50 مطلب آخر
ارزیابی بیمارستانها : اسامی بیمارستانهای برتر کشوری در حاکمیت بالینی + تحلیل
معاون درمان: درجشنواره امسال حاکمیت بالینی، بیمارستانهایی که رشد کیفیت داشتند و توانستند هفت ستون حاکمیت بالینی را استقرار بدهند و پاسخگویی بیشتر داشته و در ارزیابی ها انتخاب شدند.......... استقرار حاکمیت بالینی یک برنامه زمان بر است، ما سال گذشته در اجرای پنج درصد از این برنامه موفق بودیم و امسال 12 درصد ولی سرعت رشد خوب بوده است............ اگر همینطور پیش برویم در مدت هشت سال به اهداف استقرار کامل برنامه در کشور می رسیم، ولی در عین حال بیمارستانهایی هم هستند که 70 تا 80 درصد برنامه حاکمیت بالینی را هم اکنون انجام داده اند................ بیمارستانهای برتر : بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران درتمامی محورها   ،   بیمارستان بهارلو تهران بهترین بیمارستان ازنظر ایمنی بیمار   ،   بیمارستان شهید چمران تهران بهترین بیمارستان درزمینه مدیرت کارکنان   ،  بیمارستان شهید رجایی و شهید فقیهی شیراز بهترین بیمارستانها ازنظر مدیرت همراهان بیمار   ،   بیمارستان امام رضا(ع) مشهد و امام حسین(ع) تهران بهترین بیمارستانها ازنظر اثربخشی بالینی   ،   بیمارستان شریعتی تهران بهترین بیمارستان ازنظر ممیزی بالینی .......... نکته قابل توجه آنکه در بعضی از استانها بیمارستانهای دولتی غیر دانشگاهی (نظامی - نفت - تامین اجتماعی) گوی رقابت را برده و بیمارستانهای صاحب نام  خصوصی و دانشگاهی استان مربوطه را پشت سر نهاده اند... همچنین در حالی  دانشگاههای علوم پزشکی در دو شهر شاهرود و سبزوار با فقط چند بیمارستان موفق به کسب عناوین برتر کشور شده اند که هیچ نشانی از بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی بزرگتر در بین اسامی برگزیدگان نیست ، که  واقعآ جای سوال و تعجب دارد.................. ...
بیمارستانداری 25093 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ يکشنبه ۸ بهمن
ارزیابی بیمارستانها : حرفهایی جدید در برنامه حاکمیت خدمات بالینی(شرح کامل)
سرپرست وزارت بهداشت در دومین جشنواره «حاکمیت خدمات بالینی»  از تدوین طرح "ارتقای کمی و کیفی کارایی بیمارستان‌های دولتی از طریق ایجاد انگیزه، اعتماد به پرسنل صف، تفویض اختیار و انتظار مسوولیت" خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، اختیارات به مقدم‌ترین خط ارائه خدمات، یعنی بخش‌های بیمارستانی می‌رود و تصمیم نداریم چنین تغییراتی را در مرحله اول، دستوری و اجباری کنیم.......... اساس این روش آن است که اختیارات را در مقدم‌ترین خط ارائه خدمت یعنی بخش‌های بیمارستانی ببرد. بنابراین سعی می‌کنیم در بخش‌هایی از بیمارستان‌ها، که داوطلب اجرای این طرح هستند، حداکثر پشتیبانی و ایجاد امکانات را در وضعیت محدود فعلی داشته باشیم تا به تدریج تعلق خاطرها و احساس مسوولیت‌ها تقویت شود و این روش پایدار بماند. روشی که به فطرت انسان‌ها نزدیک‌تر است و قوانینش به طور جدی وجود دارد، بعید است که موفق نشود ........... وی در ادامه درباره اعتباربخشی و حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستان‌ها، گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد این موضوع یک کار اضافه و کم‌ثمر است، اما اگر به سرعت گاید‌لاین‌ها تدوین شود و پزشکان انگیزه یابند که در این سیستم ورود بیشتری داشته باشند، خواهیم دید که این بستر موفقیت هر چه بیشتر روش آینده را به دنبال خواهد داشت............ تاکنون 150 بیمارستان اعتباربخشی شده‌اند که با مقایسه انجام شده، مشخص شد که مشابهت زیادی میان حاکمیت بالینی و اعتباربخشی بیمارستان‌ها وجود دارد. .......... دکتر حمید رواقی : یکی از چالش‌های بیمارستان‌ها آن بود که در زمینه ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان‌ها یک مدل فرا مشمول در کشور وجود نداشت. حاکمیت خدمات بالینی نیز مدلی نیست که معجزه کند، اما مبنایش آن است که «سلامتی‌ها» را برای «سلامتی‌ها» نوشته‌اند. حاکمیت بالینی یک چارچوب است که قلب آن استانداردمحوری است و به سمت ارتقای دائمی خدمات حرکت می‌کند.......... امسال سال عینیت بخشی به خدمات است و سال گذشته سال تشویقی بوده است، اگر بیمارستانی یک سال لوح کیفیت گرفت اما در جهت ارتقای کیفیت خدمات تلاشی نکرده باشد امسال لوح را دریافت نمی‌کند در این زمینه یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور نتوانسته به این امر تحقق بخشد و بنابراین به بیمارستان تحت پوشش آن نمره‌ای داده نشده است..................  امسال 95 درصد بیمارستان‌های کشور «خودارزیابی» شده‌اند و ما نیز حدود 20 درصد بیمارستان‌ها یعنی 130 بیمارستان را ارزیابی کشوری کرده‌ایم و بر اساس این ارزیابی‌ها، معتقدیم نسبت به سال گذشته رضایت نسبی وجود دارد. ............. ...
بیمارستانداری 5744 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ شنبه ۷ بهمن
ارزیابی بیمارستانها : دبیرکل خانه پرستار: اعتباربخشی بیمارستانها شکست میخورد
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور معتقد است با توجه به ضعفهایی که در مسیر اجرای طرح اعتباربخشی بیمارستانها وجود دارد، این طرح قطعا با شکست مواجه خواهد شد.............  وقتی یک بخش بیمارستان با 30 بیمار از 12 شب تا 5 صبح توسط یک پرستار اداره می شود، چگونه می توان انتظار داشت که این طرح با موفقیت اجرا شود.............  پرستاری که فرصت غذا خوردن ندارد، نمی تواند وقت کافی برای بیمار و همراه او بگذارد. بنابراین وقتی مدلی از کشورهای توسعه یافته الگوبرداری می شود باید این الگو همه جانبه باشد. برداشتن یک قطعه از مجموع  شکل گرفته پازل و پیاده کردن آن فایده ای ندارد...........  مسئولان بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف طرح، نسبت به پیاده سازی اجباری اعتباربخشی اقدام کرده اند........... ...
بیمارستانداری 5140 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ جمعه ۶ بهمن
آزمایشگاه : 10% آزمایشگاه های کشور استاندارد های لازم را کسب نکرده اند
 برنامه‌استانداردسازی آزمایشگاههای کشوراز سال 86 آغاز شده و بحث اعتباربخشی آن در سال 91 به اتمام رسیده است.......... طبق نتایج به دست آمده 90 درصد آزمایشگا‌ه‌های کشور 85 درصد انطباق و شرایط استاندارد را داشته‌اند و 10درصد نتوانستند پروانه 5 ساله فعالیت بگیرند............... ...
بیمارستانداری 4691 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ پنج شنبه ۵ بهمن
آمبولانس : آتش گرفتن آمبولانس بیمارستان کنگان پشت چراغ قرمز و توضیح بیمارستان
یکی از آمبولانس‌های بیمارستان امام خمینی بندر کنگان  پشت چراغ قرمز چهار راه مرکز این شهر دچار آتش سوزی شد که فقط راننده این آمبولانس دچار سوختگی جزئی شد......... خوشبختانه آمبولانس به جز راننده هیچ سرنشینی نداشت و خالی بود.......... متاسفانه دست چپ راننده دچار سوختگی شده است.......... بیمارستان کنگان هم اکنون دارای پنج دستگاه آمبولانس سالم و آماده بکار و با عمر کمتر از دو سال است......... ...
بیمارستانداری 4732 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ پنج شنبه ۵ بهمن
ارزیابی بیمارستانها : سیاست تشویق بیمارستانها در شاخصهای حاکمیت بالینی
 سیاست تشویق بیمارستانها در جشنواره سال گذشته مد نظر وزارت بهداشت بود و در تلاش بودیم مفاهیم اولیه نظام حاکمیت بالینی جا بیفتد، مصادیق عینیت اولیه پیدا کند و فرهنگ‌سازی لازم در خصوص اجرای شاخص هفت‌گانه حاکمیت بالینی صورت پذیرد........  بر اساس نظرات ارزیابان وزارت بهداشت، مصادیق هر کدام از شاخصها تعریف و ابلاغ و در نهایت برای هر کدام از آنها رتبه‌ بندی مشخص در نظر گرفته شد......... اثربخشی بالینی یکی از نیازهای نظام سلامت کشورهای در حال توسعه است. لازم است راهنماهای بالینی را بومی‌سازی کنیم. این راهنما خط مشی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را مشخص می‌کند............  تکریم و ایمنی بیمار از جمله مواردی بود که در استقرار حاکمیت بالینی در سال جاری تاکید ویژه‌ای به آنها داشتیم. در همین راستا 20 استاندارد الزامی WHO برای ایمنی بیمار را به بیمارستانهای سراسر کشور ابلاغ کردیم تا ارائه خدمات با ایمنی هر چه بیشتر صورت پذیرد............  از مجموع 52 دانشگاه علوم پزشکی کشور، بیمارستانهایی از 29 دانشگاه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین، سه بیمارستان خصوصی، 10 بیمارستان دانشگاهی، 2 بیمارستان وابسته به ارتش، سپاه و صنایع دفاع و 2 بیمارستان تامین اجتماعی در استان تهران انتخاب شده‌اند.........  امسال به همه بیمارستانهای کشور اعلام شده است که باید وب سایت داشته باشند و این بیمارستانهای می توانند در روی این وب سایت خود یا از طرق دیگر نسبت به دریافت این لوح تبلیغات داشته باشند ولی ما به عنوان وزارت بهداشت به مردم نمی توانیم بگوییم بهتر است به فلان بیمارستان که حائز رتبه شده است مراجعه کنید..........  حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق بیماران در اعتباربخشی بیمارستان ها به عنوان یک استاندارد جدی مطرح شده است..........  سال ها است که منشور حقوق بیمار در تمام اورژانس بیمارستان ها نصب شده است با این وجود نیاز به فرهنگسازی بیشتری در این زمینه است؛ مطالبه مردم از بیمارستان ها، موجب رعایت بیشتر حقوق آنان از جانب بیمارستان ها می شود.   ...
بیمارستانداری 5176 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ چهارشنبه ۴ بهمن
بیو توریسم : چند چالش اساسی برای تبدیل ایران به مرکزسلامت منطقه وجود دارد؟
در اینکه ایران دارای قابلیت‌های فراوانی برای تبدیل شدن به مرکز سلامت در منطقه است شکی وجود ندارد، همچنین ایران دارای زیرساخت‌های درمانی وسیع و نیروی انسانی متخصص گسترده در میان کشورهای منطقه در حوزه بهداشت و درمان است............  اما آیا این موارد برای تحقق ایده گردشگری سلامت کفایت می‌کند؟ آیا آنطور که متولیان کنفرانس گردشگری سلامت انتظار دارند و طی سه گردهمایی سالانه بر آن تأکید کرده‌اند امکان جذب گردشگران خارجی به‌منظور درمان، بهبودی و سلامت به ایران وجود دارد؟............ به‌نظر می‌رسد تبدیل شدن به مرکز سلامت در منطقه علاوه بر زیرساخت‌هایی نظیر بیمارستان‌های پیشرفته و دستگاه‌ها و تجهیزات تخصصی و پزشکان و متخصصان درمانی نیازمند الزامات دیگری نیز هست که تا آنها تحقق نیابد ایده مذکور جامه عمل به‌خود نخواهد پوشید. یکی از اصلی‌ترین موارد در این حوزه............. ...
بیمارستانداری 4512 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ سه شنبه ۳ بهمن
تله مدیسین : اتصال10000 مرکزدرمانی دولتی وغیردولتی به شبکه شمس تاآخرسال
هم اکنون 2100 مرکز درمانی و بهداشتی کشور به شبکه ملی سلامت (شمس)   با پهنای باند دو مگابیت برثانیه متصل هستند و تا پایان سال تعداد این مراکز به 10هزار مرکز افزایش می یابد ........... این شبکه مختص حوزه دولتی نیست و بخش غیر دولتی و کسب و کارهای مربوط به حوزه سلامت نیز می توانند از خدمات این شبکه استفاده کنند........ ...
بیمارستانداری 4531 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ سه شنبه ۳ بهمن
بیماران خاص : راه‌اندازی بخش عمل پیوند کلیه در بیمارستان جدید بوشهر
هم اکنون 340 بیمار دیالیزی ، 250 بیمار پیوندی و بیش از 2200 بیمار کلیوی از خدمات انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان بوشهر بهره مند هستند............. در سال جاری 40 مورد پیوند کلیه در استان بوشهر انجام شده که در مقایسه با سال گذشته بیش از سه برابر شده است............ ...
بیمارستانداری 4518 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ سه شنبه ۳ بهمن
انواع تخت ویژه : چرا ICUهای دولتی رزرو شده و بیماران دیستروفی را نمیپذیرند؟
با توجه به اینکه بیماران دیستروفی به هنگام احتیاج به آی سی یو، می بایست حداقل یک تا دو ماه این بخشها بستری شوند، مسئولان بیمارستانهای دولتی از پذیرش این قبیل بیماران طفره می روند و عنوان می کنند که بخش آی سی یو رزرو شده است. متاسفانه نه بیمه ها و نه سازمان بهزیستی، هیچ حمایتی از بیماران دیستروفی نمی کنند............ مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیستروفی، : بیمارستان که رستوران نیست تا بخواهند بخش را رزرو کنند...........   ...
بیمارستانداری 4724 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ دوشنبه ۲ بهمن
تخت سوختگی : بیمارستان سوختگی اصفهان با 70تخت سوختگی پذیرای 10 استان
عابدینی رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی امام کاظم (ع) اصفهان : این بیمارستان با بخش جراحی پلاستیک 96 تخت فعال دارد، 70 تخت موجود در این بیمارستان به بیماران سوختگی و مابقی تخت‌ها نیز به جراحی‌های ترمیمی و جراحی‌های پلاستیک اختصاص دارد ............. این بیمارستان امسال و همچنین در سال گذشته بیماران متعددی را از حدود 10 استان کشور پذیرش کرده است. بیماران سوختگی نواحی غرب، مرکز و جنوب کشور در این بیمارستان و بیماران سوختگی از نواحی شمالی و شمال غرب کشور بیشتر به بیمارستان سوانح و سوختگی تهران اعزام و منتقل می‌شوند........... این در حالی است که هر ساله حدود 2 هزار و 300 بیمار در این بیمارستان پذیرش می‌شوند.........  ...
بیمارستانداری 5467 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ يکشنبه ۱ بهمن
خبرصنفی : فرسودگی ، بهداشت محیط یا ازدحام ، کدامیک موجب آلودگی بیمارستان
پرده های کثیف، شیشه های کدر شده، دیوارهای رنگ و رو رفته و پوسته پوسته شده ، سطل زباله های کهنه، چیدمان نامناسب قفسه های دارویی در اتاق داروی بیمارستان ها، پایه های زنگ زده سرم و بوی نامطبوع فضای بیمارستانی از جمله مشکلاتی است که بیماران در اغلب بیمارستان ها با آنها برخورد می کنند............ این ظاهر نامناسب بیمارستان ها موجب آزردگی خاطر و رنج مضاعف آنان از بیماری خود و همچنین همراهان بیمار می شود و مایلند هر چه زودتر از آن محیط کثیف دور شوند.............. بیشترین شکایت مردم از بیمارستان ها مربوط به وضعیت بهداشتی آنها است. طبیعی است که بعضی از بیمارستانهای دولتی پول ندارد پرده ها را عوض کند یا دیوارها را رنگ کند..............  مردم انتظار دارند که تمام بیمارستان ˈاستریلˈ شود درحالیکه ˈاستریلˈ فقط مخصوص بخش هایی مانند اتاق عمل، اتاق تزریق و اتاق خدمات زخم باز است و بطور مثال سرویس بهداشتی استریل نمی شود بلکه تمیز می شود؛ استریل شدن با تمیز شدن متفاوت است........... اگر چه ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ایفا می کند اما رعایت ضوابط بهداشتی به ویژه بهداشت محیط  بالاترین نقش را در جلوگیری از عفونتهای بیمارستانی ایفا نموده و همواره از اولویت خاصی برخوردار است............. متاسفانه بنای قدیمی بسیاری از بیمارستانها، تصور آلوده بودن در افکار عمومی ایجاد می کند درحالیکه این فقط ظاهر بیمارستان است .......... به یک گزارش خبری در رابطه با این موضوع توجه بفرمائید......... ...
بیمارستانداری 4298 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ يکشنبه ۱ بهمن
مشکلات بیمارستانها : تفکیک درمانگاه و اورژانس بیمارستان باهنرکرج بدلیل ازدحام
 طی 24 ساعت بالای 500 نفر مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج لذا  فضا و حجم کنونی بیمارستان ظرفیت این مقدار مراجعه کننده را ندارد..........  اگر فضای فیزیکی برای کلینیک تخصصی صبح اختصاص پیدا کند  کلینیک تخصصی صبح محقق خواهد شد...........  درمانگاه باید از بخش اورژانس بیمارستان باهنر جدا شود، شیفت صبح درمانگاه بیمارستان باهنر بسیار شلوغ است......... ...
بیمارستانداری 4925 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ يکشنبه ۱ بهمن
خبرگوناگون : 1بیمارستان و چند مرکز توانبخشی جدیدبرای معلولین نخاعی و جانبازان
 تعداد جانبازان  ضایعه نخاعی کشور 2 هزار و 131 نفر است که  از این تعداد 177 نفر جانبازان نخاعی گردنی هستند به این معنا که از گردن فلج هستند . همچنین هزار و 537 نفر نیز دچار قطع طناب نخاعی هستند......... درحال حاضر با راه اندازی شبکه استانی 95 درصد از جانبازان تحت پوشش  قرار دارند ضمن آنکه مرکز فوق تخصصی ضایعات نخاعی بیمارستان خاتم الانبیا ، خدماتی را به جانبازان ارائه می‌هد.......... البته چون سن جانبازان در حال بالا رفتن است،  مراکز توانبخشی جدیدتری در کشور برای این افراد ایجاد خواهد شد........ همچنین در حال حاضر 78 مرکز توانبخشی هلال احمر نیز مشغول ارائه خدمات به گروه هدف خود از جمله معلولان ضایعه نخاعی هستند و به واحدهای مختلف از جمله کاردرمانی، فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی مراجعه می‌کنند. میزان مراجعه سالانه به مراکز توانبخشی هلال احمر به بیش از 40 هزار تن می‌رسد..........  یک بیمارستان تخصصی توانبخشی  نیز(با عنوان نورافشار) تا پایان امسال  راه اندازی خواهد شد. ...
بیمارستانداری 5420 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ يکشنبه ۱ بهمن
خبرپرستاری : مهاجرت پرستو های پرستار ، به مرز هشدار رسیده است
با وجود اینکه دو قانون جامع تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ارتقای بهره وری برای پرستاران درمجلس تصویب شده است اما تاکنون ثمره‌ای برای پرستاران نداشته است........... در سه سال گذشته برآوردی که انجام شد، این بود که برای اجرای قانون ارتقای بهره وری ۲۳ هزار پرستار کمبود داریم اما متاسفانه این تعداد پرستار در طول این مدت جذب نشد و ازهمین رو این قانون به اجرادرنیامد...........  با توجه به اینکه حرفه پرستاری در ایران جذابیت شغلی ندارد افراد جدیدی جذب پرستاری نمی‌شود و خیلی موارد پرستاران دنبال بازار جدیدی از کار چه از داخل چه از خارج کشور هستند.........  این وضعیت در حالی است که خیلی از کشور‌ها تمایل دارند کمبود پرستار خود را با پرستاران ایرانی جبران کنند زیرا آن‌ها از نظر علمی در سطح بسیار بالایی قرار دارند.......... کسی نمی‌تواند بگوید چون کمبود پرستار داریم پرستاران حتما باید در کشور بمانند زیرا این حق پرستار است که انتخاب کند در ایران بماند یا به کشور دیگری برود.......... خروج پرستاران از حرفه خود و رفتن به سمت شغل‌های آزاد و همچنین کارکردن پرستاران در شیفت‌های متعدد، کیفیت مراقبت پرستاری در کشور را زیر سوال برده است............. ...
بیمارستانداری 4303 : تعداد مشاهده ۱۳۹۱ يکشنبه ۱ بهمن
تعداد کل مطالب این گروه :1658
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 302
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 68129
بازدید امسال : 209329
بازدید کل : 36576402

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش