50 مطلب آخر
انواع تخت ویژه : بحران در تخت های مراقبت ویژه ، هم در تعداد و هم در استانداردها

معاون درمان وزارت بهداشت: وضعیت تعداد تخت های مراقبت ویژه بیمارستان های دولتی تهران، بحرانی است  .  ضریب اشغال تخت های آی سی یو در بیمارستان های دولتی تهران حدود صد در صد است که این موضوع به این معنا است که بسیاری از بیماران از تخت آی سی یو جا می مانند و امکان بستری در بخش مراقبت ویژه را پیدا نمی کنند .................

آقاجانی افزود : دسترسی محدود مردم به تخت های بیمارستانی باعث شده است که زمان اقامت بیمار در بیمارستان های ما ، کوتاه تر از استاندارد باشد. به عنوان مثال یک بیمار با نارسایی قلبی اگر قرار باشد هفت تا 10 روز در بیمارستان بماند برخی مواقع وی را طی دو تا سه روز مرخص می کنند  ................

در زمان حاضر به ازای هر هزارنفر از جمعیت کشور یک تخت در بیمارستان دولتی و یک و نیم تخت هم در کل داریم (جمع بیمارستانهای خصوصی و دولتی ) . بنابراین از نظر تعداد تخت های بیمارستانی، حتی نسبت به کشورهای همجوار هم عقب تر هستیم. به عنوان نمونه به ازای هر یک هزار تن جمعیت ترکیه ، دو و نیم تخت ، در کره جنوبی ، 10 و نیم و در ژاپن 13 تخت وجود دارد ..................

البته متخصصان معتقدند تایج بررسی ها وشواهد موجود نشان می دهد تعداد تخت های استاندارد مراقبت ویژه درکشوربسیار پایین است . مثلا  وجود دستگاه های همودیالیز در کنار تخت بیماران بستری دربخش های مراقبتهای ویژه ضروری است اما ما نسبت به کشورهای مشابه خود در بخش مراقبت های ویژه از مقدار کافی دستگاه های همودیالیز برخوردار نیستیم و در اکثر مراکز بیماران بستری دربخش های ویژه که نیازمند دیالیزهستند برای این وضعیت جابه جا می شوند و به بخش دیالیزمنتقل می شوند . همچنین دستگاه های مونیتورینگ که بعد از جراحی قلب مورد استفاده قرار می گیرند نیز در کشور بسیار ناکافی است ..................

تحلیل ما

متن کامل

 

وزارت بهداشت: بحران کمبود تخت مراقبت ویژه در بیمارستان‌های تهران

 

آقاجانی افزود: ازنظر تخت بستری کلی نیز در بیمارستان های تهران در وضعیت نزدیک به بحران هستیم. به عبارت دیگر تعدادی از بیماران ما پشت درهای بیمارستان دولتی می مانند

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: وضعیت تعداد تخت های مراقبت ویژه بیمارستان های دولتی تهران، بحرانی است.
دکتر محمد آقاجانی  گفت: در زمان حاضر ضریب اشغال تخت های آی سی یو در بیمارستان های دولتی تهران حدود صد در صد است که این موضوع به این معنا است که بسیاری از بیماران از تخت آی سی یو جا می مانند و امکان بستری در بخش مراقبت ویژه را پیدا نمی کنند.
آقاجانی افزود: ازنظر تخت بستری کلی نیز در بیمارستان های تهران در وضعیت نزدیک به بحران هستیم. به عبارت دیگر تعدادی از بیماران ما پشت درهای بیمارستان دولتی می مانند.
معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نمونه به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد و اظهارداشت : ضریب اشغال تخت های بیمارستانی این دانشگاه در زمان حاضر حدود 88 درصد است که وضعیت نزدیک به بحران را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: هر چند آمار دقیقی از ضریب اشغال تخت در بیمارستان های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران در دست نیست اما به نظر می رسد که وضعیت تخت های بیمارستانی این دو دانشگاه تفاوت زیادی با علوم پزشکی تهران نداشته باشد.
وی گفت: این وضعیت بحرانی و نزدیک به بحران تخت های بیمارستانی فقط به تهران مربوط نمی شود بلکه شامل چند کلان شهر کشور هم می شود و آنها نیز با این معضل مواجه هستند.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود : وقتی ضریب اشغال تخت های بیمارستانی از 90 درصد عبور می کند این موضوع به این معنا است که وضعیت این تخت ها از نظر تعداد، کاملا بحرانی است چون بیماران در ساعات و روزهایی از هفته، پشت درهای بیمارستان در انتظار تخت خالی خواهندماند.
آقاجانی افزود : دسترسی محدود مردم به تخت های بیمارستانی باعث شده است که زمان اقامت بیمار در بیمارستان های ما ، کوتاه تر از استاندارد باشد. به عنوان مثال یک بیمار با نارسایی قلبی اگر قرار باشد هفت تا 10 روز در بیمارستان بماند برخی مواقع وی را طی دو تا سه روز مرخص می کنند .

 به ازای یک هزار تن جمعیت کشور یک تخت بیمارستانی


این مقام مسوول دروزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی افزود : در زمان حاضر به ازای هر یک هزار تن از جمعیت کشور یک تخت در بیمارستان دولتی و یک و نیم تخت هم به ازای هر هزار تن جمعیت در بیمارستان های دولتی و خصوصی داریم.
آقاجانی با اشاره به عدم سرمایه گذاری عمده دراین بخش گفت : از نظر تعداد تخت های بیمارستانی، حتی نسبت به کشورهای همجوار هم عقب تر هستیم. به عنوان نمونه به ازای هر یک هزار تن جمعیت ترکیه ، دو و نیم تخت ، در کره جنوبی ، 10 و نیم و در ژاپن 13 تخت وجود دارد.
این مقام مسوول در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تاکید کرد: باید توسعه تخت های بیمارستانی را در همه کشور ازجمله در تهران انجام دهیم.
وی گفت: هر چند دسترسی مردم در نظام سلامت از نظر مالی بهتر شده است اما باید دسترسی فیزیکی آنها نیز اصلاح شود که این موضوع در گرو سرمایه گذاری دراین حوزه و گسترش تخت های بیمارستانی است.

 

 

 

بخش قابل توجهی از تخت های آی سی یو در کشور استاندارد نیستند؟

کمبود دستگاههای تنفسی و مونیتورینگ بعد ازجراحی قلب

 

فوق تخصص مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری گفت:نتایج بررسی ها وشواهد موجود نشان می دهد تعداد تخت های استاندارد ICU درکشوربسیار پایین است به همین خاطر برای بهبود وضعیت و کیفیت تخت های ویژه باید تمهیدات ویژه ای اتخاذ شود.

دکتر سید محمدرضا هاشمیان درباره وظایف وزارت بهداشت در ارتباط با تخت هایICU اظهار کرد: وزارت بهداشت باید بررسی کند که تا سال 2020 میلادی کشور به چه تعداد تخت ICU نیاز دارد و تخت های موجود به چه میزان با استاندارد های جهانی متفاوت هستند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود دستگاه های همودیالیز در کنار تخت بیماران بستری دربخش های مراقبتهای ویژه را ضروری دانست و تاکید کرد: ما نسبت به کشورهای مشابه خود در بخش مراقبت های ویژه از مقدار کافی دستگاه های همودیالیز برخوردار نیستیم و در اکثر مراکز بیماران بستری دربخش های ویژه که نیازمند دیالیزهستند برای این وضعیت جابه جا می شوند و به بخش دیالیزمنتقل می شوند.

وی افزود: دستگاه های مونیتورینگ که بعد از جراحی قلب مورد استفاده قرار می گیرند نیز در کشور بسیار ناکافی است .همچنین دستگاه های تنفسی که در بخش ها وجود دارد باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از وجود تخت های موجود در کشور ابراز تاسف کرد و گفت: تمام تخت هایی که خریداری می شود غیر علمی بوده ومتاسفانه تاکنون مسولان مربوطه در جهت شناسایی دستگاه های تنفسی چندان موفق عمل نکرده اند.

وی اضافه کرد: متاسفانه تخت ها در دو دهه گذشته از کشورهایی که دراین زمینه مطرح نیستند خریداری شده است. از جهت تعداد تخت ها نیز باید بین 10 تا 15 درصد مربوط به تخت های ویژه باشند که در خیلی از بیمارستان ها این مقدار رعایت نشده است. همچنین در مراکزی که بیماران تنفسی وجود دارند این عدد حتی تا 25 درصد هم قابل افزایش است.

فوق تخصص مراقبت های ویژه گفت: ما در جامعه ای زندگی میکنیم که بیماری های تنفسی مانند عفونت های شدید ریوی فراوان هستند و این درحالی است که ما از امکانات تخصصی وبه روزبخشICU بسیار دور هستیم.

دکتر هاشمیان با بیان اینکه در حال حاضر چیزی حدود 3500 تخت ICU و PICU در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه تعداد کمی تخت PICU (تخت اطفال) در کشور وجود دارد که هنوزهم جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا نکرده اند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: حدود 85 نفر فوق تخصص ICU در کشور وجود دارد که برای کل کشور کافی نیست وهنوز هم امکاناتی برای افزایش این افراد به صورت کیفی وجود ندارد. 1.5 درصد مرگ ومیرها درICU اتفاق می افتد. علاوه بر وزارت بهداشت، مجلس ودولت نیزباید در این قضیه مداخله جدی نمایند تا مشکلات کمترشود.

وی همچنین اضافه کرد: متاسفانه هیچگونه اسمی از ICU در کتاب کالیفرنیا (کتاب تعرفه ها) برده نشده است وهمچنین وزارت بهداشت در طرح جدیدش هیچگونه تمرکزی بر روی ICU نداشته است که امیدواریم به این موضوع نیزتوجه جدی شود.

------------------------

پایان

منبع : ایرنا + شفاآنلاین تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تعداد بازدیدکنندگان : 4315

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 3089
بازدید دیروز : 1945
بازدید این ماه : 8883
بازدید امسال : 75394
بازدید کل : 36442467

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش