50 مطلب آخر
مقاله انحصاری ما : 5 راهکار جهت صرفه‌جویی انرژی دربیمارستانها
به دلیل لزوم بکارگیری انواع تجهیزات بیمارستانی ٬ واضح است که بیش از همهء انواع ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری  ٬ این بیمارستانها هستند که از انواع انرژی ها مصرف مینمایند    . . . . . .   عمده دلایل رشد مصرف برق در بخش بیمارستانهای کشور  ٬ افزایش تعداد تختهای بیمارستانی ، ورود وسایل و لوازم جدید مصرف‌کننده انرژی به ویژه لوازم الکتریکی در بخشهای پاراکلینیکی ، بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی و تغییر در ملزومات هتلینگ بیمارستانی ، تغییر شرایط اقلیمی و افزایش نیاز به سامانه‌های سرمایش و گرمایشی برقی ، ارزان بودن نرخ و تعرفه های انرژی تا قبل از هدفمندی یارانه ها ، پایین بودن بازده و کارآیی انواع لوازم برقی در کل کشور ، عدم رعایت الگوهای صحیح مصرف انرژی توسط پرسنل و بیماران و آخرالامر هم  بحث تلفات بالای مصرف انرژی در ساختمان‌ و تأسیسات بیمارستانی میباشد   . . . . . . جهت رویت متن كامل اين مطلب كه حاصل کار  آقایان  رسول و امین اسماعیلی  است ، میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید : ...
مقاله انحصاری ما7344 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۹ خرداد
مقاله انحصاری ما : معضل آلودگی صوتی در ساختمانها (2)
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و  همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت      شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت ٬ و یا دیگر کارشناسان این حوزه ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون قسمت دوم از مقالهء  معضل آلودگی صوتی در ساختمانها  از مبحث   شرایط  داخل ساختمان و سلامت    تقدیم میگردد . قسمت دوم این مقاله شامل مطالب زیر است :   راهنمای انتخاب یک ساختمان بدون آلودگی صوتی راهکارهای فیزیکی برای کاهش اثرات آلودگی صوتی در داخل ساختمانها الگوهای رفتاری برای کاهش اثرات آلودگی صوتی در محیط ساختمان     جهت رویت متن کامل این مقاله ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
مقاله انحصاری ما10747 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱۷ فروردين
مقاله انحصاری ما : معضل آلودگی صوتی در ساختمانها (1)
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و  همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت      شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت ٬ و یا دیگر کارشناسان این حوزه ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان  معضل آلودگی صوتی در ساختمانها ( در ۲ قسمت )  از مبحث   شرایط  داخل ساختمان و سلامت    تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : ...
مقاله انحصاری ما7546 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ يکشنبه ۸ اسفند
مقاله انحصاری ما : کدام خانه برای بچه ها سالم تر است؟
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت     شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان   کدام خانه برای بچه ها سالم تر است؟  از مبحث   شرایط داخل ساختمان و سلامت  تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این نوشتار  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
مقاله انحصاری ما6217 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ يکشنبه ۱ اسفند
هشدار : شهرهایی که دیوانه می‌کنند
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت     شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .     از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان   شهرهایی که دیوانه می‌کنند    از مبحث  معماری شهری و سلامت   تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این مقاله  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
هشدار5978 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ شنبه ۲ بهمن
هشدار : باید برای زلزله فکری کرد
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و  همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت      شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت ٬ و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان   باید برای زلزله فکری کرد    از مبحث  ایمنی ساختمان و سلامت    تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این مطلب   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
هشدار9242 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱ دي
هشدار : گاز مونوکسیدکربن در ساختمانها
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و  همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت      شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت ٬ و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان  گاز مونوکسیدکربن در ساختمانها   از مبحث  ایمنی ساختمان و سلامت  تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این مطلب   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
هشدار9712 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۵ آذر
مقاله انحصاری ما : ناگفته هایی از آسانسور
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت     شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت ٬ و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬   رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان   نا گفته هایی از  آسانسور   از مبحث  ایمنی ساختمان و سلامت    تقدیم میگردد .   جهت رویت متن كامل اين نوشتار ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :   ...
مقاله انحصاری ما5973 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ جمعه ۲۸ آبان
مقاله انحصاری ما : پنهان ترین خطرهای خانگی
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت     شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان    پنهان ترین خطرهای خانگی  (از عوارض سنگ ساختمان تا مخاطرات لوله خروجی هوا)   از مبحث    شرایط داخل ساختمان و سلامت    تقدیم میگردد .  جهت رویت مابقی اين مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر زير کلیک فرمائید : ...
مقاله انحصاری ما5449 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۰ آبان
مقاله انحصاری ما : کدام خانه‌ها در زلزله ويران مي‌شوند؟
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت     شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان    کدام خانه‌ها در زلزله ويران مي‌شوند؟  از مبحث   ایمنی ساختمان و سلامت  تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این نوشتار  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
مقاله انحصاری ما5983 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ شنبه ۱ آبان
هشدار : ايمني و سلامت کودکان
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت     شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان   ايمني و سلامت کودکان در محيط‌‌هاي شهري   از مبحث  معماری شهری و سلامت   تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این گزارش خبری  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
هشدار5392 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۰ مهر
هشدار : مسمومیت با سرب در نقاشی ساختمان‏
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت     شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت و یا دیگر کارشناسان این حوزه ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان   مسمومیت با سرب در نقاشی ساختمان‏   از مبحث   شرایط داخل ساختمان و سلامت   تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :   ...
هشدار5090 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۹ مهر
هشدار : انتخاب درست تجهیزات نوین تاسیساتی در معماری
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و  همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت      شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت ٬ و یا دیگر کارشناسان این حوزه ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان  انتخاب درست تجهیزات نوین تاسیساتی در معماری فضاها   از مبحث   شرایط  داخل ساختمان و سلامت    تقدیم میگردد .        جهت رویت متن کامل این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
هشدار9501 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۵ مهر
هشدار : سلامت روح و روان چه سهمی درخانه های آپارتمانی دارند؟
مدتی است برابر برنامه های توسعهء سلامت سازمان بهداشت جهانی و  همچنین در قالب قسمتی از برنامهء جهانی جوامع ایمن ٬ سلسله مباحثی تحت عنوان ساختمانهای سلامت محور در کانونهای علمی و صنفی مهندسی و پزشکی و نیز شهرداریها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ طرح ٬ و طی آن به تبیین شاخصهای سلامتی در ساختمانهای موجود کشور میپردازند . این شاخصها میتوانند در زمینه های :   معماري ساختمان و سلامت    معماری شهری و سلامت      شرایط داخل ساختمان و سلامت    ایمنی ساختمان و سلامت    قوانین ساختمانی و سلامت  و   . . . . .  قابل طرح باشند  .   از آنجاییکه در حال حاضر بیشترین مطالب و شاخصهای یک ساختمان سلامت محور را بایستی نزد بیمارستان سازان کشور جستجو نمود ٬ سایت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ٬ سعی دارد تا با درج سخنرانیها و مقالات اعضای هییت علمی سایت ٬ و یا دیگر کارشناسان این حوزه  ٬  رسالت خود در این مقطع را بانجام برساند . هم اکنون نیز مطلبی تحت عنوان  سهم اندک سلامت روح و روان در شکل گیری خانه های آپارتمانی در ایران   از مبحث  معماري ساختمان و سلامت    تقدیم میگردد .  جهت رویت متن کامل این مطلب   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
هشدار5827 : تعداد مشاهده ۱۳۸۹ دوشنبه ۲۹ شهريور
مقاله انحصاری ما : زیباسازی ورودي ساختمان اصلی بیمارستان (5)
 ورودی ساختمان اصلی بیمارستان بایستی به وضوح قابل تشخیص و برای تازه واردها جلب توجه نماید . اگر ورودی مستقیمآ از پیاده رو خیابان به سرسرای بیمارستان باشد ٬ این موضوع اهمیت بیشتری دارد . در بیمارستانهایی که ابتداء وارد محوطه خصوصی بیمارستان میشوید نیز ٬ درب ورود به این محوطه بایستی کاملآ واضح باشد..............  برای مشاهدهء  این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : ...
مقاله انحصاری ما9620 : تعداد مشاهده ۱۳۸۸ چهارشنبه ۲۴ تير
تعداد کل مطالب این گروه :220
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 3096
بازدید دیروز : 1945
بازدید این ماه : 8890
بازدید امسال : 75401
بازدید کل : 36442474

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش