50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : شروط رایگان شدن خدمات بیمارستانهای دولتی

با تصویب بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی برای نظام سلامت ٬ مجلس حجت را بر همگان تمام کرد و با این مصوبه درمان مردم رایگان می‌شود .............. بحث رایگان شدن خدمات بیمارستان های دولتی سر زبان ها افتاد اما این اتفاق چگونه میتواند ارتقای سطح خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی را موجب شود .................... وزیر بهداشت رایگان شدن خدمات درمانی را به شرط رسیدن این پول به وزارت بهداشت میداند ................... مرضیه وحید دستجردی، گفت: "حتماً این کار امکانپذیر است و اگر این اعتبار را به موقع و ماه به ماه بدون تغییر بدهند هزینه خدمات بستری در بیمارستان های دولتی در صورتی که از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد رایگان می‌شود و فرانشیز 10 درصد از مردم گرفته نمی‌شود." ...................  "اکنون سهم پرداخت از جیب مردم 54.5 درصد است که باید به 30 درصد کاهش یابد. اگر این اعتبار به موقع تخصیص دهند بخش مهمی از هزینه های درمانی مردم کم می‌شود، هزینه بسیاری از ملزومات پزشکی در بیمارستانها رایگان می شود." ......................  "در مورد خدمات سرپایی چون یک مقدار مراجعات بی مورد وجود دارد برای اینکه مراجعات بی مورد کم شود مقداری فرانشیز از مردم گرفته می‌شود که البته مقدار آن نیز اگر از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد کم می‌شود البته خدمات سرپایی پزشک خانواده (در سطح اول) رایگان است."  .......................  البته نمایندگان مجلس میگویند : رایگان شدن خدمات در بیمارستانهای دولتی فقط در صورت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیست و چه در شهرهایی که برنامه پزشک خانواده اجرا شود و چه شهرهایی که این برنامه اجرا نشده باشد باید تمام خدمات بیمارستانهای دولتی اعم از سرپایی و بستری برای مردم رایگان شود درست مانند مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی ...................... اماحسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم٬ با تردید درباره رایگان‌سازی کامل خدمات پزشکی بیمارستان‌های دولتی از سوی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی٬ گفت:  بر خلاف نظرات دیگر مسئولان اجرای کامل این طرح  نیاز به اعتباری افزون‌بر ۹ هزار میلیارد تومان دارد ................... حال بایستی صبر نمود و دید کدام کارشناسی ها واقعی تر و کدام وعده ها عملی تر  است؟!؟!

جهت رویت متن كامل اين مطلب که ارایه چند دیدگاه از دولت و مجلس است ٬  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

درمان مردم رایگان می‌شود

وزیر بهداشت، با اشاره به تصویب بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی برای نظام سلامت در مجلس گفت: مجلس با این کار حجت را بر همگان تمام کرد و با این مصوبه درمان مردم رایگان می‌شود

مرضیه وحید دستجردی گفت: قدردانی ویژه داریم از رئیس مجلس که پیش از این از حمایت ویژه مجلس از نظام سلامت در بودجه امسال خبر داده بود و این نظر در عمل هم محقق شد.

وی افزود: ار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خصوص رییس آن، دکتر شهریاری هم که در کمیسیون تلفیق سخنان جدی و خوبی را برای تصویب این بودجه ایراد کرد، تشکر می کنیم. وی با اشرافی که به مسائل حوزه سلامت دارد موفق شدد این مصوبه را از کمیسیون تلفیق بگیرد و اکنون بقیه کارها با ماست تا ببینیم چطور می‌توان رایگان درمان شدن مردم در بیمارستان ها را عملیاتی کرد.

وی افزود: اولین کسی هم که مصاحبه کرد و این قضیه را برای همه جا انداخت مصباحی مقدم بود که از ایشان هم تشکر می کنم.

وی ادامه داد: اگر این بودجه با تایید نهایی شورای نگهبان به سرانجام برسد باید از هم اکنون به فکر برنامه ریزی برای درمان رایگان مردم در بیمارستان ها و مراکز درمانی باشیم.

شرط و شروط وزیر بهداشت برای رایگان شدن خدمات بیمارستان های دولتی

بحث رایگان شدن خدمات بیمارستان های دولتی دو سه روزی هست که سر زبان ها افتاده، اما این اتفاق چگونه می افتد؟

کمیسیون تلفیق در بودجه سال 91 پیش بینی کرد دولت 6 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها را به بخش سلامت اختصاص دهد تا به این وسیله وزارت بهداشت بتواند با ارتقای سطح خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی، این خدمات را رایگان کند.

وزیر بهداشت اما گفته رایگان شدن خدمات درمانی با شرط و شروطی اتفاق می افتد که یکی از آنها رسیدن این پول به وزارت بهداشت است.

مرضیه وحید دستجردی، گفت: "حتماً این کار امکانپذیر است و اگر این اعتبار را به موقع و ماه به ماه بدون تغییر بدهند هزینه خدمات بستری در بیمارستان های دولتی در صورتی که از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد رایگان می‌شود و فرانشیز 10 درصد از مردم گرفته نمی‌شود."

خانم وزیر به هزینه هایی که اکنون مردم برای درمان می پردازند اشاره کرد و گفت: "اکنون سهم پرداخت از جیب مردم 54.5 درصد است که باید به 30 درصد کاهش یابد. اگر این اعتبار به موقع تخصیص دهند بخش مهمی از هزینه های درمانی مردم کم می‌شود، هزینه بسیاری از ملزومات پزشکی در بیمارستانها رایگان می شود."

او البته یک نکته هم گفته است: "چنانچه مبالغ پرداختی در ابتدای هر ماه انجام شود، مشکلی نخواهیم داشت چرا که گرفتاری تاخیر در پرداخت ها است، اگر این مشکلات حل شود، هزینه پرداختی از جیب مردم در مورد خدمات بستری به صفر می رسد."

وحید دستجردی درباره رایگان شدن هزینه خدمات سرپایی در بیمارستان های دولتی هم گفت: "در مورد خدمات سرپایی چون یک مقدار مراجعات بی مورد وجود دارد برای اینکه مراجعات بی مورد کم شود مقداری فرانشیز از مردم گرفته می‌شود که البته مقدار آن نیز اگر از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد کم می‌شود البته خدمات سرپایی پزشک خانواده (در سطح اول) رایگان است."

محول کردن رایگان شدن خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی به نظام ارجاع و پزشک خانواده درحالی از سوی وزیر بهداشت اعلام می شود که با وجود همه مانورهایی که متولی سلامت بر اجرای نسخه 02 طرح پزشک خانواده دارد، اما هنوز شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت هم تحت پوشش این طرح قرار نگرفته اند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، درباره رایگان شدن خدمات درمانی بیمارستان های دولتی با 6 هزار میلیارد تومان گفت: "در مقابل پرداخت این پول برای بخش سلامت تمام بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی از این پس به صورت رایگان معالجه میشوند چرا که پیش از این دولت گفته بود هزینه درمان رایگان بیماران بستری شده حدود 6هزار میلیارد می‌شود که ما این مبلغ را در بودجه امسال مشخص کردیم و با اختصاص این 6هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای دولت که ناشی از اجرای قانون یارانه ها است، این میزان تأمین شد و دولت موظف است بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی را به صورت رایگان معالجه کند."

استفاده از قید موظف در این قانون درواقع شرط و شروط وزارت بهداشت را برای رایگان شدن خدمات درمانی بیمارستان های دولتی لغو میکند. هرچند که ابتدا باید اصل پول به وزارت بهداشت برسد.

در سال 90، وزارت بهداشت با دردسر زیاد، توانست از 3 میلیارد دلار، تنها  2 هزار میلیارد تومان (معادل ریالی هر دلار 1050 تومان) از سهم خود از هدفمندی یارانه ها را بگیرد. اما 1150 میلیارد تومان به وزارت راه رفت.

وزیر بهداشت البته از پیگیری تخصیص اعتبار 1150 میلیارد تومانی وزارت بهداشت خبر داده است. وحید دستجردی دراین باره گفت: اعتباری که مجلس به وزارت بهداشت اختصاص داد 3 میلیارد دلار معادل 3150 میلیارد تومان بود که 2 هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافت و 1150 میلیارد تومان آن باقیمانده که حتماً تخصیص آن را به وزارت بهداشت پیگیری می‌کنیم.

او درباره نحوه هزینه کرد اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته گفت: دقیقاً بر اساس آنچه مجلس تعیین کرده برای کاهش هزینه‌های بیماران صعب العلاج، کاهش هزینه های داروی بیماران، تمام وقتی پزشکان،‌ بهبود شاخص های عدالت در سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی هزینه می‌شود.

خانم وزیر گفت: از این اعتبار همچنین برای اتمام برخی پروژه‌های عمرانی که موجب افزایش دسترسی مردم می‌شود و به خصوص اتمام بیمارستانها و مراکز درمانی که اعتبار کمی برای اتمام می‌خواهند، هزینه می‌شود.

وزارت بهداشت تعهد کرد/ تمام خدمات بیمارستانهای دولتی امسال رایگان می‌شود

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با تصویب اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی در مجلس، وزارت بهداشت تعهد کرد تمام خدمات سرپایی و بستری بیمارستانهای دولتی مانند مراکز درمانی تأمین اجتماعی به طور کلی برای مردم رایگان شود.

سیامک مره صدق افزود: مهمترین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه امسال و صحن علنی مجلس برای حوزه سلامت امسال تصویب اعتبار جدید 6هزار میلیارد تومانی از محل صرفه جویی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.

وی گفت: با تصویب این اعتبار در مجلس برای بخش سلامت وزارت بهداشت هم 2 تعهد جدی داد. اول اینکه برنامه ملی پزشک خانواده را امسال در کل کشور گسترش دهد و دوم اینکه خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی رایگان شود که به نظر من ادای این دو تعهد توسط وزارت بهداشت انقلابی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای مردم به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: البته نمایندگان مجلس طرح دیگری هم دارند که این انقلاب را تکمیل می کند و آن وضع مالیات به تمام تولیدات و خدمات آسیب رسان به بهداشت جامعه و محیط زیست و هزینه کرد درآمد حاصل از آن برای بهبود وضع محیط زیست و بهداشت و درمان مردم است.

وی گفت: این طرح که حتی شامل مالیات بر سوختهای فسیلی مانند نفت نیز می‌شود به زودی توسط نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم تقدیم مجلس می‌شود و تصویب خواهد شد.

مره صدق افزود: رایگان شدن خدمات در بیمارستانهای دولتی نیز فقط در صورت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیست و چه در شهرهایی که برنامه پزشک خانواده اجرا شود و چه شهرهایی که این برنامه اجرا نشده باشد باید تمام خدمات بیمارستانهای دولتی اعم از سرپایی و بستری برای مردم رایگان شود درست مانند مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی.

وی گفت: وزارت بهداشت برای رایگان شدن خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی اعم از خدمات سرپایی و بستری به مجلس تعهد داده است و به نظر ما با اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی چنین کاری شدنی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود:‌ در مورد برنامه ملی پزشک خانواده نیز وزارت بهداشت به مجلس تعهد داده است که این برنامه امسال حداقل در 60 درصد شهرهای کشور  اجرا شود.

مره صدق گفت: وزارت بهداشت همچنین در حوزه آموزش پزشکی نیز تعهد داده است که از این پس تمام دانشجویان پزشکی عمومی در دوران تحصیل با جنبه های مختلف خدمات پزشک خانواده آشنا شوند.

وزارت‌بهداشت تعهدی ندارد

حسینعلی شهریاری با اشاره به تصویب اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی برای بخش بهداشت و درمان کشور٬ افزود: پیش از این قرار بود ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ولی با تلاش‌های مجلس اعتبار را به ۲ برابر یعنی ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان این که قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ۹۱ دولت را به اختصاص بودجه به بخش بهداشت و درمان مکلف کرده است٬ گفت: بر اساس بند « ب » ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم از درآمد کل خالص هدفمند یارانه‌ها همه ساله باید اعتباری به وزارت بهداشت و درمان اختصاص داده شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر تعهد وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی درباره رایگان‌سازی خدمات بیمارستان‌های دولتی٬ تصریح کرد: این وزارتخانه هنوز هیچ تعهدی درباره اجرای رایگان‌سازی خدمات پزشکی به مجلس نداده است.رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم٬ با تردید درباره رایگان‌سازی کامل خدمات پزشکی بیمارستان‌های دولتی از سوی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی٬ گفت:  بر خلاف نظرات دیگر مسئولان اجرای کامل این طرح  نیاز به اعتباری افزون‌بر ۹ هزار میلیارد تومان دارد.

 ارايه رايگان خدمات در بيمارستان‌هاي دولتي مشكل‌ساز است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، رايگان شدن هزينه‌هاي درمان را باعث افزايش مراجعات و انجام آزمايشات تخصصي بدون نياز دانست و تاكيد كرد: اما خدمات پيشگيري، سلامت و حتي خدمات غربالگري و تشخيص زودرس بيماري‌ها بايد به تدريج رايگان شود.

سيامك مره صدق با اعلام اين خبر كه براي اختصاص 6 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌هاي به حوزه سلامت با وزارت بهداشت توافق شد كه هزينه‌هاي درمان در بيمارستان‌هاي دولتي رايگان باشد، افزود: اگرچه معتقدم رايگان شدن هزينه‌هاي درمان در بيمارستان‌هاي دولتي انجام يكسري آزمايشات تخصصي و پاراكلينيكي بدون نياز را به دنبال دارد اما اين توافقي است كه براي پرداخت 6 هزار ميليارد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان صورت پذيرفته است.

وي ضمن مخالفت با رايگان شدن درمان به صورت كامل در بيمارستان‌هاي دولتي خاطرنشان كرد: با رايگان شدن تمام خدمات درماني موافق نيستم چراكه در همه دنيا ثابت شده كه اين كار يكسري عوارض حتي گاهي عوارض خطرناك به دنبال دارد و ميزان مراجعه بدون نياز به پزشك و به ويژه ميزان مراجعه بدون نياز به خدمات تشخيصي پاراكلينيكي كه خيلي از موقع‌ها حالت تهاجمي دارند و گران قيمت است را بسيار افزايش مي‌دهد.

وي رايگان شدن كامل خدمات درماني در بيمارستان‌هاي دولتي را مشكل‌ساز عنوان و خاطرنشان كرد: بنابراين دريافت فرانشيز موثر است منتهي ميزان آن طبق برنامه بايد كمتر از 30 درصد از جيب بيماران باشد، اين بهترين راه حل است چرا كه رايگان شدن كامل خدمات درماني هيچ جاي دنيا پاسخ مطلوبي به دنبال نداشته است.

مره‌صدق در خاتمه افزود: در كميسيون، 6 هزار ميليارد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي كاهش پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم، بهداشت و سلامت با تكيه بر جنبه‌هاي عدالت در سلامت و بويژه تاكيد بر پيشگيري و اجراي پزشك خانواده در بودجه 91 به وزارت بهداشت اختصاص يافت

منبع : وب دا + خبرآنلاین + فارس + خانه ملت + ایسنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۱/۲/۲۵ تعداد بازدیدکنندگان : 4183

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 904
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 68731
بازدید امسال : 209931
بازدید کل : 36577004

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش