50 مطلب آخر
خبرصنفی : معضلات بخش درمان تأمين اجتماعي
هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي ملكي تأمين اجتماعي بسيار بالاست كه با توجه به افزايش پرداختي‌هاي صندوق تأمين اجتماعي بايد به فكر كاهش هزينه‌هاي بيمارستاني‌ بود    . . . . .   در بعضي از بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي تمام امكانات درماني وجود دارد اما در اكثر بيمارستان‌ها نصف امكانات نيز وجود ندارد    . . . . . .      در حال حاضر هزينه درمان در مراكز ملكي تأمين اجتماعي 5/2 برابر هزينه درمان غير مستقيم است كه بايد با افزايش خريد خدمت و تقويت بعد نظارتي باعث ارتقاء كيفيت خدمات درماني به بيمه شده‌ها شد    . . . . .     صندوق تأمين اجتماعي در هر ماه به طور متوسط 300 ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بايد به سمت رفع اين كسري و پيشي گرفتن منابع بر مصارف حركت كرد    . . . . .     با انجام  برنامه ( توجه بيشتر به درمان غير مستقيم به جاي توسعه بي‌رويه بيمارستان‌ها و مراكز درماني ) علاوه بر مديريت بر منابع و مصارف رضايت خاطر بيمه شدگان نيز فراهم مي‌شود    . . . . . .     20 درصد از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي از خدمات مستقيم و 80 درصد از خدمات درماني غيرمستقيم اين صندوق استفاده مي‌كنند    . . . . در صورتي كه در بيمارستان‌هاي غيرملكي تأمين اجتماعي 10 درصد فرانشيز دريافت شود، 5 درصد از آن در بيمارستان‌هاي ملكي دريافت مي‌شود   . . . . .   در بيمارستان‌هاي دولتي هزينه‌ها 4 برابر و در بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي 5/2 برابر بخش خصوصي است    . . . . . .       همانطور كه در شستا شركت‌هاي كم‌بازده را واگذار مي‌كنيم در درمان نيز برون‌سپاري خواهيم كرد و درمان را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم و منطقي است كه بازدهي نيز بيشتر خواهد شد   . . . . . . جهت رویت متن کامل این مطلب   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5425 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۰ آبان
خبرصنفی : توجه به مشكلات بيمارستا‌هاي قم
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم  در ارتباط با وضعيت بيمارستان فرقاني بيان داشت: پس از تاكيدات مقام معظم رهبري تصميم بر آن شد كه وزير بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي به همراه تمام معاونين خود بازديد ويژه‌اي از اين بيمارستان داشته باشند و اين بيمارستان را مورد توجه قرار دهند    . . . . . .    فروزنده معاون منابع انساني رئيس جمهور پس از جلسه هيئت دولت در قم در زمينه اختصاص 150 سهميه اختصاصي به بيمارستان شهيد بهشتي قول مساعد داد    . . . . . .    بيمارستان الهادي  تا امروز در اختيار بخش خصوصي قرار داشت اما تنها 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است كه با تمايل به واگذاري از سوي ايشان، دولت اين بيمارستان را تكميل و تجهيز مي‌كندجهت رویت متن کامل این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5145 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۰ آبان
خبرصنفی : مصوبات مهم برنامه پنجم در حوزه سلامت
معاون درمان وزارت بهداشت با تشريح بخش سلامت برنامه پنجم توسعه از افزايش 35 درصدي اعتبارات وزارت بهداشت و حذف تعرفه‌گذاري سازمان نظام پزشكي خبر داد و گفت: انتظار ما اين بود كه استخدام پرستاران نيز در اين برنامه تصويب مي‌شد     . . . . .      يكي از مصوبات مهم برنامه پنجم در حوزه سلامت اين بود كه از اين پس پزشكان شاغل در بخش دولتي و خصوصي بايد جدا شوند و هيچ پزشكي نبايد در دو بخش دولتي و خصوصي فعاليت كند و در واقع سامانه ارائه خدمات سلامت طراحي مي‌شود تا بر اساس آن تكليف پزشكان مشخص شود و معلوم باشد كه يك پزشك در بخش دولتي كار مي‌كند يا در بخش خصوصي است      . . . . . .       مصوبه بسيار مهم ديگر اين قانون اين بود كه شوراي عالي بيمه به شوراي عالي سلامت تغيير نام يافت كه همين تغيير نام هم معنا دارد و نشان مي‌دهد كه از اين پس خدمات بهداشتي و پيشگيرانه هم تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند      . . . . . .      كل اعتبارات وزارت بهداشت و بيمه‌ها در حوزه سلامت در زمان حاضر حدود 7 هزار ميليارد تومان است، افزايش 2 هزار ميليارد تومان به آن كمك قابل توجهي است و حدود 35 درصد افزايش را نشان مي‌دهد     . . . .      مصوبه ديگر مجلس در برنامه توسعه پنجم حذف حق تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي و بازگشت آن به وزارت بهداشت بود كه ديد درستي است و باعث هماهنگي بيشتر در نظام تعرفه گذاري خدمات پزشكي در كشور مي‌شود     . . . . .      بر اين اساس با توجه به تفكيك فعاليت پزشكان از بخش دولتي و خصوصي وزارت بهداشت به سمت واقعي تر كردن تعرفه هاي پزشكي در بخش دولتي حركت مي كند كه تقريباً هزينه تمام شده و تعرفه واقعي خدمات پزشكي معادل 3.6k يا 3.6 برابر تعرفه پايه است كه در واقع باعث اجرايي شدن بيمارستانهاي هيئت امنايي در كشور مي شود      . . . . .      تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي نيز با افزايش سود سرمايه و هزينه استهلاك حدود 20 درصد بيشتر از تعرفه 3.6kبخش دولتي خواهد بود     . . . . . .       براي اينكه دريافتي پزشكان هم تغيير زيادي نكند، با افزايش تعرفه هتلينگ، پرداخت هزينه هاي بيمارستاني را از محل درياقت حق الزحمه پزشكان جدا مي كنيم به اين ترتيب پزشكان حق الزحمه بيشتري نسبت به سابق از محل kجراحي دريافت مي كنند و هزينه هاي بيمارستاني از محل تعرفه هتلينگ تأمين مي شود     . . . . . .       مصوبه ديگر مجلس در برنامه پنجم افزايش سهم حق بيمه مردم بر اساس درصدي از حقوق و دستمزد بود كه براي 3 سال اول حق بيمه معادل 5درصد و در سال‌هاي بعد معادل 6 درصد تعيين شد     . . . . . .    جهت رویت متن كامل اين خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :   ...
بیمارستانداری 5245 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ سه شنبه ۱۸ آبان
خبرصنفی : حاشیه های مصوبات برنامه پنجم در حوزه سلامت
نمايندگان در جلسه علني  رسيدگي مواد 39 و 40 لايحه برنامه پنجم مرتب اخطار اصل 29 قانون اساسي را ارائه مي‌كردند      . . . . .      مسعود پزشكيان با انتقاد شديد از خصوصي سازي بهداشت و درمان گفت:  آمار مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در بيمارستان‌هاي خصوصي كه دو سوم هزينه سلامت را به خود اختصاص دادند تنها 20درصد از بيماران بستري و 60 درصد سرپايي را مداوا مي‌كند ولي در بيمارستان دولتي 80 درصد بستريها و بقيه سرپايي‌ها را مداوا مي‌كند     . . . . .     پزشكيان كه با صداي بلند در صحن مجلس سخن مي‌گفت اظهار داشت: من نمي‌دانم اين كلمه خصوصي سازي از كجا آمده است در حالي كه قانون اساسي 30 سال پيش گفته كه خدمات بيمه درماني بايد رايگان به مردم ارائه شود و در برنامه چهارم نيز تصويب شده بود كه سهم مردم از هزينه درمان حداكثر 30درصد باشد حال در برنامه پنجم هم اين 30 درصد تكرار مي‌شود. آيا باز وعده سرخرمن  مي‌دهيد؟        . . . . .       پزشكيان با اشاره به اینکه حتی بانک جهانی هم اعلام کرده که سلامت را نمی‏توان به بازار داد، افزود: انسان کالا نیست که خرید و فروش شود و اگر پول داشت یا نداشت به آن خدمات درمانی بدهیم یا ندهیم. آیا قابل قبول است که مریضی به بیمارستان برود و چون پول نداشت، بمیرد؟ کی جواب مردم را می‏دهد که می گویید حالا در دولت فکر می‎کنند و راهی پیدا می‎کنند       . . . . .       پزشكيان افزود: اگر خدمات بهداشتي خصوصي شود واي به حال مردم محروم كه ما سنگ آنها را به سينه مي‌زنيم.  پول بيمه روستاييان را به شركت‌هاي بيمه‌اي داده‌اند در حالي كه خدمات قابل توجه به روستاييان ارائه نمي‌شود و ما پول سرانه درمان محرومان را در بودجه نديده‌ايم       . . . . . .       پزشكيان تأكيد كرد: بنده به شدت با خصوصي سازي خدمات بهداشتي و درماني مخالفم زيرا اين تصميم‌ها مستضعفان را له مي‌كند و با خودگردان كردن بيمارستانها مردم محروم از خدمات بهداشت و درمان محروم مي‌شوند      . . . . . .       حسينعلي شهرياري نيز در اخطار اصل 29 قانون اساسي گفت: دولت در چند سال گذشته واگذاري بيمارستانها را مطرح كرده اما هيچ بيمارستاني در مناطق محروم به بخش خصوصي واگذار نشد و حتي بيمارستان‌هاي مناطق محروم پزشك ندارند     . . . . .      شهرياري افزود: اگر بحث واگذاري تصدي خدمات بهداشت و درمان تصويب شود يعني اموال دولت را آتش زده‌ايم و محرومان از خدمات بهداشت محروم تر شده است      . . . . . .      نمایندگان قصد بیان پیشنهادی برای تامین اعتبار ارائه خدمات درمانی به مصدومین تصادفات خیابانی را داشتند که از محل صندوق توسعه ملی، بود. اما رئیس مجلس  تذکر داد که اعتبار این صندوق باید صرف بخش غیردولتی شود و نمی‏توان، منابع آن را به خدمات دولتی اختصاص داد.به این ترتیب نماینده ای گفت : مردم بدانند که ما تلاش کردیم برایشان امکان ارائه خدمات رایگان را فراهم آوریم اما نگذاشتند      . . . . . .       نماینده تبریز در قالب یک پیشنهاد اصلاحی  گفت: باید به نحوی قانون تصویب کنید که اگر اجرا نشد، معلوم باشد باید یقه جه کسی را بگیریم؟      . . . . .     وی افزود: اگر قانون بنویسیم و بودجه نگذاریم، که اجرا نمی‎شود. مثل اینکه ارائه خدمات رایگان و فوری در اورژانس‎ها را قانون کرده‎اید اما چون بودجه‌ای برای آن تامین نشده است، در اورژانس‎ها مردم می‏میرند و کسی پاسخگو نیست. هیچ کس هم از حقوق آن مرده بیچاره دفاع نمی‏کند      . . . . .       نمایندگان در تصویب قوانین باید تعیین کنند که در ازای عدم ارائه خدمات با منابع مشخص شده در بودجه، چه مجازاتی تعیین می‌شود     . . . . . .    جهت رویت متن کامل این خبرها  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5561 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ سه شنبه ۱۸ آبان
خبرصنفی : حضورمتخصصان مقيم در1دقيقه بر بالين بيمار
رئيس بيمارستان شهداي سوادكوه با اشاره به حضور يك دقيقه‌اي متخصصان بيمارستان شهداي سوادكوه گفت: اين حضور به موقع در استان كم‌نظير است    . . . . .    در طول شش ماه اول سال جاري شاهد بستري شدن 2 هزار و 500 نفر، مراجعه سرپايي 14 هزار نفر، ويزيت 13 هزار نفر توسط پزشكان متخصص و 900 مورد جراحي سرپايي بوده‌ايم  . . . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  دركادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5355 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ شنبه ۱۵ آبان
خبرصنفی : مراكزپيشرفته جراحي عمومي لاپاروسكوپي كشور
اين مراكز در حال حاضر در بیمارستان  هاي حضرت رسول ، سينا ، امام خميني ، طالقاني ‌، مصطفي خميني ، فيروزگر و شاهد در تهران و نيز در شهر هايي از جمله شيراز ، مشهد و اصفهان فعاليت مي كنند   . . . . . .     ‌بيماراني كه به پزشكاني كه در اين موضوع فعاليت دارند مراجعه مي كنند ، بايد حتما از گذراندن دوره اين جراحي توسط پزشك مطمئن شوند و گواهينامه وي را در مطب مشاهده كنند   . . . . . .    برخي پزشكان به دليل اينكه آموزش كافي براي اين جراحي ندارند اقدام به اين قبيل جراحي ها مي كنند كه عوارض جدي را براي بيمار به ارمغان مي آورند    . . . . . .   به عنوان مثال ، سه مورد اخيرآ قطع مجاري كيسه صفرا توسط يكي از پزشكان وجود داشته است   . . . . .  جهت رویت مابقی این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5517 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ دوشنبه ۱۰ آبان
خبرصنفی : 18 بيمارستان دوستدار كودك در آذربايجانغربي
مسئولان 18 بيمارستان‌ آذربايجان‌ غربي به خاطر رعايت استاندارد‌هاي بهداشتي در نگهداري كودكان موفق به دريافت لوح دوستدار كودك از مسئولان شدند   . . . . .    پرسنل اين بيمارستان‌ها اطلاعات لازم و جامعي در زمينه آثار روحي و جسمي شير مادر در نوزادان ارائه مي‌دهند و از پاسخگويي به سوال‌هاي آنها در اين زمينه و ساير موارد به هيچ عنوان كوتاهي نمي‌كنند   . . . . .   در اين بيمارستان‌ها اغلب اقدامات درماني و حمايتي در ابتداي تولد از جمله اندازه‌گيري وزن و واكسيناسيون توسط نيروهاي انساني مجرب و كارآزموده انجام مي‌شود  . . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4860 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ جمعه ۵ شهريور
خبرصنفی : گواهي«دوستدار ايمني بيمار»برای 10بيمارستان
 . . . . . . .  هماهنگ‌كننده توسعه سيستم سلامت دفتر منطقه‌اي سازمان جهاني بهداشت از اعطاي گواهي «بيمارستان دوستدار ايمني بيمار» به 10 بيمارستان كشور خبر داد  . . . . .  اين گواهي بر جلوگيري از عوارض ناخواسته‌اي كه براي بيماران توسط پزشكان به وجود مي‌آيد تأكيد دارد  . . . . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 10794 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ پنج شنبه ۳۱ تير
خبرصنفی : با بيمارستان سازي حريف بيماريها نميشویم
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اگر به مسائل بهداشت محيط و عوامل اجتماعي توجه نكنيم هر چقدر هم بيمارستان قلب و اتاق‌هاي جراحي بسازيم و چندين برابر پول وزارت بهداشت را صرف اين كارها بكنيم باز هم حريف بيماري‌ها نمي‌شويم  . . . .  وزارت بهداشت در بهترين شرايط فقط مي‌تواند با واكسيناسيون و خدمات بهداشتي جلوي 25درصد بيماري‌ها را بگيرد، 75درصد بيماري‌هاي ناشي از عوامل محيطي و اجتماعي است كه كنترل آنها در اختيار وزارت بهداشت نيست اما هنگامي كه مردم مريض مي‌شوند درمان آن با هزينه‌هاي گزاف به عهده وزارت بهداشت خواهد بود  . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  دركادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4739 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ سه شنبه ۱۱ خرداد
خبرصنفی : اختيار تعطيلی بيمارستان‌ متخلف ؟؟
مشكل اصلي وزارت بهداشت در نظارت بر مراكز درماني و بيمارستان‌ها اين است كه قانوني كه بر اساس آن بر اين مراكز نظارت مي‌شود قديمي و مربوط به سال 1334 است و با شرايط روز مطابقت ندارد  . . . .   اين قانون اختيار زيادي به وزارت بهداشت نداده است و تعطيل يك بيمارستان متخلف فقط در صورتي امكانپذير است كه حكم دادگاه باشد  . . . .   اين نوع نظارت با بقيه نظارت‌هاي وزارت بهداشت مانند نظارت بر بهداشت محيط اماكن عمومي كه وزارت بهداشت رأساً مي‌تواند با متخلف برخورد كند و محل غير بهداشتي را تعطيل كند، متفاوت است  . . . .    برخورد و تذكر به فرد خاطي موارد زيادي دارد اما با توجه به محدوديت‌هاي موجود برخورد با موسسه خاطي زياد نيست و در حد يك يا 2 موسسه در سال است  . . . . جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4783 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
خبرصنفی : طرح انطباق جنسي ، براي افزايش رضايت بيماران
هدف از اجراي طرح انطباق جنسيتي در مراكز درماني اين است كه بتوانيم خدمات بهتري به مردم ارائه كنيم و رضايتمندي آنان را افزايش دهيم . . . . . طرح انطباق جنسيتي مصوب مجلس پنجم است كه مطابق آن در بيمارستان‌ها ارائه خدمات پزشكي براي بيماران زن توسط كادر زن و ارائه خدمات پزشكي به بيماران مرد توسط كادر مرد انجام مي‌شود  . . . . مرضيه وحيد دستجردي  در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح انطباق جنسيتي در مراكز درماني كه در زمان حضور شما در مجلس پنجم به تصويب رسيده است در بيمارستان‌ها اجرا مي‌شود يا نه، افزود: طرح انطباق اساس اش اين است كه بتوانيم خدمات خوب و مناسبي به مردم بدهيم، خدمات شايسته‌اي كه رضايت مردم را جلب كند . . . جهت رویت مابقی این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5062 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
خبرصنفی : بيمارستانهاي خصوصي حقوق مردم رارعايت كنند
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه تضادي با بخش خصوصي نداريم و با تعامل و هماهنگي بيشتر با بخش خصوصي اميدوار هستيم كه گره‌اي از مشكلات مردم را باز كنيم، افزود: درخواست ما از بخش خصوصي اين است كه همواره رعايت حقوق مردم را مدنظر داشته باشند. هر ميزان در بخش خصوصي رعايت حال مردم مدنظر قرار گيرد، ارتباط ما با اين بخش نيز بيشتر مي شود . . . . وي همچنين با تاكيد بر ضرورت مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها و همكاري بخش خصوصي و دولتي در جذب تسهيلات از بانك‌ها، گفت: بايد با برنامه‌ريزي علمي نسبت به مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها، بويژه بيمارستان‌هاي قديمي اقدام نمود . . . . جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5130 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ سه شنبه ۱۷ آذر
خبرصنفی : خدمات مذهبي روحانيون به بيماران بستري
مدير طرح بازطراحي ساختار سازماني بيمارستان هاي هيات امنايي گفت: خدمات مذهبي براي بيماران بستري شده در بيمارستان هاي هيات امنايي با حضور روحانيون ارايه مي شود. . . .   "‌سعيد نوري" اظهارداشت: خدمات مذهبي زير مجموعه گروه مديريت ارتباط با مشتريان و در حوزه اي تحت عنوان "هماهنگي خدمات مذهبي"‌ به بيماران ارايه مي شود . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  دركادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5196 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ پنج شنبه ۱۲ آذر
خبرصنفی : نياز به تغييرات اساسي در نظام درماني كشور
رضا ملك زاده، وزير بهداشت سال‌هاي 69 تا 72 گفت :  . . . .  ساختار وزارت بهداشت از گذشته بر اساس بيماري‌هاي واگير طراحي شده است در حالي كه امروزه نقش بيماري‌هاي غير واگير مانند بيماري‌هاي قلبي وعروقي، ريوي، كبدي،عصبي، ناتواني‌ها وساير بيماري‌هاي مزمن مهمتر است و بايد ساختار متناسب با اهميت اين بيماري‌ها طراحي و اجرا شود، در زمان مسئوليت بنده در وزارت بهداشت مي‌خواستيم اداره كل بيماري‌هاي غير واگير ايجاد كنيم اكنون كه اهميت اين بيماري‌ها بيش از گذشته است  . . . .   با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬ مابقی خبر را  ملاحظه بفرمائید : ...
بیمارستانداری 5182 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ چهارشنبه ۱۱ آذر
خبرصنفی : استاندارد کمیته­های بیمارستانی
 کمیته­های بیمارستانی، می­توانند بین دیدگاه­های هیأت مدیره، کادر درمانی، مدیریت وسایر گروه­های اصلی هم در داخل و هم در خارج بیمارستان تعادل برقرار نمایند و این تبادلات می­توانند در تصمیم گیری برنامه­های اختصاصی تاثیر مهمی بر اجرای راهبردها داشته باشد  . . . . جهت رویت مابقی این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 10990 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ شنبه ۲ آبان
تعداد کل مطالب این گروه :110
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 3729
بازدید دیروز : 5382
بازدید این ماه : 40206
بازدید امسال : 1608716
بازدید کل : 32657174

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش