50 مطلب آخر
خبرپرستاری : پرستاران و اخبار جدید استخدامی

 آگهي استخدام پرستاران 10 بهمن در جرايد منتشر مي‌شود و از سال 90 فرآيند جذب و به‌كارگيري آنها نهايي مي‌شود   . . . . .   تدابير لازم براي مراكز توسعه يافته و جديدالاحداث كه همچنان به نيرو و كادر پرستاري نياز دارد اتخاذ شده است كه اگر پرستاران شركتي و قراردادي اين مراكز در آزمون شركت كنند از ظرفيت‌هاي قانوني براي به كارگيري نيروهاي قراردادي استفاده كنند    . . . . . .  به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اجازه داده مي شود تا به ازاي رسمي شدن پرستاران قراردادي پذيرفته شده در آزمون استخدامي 23 هزار پرستار و حتي بيش از سقف مجاز، نيروهاي جديد قراردادي جذب و جايگزين كنند    . . . . .  اساساً استخدام اين تعداد پرستار براي اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري نيروهاي باليني نظام سلامت است كه به ازاي كاهش ساعت كاري كه براي كادر پرستاري اتفاق مي‌افتد بايد نيرو جديد جايگزين شود    . . . . .     با بكارگيري پرستاران قراردادي به صورت استخدام رسمي بدون جايگزيني نيروي جديد مشكل كمبود نيرو برطرف نمي‌شود، در اين صورت در عمل استخدام از درون سيستم انجام مي‌شود و تعداد پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي و نسبت پرستار به تخت افزايش نمي‌يابد و به اين ترتيب بخش عمده‌اي از مجوز جديد استخدام بدون كمك به ارتقاي كيفي خدمات پرستاري هدر مي‌رود   . . . . . .

جهت رویت شرح خبرها   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

آگهي استخدام پرستاران 10 بهمن در جرايد منتشر مي‌شود 

 معاون توسعه وزارت بهداشت گفت:‌ آگهي استخدام پرستاران 10 بهمن در جرايد منتشر مي‌شود و از سال 90 فرآيند جذب و به‌كارگيري آنها نهايي مي‌شود.

سيدعباس حسني در جلسه ستاد انتخابات نظارم پرستاري اظهار داشت: براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري به استخدام 23 هزار پرستار نياز بود كه طبق جدول زمان بندي و هماهنگي‌هاي انجام شده آزمون استخدام پرستاري ششم اسفند در تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور برگزار مي‌شود.

وي افزود: آزمون ششم اسفند فراخوان عمومي در تمام دانشگاه‌هاست لذا همه رشته‌هايي كه شامل اين قانون مي‌شود مي‌توانند در اين
آزمون شركت كنند و جذب دانشگاه شوند.

حسني يادآور شد: از 10 بهمن آگهي استخدام پرستاري در جرايد منتشر مي‌شود و فرآيند جذب پرستاران طبق مقررات قانوني انجام مي‌شود و از سال 90 كار جذب و به كارگيري آنها نهايي مي شود.

وي افزود: تدابير لازم براي مراكز توسعه يافته و جديدالاحداث كه همچنان به نيرو و كادر پرستاري نياز دارد اتخاذ شده است كه اگر پرستاران شركتي و قراردادي اين مراكز در آزمون شركت كنند از ظرفيت‌هاي قانوني براي به كارگيري نيروهاي قراردادي استفاده كنند.

حسني اضافه كرد: تبديل وضعيت تمام نيروهاي شركتي در خانواده وزارت بهداشت كه شرايط لازم را دارند در حال پيگيري و انجام است.

 كم‌رنگ كردن نقش پرستاران نشناختن نظام سلامت است 

 رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: هر كس نقش بي‌بديل و اثرگذار پرستاران در نظام سلامت را منكر شده يا كم‌رنگ جلوه دهد، بدون شك شناختي از نظام سلامت ندارد.

 شاهين شيراني با بيان اينكه سيستم نظام سلامت هيچ‌گاه تعطيل‌بردار نيست و تمام گروه درماني به‌ويژه پرستاران در تمامي ايام سال مشغول خدمت‌رساني به مردم كشور هستند، اظهار داشت: به عنوان يك متخصص داخلي معتقدم هورمون‌هاي بدن در كادر پرستاري و پزشكي به واسطه نوع شغل‌شان به هم ريخته است و فرآيند فيزيولوژيك بدن هيچ يك از ما متعادل نيست.

وي افزود: چرخه فيزيولوژيك پرستاران ما به دليل شيفت‌هاي نامتعارف، شب‌كاري و شيفت‌هاي در گردش روي فرم نيست و سيستم بدن آنان نمي‌تواند با شرايط كاري عجين شود بنابراين كادر پرستاري همواره در معرض استرس و بيماري قرار دارند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با اشاره به نقش پرستاران در نظام سلامت كشور گفت: به كار بردن واژه نظام سلامت داراي بار معنايي زياد و بزرگي است؛ هر كدام از اجزاي اين گروه مانند حلقه‌هاي زنجير به يكديگر متصل هستند كه هر كس بخواهد نقش يكي از گروه‌ها را برجسته‌تر كند دچار اشتباه شده است؛ زيرا اين حلقه‌ها زماني كه به‌هم متصل هستند، اهميت زيادي دارند و با جدا شدن از يكديگر هيچ ارزشي ندارند.

وي با بيان اينكه افراد در نظام سلامت در هر بخش و گروه به عنوان يك تيم به شمار مي‌روند، تأكيد كرد: بايد پزشك، پرستار و پيراپزشك به صورت مجموعه ديده شوند زيرا از يك سو بحث نظام سلامت مطرح مي‌شود و از سوي ديگر بيمار و همراهان بيمار به عنوان گيرنده خدمت به ما مراجعه مي‌كنند.

شيراني با تأكيد بر اينكه نظام سلامت بايد براي همه اصلاح شود، افزود: پرستاران نقش بسزايي در درمان بيمار ايفا مي‌كنند بنابراين بايد مورد توجه قرار گيرند.

وي با تأكيد بر نقش عمده پرستاران در نظام سلامت، اظهار داشت: هر كس نقش بي‌بديل و اثرگذار پرستاران در نظام سلامت را منكر شده يا كم‌رنگ جلوه دهد بدون شك شناختي از نظام سلامت ندارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان خاطرنشان كرد: در يك نظام سلامت موفق به‌ويژه در بخش باليني، پرستاران دلسوز، عالم، كارآمد، مؤمن و متعهد به بيماران خدمات ارائه مي‌دهند كه در كشور ما نيز بايد اين ويژگي‌ها در درون اين حرفه نهادينه و نظام‌مند شود و پرداختن به اين امر وظيفه همه است.

وي تأكيد كرد: طي چند سال گذشته هرگاه در جمع پرستاران حاضر شديم تحولي در سيستم پرستاري ايجاد شده بود؛ البته اين بدان معنا نيست كه به ايده‌آل‌هاي حرفه‌اي دست يافته‌ايم بلكه طي مسير در اين حيطه و گام برداشتن در اين راستا داراي اهميت است كه طي چند سال اخير اتفاق افتاد.

شيراني با اشاره به دستاوردهاي سيستم پرستاري در زمينه تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، كاهش ساعت كار، سختي كار و فراهم شدن زمينه استخدام، افزود: آنچه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه نظام سلامت از رده‌هاي بالاي كشور تا خود پرستاران در حال درك جايگاه و نگرش سيستم پرستاري هستند؛ البته هنوز به قله‌ها نرسيده‌ايم و هنوز كار بسياري در اين زمينه داريم اما همين ايجاد زمينه براي نهادينه‌سازي اين نگرش در افراد جامعه بسيار ارزشمند است.

وي ادامه داد: ايجاد اين نگرش كار بسيار دشواري است چرا كه قانون را مي‌توان به نگارش درآورد و پس از طي زماني به تصويب رساند و اجرايي كرد اما ايجاد نگرش در نظام سلامت و مردم با ابلاغ دستورالعمل و نامه‌نگاري ممكن نيست.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با بيان اينكه نظام سلامت وابسته به جايگاه و ارتقاي پرستاران است، افزود: ما براي ارتقاي جايگاه نظام سلامت از ارتقاي جايگاه پرستاري در تمام ابعاد علمي، اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي و شغلي ناگزير هستيم، زيرا نمي‌توان افزايش كمي و كيفي خدمت‌رساني به مردم را خواستار شد اما ارتقاي پرستاري را ناديده‌ گرفت.

وي ارتقاي اورژانس‌هاي بيمارستاني، تعالي خدمات باليني و اجراي منشور اخلاقي حقوق‌گيرندگان و ارائه‌‌دهندگان خدمات درماني را از برنامه‌هاي مهم وزارت بهداشت برشمرد و تأكيد كرد: بخش عمده اين برنامه‌ها برعهده سيستم پرستاري است زيرا در نظام سلامت ورودي ما مردم هستند و بايد رضايت‌مندي آنان را هنگام خروج از بيمارستان مدنظر قرار دهيم.

شيراني با تأكيد بر اينكه گيرندگان خدمات درماني ما بيماران نيستند بلكه مردم هستند، اظهار كرد: بايد به سمتي پيش برويم كه به جاي درمان در سطح اول خدمت‌رساني كنيم و پرستار پيشگيري داشته‌ باشيم.

جذب پرستاران قراردادي علاوه بر استخدام 23 هزار پرستار 

مشاور وزير بهداشت در امور پرستاري گفت: به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اجازه داده مي شود تا به ازاي رسمي شدن پرستاران قراردادي پذيرفته شده در آزمون استخدامي 23 هزار پرستار و حتي بيش از سقف مجاز، نيروهاي جديد قراردادي جذب و جايگزين كنند.

 محمد علي چراغي، افزود: پس از بررسي موضوع استخدام 23 هزار پرستار با حضور مسئولان مرتبط در وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاري و معاونت نيروي انساني رياست جمهوري بنا شد به ازاي نيروهاي قراردادي كه در آزمون استخدامي پرستاران شركت مي‌كنند و قبول مي‌شوند نيروهاي جديد ديگر به صورت قراردادي استخدام شوند.

رئيس دفتر پرستاري وزارت بهداشت با اشاره به هدف اصلي استخدام 23 هزار پرستار گفت: اساساً استخدام اين تعداد پرستار براي اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري نيروهاي باليني نظام سلامت است كه به ازاي كاهش ساعت كاري كه براي كادر پرستاري اتفاق مي‌افتد بايد نيرو جديد جايگزين شود.

وي با بيان اينكه با بكارگيري پرستاران قراردادي به صورت استخدام رسمي بدون جايگزيني نيروي جديد مشكل كمبود نيرو برطرف نمي‌شود، افزود: در اين صورت در عمل استخدام از درون سيستم انجام مي‌شود و تعداد پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي و نسبت پرستار به تخت افزايش نمي‌يابد و به اين ترتيب بخش عمده‌اي از مجوز جديد استخدام بدون كمك به ارتقاي كيفي خدمات پرستاري هدر مي‌رود.

چراغي تأكيد كرد: تصميم بر اين شد كه به ازاي پذيرفته شدن پرستاران قراردادي در آزمون استخدامي و رسمي شدن آنان، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بتوانند به صورت قراردادي نيروهاي جديد بكارگيري كنند.

مشاور وزير بهداشت در امور پرستاري خاطرنشان كرد: از آنجايي كه تعدادي از نيروهاي قراردادي فعلي در آزمون استخدامي پرستاري پذيرفته مي‌شوند، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور براي جايگزيني اين نيروها به جذب پرستاران قراردادي جديد مجاز مي‌شوند.

وي تأكيد كرد: طي نشست مذكور بسياري از مسئولان پرستاري استانها دغدغه نبود رديف‌هاي استخدامي براي جذب نيرو را مطرح كردند كه وزارت بهداشت قابليت تبديل رديف‌هاي بلاتصدي به رديف‌هاي قابل جذب را براي دانشگاه ها مهيا كرده است.

چراغي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيش بيني مي‌كنيد تمام اين 23 هزار نفر طي آزمون استخدام شوند يا احتمال دو مرحله‌اي شدن آزمون وجود دارد يا خير، گفت: خوشبختانه تمام شرايط لازم براي جذب پرستاران جديد در سال 89 پيش بيني و فراهم شده است و از آنجايي كه مجوز اين استخدام‌ها براي سال 89 صادر شده قابل ذخيره براي سالهاي آينده نيست و در صورت انجام نشدن استخدام پرستاران مجوزهاي بكارگيري نيرو هدر مي‌رود. بنابراين تلاش مي‌كنيم تا پيش از آغاز سال نو استخدام نيروهاي پرستاري انجام شود.

مشاور وزير بهداشت در امور پرستاري در پاسخ به اين پرسش كه مشكل تنزل حقوق پرستاران استخدامي بعد از سال 88 كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري بين 100 تا 130 هزار تومان از حقوق دريافتي شان كم شده است نيز توضيح داد: اتفاقاً اين مسئله به عنوان يكي از دغدغه‌ها و نگراني‌ها از سوي وزير بهداشت مطرح شده است و مسئله را به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري منتقل كرديم كه با توجه به پيگيري‌هاي وزير بهداشت اميدواريم اين مشكل نيز برطرف شود.

حقوق پرستاران افزايش مي يابد  

رئيس شوراي عالي سازمان نظام پرستاري كشور در همايش «نظام جمهوري اسلامي ايران، پرستاران، دستاوردهاي تاريخي» از دو برابر شدن حقوق پرستاران در راستاي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري خبر داد.

 شمس الدين شمس گفت: با اجراي طرح تعرفه گذاري طبق پيش بيني نظام پرستاري و توافقات انجام شده با وزارت بهداشت تا حدودي عدالت در پرداخت‌ها رعايت مي‌شود و دريافتي پرستاران به 2 برابر وضعيت فعلي افزايش مي‌يابد.

وي در ادامه افزود: اين طرح به صورت نمونه در 12 بيمارستان تهران آغاز شده و اميدواريم پس از 3 تا 6 ماه در سراسر كشور اجرا شود.

اين مقام مسئول در مورد قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت، گفت: اين قانون ابتداي دي ماه ابلاغ و اجرايي شد و در راستاي كمبودي ناشي از اجراي اين قانون به وجود مي‌آيد مجوز استخدام 23 هزار نفر كادر پرستاري داده شد كه در آينده بسيار نزديك اطلاعيه آزمون استخدام آنان صادر مي شود.

رئيس شوراي عالي نظام پرستاري كشور با اشاره به برگزاري اين آزمون در اسفند ماه سال جاري، افزود: آزمون استخدام 23 هزار نفر كادر پرستاري در ششم اسفند ماه برگزار مي شود كه پس از اعلام نتايج و طي مراحل استخدام در ابتداي سال 90 به سيستم درماني كشور اضافه مي‌شوند.

 منبع : فارس + ایرنا


منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۲ تعداد بازدیدکنندگان : 12957

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 198
بازدید دیروز : 1074
بازدید این ماه : 26745
بازدید امسال : 167945
بازدید کل : 36535018

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش