50 مطلب آخر
خبرپرستاری : سرنوشت لايحه كاهش ساعت كار پرستاران ؟

گرچه مدتهاست از اخبار لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي- درماني شاغل در امور باليني ميگذرد ٬ هنوز  از تصوبيب و اجراي اين لايحه كه از اثر گذار ترين مباني در درمان خواهد بود ٬ خبري منتشر نشده است . مروري بر بعضي مفاد اين  لايحه شايد موجب ياد آوري مسئولين مربوطه  براي پيگيري موضوع بوده باشد :

مهر سال جاري بود كه رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي- درماني شاغل در امور باليني با تاكيد بر پرستاران،‌تمام شاغالان اين حرف در بخش دولتي، خصوصي، نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي را شامل مي‌شود، البته نيروهاي ستادي و اداري شامل اين لايحه نمي‌شوند و فقط پزشكان، پرستاران، ماماها،‌ بهياران و پرسنلي كه به صورت شيفيتي در مراكز بهداشتي- درماني كار مي‌كنند مشمول اين قانون خواهند شد.
ميرزابيگي افزود: پيشنهادي كه در جلسه كارشناسي اين لايحه مطرح شد اين بود كه گر چه در لايحه ميزان ساعت كاري اين پرسنل مشخص نشده است اما لازم است كه با اعمال تغييراتي در آن حداقل و حداكثر ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني مشخص شود، همچنين اضافه كاري پرستاران و ساير پرسنل شاغل در بالين نيز محدود شود همچنين حضور بيش از 12 ساعت پشت سر هم در يك شيفت ممنوع شود.تا پرستاران كه بيشتر آنها زن هستند بتوانند به زندگي شخصي و خانوادگي خود نيز برسند.
وي گفت: متاسفانه سختي كار، اضافه كاري اجباري و شيفت‌هاي پشت سر هم باعث شده پرستاران بعد از حداكثر 12سال سابقه كاري به انواع بيماريها و ناراحتي‌هاي اسكلتي، رواني و حتي بيماري‌هاي عفوني مبتلا شوند.
وي افزود: پيشنهاد وزارت بهداشت در اين لايحه اين است كه كاهش ساعت كاري به صورت پلكاني با افزايش سن، سابقه كار و سختي كار اعمال مي‌شود اما در كميته بررسي اين لايحه اين نكته مطرح شد كه بايد تلفيقي بين طرح كاهش پلكاني و تعين و استاندارد سازي ساعت كاري پرستاران و پرسنل شاغل در بالين انجام شود.

جهت رویت مابقی این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

كاهش ساعت كاري پرستاري با جذب 7 هزار پرستار جديد امكانپذير است

 رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي- درماني شاغل در امور باليني تا 3 هفته‌ آينده در كميسيون بهداشت تصويب مي‌شود و به صحن علني مجلس مي‌رود، درباره پرستاران نيز كاهش ساعت كاري با جذب 7 هزار پرستار جديد مشكل حل مي‌شود.

غضنفر ميرزابيگي افزود: لايحه تعديل ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني شاغل در بالين كه از سوي وزارت بهداشت به كميسيون بهداشت مجلس آمده است در كميته تغيير ساختار اين كميسيون در حال بررسي است، قبلاً دو نفر از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس با اين لايحه مخالف بودند اما اكنون با توضيحات كارشناسي سازمان نظام پرستاري در كميته بررسي كننده، اكثريت اعضاي كميسيون بهداشت با اين لايحه موافق شده‌اند.
وي گفت: كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني باليني با تاكيد بر پرستاران،‌تمام شاغالان اين حرف در بخش دولتي، خصوصي، نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي شامل مي‌شود، البته نيروهاي ستادي و اداري شامل اين لايحه نمي‌شوند و فقط پزشكان، پرستاران، ماماها،‌ بهياران و پرسنلي كه به صورت شيفيتي در مراكز بهداشتي- درماني كار مي‌كنند مشمول اين قانون خواهند شد.
ميرزابيگي افزود: پيشنهادي كه در جلسه كارشناسي اين لايحه مطرح شد اين بود كه گر چه در لايحه ميزان ساعت كاري اين پرسنل مشخص نشده است اما لازم است كه با اعمال تغييراتي در آن حداقل و حداكثر ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني مشخص شود، همچنين اضافه كاري پرستاران و ساير پرسنل شاغل در بالين نيز محدود شود همچنين حضور بيش از 12 ساعت پشت سر هم در يك شيفت ممنوع شود.تا پرستاران كه بيشتر آنها زن هستند بتوانند به زندگي شخصي و خانوادگي خود نيز برسند.
وي گفت: متاسفانه سختي كار، اضافه كاري اجباري و شيفت‌هاي پشت سر هم باعث شده پرستاران بعد از حداكثر 12سال سابقه كاري به انواع بيماريها و ناراحتي‌هاي اسكلتي، رواني و حتي بيماري‌هاي عفوني مبتلا شوند.
وي افزود: پيشنهاد وزارت بهداشت در اين لايحه اين است كه كاهش ساعت كاري به صورت پلكاني با افزايش سن، سابقه كار و سختي كار اعمال مي‌شود اما در كميته بررسي اين لايحه اين نكته مطرح شد كه بايد تلفيقي بين طرح كاهش پلكاني و تعين و استاندارد سازي ساعت كاري پرستاران و پرسنل شاغل در بالين انجام شود.
وي ادامه داد: پيش بيني ما اين است كه تا 3 هفته آينده لايحه تعديل ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني در كميسيون بهداشت مصوب مي شود و بعد از آن با راي اكثريت نمايندگان در صحن علني مجلس نيز تصويب مي‌شود، در اين صورت با كاهش ساعت كاري پرستاران و استاندارد سازي آن در همه مراكز بهداشتي و درماني كشور با جذب و استخدام حدود 7 هزار پرستار مشكل كمبود نيرو نيز حل مي‌شود.
وي گفت: سالانه حدود 7 هزار نفر از دانشگاه‌هاي كشور فارغ التحصيل مي‌شوند و وزارت بهداشت نيز بر اساس قانون امكان استخدام سالانه 14 هزار نفر را دارد بنابراين با كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني هيچ مشكلي از نظر نيروي انساني به وجود نخواهد آمد.
وي افزود: در زمان حاضر هيچ ساعت كار مشخصي براي پرستاران و پرسنل شاغل در بالين بيمارستان‌ها و ساير مراكز تعريف نشده است و به تعداد مراكز بهداشتي و درماني ساعت كاري وجود دارد و سيلقه محوري در اين عرصه مسئله ساز شده است.

بازگشت لايحه كاهش ساعت كار پرستاران به وزارت بهداشت

لايحه كاهش ساعت كار پرستاران، به وزارت بهداشت برگشت داده شد. دليل آن البته از سوي دبيركل خانه پرستار اينگونه اعلام شده است

حضور نداشتن نماينده سازمان نظام پرستاري در كميسيون بهداشت و درمان در زمان مطرح شدن اين لايحه براي دفاع از آن.

شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار با بيان اينكه هر لايحه‌اي كه براي تصويب به مجلس مي‌رود، بايد كارشناس خاص مربوطه نيز به‌منظور دفاع از لايحه حضور داشته باشد به ايسنا گفت: در مجلس پنجم، ششم و هفتم نيز هر لايحه‌اي مربوط به مسائل پرستاري با حضور نماينده پرستاري در مجلس مطرح مي‌شد، اما اخيرا براي اولين بار لايحه‌ يكسان‌سازي و كاهش ساعت كار پرستاران بدون حضور نماينده سازمان نظام پرستاري در كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده است.

وي با بيان اينكه جو عمومي مجلس براي مطرح شدن اين لايحه آماده است و احتمالا لايحه روز دوشنبه هفته جاري مجددا در كميسيون بهداشت و درمان مطرح مي‌شود، ادامه داد: اينكه مرجع دعوت‌كننده از سازمان نظام پرستاري، دولت است يا مجلس براي هر دو طرف مبهم بوده و همين مسئله باعث شده در اولين جلسه رسيدگي به لايحه كاهش ساعت كار پرستاران، نماينده سازمان نظام پرستاري حضور نداشته باشد؛

بنابراين به‌دليل حضور نداشتن نماينده پرستاري، لايحه كاهش ساعت كار پرستاران به نحو مطلوبي دفاع نشده است.

شريفي مقدم در اين باره يادآور شد: برخي از اعضاي كميسيون معتقد بودند كه اين لايحه كارشناسي شده نبوده و كاهش ساعت كار، مشكلي را از جامعه پرستاري حل نمي‌كند.

درمجموع سازمان نظام پرستاري آمادگي آن را دارد كه با نظرات كارشناسي شده و منطقي از لايحه كاهش ساعت كار پرستاران دفاع كند.

دبيركل خانه پرستار با بيان اينكه در دانشگاه‌هاي بزرگ كشور از ابتداي انقلاب، 35 ساعت كار در هفته براي پرستاران منظور شده بود كه اين ميزان به‌تدريج افزايش يافت خاطرنشان كرد: هدف از مطرح كردن اين لايحه، يكسان‌سازي‌ و كاهش ساعت كار پرستاران به 36 ساعت در هفته است كه براساس سنوات اين 36 ساعت به 30 ساعت در هفته كاهش يابد.

وي با بيان اينكه بحث كاهش ساعت كار پرستاران از سال 1373 مطرح بوده و جامعه پرستاري نسبت به آن حساس است به‌طوري كه با ارسال طومارهايي به سازمان نظام پرستاري موضوع را پيگيري مي‌كنند، ابراز اميدواري كرد كه با حضور نمايندگان سازمان نظام پرستاري در كميسيون بهداشت و درمان مجلس و ارائه دلايل منطقي و كارشناسي شده، يكسان‌سازي‌ و كاهش ساعت كار پرستاران به تصويب برسد.

در همين حال، حسين حسني بافراني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص با بيان اينكه لايحه يكسان‌سازي‌ و كاهش ساعت كار پرستاران هيچ مشكلي را حل نمي‌كند به مهر گفت: مشكل پرستاران، تعديل ساعت كار نيست.

پرستاران مشكل معيشتي دارند و اگر ساعت كار آنان هم تعديل شود باز مجبورند براي تامين هزينه‌هاي زندگي در بيمارستان‌هاي ديگر و شيفت‌هاي ديگر كار كنند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر عادلانه شدن پرداخت‌هاي پرستاران، افزود: وزارت بهداشت بايد در بحث پرداخت‌ها و همچنين سهم پرستاري از هتلينگ بيماران، توجه بيشتري به پرستاران داشته باشد و حقوق آنان را عادلانه كند تا مجبور نباشند در چند شيفت كار كنند.

وي تصريح كرد: تعديل ساعت كار پرستاران كمكي به بهبود معيشت آنان نمي‌كند و مشكلات آنان همچنان پابرجا باقي خواهد ماند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: به‌نظر مي‌رسد اگر طرح تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري عملياتي شود و لايحه مديريت خدمات كشوري نيز اجرايي شود، وضع پرستاران به لحاظ حقوق دريافتي بهتر خواهد شد.

حسني بافراني با عنوان اين مطلب كه لايحه مذكور نياز به كار كارشناسي بيشتري دارد، اظهار داشت: كميسيون بهداشت و درمان مجلس فعلا تصميمي در اين خصوص نگرفته و قرار است با دعوت از دوستان سازمان نظام پرستاري، موضوع دقيق‌تر بررسي شود.

اميرحسين قاضي‌زاده، عضو كميسيون بهداشت مجلس نيز در اين‌باره گفت: برخي از نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه از افراد با تجربه و سابقه دار مجلس و دولت هستند با اين لايحه مخالف‌اند و معتقدند نبايد پرداخت ثابتي براي اين پرسنل در نظر گرفته شود و پرداخت حقوق پرسنل بهداشتي- درماني بايد بر مبناي عملكرد و تعرفه‌گذاري خدمات انجام شود تا افرادي كه كم كاري مي‌كنند حقوق كمتري بگيرند و افراد پركارتر حقوق بيشتر دريافت كنند.

وي افزود: اين مسئله البته قابل‌قبول است اما عملي نيست و اجراي چنين طرحي موجب مي‌شود حقوق برخي  كاركنان كم كار تا يك پنجم و يك چهارم دريافت فعلي كاهش يابد بنابراين اين پيشنهاد عملي نيست و بايد در كنار پرداخت عملكردي حتماً يك پرداخت ثابت براساس ساعت كار هم باشد.

به‌دنبال اين اظهارنظرها بود كه دبيركل خانه پرستار از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس به‌دليل بي‌توجهي به لايحه يكسان‌سازي‌ و كاهش ساعت كار پرستاران انتقاد كرد. شريفي مقدم گفت: كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطمئن باشد كه جامعه پرستاري تا حصول نتيجه موضوع را دنبال خواهد كرد و به‌راحتي از آن نخواهد گذشت.

دبيركل خانه پرستار با عنوان اين مطلب كه هيچكدام از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس از جامعه پرستاري نيستند، افزود: اعضاي كميسيون با مشكلات كار پرستاران آشنايي كامل ندارند و طبيعي است كه متوجه عوارض ناشي از بالا بودن ساعت كار پرستاران نباشند.

شريفي مقدم يادآور شد: جامعه پرستاري بعد از ۲۰ سال انتظار براي يكسان‌سازي‌ و كاهش ساعت كار حالا اميدوار است كه كميسيون بهداشت و درمان مجلس همچون ساير نمايندگان مردم اين موضوع را با دقت پيگيري و لايحه را هرچه زودتر تصويب كند.

وي با اشاره به ارسال بيش از ۳۰ هزار امضا از سوي پرستاران كشور در دفاع از لايحه مذكور كه به سازمان نظام پرستاري ارسال شده است، بيان كرد: جامعه پرستاري به دور از جنجال‌هاي سياسي پيگير موضوع خواهد بود.

دبيركل خانه پرستار ادامه داد: موضع مخالف اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس موجب حساس شدن پرستاران و بروز عكس‌العمل‌هاي متفاوت از سوي آنان شده است.

لايحه كاهش ساعت كاري پرستاران تغيير مي‌كند

عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل باليني بهداشتي و درماني با تاكيد بر پرستاران پس از تغييراتي در مجلس مطرح مي‌شود و احتمالاً پرداخت حقوق پرسنل باليني، ثابت و عملكردي مي‌شود.

اميرحسين قاضي زاده  افزود: دولت لايحه كاهش ساعت كاري پرستاران را در قالب لايحه تعديل ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني به مجلس ارائه كرده است اما نظر مجلس اين است كه لازم نيست همه پرسنل را در برگيرد و تعديل ساعت كاري فقط مشمول پرسنل باليني شامل پزشكان و پرستاران خواهد شد البته هم در بخش دولتي و هم بخش غير دولتي اما پرسنل غير باليني و ستادي را در بر نمي‌گيرد.
وي ادامه داد:‌ برخي از نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه از افراد با تجربه و سابقه دار مجلس و دولت هستند با اين لايحه مخالف هستند و معتقدند نبايد پرداخت ثابتي براي اين پرسنل در نظر گرفته شود و پرداخت حقوق پرسنل بهداشتي- درماني بايد بر مبناي عملكرد و تعرفه‌گذاري خدمات انجام شود تا افرادي كه كم كاري مي‌كنند حقوق كمتري بگيرند و افراد پر كارتر حقوق بيشتر دريافت كنند.
وي گفت: اين مسئله البته قابل قبول است اما عملي نيست و اجراي چنين طرحي موجب مي‌شود حقوق برخي پرسنل كم كار تا يك پنجم و يك چهارم دريافت فعلي كاهش يابد بنابراين اين پيشنهاد عملي نيست و بايد در كنار پرداخت عملكردي حتماً يك پرداخت ثابت بر اساس ساعت كار هم باشد.
وي ادامه داد: پيشنهاد وزارت بهداشت در اين لايحه اين بود كه ساعت كاري موظفي پرسنل بهداشتي-درماني با افزايش سنوات كاري و با توجه به سختي كار به صورت پلكاني كاهش يابد اما نظر سازمان نظام پرستاري اين است ساعت كاري موظفي پرستاران كاهش يابد و بين 36 تا 40 ساعت تعيين شود.
وي گفت: كميسيون بهداشت مجلس با توجه به نظرات مختلف ارائه شده درباره اين لايحه يك كميته كاري با حضور نماينده سازمان نظام پرستاري تشكيل داده است كه بنده رئيس اين كارگروه هستم و قرار است با بررسي پيشنهادهاي مطرح شده مدل‌هايي كه در كشورهاي ديگر براي پرداخت حقوق پرسنل بهداشتي و درماني و ساعت كاري آنها وجود دارد نيز بررسي شود تا تصميم درستي اتخاد شود.
وي افزود: هدف از اجراي اين طرح اين است كه كيفيت خدمات پرستاران و پرسنل باليني در بيمارستان‌ها ارتقا يابد و نبايد به نحوي باشد كه پرسنل پس از انجام ساعت كاري حداقلي موظفي در بخش خصوصي يا جاي ديگر كار كنند زيرا در اين صورت باز هم خستگي و كاهش بازدهي كار آنان را شاهد خواهيم بود.
وي گفت: به نظر مي رسد راه حل منطقي براي حل اين اختلافات اين است كه يك حداقل پرداختي با تعيين ساعت كاري موظفي تعيين شود و بعد از آن بر اساس عملكرد و خدمات ارائه شده با تعيين سقف كاري و جلوگيري از اضافه كاري بيش از حد و فعاليت در بخش خصوصي براي ارتقا كيفيت خدمات پرسنل باليني اقدام شود.
وي افزود: اين قانون پس از تغييراتي در مجلس مطرح و تصويب خواهد شود و شامل همه پرسنل باليني در بخش دولتي و خصوصي مي‌شود، ضمن اينكه دولت نيز با توجه به اين كه لايحه پيشنهاد كرده است حتماً بار مالي آن را تامين مي‌كند و با استخدام نيروي پرستار كمبود پرسنلي را برطرف مي‌كند. ضمن اينكه مي تواند بخشي از كمبود را با برون سپاري خدمات به شركت‌هاي خصوصي جبران كند.
وي گفت: البته مشكلي كه اكنون وجود دارد اين است كه هنوز قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري اجرا نشده است و بيمه‌ها به علت بار مالي زير بار مسئوليت آن نمي‌روند اما چون اين كار قانون مصوب مجلس است حتماً دولت بايد آن را اجرا كند.

لايحه كاهش ساعت كاري پرستاران به مجلس رفت

رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: لايحه كاهش ساعت كاري پرستاران به عنوان پرسنل بهداشتي - درماني در دولت تصويب و براي تصويب نهايي تقديم مجلس شد.

غضنفر ميرزابيگي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: پس از وعده رئيس جمهوري براي كاهش ساعت كاري پرستاران و توجه وي به سختي اين حرفه در روز پرستار، سرانجام لايحه كاهش ساعت كاري پرستاران در دولت تصويب شد و به مجلس رفت و با توجه به فضاي حاكم در مجلس هشتم كه فضاي كارشناسي است و نيز با توجه به شناخت نمايندگان اين دوره مجلس از مشكلات پرستاران اميدواريم كه خيلي زود شاهد تصويب اين لايحه يك فوريتي در مجلس باشيم.
وي گفت: اين لايحه با عنوان تعديل ساعت كاري پرسنل بهداشتي-درماني به مجلس رفته است و در صورت تصويب ساعت كاري اين پرسنل با توجه به سختي كار و سنوات كاري به صورت پلكاني كاهش مي‌يابد، پيشنهاد ما به نمايندگان مجلس اين است كه در بين پرسنل بهداشتي- درماني براي پرستاران جايگاه و اولويت ويژه‌اي را به خاطر سختي و مشكلات اين حرفه قائل شوند و اجازه ندهند به علت گسترده شدن موضوع، تصويب اين لايحه براي پرستاران به طول انجامد.
ميرزابيگي افزود: در اين لايحه به طور مشخص به ميزان كاهش ساعت كاري پرستاران و رقم دقيق ساعت كاري اشاره نشده است و قرار است در صورت تصويب اين لايحه تصميم گيري در مورد جزئيات اجرايي آن در اختيار دولت باشد، پيشنهاد سازمان نظام پزشكي اين بود كه ساعت كاري پرستاران در لايحه قيد شود و حداقل شاهد كاهش 10 ساعت از ساعات كاري پرستاران در هفته، مطابق استانداردهاي جهاني باشيم.
وي گفت: در زمان حاضر ميانگين ساعت كاري پرستاران در دنيا 34 ساعت و بين 33 تا 35 ساعت است در حالي كه در كشور ما پرستاران موظفند 44 ساعت در هفته كار كنند و اين مسئله در كنار اضافه كاري‌هاي اجباري موجب كاهش بازدهي كاري پرستاران و فرسودگي زودهنگام آنان مي‌شود.
وي ادامه داد: پيشنهاد ما اين است كه به طور مشخص ساعت كاري موظفي پرستاران در قانون 34 ساعت تعيين شود و اين قانون براي تمام پرستاران شاغل در بخش دولتي، خصوصي، تامين اجتماعي و خيريه عملياتي شود.
وي گفت: در مورد پرستاران بخش خصوصي اعمال اين قانون نيازمند همكاري وزارت كار و امور اجتماعي است كه با توجه به شناختي كه از وزير كار و مجموعه اين وزارتخانه داريم و با توجه به نظر مساعد اين مجموعه به حرفه سخت و زيان آور پرستاري اميدواريم كه شاهد كاهش ساعت كاري پرستاران در بيمارستانها و مراكز بهداشتي- درماني خصوصي نيز باشيم.
وي افزود: البته قانون كار در مورد پرستاران بخش خصوصي در موارد ديگري از جمله طبقه‌بندي مشاغل و سخت و زيان آور بودن اين حرفه هم هنوز اجرايي نشده كه اميدواريم هر چه زودتر با اجرايي شدن اين موارد تفاوتي كه اكنون بين حقوق پرستاران بخش دولتي و غير دولتي وجود دارد از بين برود.

منبع : فارس + همشهري آنلاين

منبع : تاریخ : ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ تعداد بازدیدکنندگان : 5734

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 877
بازدید دیروز : 1373
بازدید این ماه : 37627
بازدید امسال : 853160
بازدید کل : 35176513

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش