثمره آن به جهان پزشکی آن دوران رسیده است. بیمارستان جندی‌شاپور، بیمارستان ری، بیمارستان نیشابور، بیمارستان عضدی و بیمارستان معزالدوله دیلمی ازجمله این بیمارستان‌ها بودند. اما ساخت اولین بیمارستان به سبک غربی به دوره قاجاریه برمی‌گردد.

  در سال 1290، ناصرالدین شاه دستور ساخت یک بیمارستان را صادر کرد. او در یکی از سفرهایش به کشورهای غربی، بیمارستان‌های غربیان را دیده بود. ناصرالدین شاه پس از بازگشت به تهران تصمیم گرفت تا بیمارستانی در تهران دایر کند. لذا ناظم‌الاطباء، پزشک مخصوص خود را مامور تاسیس اولین بیمارستان تهران کرد و به این ترتیب اولین بیمارستان با سبک و سیاق فرنگ در تهران و ایران، در میدان حسن‌آباد و در محله‌ای به نام هشت‌گنبد در سال 1298 به ریاست مرحوم ناظم‌الاطباء تاسیس گردید. این بیمارستان تا سال‌ها به نام «مریضخانه دولتی» نامیده می‌شد. مریضخانه دولتی در سال 1319 به پاس زحمات پدر طب ایران به بیمارستان سینا تغییر نام داد.

  از آنجائيكه نظام سلامت به عنوان يكي از زير نظامهاي اصلي جامعه به دليل پيچيدگي و مسائل خاص خود در معرض بيشترين تحولات مي باشد و در اين ميان با توجه به هزينه بري امر درمان بويژه احداث و نگهداري بيمارستانها لازم است توجه و مديريتي جامع بر آن حاكم باشد. پر واضح است كه به دليل سرمايه گذاري كلان انجام شده براي بيمارستان ها بايستي بازدهي و كارآمدي آن با ارائه خدمات مراقبتي مطلوب و مورد نظر بيماران و همراهان آنها توام باشد. از آنجائيكه در اين بخش اصولي همچون دسترسي به عدالت، رضايت بيماران، رضايت پرسنل بخش و كارآيي منابع، مسئوليتهاي متنوعي را فراروي اين نظام خدمات اجتماعي قرار مي دهد، لذا استقرار مديريتي جامع در يك چنين حوزه اي از الويت دو چندان برخوردار مي گردد

  با توجه به سرمايه گذاري عظيم در بخش تاسيسات و تجهیزات پزشکی هر بيمارستان ، اهميت وجود يك سيستم دقيق جهت تعميرات، نگهداري و راهبري مشخص مي باشد. برنامه ريزي دقيق در اين خصوص مي تواند علاوه بر كاهش هزينه ها، عمر مفيد سيستم را نيز افزايش دهد. تجربه نشان مي دهد به دليل عدم دقت و توجه به نگهداري صحيح و عدم تعميرات به موقع سيستم، دستگاه ها قبل از اينكه از طريق اتمام عمر مفيد شان از بين بروند مستهلك گرديده و از رده خارج مي شوند و هزينه هاي سنگيني كه براي جايگزيني زودرس آنها صرف مي شود ضربات جبران ناپذيري به بهر بردار وارد مي نمايد.

  پیشرفتهای روزافزون دانش و تکنولوژی پزشکی، تغییر شیوه زندگی و ساختار فرهنگی و اجتماعی، تغییر الگوی بیماریها، نیازهای پزشکی مردم و رشد شتابان جمعیت سبب گردیده است ارایه خدمات مذکور با مشکلات و موانع جدیدی روبرو گردد، که حل این مشکلات با کمک‌گرفتن اصول علم مدیریت امکان‌پذیر است. ضرورت رعایت اصل بهره وری در استفاده از منابع و امکانات موجود در دستیابی به اهداف سازمانی و تلاش در جهت افزایش آنها، بر کسی پوشیده نیست. ، اما ، موضوع بهره وری از منابع کمیاب و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب از منابع، در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت انسانها در بخش سلامت اهمیت دوچندان می یابد.

  زندگی و سلامت افراد بسیاری، در دستان نظام های بهداشت و درمان (سلامت) قرار دارد. از زایمان بی خطر یک نوزاد سالم گرفته تا مراقبت همراه بااحترام از یک فرد سالمند، بخش بهداشت و درمان مسؤولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی شان دارد.

  در بخش سلامت، بیمارستان، به عنوان یکی از نهادهای مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی کشور به شمار می رود که با تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت جسمانی و روانی افراد بیمار جامعه، آموزش نیروهای متخصص بخش بهداشت درمان، پژوهشهای پزشکی و نهایتا ارتقا سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا می کند. از سوی دیگر براساس مطالعه وسیع بانک جهانی، بین ۵۰ تا ۸۰ درصد منابع بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه، به بیمارستانها اختصاص دارد. بنابراین استفاده بهینه و صحیح از منابع آنها بایستی کانون توجه مدیران و مسوولان بیمارستانی قرار گیرد.

  استاندارد‌سازی‌ ساخت‌وسازهای بیمارستانی و دارابودن برنامه مدون منطبق با استانداردهای جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مشکل همچنین در حوزه نگهداشت این سازه‌ها به چشم می‌خورد. به‌طور کلی در طراحی، ساخت، نگهداشت و بهره‌برداری بیمارستان‌ها در کشور، وزارت بهداشت به‌عنوان سیاستگذار باید دارای استراتژی قابل‌قبول در این عرصه باشد. چاپ سری کتابهای استانداردهای بیمارستان ایمن از جمله کارهای بسیار ارزشمند وزارت بهداشت می باشد .

  بسیاری از بیمارستان‌ها از نظر مقاوم‌سازی‌ دارای ضعف هستند. باید برنامه‌ای برای جلوگیری از فرسودگی سریع بیمارستان‌ها در پیش گرفته شود. تعداد زیادی از بیمارستان‌هایی که در چند سال اخیر ساخته شده به سبک و سیاق بیمارستان‌هایی بوده که حدود 30 تا 40سال پیش ساخته شده است. درحالی‌که در دنیا معماری پایدار و نحوه استفاده حداکثری از انرژی از بحث‌های مهم در این نوع ساخت و ساز‌ها است. به‌عنوان مثال هنوز پنجره‌های بعضی بیمارستان‌ها 3 جداره ساخته نمی‌شوند که این باعث اتلاف 30تا 35درصدی انرژی در ساختمان می‌شود؛ به‌عبارت کلی می‌توان گفت بحث استفاده بهینه انرژی در این عرصه مغفول مانده است. مثلا بعضی موتورخانه‌ها که منبع اصلی تولید انرژی و ذخیره آن هستند براساس اصول استاندارد طراحی نمی‌شوند. در خیلی از کشورهای دنیا از اتاق کنترل پیشرفته برای تنظیم میزان انرژی مورد نیاز و مصرف آن، بهره گرفته می‌شود که در کشور ما جز معدودی وجود ندارد. البته دانش و متخصصان مربوطه و مدیرانی داریم که علاوه بر ساماندهی بیمارستان‌ها قادر به طراحی استراتژی در این عرصه هستند. بیش از 1500بیمارستان در کشور وجود دارد که در بسیاری از آنها برنامه‌ای برای نگهداشت نداریم. با اجرای برنامه نگهداشت بیمارستان‌ها، مصرف انرژی آب، برق و گاز و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ، بیش از 30درصد کاهش می یابد. بیمارستان و فضاهای درمانی باید دارای ویژگی‌هایی مطابق با شرایط بومی ایران باشد ،درمان در هر کشوری مطابق با فرهنگ پزشکی همان کشور باید انجام شود. کشور ما در حال توسعه و دارای منابع محدود است. زمانی هر تخت بیمارستانی 2میلیون تومان هزینه داشت و اکنون 250میلیون تومان ، پس باید در این بخش جهت جلوگیری از اتلاف منابع دارای برنامه باشیم.

  ساختمان بیمارستان‌ها باید به‌نحوی طراحی شود که بتوان از انرژی خورشید حداکثر بهره را برد؛ هم به‌عنوان یک نور طبیعی برای ایجاد شادابی در بیماران و هم به‌عنوان یک منبع انرژی، به‌طوری که انرژی آن را با تکنولوژی‌های جدید ذخیره کرده و شب به‌صورت‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار دهیم ولی در این زمینه بیشترین کار صورت گرفته دوجداره کردن پنجره‌هاست و این برای کشوری که دارای مهندسی سطح بالا و متخصصان همتراز با همکارانشان در کشورهای پیشرفته هستند مناسب نیست.. برخی بیمارستان‌ها در اروپا اصلا به شبکه برق شهری متصل نیستند و انرژی مصرفی‌شان را خود تولید می‌کنند.

  اکثر بیمارستان‌ها در ایران با شیوه کپی‌سازی‌ ساخته می‌شود. با استدلال کاهش هزینه، یک بیمارستان در شهرهای مختلف کپی می‌شود درحالی‌که این برخلاف شیوه‌های علمی است. آب و هوا و شرایط جغرافیایی در نحوه طراحی و ساخت و نیز نوع مصالح به‌کار رفته در بیمارستان تأثیر دارد. بنابراین نمی‌توان بیمارستانی را که در اهواز ساخته می‌شود عینا در اردبیل ساخت درحالی‌که این شیوه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. دور‌بودن از تکنولوژی‌های روز، عدم‌ریسک برای انجام و پیاده‌سازی‌ روش‌ها و کارهای جدید و کمبود خلاقیت در ساخت و سازها سبب شده است تعداد زیادی از بیمارستان‌های ما مثل چند دهه پیش ساخته شوند.

  معماری بیمارستانی باید متناسب با افرادی که در این فضا در گردش هستند اعم از بیمار، همراهان بیمار و پرسنل بیمارستان ساخته شود چرا که افراد نام‌برده از نظر روحی در وضعیت مناسبی نیستند و تحت‌تأثیر مسائل و مشکلات و رنج‌های حاصل از بیماری و حتی شاهد مرگ هستند. به همین دلیل اکثر بیمارستان‌هایی که در دنیا ساخته می‌شود به نور، رنگ، مصالح، ترکیب رنگ و هارمونی آنها با طراحی و فضای داخلی بیمارستان اهمیت زیادی داده می‌شود چون براساس یافته‌های علمی و تحقیقات پزشکی می‌تواند در فرایند درمان و کاهش مدت اقامت و تسریع در ترخیص بیمار از بیمارستان نقش بسیار مهمی ایفا کند. به‌عنوان مثال روی سقف بخش رادیولوژی و حتی خود دستگاه‌های مدرن تصویربرداری بسیاری از بیمارستان‌ها در کشورهای اروپایی مناظر زیبایی تعبیه می‌شود تا دقایقی که بیمار در این اتاق هست با دیدن این تصاویر زیبا بیماریش را فراموش کند. در بخش‌های دیگر نیز باید در طراحی داخلی خلاقیت‌هایی به‌کار بریم که ذهن بیمار را از بیماریش منحرف کنیم چرا که با تأثیر بر روحیه به درمان و بهبود کمک فراوانی می‌کند. اگر هنگام طراحی و ساخت براساس استاندارد و برنامه پیش رویم و جلوی اتلاف منابع را بگیریم می‌توانیم آن را به‌راحتی در زیباسازی داخل بیمارستان صرف کنیم.به‌کارگیری این طراحی‌ها و زیباسازی فضای داخلی بیمارستان براساس اصول و روانشناسی علمی را می‌توان به نوعی دخیل در پروسه درمان دانست ،برای جلوگیری از القای افسردگی در فضای داخلی بیمارستان که باعث تشدید رنج و درد بیماران و کارکنان می‌شود باید از ترکیب رنگ و معماری مناسب بهره بگیریم.

  از آنجا که در کشور‌های پیشرفته مصالح به‌کار گرفته شده، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداشت بیمارستان‌ها براساس استاندارد صورت می‌گیرد، یعنی پروسه مطالعه، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی و... با قانون و مقررات سختگیرانه انجام می‌شود بیمارستان‌ها حدود 100تا 150سال عمر می‌کنند و گاه با بازسازی‌های خیلی دقیق عمر آنها را افزایش می‌دهند و گاه نیز تغییر کاربری می‌دهند و برای کارهای دیگر از آن استفاده می‌کنند. اما در کشور ما عمر مفید بیمارستان‌ها 30تا 40سال بیشتر نیست و بعد از این مدت شروع به فرسودگی می‌کنند. به‌عنوان مثال موتورخانه‌های بیمارستان‌ها به‌خاطر عدم‌نگهداشت مناسب سریع به سمت فرسودگی و خرابی می‌رود تا حدی که راندمان انرژی آنها به 60یا حتی 40درصد کاهش می‌یابد. بسیاری از مشکلات اساسی ما از کمبود و یا عدم اجرای استانداردها ناشی می‌شود و این مشکلات در هر مرحله از کار مضاعف می‌شود. این مشکلات باعث می‌شود گاه به جای 3سال زمان لازم برای ساخت، حین ساخت چندین بار برنامه طراحی و ساخت تغییر کند و زمان تا 15سال طول بکشد گاهی نیز برای کاربردهای تبلیغاتی، کیفیت ساخت فدای سرعت آن می‌شود و نتیجه اینکه یک بیمارستان چندین بار افتتاح می‌شود و یا بعد از افتتاح دوباره برای انجام کارهای تعمیراتی و برطرف کردن نقایص به‌مدت نامعلوم بسته می‌شود.در حال حاضر درصد بالایی از بیمارستان‌های کشورفرسوده هستند که کمبود مدیریت و استراتژی تعریف شده و علمی ، برای طراحی، ساخت و نگهداشت ، عامل اصلی آن به شمار می‌رود.

  ----------------------------------

  پایان

  منبع : hospitalbuild.ir تاریخ : ۱۳۹۳/۶/۴ تعداد بازدیدکنندگان : 5922

  مطالب مرتبط

  برچسب ها

  ارسال نظر

  عنوان
  متن
   
  آمار بازدیدها

  بازدید امروز : 2871
  بازدید دیروز : 1790
  بازدید این ماه : 42886
  بازدید امسال : 858624
  بازدید کل : 36333032

  نظرسنجی

  سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
  نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

  کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
  طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش