50 مطلب آخر
مدیریت بیمارستانی : اهداف بیمارستانهای هيات امنايي چیست؟
 تا پايان امسال، 50 بيمارستان در كشور به شيوه هيات امنايي اداره مي شوند   . . . . .   هدف از هيات امنايي كردن بيمارستان ها اين است كه در سطح كشور، مجموعه اي از مراكز نمونه درماني تشكيل شود    . . . . .    با ايجاد بيمارستان هيات امنايي، تعرفه هاي خدمات واقعي تر و اختيار مسوولان بيمارستان نيز بيشتر خواهد شد    . . . . .  هدف از راه اندازي بيمارستان هاي هيات امنايي ارتقاي وضعيت بيمارستان هاي كشور است.براي ارتقاي عملكرد بيمارستان هاي كشور بايد بيمارستان ها اختيار بيشتري پيدا كنند يعني بتوانند تصميم گيري هايشان را خودشان انجام دهند    . . . . .    اين تصميم گيري ها شامل استخدام نيروي انساني و پرداخت حقوق آنها خواهد بود كه در اداره بيمارستان ها به صورت هيات امنايي، پرداخت به بيمارستان ها به قيمت تمام شده انجام مي گيرد    . . . . .   حدود سه سال است كه طرح بيمارستان هاي هيات امنايي در برخي از بيمارستان هاي كشور انجام شده و موفقيت آميز بوده است    . . . . .   طبق برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تا وزارت بهداشت اداره بيمارستان هاي خود را به شيوه هيات امنايي انجام دهد كه اين كار به تدريج در حال انجام است    . . . .    با اجراي اين طرح، جايگاه پرستاران در بيمارستان هاي هيات امنايي ارتقا پيدا خواهد كرد. عمده مشكل آنها در بيمارستان ساعت كار زياد و حقوق و دريافتي كم است كه اين مشكلات با افزايش درآمد و اختيارات اداره بيمارستان ها حل مي شود    . . . . .     انتقاد برخي افراد به اجراي طرح بيمارستان هاي هيات امنايي به دليل كم اطلاعي آنان است كه قبل از قضاوت در اين زمينه بررسي هاي بيشتري داشته باشند    . . . . .     بطور قطع با اجراي طرح بيمارستان هاي هيات امنايي، هيچ گونه طبقه ممتازي از بيمارستان ها شكل نخواهد گرفت چراكه تمام بيمارستان ها ي كشور بايد بصورت هيات امنايي، اداره شوند اما اين كار بصورت تدريجي اجرا مي شود    . . . . .    چنانچه اين اعتبارات تخصيص داده شود، اداره بيمارستان ها بصورت هيات امنايي در تمام مراكز درماني اعم از آموزشي و درماني در سراسر كشور قابل اجرا است    . . . . . . .    براي اجراي طرح هيات امنايي در بيمارستان هاي كشور حدود سه هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است و اگر كمتر از اين ميزان اعتبار اختصاص يابد ، طرح هيات امنايي كردن بيمارستان ها متناسب با آن اعتبار در مراكز كمتري اجرا خواهد شد   . . . . . .   جهت مطالعه متن کامل این مطلب  بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمایید  :   ...
بیمارستانداری 6077 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ دوشنبه ۹ آبان
خبرصنفی : دربيمارستانهاي شهرستانها بیمار پیدا نمیشود
اغلب بيمارستان ها در شهرستان ها به رغم داشتن فضاي فيزيكي مناسب، به دليل برخي نواقصات از بهره وري پاييني برخوردار هستند    . . . . .     دربرخي ازبيمارستانهاي شهرستانها مانند بستان آباد و شبستر به ندرت مي توان بيمار پيدا كرد، چرا كه اغلب بيماران آنها براي درمان به مركز استان مراجعه مي كنند    . . . . .     اگر اين بيمارستان ها به كلينيك هاي تخصصي تبديل شوند، به مراتب بهره وري بيشتري خواهند داشت   . . . .    درخواست اصلي مردم و مسوولان استان از وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي توسعه امكانات اورژانس مي باشد، که اجتناب ناپذير است   . . . . .  كمبود نيروهاي متخصص به ويژه در بخش هاي جراحي عمومي، بيهوشي، كودكان، راديولوژي و علوم آزمايشگاهي مشهود است  . . . . . .  جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  دركادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4723 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ دوشنبه ۹ آبان
تله مدیسین : سامانه مديريت تختهاي بيمارستاني کشور
مسوول دفتر آمار و اطلاعات فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از اجراي سامانه مديريت تخت هاي بيمارستاني در مراكز درماني دولتي سراسر كشور تا پايان سال آينده خبر داد    . . . . .  نظارت دقيق تر بر تخت هاي مراقب هاي ويژه ' آي سي يو ICU' و ' سي سي يو CCU' مراكز درماني از جمله مزاياي اجراي اين طرح  درماني است    . . . . .    از 860 بيمارستان فعال در سراسر كشور ،  تعداد 550 بيمارستان دولتي است كه سامانه مديريت تحت هاي بيمارستاني تا پايان سال آينده در آنها اجرايي مي شود    . . . . .     سامانه مديريت تحت هاي بيمارستاني تاكنون در 30 بيمارستان دولتي كشور اجرايي شده است و تا پايان سال هم تعداد بيمارستان هاي داراي اين سامانه به 96 بيمارستان خواهد رسيد    . . . . .    تا 10 سال آينده سامانه پرونده الكترونيكي سلامت در كشور به طور كامل اجرايي میشود   . . . . .   جهت رویت متن كامل اين خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5459 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ يکشنبه ۸ آبان
خبرگوناگون : مصوبات سفرسوم هیئت دولت به استان مركزي
 پروژه نوسازی مركز آموزشي درماني حضرت وليعصر (عج) در حال حاضر در مرحله اجرای اسکلت طبقات می باشد    . . . . . جهت ارتقاء و توسعه درمانگاه خنداب به بیمارستان مجوز تاسیس بیمارستان با 32 تخت مصوب اخذ و اين پروژه در حال حاضر حدود 76 درصد پیشرفت فیزیکی دارد     . . . . .   بیمارستان فرمهین در مرحله رفع نقایص است     . . . . . .  احداث بیمارستان 160 تختخوابی مدرس ساوه زمین تحویل خیّر شده،اما خیّر تاکنون هیچگونه اقدامی در راستای تعهدات خود انجام نداده است   . . . . .  جهت رویت متن این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4982 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ يکشنبه ۸ آبان
حقوق بیماران : پديده خيابان‌خوابي درمقابل بيمارستانها
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در توضیح علت پدیده خیابان خوابی و برپایی چادر در پیاده روهای منتهی به بیمارستان‌های دولتی تهران توسط همراه‌های بیماران، اظهار کرد: زمانی که همراه بیمار با وی از شهرستان برای درمان به تهران مراجعه می‌کند ما در بیمارستانها فضایی نداریم که بتوانیم همراه بیمار را اسکان بدهیم     . . . . .    وی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت بهداشت به منظور حل این مشکل چیست، گفت: البته بیمارستان‌های جدیدی که ساخته می‌شوند، سعی می‌کنند کنار بیمارستان مکان‌هایی را برای اسکان همراهان بیمارانی که لازم است به مدت طولانی در بیمارستان بستری شوند، بویژه بیماران سرطانی و یا اطفال در نظر بگیرند   . . . . .جهت رویت متن  اين خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4545 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ چهارشنبه ۴ آبان
خبرگوناگون : ارتقاء شاخصهاي توسعه بهداشت ودرمان درگرگان
 در گذشته، محروميت بسياري در بخش بهداشت و درمان استان وجود داشت كه با تاسيس استان گلستان ، اين سيما دگرگون شد    . . . . .   هشت بيمارستان جديد در استان در حال ساخت و يا بهره برداري است و يكي از بيمارستان هايي كه به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد، بيمارستان شهيد 'صياد شيرازي' گرگان است    . . . . .    در ابتدا رتبه دانشگاه علوم پزشکی گرگان در بين 39 دانشگاه كشور 35 بود اما امروز رتبه 15 را در بين 49 دانشگاه علوم پزشكي كشور دارد    . . . . .    قبلا دانشيار و استاد در دانشگاه علوم پزشكي استان نبود اما اكنون 15 دانشيار و دو استاد در اين دانشگاه فعاليت دارند. در حال حاضر 35 رشته تحصيلي در اين دانشگاه داير است    . . . . .   راه اندازي بخش جراحي قلب بيمارستان اميرالمومنين (ع)كردكوي، تشكيل مجمع خيرين سلامت، افزايش دو برابري تخت هاي بيمارستاني، استقرار تجهيزات جديد در مراكز بهداشتي درماني، تجهيز ناوگان اورژانس و اضافه شدن 70 آمبولانس جديد از دیگر دستاوردهاست  . . . . . .    استان گرگان قطب سرطان مري در كشور بود اما با راه اندازي مراكز تحقيقاتي و اقدامات انجام شده، ميزان شيوع سرطان مري در استان كاهش يافته است. با وجود تعداد زياد بيماران سرطاني در استان ٬ گلستان بايد قطب  درمان سرطان در كشور شود    . . . .  این دانشگاه با ساخت 186 خانه بهداشت ملكي از مقام نخست خانه هاي بهداشت استيجاري در كشور به مقام اول خانه هاي بهداشت ملكي کشور رسیده است . . . .جهت مطالعه متن کامل این مطلب  بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمایید  :  ...
بیمارستانداری 4814 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ دوشنبه ۲ آبان
تجهیزات پزشکی : تجهیزات پزشکی بدون شناسنامه=قاچاق از 1/11/90
از اول بهمن ماه سال جاري تجهيزات پزشكي در صورت دارا بودن  «شناسنامه وسيله پزشكي وارداتي»  قابليت توزيع و عرضه خواهند داشت و در غير اينصورت به منزله  تهيه  و  توزيع  كالاي قاچاق  خواهد بود      . . . . . .     وسايل پزشكي مشمول طرح صدور شناسنامه در حال حاضر دستگاه‌هاي سي‌تي‌اسكن  ،   ام‌آر‌آي  ،   آنژيوگرافي  ،  راديولوژي  ،  ماموگرافي  ، اكوكارديوگرافي  ،  ليزرهاي چشمي  ،  سنگ شكن كليه و شتاب دهنده  بوده  و  اسامي ساير دستگاه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد   . . . . .   جهت رویت مابقی این خبر تاثیر گذار و مهم در جوانب مختلف ملی و بخشی ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن   در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4685 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ دوشنبه ۲ آبان
آمارهای صنفی : هدفگذاری جدید=به ازاي هر 750 نفر يك تخت؟!؟
'سيدعباس حسني'  معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت و درمان گفت: هم اكنون به ازاي هر هزار نفر در كشور يك تخت بيمارستاني وجود دارد و هدفگذاري ما اين است كه به ازاي هر 750 نفر يك تخت داشته باشيم     . . . . .    در حال حاضر 12 هزار تخت به تخت هاي بيمارستاني كشور اضافه شده كه تا پايان سال آينده، 10 هزار تخت ديگر به اين ميزان افزوده خواهد شد     . . . . . .     افزون بر اين، 40 هزار تخت ديگر نيز در دست طراحي، اقدام، ساخت و یا در كميسيون 215 متنظر مجوز هستند     . . . . . . . .    با احتساب اين تعداد و 12 هزار تختي كه اضافه شده، تقريبا مشكل كمبود تخت بيمارستاني برطرف خواهد شد   . . . . . .  تحلیل کارشناسی این چرخش آشکار و بسیار مهم در رویکردهای استراتژیکی نظام درمانی کشور ٬ که منجر به برآوردهای بسیار متفاوتی از ظرفیتها و توانمندیهای منابع ملی خواهد بود ٬ به فرصت مناسب دیگری موکول میگردد  ٬ در این مجال  برای رویت شرح این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :    ...
بیمارستانداری 4871 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ شنبه ۳۰ مهر
تخت اورژانس : دستور جديد ارتقاي اورژانسها + اجرای تریاژ
وزير بهداشت خواستار بازديد هر شب گروهي متشكل از رييس و هيات رييسه دانشگاه ها از بیمارستانهاي كشور شد     . . . . .    ارتقاي استادان باليني منوط به گزارش‌هاي مستند در خصوص حضور فعال آنان در اورژانس‌ها و مطرح شدن پرونده آنان در كميته‌هاي ترفيع  و ارتقاي ساليانه دستياران منوط به حضور فعال در اورژانس‌ها است    . . . . .    درتمام اورژانس‌هاي بیمارستاني با ورود سالانه بالاي 30 هزار بيمار بايد متخصص مقيم طب اورژانس حضور داشته باشد و در مواردي كه هنوز امكان اينكار فراهم نشده تخصص مربوطه تعيين و متخصصان بايد به صورت مقيم و 24 ساعت در اورژانس‌ها حضور داشته باشند    . . . . .    مسئوليت بيمار تا زمان انتقال به بیمارستان بعدي به عهده بیمارستان مبداء است   . . . . .   تا پايان سال جاري همه دانشگاه هاي علوم پزشكي ترياژ را در اورژانس هاي خود راه اندازي كنند. راه اندازي ترياژ در اورژانس بيمارستان هاي كشور به شدت پيگيري مي شود    . . . . . .    شيوه ترياژ -رسيدگي به بيماران براساس طبقه بندي و بدحال بودن آنان - در همه اورژانس بيمارستان هاي كشور اجرايي مي شود    . . . . .  در اجراي شيوه ترياژ در اورژانس هاي كشور، كاركنان غير پزشك و پرستاران ويژه ترياژ در هر نوبت در اورژانس ها مستقر مي شوند و با طبقه بندي بيماران به هر يك از آنان، عدد 1 تا پنج را اختصاص مي دهند    . . . . .   بيماري كه در ترياژ، عدد 5 يا 4 را گرفته است به آن معني است كه وضعيت او فوري نيست و اين بيمار يك بيمار سرپايي تلقي مي شود. بيماران داراي عدد يك بايد به سرعت به اتاق احيا ارجاع داده شوند و بيماران داراي عدد دو نيز بايد فورا مورد ويزيت و معاينه قرار گيرند . بنابراين بيماراني كه داراي فوريت رسيدگي نيستند هنگام مراجعه به اورژانس ها در صورت شلوغ بودن اين مراكز بايد ساعت ها -حتي تا 5 ساعت- منتظر بمانند و اين امر نياز به فرهنگسازي دارد. اولويت رسيدگي به بيماران بدحال در همه جاي دنيا مرسوم است اما اين مساله هنوز در كشور ما چندان پذيرفته شده نيست و گاهي برخوردها و درگيري هايي از سوي بيمار يا همراهان بيمار با پرسنل پزشكي ايجاد مي شود.بطور مثال وضعيت بيماري كه دچار پيچ خوردگي پا يا بريدگي سطح پوست شده، چندان خطرناك نيست و اولويت رسيدگي در اورژانس با بيماران قلبي و مغزي يا مصدومان تصادف ها است   . . . . . جهت رویت متن كامل اين خبرها  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5475 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۸ مهر
دارو و داروخانه : 30 درصد بیمارستانهای کشور داروساز ندارند
 از این پس هر داروخانه ۴ بار در سال ارزشیابی می شود     . . . . .   ‌۳۰ درصد بیمارستانهای کشور اصلاً داروساز ندارند در حالی که به ازای هر ۱۰۰ نسخه باید یک داروساز در بیمارستان باشد     . . . . . .   داروخانه‌های موجود در سطح کشور از این پس با توجه به فاکتورهایی از جمله فضای داروخانه، نحوه ارسال خدمات، شرایط نگهداری دارو و شرایط ساخت داروهای ترکیبی، امتیاز بندی می‌شوند     . . . . . .     در صورتی که امتیاز یک داروخانه از حداقل در نظر گرفته شده کمتر باشد مجوز آنها باطل می‌شود    . . . . .    جهت رویت مابقی متن اين خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید:  ...
بیمارستانداری 4785 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۸ مهر
خبرپرستاری : نقدنظام پرستاري بربيمارستانهاي هيات امنایی
پرستاران در بيمارستان ها از منظم ترين افراد به شمار مي آيند كه داراي ساعات كار مفيدي هستند    . . . . .   تعيين يك نماينده از پرستاران در هيات امناي بيمارستان، اتصال دفتر پرستاري با دفتر رييس بيمارستان، ديده شدن نظام پرداخت در همه بخش هاي بيمارستان و تعيين عضو هيات علمي تمام وقت جغرافيايي در بيمارستان هاي هيات امنايي را از موارد اصلاح شده اين آيين نامه برشمرد    . . . .   پرستاران اين آيين نامه را قبول ندارند و بر اصلاح اين آيين نامه اصرار دارند     . . . . . .   ديده شده كه موقعيت شغلي پرستاران در نوبت هاي شب و اورژانس ها به خطر افتاده چرا كه پرستاران در بيمارستان ها دم دست ترين افراد هستند    . . . . . .    دفتر پرستاري نيز در راستاي تصويب چارت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي ارتقا مي يابد     . . . . . .  با وجود 23 هزار پرستاري كه به منظور كاهش ساعت كار استخدام مي شوند همچنان با كمبود نيرو در بيمارستان ها مواجه خواهيم بود     . . . . .    توسعه تخت هاي بيمارستاني، بخش ها و بيمارستان هاي مختلف و از سوي ديگر بازنشستگي و خروج پرستاران، اين كمبود نيرو را بيش از پيش آشكار مي كند     . . . . . .    اكنون نيم تا هفت دهم نفر در 24 ساعت به ازاي هر تخت بيمارستاني پرستار فعاليت دارد كه بايد اين رقم تا پايان برنامه پنجم توسعه به يك و نيم نفر به ازاي هر تخت بيمارستاني برسد    . . . . . .   براساس آيين نامه اجرايي قانون ارتقا بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت، ساعات كار كاركنان باليني در بخش هاي دولتي و غير دولتي در نوبت هاي شب و ايام تعطيل با ضريب يك و نيم محاسبه مي شود و مشمولين اين قانون اجازه كار بيش از 12 ساعت متوالي را نداشته و مي توانند در صورت نياز ماهانه حداكثر 80 ساعت با توافق كارفرما اضافه كاري انجام دهند    . . . . . .  متن این خبرها  را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید : ...
بیمارستانداری 4606 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۸ مهر
امداد و درمان : راه اندازي امداد ريلي براي انتقال مجروحان
با توجه به زلزله خيز بودن ايران، امداد ريلي براي انتقال مجروحان حوادث و بلاياي طبيعي در كشور راه اندازي مي شود     . . . . .     ايران از نظر شمار بلاياي طبيعي در رديف 10 كشور حادثه خيز جهان قرار دارد     . . . . . .   براي راه اندازي امداد ريلي در حال حاضر رايزني هايي با موسسه استاندارد و راه آهن جمهوري اسلامي ايران به ويژه در استان خوزستان انجام شده است    . . . . .    ما به امداد ريلي توجه ويژه اي داريم چراكه اولا ظرفيت و آمادگي راه اندازي چنين سيستمي در ناوگان ريلي و راه آهن كشور وجود دارد كه مزيت آن براي ما در حوادث غيرمترقبه بيشتر مشهود خواهد بود    . . . . . .   بطور قطع ما در حوادث غيرمترقبه بزرگ مانند زلزله در شهرهاي بزرگ با مساله انتقال انبوه مجروحان روبرو خواهيم شد و يكي از روش هاي خوب و مناسب انتقال انبوه مجروحان، امداد ريلي است    . . . . .     هنوز در كشور، مناطق زيادي به ويژه مناطق كوهستاني وجود دارد كه تنها راه ارتباطي موتوري آنها با خارج از آن منطقه، قطار و ريل است    . . . . .   اميدواريم در سال 91 اين كار بصورت پايلوت اجرايي شود    . . . . .    اكنون تمركز وزارت بهداشت براي راه اندازي امداد ريلي، استان خوزستان است   . . . . .    جهت رویت متن اين خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5133 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۸ مهر
خبرصنفی : راه اندازي بيمارستان هاي ويژه زنان
راه اندازی بیمارستانهای مخصوص زنان در دستور کار قرار دارد   . . . . .    اين بيمارستان ها براساس مراقبت و ارايه خدمات زنان طراحي مي شود تا با استانداردهاي مشخص تر و حفظ حرمت زنان بتوان خدمات درماني بهتري به آنان ارايه داد    . . . . .    بيمارستان دوستدار ايمني بيمار نيز در 10 استان كشور به صورت آزمايشي اجرا مي شود و در اين بيمارستان ها نيز به نقش سلامت زنان توجه ويژه اي شده است    . . . . .     راه اندازي بيمارستان هاي دوستدار مادر و كودك در برنامه هاي عملياتي وزارت بهداشت قرار گرفته است    . . . . .  جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 5161 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ چهارشنبه ۲۷ مهر
تخت روانپزشکی : سال گذشته 112 هزار بيمار رواني بستري شدند
سال گذشته 112 هزار بيمار رواني در روي تخت‌هاي بيمارستاني بستري شدند      . . . . . .   این بيماران رواني در  7 هزار و 567 تخت، و در 141 بيمارستان فعال خصوصي و دولتي در سطح كشور بستري شدند      . . . . . .     از اين ميزان 21 ميليون نفر نياز به خدمات روانپزشكي داشتند و برآورد داشتيم دو ميليون و 200 هزار نفر نيز مراجعه كنند و اين در حالي است كه فقط در حدود 890 هزار مراجعه كننده داشتيم     . . . . .   به دليل اينكه بيماران رواني احساس مي‌كنند كه با مراجعه به روانپزشك حتماً بايد در بيمارستان‌هاي رواني بستري شوند براي درمان خود اقدام نمي‌كنند    . . . . .  با توجه به كمبود تخت‌هاي روانپزشكي در كشور ٬ پيش‌بيني اين است که 115 هزار تخت روانپزشكي به تفكيك اختلالات رواني در كشور احداث شود   . . . . .    جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4584 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ چهارشنبه ۲۷ مهر
خبرصنفی : چند خبراز بیمارستان لقمان حکیم تهران
رئیس بیمارستان لقمان:  برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان اوژانسی 100 تخت خالی و پا به کار نیاز است که بتوان زمانی که بیماران اوژانسی به این بیمارستان مراجعه کردند از این تخت‌ها استفاده کرد تا بیماران دیگر در راهروها بستری نشوند    . . . . .    در حال حاضر حدود 50 تا 60 تخت بستری و در حدود 4 تخت ICU و ۴ تخت CCU داریم و 30 تا 40 تخت دیگر نیاز داریم    . . . . . .   با وجود افتتاح اورژانس جدید بیمارستان لقمان هنوز این بیمارستان به 50 تخت ICU و CCU نیاز دارد    . . . . . .   در سال حدود 70 هزار بیمار اورژانسی به بیمارستان لقمان مراجعه می‌کنند که چیزی حدود 25 هزار نفر آن بیمار مسمومیتی است و این حجم بسیار بالایی است    . . . . . .    پیش از دکتر دستجردی هیچ وزیری به جز دکتر ملک زاده در 20 سال پیش به بیمارستان لقمان حکیم نیامده بود     . . . . . .     در سال های اخیر 14 هزار متر مربع به مساحت لقمان حکیم اضافه شده و این مرکز دارای 72 عضو هیات علمی، 10 استاد تمام، 18 دانشیار، 44 استادیار و 143 رزیدنت است     . . . . .     از مجموع 844 پرسنل این بیمارستان دولت تنها به 385 نفر از آنان حقوق و مزایا می دهد و بقیه کارکنان از درآمدهای اختصاصی بیمارستان حقوق می گیرند     . . . . . .   بیمارستان لقمان حکیم با دارا بودن 5 بخش و یک اورژانس سرپایی مسمومیت، قطب مسمومیت های کشور است و سال گذشته بیش از 25 هزار مسموم را پذیرش و مداوا کرده است     . . . . . . .       دولت تنها 37 درصد هزینه های بیمارستان لقمان حکیم را می دهد و 63 درصد هزینه ها از جیب بیمارستان تامین می شود     . . . . .      این بیمارستان در جنوب تهران واقع است و علاوه بر پذیرش بخش زیادی از افراد نیازمند سالانه 12000 بیمار مجهول الهویه، سرباز، فقیر، اتباع خارجی و متهمان را نیز پذیرش و درمان می کند     . . . . . .     پس از هدفمندی یارانه ها هزینه های آب بیمارستان 27 برابر، هزینه برق 10 برابر و هزینه گاز 13 برابر شده است. در حالی که می دانیم همه بیمارستان ها این مشکل را دارند، ولی هنوز پس از گذشت 7 ماه از سال خبری از اختصاص 10 درصد هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت نیست     . . . . . .   جهت رویت متن کامل این مطلب   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 15287 : تعداد مشاهده ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۶ مهر
تعداد کل مطالب این گروه :1658
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 282
بازدید دیروز : 2958
بازدید این ماه : 66071
بازدید امسال : 207271
بازدید کل : 36574344

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش